Kosmetologia - Katowice i woj. śląskie

Kosmetologia - Katowice i woj. śląskie

Advertisement

Kosmetologia - Katowice i woj. śląskie
Dodaj do ulubionych

26.04.2023

Kosmetologia studia Katowice 2023 | woj. śląskie

Studia na kierunku kosmetologia w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku kosmetologia w Katowicach i woj. śląskim
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku kosmetologia w Katowicach i woj. śląskim rozpocznie się 28 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 października 2023 r. | Kosmetologia Katowice i woj. śląskie - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Katowicach i woj. śląskim kosmetologię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach (Wydział Nauk Farmaceutycznych ŚUM) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Specjalności
Współczesne studia z kosmetologii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Katowicach i woj. śląskim na kierunku kosmetologia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku kosmetologia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 3880 zł do 9818 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku kosmetologia w Katowicach >

czytaj dalej wszystko o Kosmetologia - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek KOSMETOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Kosmetologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia WSB w Gliwicach

Akademia WSB w Gliwicach

Kosmetologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kosmetologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Kosmetologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek kosmetologia w Katowicach?

Kierunek kosmetologia w Katowicach uchodzi za jeden z najciekawszych kierunków medycznych ostatnich lat. Każdego roku na jedno miejsce na studiach kosmetologicznych jest wielu kandydatów ze względu na to, że branża kosmetyczna cieszy się powodzeniem i zapewnia korzystne zatrudnienie.
 
W procesie rekrutacji na studia na kierunku kosmetologia w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka
Z tego powodu przygotuj się jak najlepiej do egzaminów maturalnych zwłaszcza z przedmiotów, których opanowanie jest niezbędne, by poradzić sobie na tego typu studiach. Są to: biologia, chemia, fizyka, matematyka. Przedmioty te najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, by zapewnić sobie jak najlepszą pozycję na liście kandydatów.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kosmetologia w Katowicach i woj. śląskim

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować kosmetologię w Katowicach

Kosmetologię w Katowicach można studiować na jednej uczelni publicznej Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz na trzech niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach.
Każda z uczelni dba o wykształcenie przyszłych specjalistów z zakresu kosmetologii, którzy świetnie odnajdą się na rynku pracy. 
 

Gdzie studiować kosmetologię bezpłatnie w Katowicach

Kosmetologię w Katowicach bezpłatnie można studiować tylko w formie stacjonarnej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. 

Gdzie studiować kosmetologię niestacjonarnie w Katowicach

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku kosmetologia w Katowicach można podjąć na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach.

Ile kosztują studia niestacjonarne na kosmetologii w Katowicach

Studia na kierunku Kosmetologia w Katowicach w formie niestacjonarnej są płatne uczelniach publicznych i prywatnych. Ceny za jeden rok akademicki na kierunku kosmetologia w Katowicach wahają się od 3440 zł do 5440 zł za pierwszy rok studiów. 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Studia niestacjonarne są płatne niezależnie czy oferowane są przez uczelnie publiczne czy niepubliczne. Wyjątek stanowią studnia stacjonarne na uczelniach publicznych. 

Pokaż wszystkie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA W KATOWICACH?

Kierunek kosmetologia w Katowicach to odpowiedź na oczekiwania współczesnego rynku pracy. Jeśli zdecydujesz się na studia medyczne tego typu, masz pewność, że nabędziesz potrzebną wiedzę i teoretyczne umiejętności, które pozwolą Ci w przyszłości wykonywać różnego typu zabiegi kosmetyczne, chociażby zabiegi pielęgnacyjne, regeneracyjne, zabiegi opóźniające procesy starzenia.

W trakcie realizowanego kształcenia będziesz miał/a okazję nawiązać współpracę z lekarzami dermatologami oraz lekarzami medycyny estetycznej. Ukończenie studiów kosmetologicznych umożliwi Ci podjęcie pracy w gabinetach kosmetologicznych, placówkach naukowo-badawczych, koncernach farmaceutycznych i kosmetycznych. Na studentów czekają także specjalizacje, które umożliwią zdobycie dodatkowych kompetencji w najbardziej interesującym ich zakresie.

