Kosmetologia - Katowice i woj. śląskie

Kosmetologia - Katowice i woj. śląskie

Kosmetologia - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

Kosmetologia

Odkryj kierunek Kosmetologia w Katowicach i woj. śląskim i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Kosmetologia studia Katowice | woj. śląskie

Studia na kierunku kosmetologia w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kosmetologia, w roku akademickim 2021/2022, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oferuje 72 miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na SUM na uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 3440 zł do 5440 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunek kosmetologia uchodzi za jeden z najprężniej się rozwijających. W trakcie zdobywanego wykształcenia studenci uczą się wykonywania zabiegów kosmetycznych, między innymi zabiegów pielęgnacyjnych, regeneracyjnych, zabiegów opóźniających procesy starzenia. Nabywają także potrzebne kompetencje, chociażby komunikacyjne, które są niezwykle cenne podczas tworzenia współpracy z lekarzami dermatologami oraz lekarzami medycyny estetycznej.

Absolwenci zatrudniani są w gabinetach kosmetologicznych, placówkach naukowo-badawczych, koncernach farmaceutycznych i kosmetycznych. Obejmują stanowiska, na których pełnią funkcje edukacyjne, które mają na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody. Udzielają fachowej pomocy i edukacji osobom nie tylko ze skórą zdrową, ale również z jej defektami i chorobami. Zajmują się edukacją pacjenta w zakresie doboru odpowiedniej aktywności ruchowej i ćwiczeń fizycznych.

czytaj dalej wszystko o Kosmetologia - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek kosmetologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Kosmetologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Jednostka prowadząca

Kosmetologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Kosmetologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek kosmetologia w Katowicach?

Kierunek kosmetologia w Katowicach uchodzi za jeden z najciekawszych kierunków medycznych ostatnich lat. Każdego roku na jedno miejsce na studiach kosmetologicznych jest wielu kandydatów ze względu na to, że branża kosmetyczna cieszy się powodzeniem i zapewnia korzystne zatrudnienie.
 
W procesie rekrutacji na studia na kierunku kosmetologia w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • matematyka

 

Z tego powodu przygotuj się jak najlepiej do egzaminów maturalnych zwłaszcza z przedmiotów, których opanowanie jest niezbędne, by poradzić sobie na tego typu studiach. Są to: biologia, chemia, fizyka, matematyka. Przedmioty te najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, by zapewnić sobie jak najlepszą pozycję na liście kandydatów.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kosmetologia w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku kosmetologia w Katowicach i woj. śląskim

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA W KATOWICACH?

Kierunek kosmetologia w Katowicach to odpowiedź na oczekiwania współczesnego rynku pracy. Jeśli zdecydujesz się na studia medyczne tego typu, masz pewność, że nabędziesz potrzebną wiedzę i teoretyczne umiejętności, które pozwolą Ci w przyszłości wykonywać różnego typu zabiegi kosmetyczne, chociażby zabiegi pielęgnacyjne, regeneracyjne, zabiegi opóźniające procesy starzenia.

W trakcie realizowanego kształcenia będziesz miał/a okazję nawiązać współpracę z lekarzami dermatologami oraz lekarzami medycyny estetycznej. Ukończenie studiów kosmetologicznych umożliwi Ci podjęcie pracy w gabinetach kosmetologicznych, placówkach naukowo-badawczych, koncernach farmaceutycznych i kosmetycznych. Na studentów czekają także specjalizacje, które umożliwią zdobycie dodatkowych kompetencji w najbardziej interesującym ich zakresie.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku kosmetologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku kosmetologia w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Studia w Katowicach na kierunku kosmetologia umożliwią studentom zdobycie najważniejszej wiedzy z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej, która jest niezbędna w kosmetologii. Poznasz budowę i funkcje związków chemicznych, które występują w organizmie ludzkim oraz podstawowe zasady rządzące przemianą materii, a także wpływ czynników fizycznych środowiska na organizm żywy oraz budowę i funkcje biologiczne białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów, lipidów, hormonów i witamin.

