Logistyka studia zaoczne Wrocław

Logistyka studia zaoczne Wrocław

Logistyka studia zaoczne Wrocław

Studia zaoczne we Wrocławiu

logistyka

Odkryj logistykę we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Logistyka studia niestacjonarne (zaoczne) Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku logistyka we Wrocławiu to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Logistyka studia zaoczne Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek logistyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Logistyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie logistyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie w nowoczesnej gospodarce

Pokaż więcej

Jakie są ceny studiów na kierunku logistyka we Wrocławiu?

Kierunki studiów we Wrocławiu są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie we Wrocławiu. Czesne za rok studiów z zakresu logistyki możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Logistyka w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

Gdzie studiować na kierunku logistyka (zaoczne) we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek logistyka (zaoczne) we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Jak wyglądają studia na kierunku logistyka we Wrocławiu?

1. Dla kogo ten kierunek?

Hilmar J. Vollmuth stwierdził: „Założeniem logistyki są optymalne przepływy towarów i informacji w obrębie przedsiębiorstwa i poza nim”. Logistyka zapewnia odpowiednie materiały, w odpowiedniej jakości i w odpowiednim czasie. Specjaliści w tym zakresie zajmują się planowaniem, realizacją i kontrolą dostaw produktów zaspokajających oczekiwania konsumentów. Wszelkie niedobory stanowią zaś logistyczne niedopatrzenie i wprowadzają niepotrzebne zamieszanie w gospodarce.

Idealni kandydaci na studia logistyczne nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych. Kandydaci powinni odznaczać się predyspozycjami kierowniczymi, a także komunikatywnością, która ułatwi pracę w grupie. Jeśli jesteś osobą zorganizowaną i masz predyspozycje językowe, kierunek logistyka we Wrocławiu jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku logistyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku informatyka we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają od 3 lat do 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów i gdzie studiować

Studia we Wrocławiu na kierunku logistyka możesz realizować przede wszystkim na Uniwersytecie Ekonomicznym, w Wyższej Szkole Bankowej, w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu, w Wyższej Szkole Bankowej, w Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza KościuszkiUczelnie we Wrocławiu mają bogatą ofertę edukacyjną, a tym samym starają się zapewnić najwyższy poziom kształcenia zarówno w przypadku studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza matematyce i informatyce. W zależności od wybranej uczelni w siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: projektowanie procesów logistycznych, infrastruktura logistyczna, koszty procesów logistycznych, normalizacja i zarządzanie jakością, podstawy finansów, interpretacja danych statystycznych, ekonomia, prawo w logistyce i wiele innych.

 

4. Praca po studiach

Kierunek logistyka we Wrocławiu przygotowuje do pracy na stanowiskach specjalistów do spraw logistyki we wszystkich właściwych obszarach funkcjonalnych podmiotów gospodarczych, kierowników, pracowników działu przedsiębiorstwa, które wymaga kompetencji w obszarze logistyki (dział dystrybucji, zaopatrzenia, produkcji, obsługi klienta, planowania), pracowników centrów logistycznych lub nowoczesnych magazynów.

Absolwenci zatrudniani są jako specjaliści do spraw handlu elektronicznego, pracownicy przedsiębiorstw, które zajmują się logistyką, zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem, pracownicy firm spedycyjnych przy controllingu, harmonogramowaniu, rozliczeniach, planowaniu przepływów. Pracują w centrach logistycznych i klastrach przemysłowych, które potrzebują specjalistów w zakresie procesów logistycznych.

W zależności od wybranej uczelni kierunek logistyka we Wrocławiu możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które realizowane są w trakcie zajęć od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni we Wrocławiu. Zajęcia w trybie dziennym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza matematyce i informatyce. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • projektowanie procesów logistycznych,
 • infrastruktura logistyczna,
 • koszty procesów logistycznych,
 • normalizacja i zarządzanie jakością,
 • podstawy finansów,
 • interpretacja danych statystycznych,
 • logistyka zaopatrzenia,
 • logistyka dystrybucji,
 • logistyka  produkcji,
 • zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • prawo w logistyce
 • i wiele innych.

 

W zależności od wybranej uczelni studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie wybranych specjalizacji, takich jak na przykład: logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym, logistyka w handlu i usługach, logistyka handlu i dystrybucji, logistyka systemu obronnego, systemy transportowe w logistyce. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które obejmuje zarządzanie współczesnymi organizacjami gospodarczymi, zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych, systemowe i procesowe podejście w logistyce, zasady sterowania przepływami rzeczowymi, informacjami i finansami. Zdobyte umiejętności pozwalają organizować i realizować operacyjnie działalności logistyczne w podmiotach gospodarczych, formułować i uzasadniać poglądy związane z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego. Studenci rozwijają także predyspozycje językowe i kierownicze.

 

Ile trwają studia na kierunku logistyka we Wrocławiu?