 

Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku kosmetologia możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku kosmetologia w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Studia w Katowicach na kierunku kosmetologia umożliwią studentom zdobycie najważniejszej wiedzy z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej, która jest niezbędna w kosmetologii. Poznasz budowę i funkcje związków chemicznych, które występują w organizmie ludzkim oraz podstawowe zasady rządzące przemianą materii, a także wpływ czynników fizycznych środowiska na organizm żywy oraz budowę i funkcje biologiczne białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów, lipidów, hormonów i witamin.

Studenci zgłębiają wiedzę, która obejmuje substancje i zabiegi hamujące proces starzenia, jednocześnie potrafią dobrać odpowiednią aparaturę. Weryfikują zagrożenia związane z nieprawidłowym wykonywaniem czynności laboratoryjnych. Poznają zasady opisu anatomicznego, a także ogólną budowę poszczególnych układów ciała ludzkiego. Rozumieją mechanizmy funkcjonowania organizmu ludzkiego.

 

Umiejętności

Studenci uczą się interpretować budowę komórki na poziomie mikroskopowym. Rozpoznają tkanki i narządy w preparatach mikroskopowych oraz umiejętnie obsługują się aparaturę kosmetyczną stosowaną podczas zabiegu kosmetycznego. Uczą się komunikować z jednostką oraz grupą społeczną, a także analizują dylematy moralne, w tym dylematy w praktyce zawodowej kosmetologa.

Rozwijają umiejętności językowe w zakresie języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Studenci uczą się, w jaki sposób należy promować zdrowie, zdrowy styl życia, estetykę. Nabywają także umiejętności sprowadzające się do wykonywania makijaży podstawowego i korekcji defektów kosmetycznych. Uczą się rozpoznawać i wykrywać zakażenia: objawy kliniczne, pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych, interpretacja uzyskanych wyników.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci kosmetologii mają świadomość własnych ograniczeń, a także rozumieją potrzebę konsultacji z ekspertami. Potrafią pracować w zespole, a także współpracować z lekarzami. Swoją pracę wykonują w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Przestrzegają zasad etycznych i uregulowań prawnych zawodu kosmetologa.

Będziesz posługiwał/a się nazewnictwem dermatologicznym w zakresie opisu zmian chorobowych, a także zajmiesz się propagowaniem zdrowego stylu życia i promocją zdrowia, jednocześnie dbają o własną sprawność fizyczną, która jest niezbędna dla wykonywania zadań zawodowych. Absolwenci szanują godność i autonomię osób, które są powierzone ich medycznej opiece.

 

Program studiów i przedmioty

W zależności od wybranej uczelni siatka zajęć oraz oferta specjalizacyjna na kierunku kosmetologia będą wyglądały inaczej. Studenci mają okazję zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu budowy i funkcji organizmu człowieka oraz metod oceny stanu zdrowia i objawów i przyczyn wybranych zaburzeń dermatologicznych i alergologicznych.

Z pewnością poznasz metody analizy i oceny stanu skóry i paznokci oraz wybrane zaburzenia i zmiany chorobowe włosów. Będziesz miał/a okazję poznać formy i rodzaje produktów kosmetycznych, a także skład i sposoby wytwarzania kosmetyków. Zdobędziesz podstawy analizy kolorystycznej skóry twarzy, włosów oraz ogólnego pojęcia estetyki. Zgłębisz podstawowe techniki, poznasz narzędzia i aparaturę stosowane w kosmetologii.

 

W programie studiów na kierunku Kosmetologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • dermatologia
 • podstawy fizjoterapii i masażu
 • innowacje w kosmetologii
 • farmakologia
 • biochemia
 • wizaż i estetyka
 • podstawy alergologii
 • podstawy receptury kosmetycznej i ziołolecznictwo
 • prawo w ochronie zdrowia

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na studia medyczne w zakresie kosmetologii powinni wykazywać zainteresowanie pielęgnacją zdrowia i urodą człowieka. Jest to kierunek dla osób, które zawodowo chcą zajmować się kosmetologią upiększającą, zachowawczą, lekarską. Nie mogą mieć oni problemów z nauką przedmiotów ścisłych, zwłaszcza że program kształcenia składa się z nauk medycznych, przyrodniczych i społecznych.