Studenci zgłębiają wiedzę, która obejmuje substancje i zabiegi hamujące proces starzenia, jednocześnie potrafią dobrać odpowiednią aparaturę. Weryfikują zagrożenia związane z nieprawidłowym wykonywaniem czynności laboratoryjnych. Poznają zasady opisu anatomicznego, a także ogólną budowę poszczególnych układów ciała ludzkiego. Rozumieją mechanizmy funkcjonowania organizmu ludzkiego.

 

Umiejętności

Studenci uczą się interpretować budowę komórki na poziomie mikroskopowym. Rozpoznają tkanki i narządy w preparatach mikroskopowych oraz umiejętnie obsługują się aparaturę kosmetyczną stosowaną podczas zabiegu kosmetycznego. Uczą się komunikować z jednostką oraz grupą społeczną, a także analizują dylematy moralne, w tym dylematy w praktyce zawodowej kosmetologa.

Rozwijają umiejętności językowe w zakresie języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Studenci uczą się, w jaki sposób należy promować zdrowie, zdrowy styl życia, estetykę. Nabywają także umiejętności sprowadzające się do wykonywania makijaży podstawowego i korekcji defektów kosmetycznych. Uczą się rozpoznawać i wykrywać zakażenia: objawy kliniczne, pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych, interpretacja uzyskanych wyników.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci kosmetologii mają świadomość własnych ograniczeń, a także rozumieją potrzebę konsultacji z ekspertami. Potrafią pracować w zespole, a także współpracować z lekarzami. Swoją pracę wykonują w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Przestrzegają zasad etycznych i uregulowań prawnych zawodu kosmetologa.

Będziesz posługiwał/a się nazewnictwem dermatologicznym w zakresie opisu zmian chorobowych, a także zajmiesz się propagowaniem zdrowego stylu życia i promocją zdrowia, jednocześnie dbają o własną sprawność fizyczną, która jest niezbędna dla wykonywania zadań zawodowych. Absolwenci szanują godność i autonomię osób, które są powierzone ich medycznej opiece.

 

4. Program studiów i przedmioty

W zależności od wybranej uczelni siatka zajęć oraz oferta specjalizacyjna na kierunku kosmetologia będą wyglądały inaczej. Studenci mają okazję zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu budowy i funkcji organizmu człowieka oraz metod oceny stanu zdrowia i objawów i przyczyn wybranych zaburzeń dermatologicznych i alergologicznych.

Z pewnością poznasz metody analizy i oceny stanu skóry i paznokci oraz wybrane zaburzenia i zmiany chorobowe włosów. Będziesz miał/a okazję poznać formy i rodzaje produktów kosmetycznych, a także skład i sposoby wytwarzania kosmetyków. Zdobędziesz podstawy analizy kolorystycznej skóry twarzy, włosów oraz ogólnego pojęcia estetyki. Zgłębisz podstawowe techniki, poznasz narzędzia i aparaturę stosowane w kosmetologii.

 

W programie studiów na kierunku Kosmetologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • dermatologia
 • podstawy fizjoterapii i masażu
 • innowacje w kosmetologii
 • farmakologia
 • biochemia
 • wizaż i estetyka
 • podstawy alergologii
 • podstawy receptury kosmetycznej i ziołolecznictwo
 • prawo w ochronie zdrowia

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na studia medyczne w zakresie kosmetologii powinni wykazywać zainteresowanie pielęgnacją zdrowia i urodą człowieka. Jest to kierunek dla osób, które zawodowo chcą zajmować się kosmetologią upiększającą, zachowawczą, lekarską. Nie mogą mieć oni problemów z nauką przedmiotów ścisłych, zwłaszcza że program kształcenia składa się z nauk medycznych, przyrodniczych i społecznych.

Przyszli studenci powinni odznaczać się poczuciem estetyki, być komunikatywni, mieć predyspozycje manualne. Odnajdą się tutaj osoby, które chcą zajmować się promocją zdrowia, badać recepturę kosmetyczną, zarządzać bądź zajmować się marketingiem w zakresie kosmetologii.

 

Ile trwają studia na kierunku kosmetologia w Katowicach?

Ile trwają studia na kierunku kosmetologia w Katowicach?

