Fizjoterapia - Katowice i woj. śląskie

Fizjoterapia - Katowice i woj. śląskie

Fizjoterapia - Katowice i woj. śląskie
Dodaj do ulubionych

18.08.2023

Fizjoterapia studia Katowice 2023 | woj. śląskie

Fizjoterapia w Katowicach to 5-letnie studia (jednolite magisterskie). Studia można podjąć na 5 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na fizjoterapii w Katowicach w 2023 r. zaczynają się od 3240 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku fizjoterapia w Katowicach i woj. śląskim
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku fizjoterapia w Katowicach i woj. śląskim rozpocznie się 28 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 października 2023 r. | Fizjoterapia Katowice i woj. śląskie - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Fizjoterapia to kierunek, na którym studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę na temat funkcjonowania ciała. Program studiów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, podczas których przyszli absolwenci zdobywają umiejętności niezbędne do leczenia zaburzeń układu ruchu. Studenci fizjoterapii zdobywają doświadczenie w pracy m.in. z osobami starszymi, kobietami w ciąży oraz dziećmi.

Fizjoterapeuci mają wiele możliwości zawodowych. Mogą pracować w miejscach zajmujących się opieką zdrowotną takich jak: szpitale, uzdrowiska czy hospicja. Absolwenci fizjoterapii często znajdują zatrudnienie w klubach sportowych, na siłowniach oraz w klinikach odnowy biologicznej. Umiejętności zdobyte w trakcie studiów pozwalają także na prowadzenie własnej działalności.

 

Uczelnie

W Katowicach i woj. śląskim fizjoterapię możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznychAkademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademii WSB w Gliwicach, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Katowicach i woj. śląskim na kierunku fizjoterpaia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku fizjoterapia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 3240 zł do 8000 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku fizjoterapia w Katowicach >

czytaj dalej wszystko o Fizjoterapia - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek FIZJOTERAPIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia WSB w Gliwicach

Akademia WSB w Gliwicach

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek fizjoterapia w Katowicach?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na fizjoterapię powinni mieć podstawową wiedzę z zakresu nauk ścisłych. Wśród rozszerzonych przedmiotów maturalnych mogą oni uwzględnić np.: biologię, chemię, fizykę, fizykę i astronomię lub matematykę.

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku fizjoterapia w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

Uczelnie niepubliczne w Katowicach przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

 

Fizjoterapia Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach - przedmioty maturalne

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w rekrutacji 2023/2024 na kierunek fizjoterapia przewiduje uwzględnienie wyników z trzech dowolnych przedmiotów maturalnych, zdawanych przez kandydata. Ponadto osoby, które chcą rozpocząć studia na tym kierunku, powinny wykazać się zaświadczeniem lekarskim. dowiedz się więcej 

Fizjoterapia Śląski Uniwersytet Medyczny - przedmioty maturalne

Osoby, które chcą rozpocząć studia na kierunku fizjoterapia, podczas rekrutacji 2023/2024 muszą wykazać się wynikami z jednego przedmiotu maturalnego spośród: biologii, chemii, fizyki lub matematyki. dowiedz się więcej 

 

Rekrutacja na fizjoterapię w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Katowicach i woj. śląskim przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Fizjoterapia w Katowicach i woj. śląskim

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować fizjoterapię w Katowicach

Fizjoterapię w Katowicach można podjąć na dwóch uczelniach publicznych: Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, a także w kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademii WSB w Gliwicach, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Każda z uczelni dba o wykształcenie przyszłych specjalistów z zakresu fizjoterapii, którzy będą przygotowani do niesienia skutecznej pomocy osobom chorym.   

 

Gdzie studiować fizjoterapię bezpłatnie w Katowicach

Fizjoterapię w Katowicach można studiować bezpłatnie jedynie w formie stacjonarnej na uczelniach publicznych na: Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. 

Gdzie studiować fizjoterapię niestacjonarnie w Katowicach

Fizjoterapię w Katowicach w formie niestacjonarnej (zaocznej) można podjąć na: Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Akademii WSB w Gliwicach.