Przyszli studenci powinni odznaczać się poczuciem estetyki, być komunikatywni, mieć predyspozycje manualne. Odnajdą się tutaj osoby, które chcą zajmować się promocją zdrowia, badać recepturę kosmetyczną, zarządzać bądź zajmować się marketingiem w zakresie kosmetologii.

Ile trwają studia na kierunku kosmetologia w Katowicach?

Ile trwają studia na kierunku kosmetologia w Katowicach?

Studia na kierunku kosmetologia w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Katowicach w zakresie kosmetologii można odbyć zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Edukacja na etapie pierwszym trwa sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Następnie studenci mają możliwość kontynuacji kształcenia na drugim stopniu, który trwa cztery semestry i po zdanym egzaminie, kończy się tytułem magistra.
Dwa komplementarne cykle kształcenia są komfortowym rozwiązaniem dla osób, które myślą o rozpoczęciu kariery zawodowej po ukończeniu pierwszego trybu. Zapewnia on niezbędną wiedzę do podjęcia pracy w branży kosmetycznej. Drugi stopień przygotowuje przyszłych absolwentów w sposób merytoryczny i praktyczny do wykonywania zawodu kosmetologa w pełnym zakresie świadczonych usług. Z tego powodu skupia się na współczesnej wiedzy i technologii, które można wykorzystać w zakresie kosmetologii.

Kosmetologia w Katowicach i woj. śląskim - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA W KATOWICACH

Absolwenci kosmetologii są przygotowani do zorganizowania i kierowania gabinetami kosmetycznymi, salonami odnowy biologicznej, centami SPA. Potrafią planować i wykonywać zabiegi kosmetyczne: pielęgnacyjne, lecznicze i upiększające, a przy tym uwzględniają wskazania i przeciwwskazania.

Absolwenci potrafią właściwie odczytywać skład kosmetyków i ustalają ich zastosowanie, a także stosują je zgodnie z rozpoznaniem. Potrafią udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, a także współpracować z lekarzem dermatologiem, chirurgiem plastycznym, oraz lekarzami medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo. Udzielają fachowej pomocy i edukacji osobom nie tylko ze skórą zdrową, ale również z jej defektami i chorobami oraz edukują pacjenta w zakresie doboru odpowiedniej aktywności ruchowej i ćwiczeń fizycznych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku kosmetologia

 • gabinety, salony, instytuty kosmetyczne / kosmetologiczne
 • gabinety medycyny estetycznej przy ścisłej współpracy z lekarzem
 • kliniki przy współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo
 • kliniki zdrowia i urody
 • centra Spa & Wellness
 • salony odnowy biologicznej
 • uzdrowiska i sanatoria
 • laboratoria firm farmaceutycznych i kosmetycznych
 • działy kontroli jakości oraz marketingu
 • redakcje profesjonalnych pism, które podejmują problematykę kosmetologii i kosmetyki

 

Stanowisko pracy absolwentów kosmetologii uzależnione jest od realizowanej specjalizacji i ukończonych kursów dodatkowych.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Kosmetologia

 • kosmetolog
 • konsultant
 • dziennikarz
 • specjalista ds. kontroli jakości
 • doradca konsumenta
 • trener/szkoleniowiec

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Kosmetologia?

Absolwenci kierunku studiów Kosmetologia mają przed sobą szerokie perspektywy zawodowe. W zależności od ukończonej specjalności lub dodatkowych kursów mogą oni podjąć zatrudnienie w wielu branżach np. przemysłu kosmetycznego, farmaceutycznego lub w sektorze usługowym. Mogą oni pracować m.in. w gabinetach kosmetologicznych lub kosmetycznych, salonach SPA, sanatoriach, klinikach urody, gabinetach medycyny estetycznej lub w laboratoriach. Absolwenci Kosmetologii mogą pracować na takich stanowiskach jak m.in. kosmetolog, wizażysta lub kosmetyczka. Czym zajmują się na co dzień i ile wynoszą ich średnie miesięczne wynagrodzenia?