Studia na kierunku kosmetologia w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Katowicach w zakresie kosmetologii można odbyć zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Edukacja na etapie pierwszym trwa sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Następnie studenci mają możliwość kontynuacji kształcenia na drugim stopniu, który trwa cztery semestry i po zdanym egzaminie, kończy się tytułem magistra.
Dwa komplementarne cykle kształcenia są komfortowym rozwiązaniem dla osób, które myślą o rozpoczęciu kariery zawodowej po ukończeniu pierwszego trybu. Zapewnia on niezbędną wiedzę do podjęcia pracy w branży kosmetycznej. Drugi stopień przygotowuje przyszłych absolwentów w sposób merytoryczny i praktyczny do wykonywania zawodu kosmetologa w pełnym zakresie świadczonych usług. Z tego powodu skupia się na współczesnej wiedzy i technologii, które można wykorzystać w zakresie kosmetologii.
PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA W KATOWICACH

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA W KATOWICACH

Absolwenci kosmetologii są przygotowani do zorganizowania i kierowania gabinetami kosmetycznymi, salonami odnowy biologicznej, centami SPA. Potrafią planować i wykonywać zabiegi kosmetyczne: pielęgnacyjne, lecznicze i upiększające, a przy tym uwzględniają wskazania i przeciwwskazania.

Absolwenci potrafią właściwie odczytywać skład kosmetyków i ustalają ich zastosowanie, a także stosują je zgodnie z rozpoznaniem. Potrafią udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, a także współpracować z lekarzem dermatologiem, chirurgiem plastycznym, oraz lekarzami medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo. Udzielają fachowej pomocy i edukacji osobom nie tylko ze skórą zdrową, ale również z jej defektami i chorobami oraz edukują pacjenta w zakresie doboru odpowiedniej aktywności ruchowej i ćwiczeń fizycznych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku kosmetologia

 • gabinety, salony, instytuty kosmetyczne / kosmetologiczne
 • gabinety medycyny estetycznej przy ścisłej współpracy z lekarzem
 • kliniki przy współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo
 • kliniki zdrowia i urody
 • centra Spa & Wellness
 • salony odnowy biologicznej
 • uzdrowiska i sanatoria
 • laboratoria firm farmaceutycznych i kosmetycznych
 • działy kontroli jakości oraz marketingu
 • redakcje profesjonalnych pism, które podejmują problematykę kosmetologii i kosmetyki

 

Stanowisko pracy absolwentów kosmetologii uzależnione jest od realizowanej specjalizacji i ukończonych kursów dodatkowych.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Kosmetologia

 • kosmetolog
 • konsultant
 • dziennikarz
 • specjalista ds. kontroli jakości
 • doradca konsumenta
 • trener/szkoleniowiec

Gdzie studiować na kierunku kosmetologia w Katowicach?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek kosmetologia w Katowicach:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED REKRUTACJĄ NA KIERUNEK KOSMETOLOGIA W KATOWICACH?

Proces rekrutacji

Jeśli rozważasz studia na kierunku kosmetologia, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto wcześniej zainteresować się rekrutacją, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają wymogi indywidualnie. Przebieg procesu rekrutacyjnego uzależniony jest od poziomu kształcenia.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych egzaminów maturalnych warto podejść także do egzaminów dodatkowych na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z zakresu nauk ścisłych.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu niezbędnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Zweryfikuj, czy musisz wykonać badania lekarskie.

 

STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

KOSMETOLOGIA - ważne informacje

kosmetologia studia

kosmetologia studia online

studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

 

Jakie opinie mają studia na kierunku kosmetologia w Katowicach?

Studia kosmetologiczne to bardzo prężnie rozwijająca się dziedzina medycyny.

Dagmara, studentka trzeciego roku studiów licencjackich, mówi:

Makijaż uważam za moją największą pasję. Lubię sprawiać, że kobiety czują się piękniejsze. Studia kosmetologiczne zapewniają mi wiedzę, które potrzebuję do tego, by w przyszłości spełnić swoje plany i marzenia. Polecam!

Kierunki medyczne w Katowicach i woj. śląskim

Rozwiń

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Co zdawać na maturze

POZOSTAŁE UCZELNIE W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK KOSMETOLOGIA

Komentarze (0)