 

 

Ile kosztują studia niestacjonarne na fizjoterapii w Katowicach

Studia niestacjonarne na kierunku Fizjoterapia w Katowicach na uczelniach publicznych i prywatnych są płatne. Ceny za jeden rok akademicki na kierunku fizjoterapia w Katowicach wahają się od 3240 zł do 8000 zł za pierwszy rok studiów.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Studia niestacjonarne na kierunku Fizjoterapia oferowane przez uczelnie publiczne jak i prywatne są płatne. Jedyne bezpłatne studia jakie można podjąć są w formie stacjonarnej na uczelniach publicznych. 

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Fizjoterapia to dziedzina zajmująca się metodami leczniczymi, które wykorzystują zjawisko reaktywności organizmu na bodźce w celu zapobiegania postępowi i nawrotom chorób oraz usuwani ich dolegliwości. Studenci tego kierunku uczą się tego, w jaki sposób przywracać pełną sprawność np. osobom po wypadkach, niepełnosprawnym, sportowcom czy seniorom. Przyszli fizjoterapeuci poznają m.in. zasady prawidłowego wykonywania ćwiczeń czy planowania treningów.
Fizjoterapia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 10,6 tys. kandydatów (o 1654 więcej niż rok wcześniej).
Wśród katowickich uczelni publicznych fizjoterapia znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach (prawie 700 zgłoszeń) oraz na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (ponad 800 zgłoszeń - 6 osób na miejsce).
Przygotowanie absolwentów fizjoterapii umożliwia im zdobycie kompetencji niezbędnych do samodzielnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Studenci zdobywają wiedzę oraz umiejętności z zakresu dyscypliny naukowej nauk o zdrowiu, a także wiedzę ogólną i specjalistyczną w zakresie nauk medycznych o społecznych lub nauk o kulturze fizycznej.
 Praca po studiach

Absolwenci fizjoterapii uzyskują kwalifikacje i uprawnienia do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, a także do kształcenia podyplomowego w ramach wybranych specjalizacji. Specjaliści tej dziedziny mogą zostać członkami zespołów nie tylko w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, ale także m.in.: w placówkach oświatowych, warsztatach terapii zajęciowej, hospicjach, domach opieki społecznej, placówkach sportowych, obiektach Spa&Wellness czy klubach fitness.
 

Program studiów i przedmioty

Studenci fizjoterapii zdobywają podstawową wiedzę medyczną. W trakcie zajęć uczestnicy szkolą się w zakresie m.in. wykonywania określonych zabiegów leczniczych i poznają zasady prawidłowej profilaktyki zdrowia. Program kierunku przewiduje liczne przedmioty poświęcone różnorodnym dyscyplinom kształtującym zawód fizjoterapeuty.

Społeczne i psychologiczne zagadnienia umożliwiają przyszłym specjalistom rozwinięcie kompetencji miękkich niezbędnych do nawiązywania poprawnej relacji z innymi członkami zespołu leczniczego czy pacjentem i jego rodziną. Fizjoterapeuci zdobywają także podstawową wiedzę ułatwiającą im rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Studenci zdobywają także wiedzę z:
 • psychologii klinicznej,
 • demografii i epidemiologii,
 • fizjoterapii,
 • terapii manualnej,
 • masażu klasycznego,
 • biomechaniki,
 • medycyny fizykalnej,
 • kinezyterapii,
 • adaptowanej aktywności fizycznej,
 • anatomii
Katowickie uczelnie pozwalają studentom poznać różnorodne aspekty kliniczne fizjoterapii – w trakcie praktycznych zajęć uczestnicy szkolą się w działaniach fizjoterapeutycznych stosowanych w przypadku różnorodnych chorób, zaburzeń czy medycznych przypadków.
 
 

Ogólne cele kształcenia

Studia na kierunku fizjoterapia przygotowują studentów do pracy w dziedzinie rehabilitacji i profilaktyki chorób narządu ruchu oraz innych schorzeń, które wpływają na funkcjonowanie ciała człowieka. W trakcie studiów, studenci zdobywają wiedzę z zakresu m.in. anatomii, fizjologii, biomechaniki oraz różnych metod terapii fizycznej, takich jak masaż, kinezyterapia, elektroterapia czy hydroterapia.