 

Kosmetolog

Praca kosmetologa opiera się na wykonywaniu zabiegów na ciało oraz skórę twarzy klientek w zależności od jej potrzeb. Kosmetolog zajmuje się zabiegami, które są bardziej inwazyjne w działaniu jak np. peelingi, do których wykorzystywane są silne kwasy lub specjalistyczne urządzania jak do depilacji laserowej. Kosmetolog może również zajmować się zabiegami z zakresu medycyny estetycznej jak np. spłycanie blizn. Mediana zarobków kosmetologa wynosi około 4530 zł brutto miesięcznie.

 

Wizażysta

Absolwenci Kosmetologii mogą również pracować jako wizażyści lub makijażyści np. w teatrach, salonach kosmetycznych lub mogą prowadzić własna działalność. Zajmują się oni tworzeniem makijaży różnego typu, mogą być to m.in. makijaże artystyczne, sceniczne, a nawet takie do sesji zdjęciowych lub na większe okazje jak wesela. Wizażysta odpowiada za dobór odpowiednich kosmetyków kolorowych do cery klientki, a także do jej wymagań. Mediana zarobków wizażysty wynosi około 4490 zł brutto miesięcznie.

 

Kosmetyczka

Zawodowe kosmetyczki zajmują się przeważnie nieinwazyjnymi zabiegami. Mogą one odpowiadać za usługi z zakresu stylizacji paznokci, przedłużania rzęs lub ich laminowania. Kosmetyczki mogą również świadczyć usługi z zakresu pielęgnacji takie jak np. oczyszczanie twarzy. Mediana zarobków kosmetyczki wynosi około 3940 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (luty 2023)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Opis kierunku

Kierunek kosmetologia uchodzi za jeden z najprężniej się rozwijających. W trakcie zdobywanego wykształcenia studenci uczą się wykonywania zabiegów kosmetycznych, między innymi zabiegów pielęgnacyjnych, regeneracyjnych, zabiegów opóźniających procesy starzenia. Nabywają także potrzebne kompetencje, chociażby komunikacyjne, które są niezwykle cenne podczas tworzenia współpracy z lekarzami dermatologami oraz lekarzami medycyny estetycznej.
 

Praca po studiach

Absolwenci zatrudniani są w gabinetach kosmetologicznych, placówkach naukowo-badawczych, koncernach farmaceutycznych i kosmetycznych. Obejmują stanowiska, na których pełnią funkcje edukacyjne, które mają na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody. Udzielają fachowej pomocy i edukacji osobom nie tylko ze skórą zdrową, ale również z jej defektami i chorobami. Zajmują się edukacją pacjenta w zakresie doboru odpowiedniej aktywności ruchowej i ćwiczeń fizycznych.
 

Gdzie studiować na kierunku kosmetologia w Katowicach?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach.

 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kosmetologia, w roku akademickim 2022/2023, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oferuje 72 miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na SUM na uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 3880 zł do 9818 zł za pierwszy rok studiów.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek kosmetologia w Katowicach:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

 

Kosmetologia studia stacjonarne - uczelnie w Katowicach i woj. śląskim
 
Kosmetologia studia niestacjonarne - uczelnie w Katowicach i woj. śląskim
 
Kosmetologia studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Katowicach i woj. śląskim
 
Kosmetologia studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Katowicach i woj. śląskim
 

Limity miejsc

Każda z uczelni określa limit miejsc na poszczególne kierunki. W przypadku kosmetologii na uczelniach publicznych są to 72 miejsca.

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci? Kandydaci wybierani są na podstawie listy rankingowej osób, które spełniły wymagania rekrutacyjne, a także złożyły niezbędne dokumenty w terminie. Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia oraz matematyka.

