Fizjoterapia - Katowice i woj. śląskie

Fizjoterapia - Katowice i woj. śląskie

Fizjoterapia - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

Fizjoterapia

Odkryj kierunek Fizjoterapia w Katowicach i Gliwicach i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Fizjoterapia studia Katowice | woj. śląskie

Studia na kierunku fizjoterapia w Katowicach to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku fizjoterapia, w roku akademickim 2021/2022, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oferuje 192 miejsca, a Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 120 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na SUM oraz na uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 1440 zł do 4490 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kandydaci na studia medyczne w zakresie fizjoterapii powinni mieć określone predyspozycje i odznaczać się sprawnością fizyczną. Studenci nabywają wiedzę odnoszącą się do medycyny ogólnej oraz praktycznej fizjoterapii. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowanych praktyków, którzy chętnie przekazują informacje na temat trendów fizjoterapeutycznych, a także odnoszą się do nauk medycz­nych, bio­logicz­nych i społecz­nych.

Absolwenci zatrudniani są w szpitalach, prywatnych i publicznych ośrodkach rehabilitacyjnych, ośrodkach Wellness&SPA, zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych, w ośrodkach sportowych, w urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych, które działają w dziedzinie fizjoterapii i ochrony zdrowia.

czytaj dalej wszystko o Fizjoterapia - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek fizjoterapia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Jednostka prowadząca

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Jednostka prowadząca

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek fizjoterapia w Katowicach?

Kierunek fizjoterapia uchodzi za jeden z najbardziej rozwojowych i prestiżowych kierunków studiów w Katowicach. Stabilna praca i adekwatna do wykonywanego zawodu płaca to kwestie, które przyciągają uwagę wielu kandydatów, myślących o karierze medycznej.
 
W procesie rekrutacji na studia na kierunku fizjoterapia w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • matematyka
Wymagania rekrutacyjne są jednak bardzo rygorystyczne. Na maturze, najlepiej na poziomie podstawowym, należy zdawać przedmioty takie jak: biologia, chemia, fizyka, matematyka. By poradzić sobie już na samym początku kształcenia na studiach fizjoterapeutycznych, znajomość tych przedmiotów w stopniu podstawowym są niezbędne.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Fizjoterapia w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FIZJOTERAPIA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Jak wyglądają studia na kierunku fizjoterapia w Katowicach?

Kierunek fizjoterapia w Katowicach możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Rozwiązanie to ma zapewnić komfort studiowania przyszłym studentom. Jeśli myślisz o studiowaniu polegającym na regularnych spotkaniach i systematycznej nauce z zajęć na zajęcia, warto rozważyć tryb dzienny studiów fizjoterapeutycznych.
Studia zaoczne to idealne rozwiązanie dla osób, które w tygodniu mają niewiele czasu na edukację na przykład z powodu pracy. Studia niestacjonarne wiążą się z dodatkową opłatą, a także nie pozwalają zrealizować całego programu kształcenia, co równoznaczne jest z samodzielnym uzupełnianiem wiedzy. Zdecyduj, która opcja jest dla Ciebie wygodniejsza.
 
 

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Dobrym fizjoterapeutom niejednokrotnie przypisuje się nadprzyrodzone moce, ponieważ potrafią zdziałać cuda, jeśli chodzi o ludzkie ciało i jego sprawność. Specjaliści w tej dziedzinie zajmują się przywracaniem sprawności osobom, u których z różnych przyczyn została ona zaburzona. Fizjoterapeuci sprawność tę rozwijają i utrzymują, a także pomagają zachować jej poprawne funkcjonowanie w całym okresie życia.
Kandydaci na studia w Katowicach na kierunku fizjoterapia muszą być nastawieni na ogrom wiedzy z zakresu nauk medycznych. Powinny być to osoby odznaczające się cierpliwością, odpowiedzialnością i empatią, a także nastawione na kontakt fizyczny i psychiczny z przyszłymi pacjentami. Umiejętności interpersonalne mogą okazać się niezbędne w zawodzie fizjoterapeuty. Jeśli posiadasz te cechy, zastanów się, czy nie jest to kierunek właśnie dla Ciebie!
 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku fizjoterapia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku fizjoterapia w Katowicach realizowane są zarówno w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów i gdzie studiować

Program studiów dla kierunku fizjoterapia w Katowicach nastawiony jest na gruntowną wiedzę z zakresu nauk biologiczno-chemicznych. Nie zabraknie wiadomości medycznych, a w siatce programowej odnaleźć możemy takie przedmioty jak: anatomia, biochemia, biofizyka, genetyka, fizjologia, demografia i epidemiologia, psychologia, socjologia i wiele innych. Gruntowna wiedza nakierowana jest nie tylko na wiadomości z zakresu medycyny, ale ma służyć także lepszej komunikacji z przyszłymi pacjentami.
Studia medyczne w Katowicach na kierunku fizjoterapia można realizować na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej. Jest niezwykle popularny i renomowany kierunek studiów, dlatego wiele uczelni w Katowicach zdecydowało się na to, by mieć go w swojej ofercie.
 

4. Praca po studiach

Kierunek fizjoterapia w Katowicach uchodzi za jedną z najbardziej rozwijających się dziedzin medycyny. Pomoc prozdrowotna i profilaktyczna nieustannie wiąże się z dużym zapotrzebowaniem na specjalistów z zakresu fizjoterapii. Z tego powodu absolwenci studiów fizjoterapeutycznych w Katowicach mogą spodziewać się wielu ofert pracy i stabilnego zatrudnienia.
Absolwenci pracują w szpitalach, prywatnych i publicznych ośrodkach rehabilitacyjnych, ośrodkach Wellness&SPA, zakładach opieki zdrowotnej, a także ośrodkach sportowych. Wielu studentów wybiera firmy zajmujące się sprzętem rehabilitacyjnym, instytucje badawcze i ośrodki badawczo-rozwojowe, instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk medycznych. Pod uwagę można wziąć także instytucje państwowe i samorządowe działające w zakresie fizjoterapii i ochrony zdrowia.
 

5. Program kształcenia i przedmioty

Programy kształcenia nastawione są na gruntowną wiedzę medyczną, dlatego w siatce zajęć nie brakuje przedmiotów takich jak anatomia, genetyka, fizjologia, pierwsza pomoc medyczna, patologia i tym podobne. Studenci zdobywają także wiedzę z:
 • psychologii klinicznej,
 • demografii i epidemiologii,
 • fizjoterapii,
 • terapii manualnej,
 • masażu klasycznego
 • i innych.

 

By zdobytą wiedzę wykorzystać w praktyce, studenci kierunku fizjoterapia odbywają wiele godzin praktyki zawodowej, która przygotowuje ich do pracy w zawodzie fizjoterapeuty w różnych placówkach.
Gruntowe przygotowanie z zakresu medycyny, fizjoterapii stricte, nauk klinicznych, społecznych, ekonomicznych, jak również tych, związanych ze zdrowiem publicznym pozwala uczelniom w Katowicach wykształcić najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie. Absolwenci kierunku fizjoterapia w Katowicach potrafią przeprowadzać zabiegi kinezyterapeutyczne czy fizykoterapeutyczne w ortopedii, neurologii, kardiologii, ginekologii, położnictwie i wielu innych. Rozwijają także niezbędne umiejętności komunikacyjne i empatyczne, które są niezwykle cenne w pracy z przyszłymi pacjentami.
Ile trwają studia na kierunku fizjoterapia w Katowicach?

Ile trwają studia na kierunku fizjoterapia w Katowicach?

Studia na kierunku fizjoterapia w Katowicach trwają 5 lat (studia I jednolite magisterskie).

Studia na kierunku fizjoterapia w Katowicach realizowane są jako jednolite studia magisterskie i trwają dziesięć semestrów. Niektóre uczelnie przewidują także studia fizjoterapeutyczne jedynie na drugim stopniu, jako uzupełnienie dla innych studiów licencjackich i poszerzenie zdobytej już wiedzy. Jednolite studia magisterkie zapewniają tytuł magistra jednak bez możliwości wykonywania zawodu. Po ukończeniu studiów absolwent ma możliwość przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego, którego zaliczenie zapewnia możliwość wykonywania zawodu.
Tryb jednolity studiów fizjoterapeutycznych związany jest z dużą ilością wiedzy, która jest niezbędna do wyspecjalizowania się w zakresie fizjoterapii. Wiedzy tej nie można rozgraniczać na stopień pierwszy i drugi, ponieważ student musi zapoznać się z całą ofertą kształcenia, popartą odpowiednią ilością godzin praktyki zawodowej. Z tego powodu pracę zawodową absolwenci mogą podjąć dopiero po ukończeniu całego trybu studiów i zdaniu niezbędnych egzaminów zawodowych.
Jaka praca po kierunku fizjoterapia w Katowicach?

Jaka praca po kierunku fizjoterapia w Katowicach?

Fizjoterapeuci pracują ze swoimi pacjentami nie tylko na podłożu fizycznym, ale i emocjonalnym. Z tego powodu jest to niezwykle odpowiedzialny i stresujący zawód, wymagający od swoich pracowników zaangażowania, cierpliwości i pasji.
Absolwenci studiów fizjoterapeutycznych w Katowicach znajdują zatrudnienie nie tylko w szpitalach czy ośrodkach rehabilitacyjnych zarówno prywatnych, jak i publicznych. Wielu studentów po ukończeniu wymarzonego kierunku pracuje w zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach Wellness&SPA czy w ośrodkach sportowych.
Absolwenci decydują się także na pracę w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-naukowych oraz instytucjach odnoszących się do poradnictwa i upowszechniania wiedzy z zakresu nauk medycznych. Pracy dla absolwentów fizjoterapii nie brakuje w urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie fizjoterapii i ochrony zdrowia, a także w firmach, które zajmują się sprzętem rehabilitacyjnym.
Absolwenci podejmują pracę na różnych stanowiskach w bardzo różnorodnych placówkach, między innymi także w specjalistycznych przychodniach, gabinetach rehabilitacyjnych, zakładach przyrodoleczniczych, firmach farmaceutycznych, sanatoriach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnymi czy placówkach, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi umysłowo.
Rynek pracy nieustannie potrzebuje specjalistów z zakresu fizjoterapii, co przekłada się na atrakcyjne wynagrodzenie. Jeśli myślisz o karierze fizjoterapeuty, przygotowania do matury rozpocznij już dziś.
 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Fizjoterapia?

Absolwenci kierunku studiów Fizjoterapia, którzy zdali egzamin zawodowy, mogą przystąpić do poszukiwania swojej pierwszej pracy w zawodzie fizjoterapeuty lub rehabilitanta. Niektórzy ze studentów decydują się na pozostanie na uczelni i kontynuowanie kariery naukowej jako pracownicy naukowo-badawczy, jednak znaczna część kieruje się m.in. do szpitali, klinik, gabinetów rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych. Część z absolwentów decyduje się także na otworzenie własnego biznesu i najczęściej jest to właśnie prywatny gabinet fizjoterapeutyczny. Absolwenci najczęściej pracują jako fizjoterapeuci, rehabilitanci, a także jako masażyści, po ukończeniu dodatkowych kursów. Co należy do ich codziennych obowiązków i ile wynoszą ich średnie miesięczne zarobki?

 

Fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta odpowiada za prowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych swoich pacjentów. Wykorzystuje do tego najnowocześniejsze metody i dostosowuje je do indywidualnych potrzeb pacjentów, a także ich stanu zdrowia. Może również zajmować się masażami leczniczymi, które mają na celu np. zmniejszenie napięcia mięśni, dzięki czemu ból danej części ciała ustępuje. Mediana zarobków fizjoterapeuty wynosi około 3530 zł brutto miesięcznie.

 

Rehabilitant

Rehabilitant odpowiada za prowadzenie rehabilitacji osób np. po wypadkach lub niepełnosprawnych w wyniku przebytych chorób. Odpowiada za ułożenie odpowiedniego planu ćwiczeń dla pacjenta, z którym w czasie wizyty wykonuje ćwiczenia, niekiedy niezbędny jest do tego specjalistyczny sprzęt. Zleca również swoim pacjentom ćwiczenia, które mogą być wykonywane w domu i mogą przyśpieszyć powrót do zdrowia. Mediana zarobków rehabilitanta wynosi około 3180 zł brutto miesięcznie.

 

Masażysta

Absolwenci kierunku Fizjoterapia mogą również pracować jako masażyści, po ukończeniu specjalistycznych kursów masażu. Masażyści zajmują się wykonywaniem różnego rodzaju masaży leczniczych, które mają na celu m.in. zmniejszenie napięcia, a przez to zmniejszenie bólu, który pojawia się w danych mięśniach. Mediana zarobków masażysty wynosi około 3120 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (wrzesień 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

 

Gdzie studiować na kierunku fizjoterapia w Katowicach?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek fizjoterapia w Katowicach:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

 

1. Uczelnie publiczne (państwowe)

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Kierunek studiów Fizjoterapia jest propozycją Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Studia realizowane są w systemie jednostopniowym – są to pięcioletnie jednolite studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne, limit miejsc 120 osób)
 • niestacjonarnym

Jeśli lubisz pracować z ludźmi i im pomagać w powracaniu do sprawności fizycznej, a przedmioty takie jak biologia czy chemia przychodzą ci z łatwością, to kierunek studiów Fizjoterapia może być właśnie dla ciebie.

Wybierając kierunek studiów Fizjoterapia, będziesz rozwijać się w zakresie nauk medycznych, co pozwoli ci na dokładne poznanie całej budowy anatomicznej człowieka oraz funkcji poszczególnych układów. Dowiesz się, jak poprzez ćwiczenia i masaż można przywrócić sprawność osób chorych lub po urazach. Jest to kierunek studiów nastawiony na praktykę, dlatego w czasie zajęć będziesz w grupie uczyć się jak wykonywać poszczególne ćwiczenia, a następnie będziesz uczestniczyć w praktykach, które odbywają się np. w szpitalach lub klinikach.

Program studiów na kierunku Fizjoterapia opiera się na zajęciach praktycznych, ale także i na zajęciach teoretycznych. Studenci będą uczęszczać na takie przedmioty jak m.in. anatomia, ortopedia, masaż, język obcy, terapia manualna oraz psychologia. Studenci są również zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych np. w szpitalach.

Absolwenci kierunku studiów Fizjoterapia po uzyskaniu dyplomu i zdaniu egzaminu zawodowego mogą podjąć zatrudnienie m.in. jako fizjoterapeuci i rehabilitanci np. w gabinetach rehabilitacyjnych, szpitalach, ośrodkach sportowych lub w sanatoriach.

Dowiedz się więcej

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Fizjoterapia będąca propozycją Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest realizowana w systemie jednostopniowym. Są to pięcioletnie jednolite studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne, limit miejsc: 192 osoby)
 • niestacjonarnym

Fizjoterapia jest kierunkiem studiów przeznaczonym dla osób, które interesują się naukami ścisłymi, a także funkcjonowaniem organizmu człowieka. Dlatego, jeśli chcesz zawodowo pomagać ludziom w powracaniu do zdrowia, to Fizjoterapia może być dla ciebie świetnym wyborem.

Będąc studentem Fizjoterapii, zdobędziesz bardzo rozległą wiedzę z zakresu nauk biologiczno-chemicznych oraz medycznych, co pozwoli ci się przygotować do zdania egzaminu państwowego uprawniającego do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Dodatkowo w trakcie studiów będziesz słuchaczem zajęć z wybranego języka obcego na poziomie B2 ze słownictwem specjalistycznym.

Przedmioty, jakie czekają na studentów kierunku studiów Fizjoterapia, to m.in. genetyka, biologia, biofizyka, psychologia, język obcy, biochemia, a także socjologia. W trakcie studiów kładziony jest również nacisk na kompetencje miękkie, które są bardzo ważne w czasie przeprowadzania wywiadu z pacjentem, a także wykonywania ćwiczeń.

Po ukończeniu studiów i uzyskaniu pozwolenia do wykonywania zawodu absolwenci mogą podjąć pracę jako fizjoterapeuta lub rehabilitant m.in. w szpitalach, gabinetach rehabilitacyjnych, sanatoriach, a także w klubach sportowych.

Dowiedz się więcej

 

2. Uczelnie niepubliczne (prywatne)

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Studia na kierunku Fizjoterapia będące propozycją Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach realizowane są w systemie jednostopniowym – są to pięcioletnie jednolite studia, które kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi od 3800 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi od 3800 zł)

Jeśli zastawiasz się nad wybraniem kierunku Fizjoterapia, a nauki biologiczno-chemiczne przychodzą ci z łatwością i zawodowo chcesz zajmować się prowadzeniem rehabilitacji np. ludzi chorych lub sportowców z kontuzjami, to ten kierunek może być dla ciebie ciekawą propozycją.

W trakcie studiów na kierunku Fizjoterapia zdobędziesz cenne umiejętności, które umożliwią ci pracę jako fizjoterapeuta. Będziesz również zdobywać teoretyczną wiedzę z zakresu anatomii człowieka i nauczysz się, jak ćwiczenia wpływają na poszczególne mięśnie, co pozwoli ci w przyszłości opracowywać programy ćwiczeń dla swoich pacjentów. Dodatkowo będziesz brać udział w obowiązkowych praktykach zawodowych, które odbywają się m.in. w szpitalach pod opieką profesjonalistów.

Program studiów na kierunku Fizjoterapia opiera się na przedmiotach z zakresu biochemii, anatomii, fizjologii, języka obcego oraz rehabilitacji.

Po ukończeniu studiów na kierunku Fizjoterapia możesz podjąć zatrudnienie m.in. w gabinetach rehabilitacyjnych, sanatoriach, klubach sportowych, klinikach, a także możesz otworzyć własny gabinet fizjoterapeutyczny lub rehabilitacyjny.

Dowiedz się więcej

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek fizjoterapia w Katowicach?

Kierunek fizjoterapia to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się kierunków medycznych ostatnich lat. Kandydatów na studia jest bardzo wielu, jednak nim zdecydujesz się na to, że i Ty chcesz podążać tą ścieżką, zastanów się:
 • Czy jesteś osobą odporną na stres?
 • Czy jesteś osobą cierpliwą i odpowiedzialną?
 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy chciałbyś/chciałabyś pomagać ludziom i jesteś nastawiony/a na nieustanne dokształcanie się?
 
Proces rekrutacji i przedmioty
Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, studia fizjoterapeutyczne mogą być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak o tym, że wymogi rekrutacyjne są bardzo rygorystyczne, uczelnie w Katowicach bowiem nastawione są na najlepszych kandydatów, którzy staną się specjalistami w dziedzinie, jaką jest fizjoterapia. Przedmioty najwyżej cenione w postępowaniu rekrutacyjnym to:
 • biologia,
 • chemia,
 • matematyka,
 • fizyka.

 

Przedmioty te stanowią podstawę wielu zajęć związanych z fizjoterapią, dlatego warto zadbać o jak najwyższe wyniki także na poziomie rozszerzonym.
By zwiększyć swoje szanse w dostaniu się na wymarzony kierunek, możesz zastanowić się nad udziałem w olimpiadach i konkursach, na przykład Olimpiadzie Biologicznej czy Olimpiadzie Chemicznej. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami sprowadzającymi się nawet do zwolnienia ze zdawania konkretnych przedmiotów maturalnych, jednocześnie uzyskując najwyższe wyniki.
W przypadku kierunku fizjoterapia i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.
Po internetowej rejestracji w systemie rekrutacyjnym i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Dokumenty należy dostarczyć osobiście, a wśród nich powinny się znaleźć: świadectwo dojrzałości, podanie i oświadczenie, zdjęcia do legitymacji, zaświadczenia o osiągnięciach w olimpiadach i konkursach, jeśli takowe posiadasz. Szczegóły odnoszące się do rekrutacji znajdziesz na stronach poszczególnych uczelni.
 
STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

FIZJOTERAPIA - ważne informacje

fizjoterapia studia

studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku fizjoterapia w Katowicach?

Studia medyczne w zakresie fizjoterapii należą do najbardziej szanowanych i renomowanych kierunków ostatnich lat.

Sebastian, student czwartego roku studiów magisterskich, stwierdza:

Bardzo ciekawy kierunek, jednak nauki jest bardzo dużo. Gdy lekarz naprawi szkody, my dopieszczamy szczegóły i pomagamy ludziom wrócić do dawnego trybu życia, a osobom niepełnosprawnym funkcjonować jak najlepiej w życiu codziennym. Chyba to moje powołanie. Jestem bardzo zadowolony z wyboru.

Kierunki medyczne w Katowicach i woj. śląskim

Rozwiń

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)