Studia na kierunku logistyka we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

W zależności od wybranej uczelni kierunek logistyka we Wrocławiu w trybie niestacjonarnym możesz realizować na pierwszym stopniu lub w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy zarówno na stopniu pierwszym, jak i drugim. Pierwszy stopień to studia licencjackie lub inżynierskie, które trwają od trzech lat do trzech i pół roku, czyli od sześciu do siedmiu semestrów, i kończą się egzaminem licencjackim bądź inżynierskim. 

Studia drugiego stopnia trwają od półtora roku do dwóch lat, czyli trzy lub cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia i pozwalają zdobyć dodatkowe kompetencje. Warto zaznaczyć, że studia drugiego stopnia może podjąć absolwent logistyki pierwszego stopnia lub pokrewnych kierunków logistycznych i z zakresu zarządzania.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek logistyka we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na kierunek logistyka w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

Studia logistyczne we Wrocławiu możesz realizować w bardzo wielu placówkach edukacyjnych, a każdy program kształcenia jest niepowtarzalny i nastawiony na zdobycie konkretnych kompetencji. Kandydatów jest wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona nawet na studia niestacjonarne. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie we Wrocławiu. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, decyduje kolejność zgłoszeń lub obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości.

Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. W przypadku studiów stacjonarnych pod uwagę bierze się także przedmioty dodatkowe. Szczegółowe informacje odnoszące się do rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek logistyka we Wrocławiu?

Studia we Wrocławiu na kierunku logistyka są jednymi z najczęściej wybieranych przez kandydatów. Uczelnie we Wrocławiu dbają o wysoki poziom kształcenia, a kompetencje w zakresie logistyki pozwalają bez problemu odnaleźć się na współczesnym rynku pracy. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy jesteś osobą zorganizowaną?
 • Czy masz predyspozycje kierownicze i językowe?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, kierunek logistyka we Wrocławiu jest właśnie dla Ciebie. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie we Wrocławiu. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości.

Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. W przypadku studiów stacjonarnych pod uwagę bierze się także przedmioty dodatkowe. Szczegółowe informacje odnoszące się do rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu.

Warto także sprawdzić, czy wymogi rekrutacyjne nie przewidują potrzeby wykonania odpowiednich badań lekarskich. Niejednokrotnie uczelnie pragną zweryfikować zdolność kandydatów do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu.

Jaka praca po kierunku logistyka we Wrocławiu?

Studia logistyczne we Wrocławiu umożliwiają pracę na stanowiskach specjalistów do spraw logistyki we wszystkich właściwych obszarach funkcjonalnych podmiotów gospodarczych, kierowników, pracowników działu przedsiębiorstwa, które wymaga kompetencji w obszarze logistyki (dział dystrybucji, zaopatrzenia, produkcji, obsługi klienta, planowania), pracowników centrów logistycznych lub nowoczesnych magazynów, menedżerów/koordynatorów łańcucha dostaw w przedsiębiorstwach i korporacjach międzynarodowych, konsultantów do spraw logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwach doradczych i konsultingowych.

Absolwenci zatrudniani są w firmach i sklepach internetowych, w centrach usług logistycznych, w instytucjach rządowych i samorządowych, które zajmują się funkcjonowaniem branży TSL (Transport/Spedycja/Logistyka), w firmach transportowych, w firmach spedycyjnych, w firmach komunikacyjnych, w jednostkach projektowych i doradczych, które zajmują się logistyką.

Odpowiadają za magazynowanie i zarządzanie zapasami surowców, wyrobów gotowych oraz towarów handlowych, zasilanie stanowisk pracy w materiały, surowce, prognozowanie zakupów i dokonywanie zamówień u dostawców, pakowanie i konfekcjonowanie, transport i spedycję, planowanie i zarządzanie procesami produkcyjnymi, gospodarkę odpadami produkcyjnymi, gospodarkę opakowaniami, zarządzanie centrami logistycznymi.

Studia we Wrocławiu kształcą młodych specjalistów do spraw obsługi klienta, specjalistów do spraw handlu elektronicznego, kierowników centrów magazynowania i dystrybucji, menedżerów organizacji ruchu transportowego w firmach transportowych, pracowników firm spedycyjnych przy controllingu, harmonogramowaniu, rozliczeniach, planowaniu przepływów, specjalistów do spraw jakości, standaryzacji i kontroli procesów, doradców biznesowymi w zakresie logistyki, pracowników jednostek doradczych i innych organizacji, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, techniczna i informatyczna, pracowników służb utrzymania ruchu lotniczego, menedżerami odpowiedzialnymi za balansowanie zdolności produkcyjnych.

Jakie opinie mają studia na kierunku logistyka we Wrocławiu?

Studia logistyczne są jednymi z najpopularniejszych nie tylko we Wrocławiu, ale w całej Polsce.

Dominik, student trzeciego roku studiów inżynierskich, stwierdził:

Logistyka jest bardzo bliska naszemu codziennemu życiu, dlatego tak łatwo się w niej odnaleźć. Warto jednak mieć odpowiednie predyspozycje i faktycznie interesować się tematem. Specjalizuję się w logistyce produkcji i zaopatrzenia. Polecam.

Kierunki logistyka i transport w mieście Wrocławiu

Komentarze (0)