Limity miejsc na kierunku kosmetologia w Katowicach

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu): 72

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne, tyczy się to również kierunku kosmetologia. W przypadku studiów w trybie niestacjonarnym wymagane są opłaty, które można rozłożyć na raty – więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.  

Ceny studiów na kierunku kosmetologia w Katowicach

 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach: od 3880 zł
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu): 9818 zł
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej: od 3890 zł
 • Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach

  *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci składający aplikację na kosmetologię, jak i inne kierunki studiów z pewnością oczekują na dzień ogłoszenia wyników. Daty ogłoszenia listy zakwalifikowanych są ustalane indywidualnie na poszczególnych uczelniach. Gdzie można znaleźć wyniki? Informacje o wynikach będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK lub ERK.

Przyszli studenci kosmetologii, w systemie poza informacją o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu na studia, znajdą również takie informacje, jak: uzyskana liczba punktów w procesie rekrutacyjnym oraz zajęte miejsce.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Katowicach:

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu): do 13.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po zarejestrowaniu się w systemie na wybrany kierunek, kandydaci muszą również złożyć komplet dokumentów, w tym m.in. świadectwo maturalne.  

Jak złożyć dokumenty? Sposób składania dokumentów może różnić się na poszczególnych uczelniach, ponieważ jest to ustalane indywidualne przez poszczególne uczelnie. Najczęściej wybieraną opcją jest dostarczenie dokumentów osobiście przez kandydata. Należy je dostarczyć do siedziby wydziału. Dopuszczalna jest również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Przyszli studenci muszą mieć na uwadze, aby dokumenty były kompletne oraz w odpowiedniej formie. Niezbędne może okazać się również zdjęcie w formie takiej jak m.in. do dowodu czy legitymacji.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Rekrutacja na studia składa się z dwóch etapów. Pierwszym etapem + jest rejestracja na stronie internetowej, a następnym złożenie dokumentów przez kandydata. Kiedy złożyć dokumenty?

Kandydaci na złożenie kompletu dokumentów mają zwykle około kilku dni. Co, jeśli się spóźnią lub nie maja możliwości osobistego pojawienia się na uczelni? Istnieje wtedy ryzyko skreślenia z listy studentów, podobnie jak w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą liczy się data nadania listu.

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Katowicach:

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu): od 19.07.2022 do 27.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Uczelnie w Katowicach i woj. śląskim - kierunek kosmetologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Akademia WSB w Gliwicach stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED REKRUTACJĄ NA KIERUNEK KOSMETOLOGIA W KATOWICACH?

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED REKRUTACJĄ NA KIERUNEK KOSMETOLOGIA W KATOWICACH?

Proces rekrutacji

Jeśli rozważasz studia na kierunku kosmetologia, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto wcześniej zainteresować się rekrutacją, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają wymogi indywidualnie. Przebieg procesu rekrutacyjnego uzależniony jest od poziomu kształcenia.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych egzaminów maturalnych warto podejść także do egzaminów dodatkowych na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z zakresu nauk ścisłych.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu niezbędnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Zweryfikuj, czy musisz wykonać badania lekarskie.

 

STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

KOSMETOLOGIA - ważne informacje

kosmetologia studia

kosmetologia studia online

studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

 

 

Jakie opinie mają studia na kierunku kosmetologia w Katowicach?

Studia kosmetologiczne to bardzo prężnie rozwijająca się dziedzina medycyny.

Dagmara, studentka trzeciego roku studiów licencjackich, mówi:

Makijaż uważam za moją największą pasję. Lubię sprawiać, że kobiety czują się piękniejsze. Studia kosmetologiczne zapewniają mi wiedzę, które potrzebuję do tego, by w przyszłości spełnić swoje plany i marzenia. Polecam!

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku kosmetologia w Katowicach i woj. śląskim

Kierunki medyczne w Katowicach i woj. śląskim

Rozwiń

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Co zdawać na maturze

POZOSTAŁE UCZELNIE W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK KOSMETOLOGIA

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia