Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym - Katowice i woj. śląskie

Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym - Katowice i woj. śląskie

Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

Odkryj kierunek zarządzanie ryzykiem zdrowotnym na uczelniach śląskich i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym studia Katowice | woj. śląskie

Studia na kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w trybie stacjonarnym. 

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie zarządzanie ryzykiem zdrowotnym jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Zdrowie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie ryzykiem zdrowotnym?

Kierunki studiów takie jak zarządzanie ryzykiem zdrowotnym są niezwykle popularne, ponieważ jest to coś innego i na swój sposób innowacyjnego. Kandydaci muszą spełniać określone wymagania rekrutacyjne.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język polski,
 • język obcy,
 • dowolny przedmiot

 

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać przedmioty dodatkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym. Szczegółów szukaj na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA STACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM?

Interesują Cię nauki medyczne i społeczne? Pragniesz zajmować się zdrowiem publicznym? Chcesz brać czynny udział w działaniach na rzecz wydłużenia życia Polaków, poprawy jakości ich zdrowia i życia? Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym i ochroną środowiska to kierunki, które niezwykle Ci odpowiadają, ponieważ związane są z tym, co jest dla Ciebie istotne w życiu?

Połączenie studiów medycznych i z zakresu zarządzania to idealna kombinacja na miarę XXI wieku. Osoby, które posiadają predyspozycje kierownicze, bardzo często interesują się medycyną i naukami ścisłymi. Umiejętności zarządzania są zaś wykorzystywane w każdej branży, a zwłaszcza branża medyczna wymaga osób obowiązkowych i odpowiedzialnych, które potrafią poprawnie się komunikować i rozsądnie rozdzielać zadania w grupie. Rozważ studia na interdyscyplinarnym kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym i rozwijaj swoją karierę w świecie medycznym.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym możesz realizować na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, który podlega pod Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Uczelnie śląskie starają się usprawnić system administracyjny i zarządzania, który dostrzegalny jest nawet w medycynie.

Program kształcenia zawiera takie przedmioty jak na przykład:

 • podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • epidemiologia
 • profilaktyka chorób przewlekłych
 • zdrowie środowiskowe
 • międzynarodowe problemy zdrowia środowiskowego
 • ryzyko zdrowotne
 • propedeutyka medycyny
 • żywienie człowieka
 • toksykologia środowiskowa
 • medycyna społeczna
 • systemy kontroli i monitorowania bezpieczeństwa zdrowia społeczeństwa

 

Prócz nauk medycznych w siatce zajęć znajdziesz zajęcia z zakresu zarządzania, marketingu czy ekonomii.

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym w Katowicach?

Studia na kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM?

Absolwenci studiów na tym kierunku są przygotowani do pracy w:

 • Powiatowych i Wojewódzkich Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych
 • Placówkach ochrony zdrowia (poradnie specjalistyczne i podstawowa opieka zdrowotna)
 • Kuratoriach oświaty i wychowania oraz innych placówkach oświatowych
 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Administracji publicznej nadzorującej pracę jednostek ochrony zdrowia i środowiska
 • jednostkach administracji, w których prowadzone są programy profilaktyczne
 • Instytutach naukowo-badawczych

 

Rzetelne wykształcenie umożliwia zdobycie uniwersalnych umiejętności, które wykorzystywane są w pracy w zakresie oceny ryzyka zdrowotnego, w administracji publicznej nadzorującej pracę jednostek ochrony zdrowia i środowiska, w instytutach badawczych i szkołach wyższych, które realizują badania i nauczanie zagadnień z zakresu ryzyka zdrowotnego i zarządzania ryzykiem.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie ryzykiem zdrowotnym w Katowicach i woj. śląskim?

 

STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM - ważne informacje

zarządzanie ryzykiem zdrowotnym studia

studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki medyczne w Katowicach i woj. śląskim

Rozwiń

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskie

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach


 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)