Absolwenci kierunku fizjoterapia mają szerokie możliwości zatrudnienia, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Mogą pracować w placówkach medycznych, takich jak np. szpitale, przychodnie czy ośrodki rehabilitacyjne, ale również w prywatnych gabinetach fizjoterapeutycznych. Istnieje również możliwość pracy jako np. trener personalny, specjalista ds. aktywności fizycznej oraz w zakresie sportowej rehabilitacji. Ponadto, absolwenci mogą kontynuować swoją edukację i zdobyć specjalizacje w zakresie fizjoterapii, takie jak np. fizjoterapia sportowa czy pediatryczna.

 

Gdzie studiować na kierunku fizjoterapia w Katowicach?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Akademii WSB w Gliwicach oraz Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku fizjoterapia, w roku akademickim 2023/2024, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oferuje 168 miejsc, a Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 144 miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na SUM oraz na uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 3240 zł do 8000 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek fizjoterapia - uczelnie w Katowicach i woj. śląskim

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

 

Limity miejsc

Limity miejsc ustalane są odgórnie przez każdą ze szkół wyższych. Podobnie dzieje się na kierunku fizjoterapia. Studia medyczne każdego roku cieszą się sporym zainteresowaniem, dlatego warto postarać się o dobre wyniki na egzaminie maturalnym, aby mieć pewność co do dostania się na wybrany kierunek.

Jak dostać się na fizjoterapię? O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów przez kandydata w czasie egzaminu maturalnego. W rekrutacji brane są pod uwagę takie przedmioty, jak: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia oraz matematyka. Na podstawie zsumowanych punktów układana jest lista rankingowa przyjętych studentów.

Aby zostać studentem kierunku fizjoterapia w Katowicach należy w terminie zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym uczelni, a następnie dostarczyć komplet dokumentów wraz ze zdjęciem – kandydaci muszą pamiętać, że trzeba dopilnować wszystkich terminów.

Limity miejsc na kierunku fizjoterapia w Katowicach

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: 168
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach: 144

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Fizjoterapia w trybie stacjonarnym na uczelniach publicznych jest bezpłatna. Z kolei studia niestacjonarne są płatne niezależnie od tego czy jest to uczelnia publiczna czy prywatna. Ceny mogą różnić się w zależności od uczelni. Przyszli studenci zazwyczaj maja również możliwość rozłożenia czesnego na raty – zainteresowani więcej informacji na ten temat mogą znaleźć na poszczególnych stronach konkretnych uczelni.

Fizjoterapia studia w Katowicach i woj. śląskim - ceny 2023

 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach: od 4500 zł
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: 8000 zł
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej: od 3240 zł

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po aplikowaniu na wybrany kierunek studiów, kandydaci oczekują na wyniki rekrutacji. Jak wygląda sam proces rekrutacji, na jakie etapy się dzieli i co najważniejsze – kiedy można spodziewać się wyników?

Po zarejestrowaniu się w systemie rekrutacyjnym uczelni, kandydaci muszą czekać około kilka tygodni na ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych. Każda z uczelni może ustalić inny termin.  

Gdzie można znaleźć informację o dostaniu się na wybrany kierunek na katowickich uczelniach? Informację o dostaniu się na fizjoterapię w Katowicach, kandydaci będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK lub ERK. Dodatkowo w systemie można sprawdzić uzyskaną liczbę punktów i zajęte miejsce w rankingu. 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Katowicach:

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: lipiec 2023
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach: lipiec 2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Proces rekrutacji dla świeżo upieczonych maturzystów może wydawać się nieco skopiowany. Po zakwalifikowaniu się na fizjoterapię w Katowicach osoby, które są zdecydowane na kierunek i uczelnię będą musiały dostarczyć komplet wymaganych dokumentów.

Sposób dostarczania dokumentów ustalany jest indywidualnie przez poszczególne uczelnie. Jednak najczęściej szkoły wyższe decydują się na osobiste dostarczenie kompletu papierów przez kandydata. Jest również opcja dokumentów pocztą tradycyjną lub elektroniczną (zazwyczaj są to dokumenty w formie skanów).

Kandydaci muszą mieć na uwadze, aby zestaw dokumentów był kompletny i dostarczony w terminie bowiem niedopilnowanie terminu może wiązać się z wykreśleniem z listy.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci na fizjoterapię po ogłoszeniu listy osób, które dostały się na dany kierunek, na katowickich uczelniach mają zwykle około kilku dni na dostarczenie kompletu dokumentów razem ze zdjęciem. Przyszli studenci muszą dopilnować tego, aby dostarczyć komplet we właściwej formie bowiem brak któregoś z dokumentów może być równoznaczny nawet z wykreśleniem z listy.

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Katowicach:

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach:
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach:

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Ile zarabia się po Fizjoterapii?

Fizjoterapia jest kierunkiem, którego ranga i prestiż rosną z każdym rokiem, bowiem studia dają możliwość zdobycia jednego z wszechstronnych zawodów medycznych. Fizjoterapeuta jest członkiem zespołu nie tylko w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, ale znajduje także zatrudnienie w placówkach oświatowych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, w hospicjach, domach opieki społecznej i domach spokojnej starości, w placówkach sportowych, uzdrowiskach, gabinetach odnowy biologicznej, obiektach Spa & Wellness oraz klubach fitness. A jak prezentują się zarobki w tym zawodzie?

Średnie zarobki absolwentów Fizjoterapii w 2023 roku:

 • fizjoterapeuta w prywatnych gabinecie – 3200 złotych
 • fizjoterapeuta w przychodni – 2300 złotych
 • fizjoterapeuta w zakładzie rehabilitacji – 2150 złotych

 

Czy warto iść na Fizjoterapię?

Fizjoterapia może pochwalić się wzrostem popularności, między innymi dlatego że po ukończeniu studiów można pracować w co najmniej kilku miejscach. Zastanawiając się nad tym kierunkiem warto pamiętać o tym, że należy on do obszaru studiów medycznych i realizowany jest w trybie jednolitych studiów magisterskich, a to oznacza, że nauka jest długa, intensywna i wymagająca.

 

Gdzie warto studiować Fizjoterapię?

Fizjoterapia jest kierunkiem, który coraz częściej występuje w katalogach dydaktycznych. Kandydaci na studia w Katowicach i województwie śląskim mogą ją odnaleźć w ofertach zarówno uczelni publicznych, jak i uczelni niepublicznych, na dodatek nie tylko tych o medycznym profilu kształcenia.

Fizjoterapia studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Katowicach i woj. śląskim:

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Kandydaci na studia w Katowicach i województwie śląskim wybrać także jedną uczelnię niepubliczną.

Fizjoterapia studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Katowicach i woj. śląskim:

 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Uczelnie w Katowicach i woj. śląskim - kierunek fizjoterapia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Akademia WSB w Gliwicach stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (Wydział Fizjoterapii AWF w Katowicach) stacjonarne studia jednolite więcej
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku fizjoterapia w Katowicach?

Studia medyczne w zakresie fizjoterapii należą do najbardziej szanowanych i renomowanych kierunków ostatnich lat.

Sebastian, student czwartego roku studiów magisterskich, stwierdza:

Bardzo ciekawy kierunek, jednak nauki jest bardzo dużo. Gdy lekarz naprawi szkody, my dopieszczamy szczegóły i pomagamy ludziom wrócić do dawnego trybu życia, a osobom niepełnosprawnym funkcjonować jak najlepiej w życiu codziennym. Chyba to moje powołanie. Jestem bardzo zadowolony z wyboru.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Fizjoterapia Katowice i woj. śląskie studia jednolite magisterskie


Kierunki medyczne w Katowicach i woj. śląskim

Rozwiń

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia