Kierunek Lekarski - Katowice i woj. śląskie

Kierunek Lekarski - Katowice i woj. śląskie

Kierunek Lekarski - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

kierunek lekarski 

Odkryj Kierunek Lekarski w Katowicach i woj. śląskim i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Kierunek Lekarski studia Katowice | woj. śląskie

Studia na kierunku lekarskim w Katowicach to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 6 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (lekarza).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku lekarskim, w roku akademickim 2021/2022, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na SUM i na uczelni niepublicznej.

 

Kierunek lekarski jest jednym z najtrudniejszych kierunków studiów, a dostają się na niego tylko najlepsi. Studenci zdobywają gruntowne wykształcenie, a absolwenci kierunku mają okazję przystąpić do stażu podyplomowego, by następnie zdać Lekarski Egzamin Końcowy. Wybierają także różnego typu specjalności medyczne. Kierunek wymaga odporności na stres, a także umiejętności szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Absolwenci mogą pracować w charakterze pracowników naukowo-dydaktycznych w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych. Podejmują także pracę w szpitalu, przychodni lekarskiej i stacji sanitarno-epidemiologicznej, w zarządzaniu ochroną zdrowia.

czytaj dalej wszystko o Kierunek Lekarski - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek kierunek lekarski

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Jednostka prowadząca

Kierunek lekarski stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Kierunek lekarski +

Wydział Nauk Medycznych stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Kierunek Lekarski?

Kierunek lekarski jest kierunkiem niezwykle prestiżowym, ale także bardzo trudnym, obfitującym w naukę i nastawionym na nieustanne dokształcanie się. Uczelnie na Śląsku przyjmują tylko najlepszych, a progi punktowe są bardzo wysokie.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku lekarskim w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia
 • matematyka.

 

Wybrane przedmioty maturalne należy zdać na poziomie rozszerzonym, a prócz biologii, którą trzeba zdawać obowiązkowo, pod uwagę warto wziąć także: chemię, matematykę i fizykę, ponieważ bez podstaw z tych przedmiotów nauka na kierunku lekarskim będzie bardzo trudna. Warto także rozważyć udział w olimpiadach kierunkowych, które pozwolą zwiększyć szance kandydata na dostanie się na studia lekarskie, a także uzupełnią wiedzę, która może okazać się niezbędna podczas procesu kształcenia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kierunek lekarski w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KIERUNEK LEKARSKI KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Jak wyglądają studia na kierunku lekarskim?

Popularne Kierunki studiów w Katowicach i innych miast woj. ślaskiego można studiować zarówno stacjonarnie (dziennie), jak i niestacjonarnie. Można wziąć także pod uwagę podyplomowe kształcenie specjalizacyjne. Prócz szeregu przedmiotów teoretycznych, na których wiedzę zdobywa się w ramach wykładów i ćwiczeń, ważna jest także praktyka. Po każdym roku studiów studenci odbywają czterotygodniową praktykę wakacyjną w szpitalach lub innych placówkach medycznych, np. poradniach specjalistycznych.

Śląski Uniwersytet Medyczny oferuje kierunek lekarski z językiem wykładowym polskim lub angielskim.

 

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Oglądając przygody ekscentrycznego dr House’a, pewnie niejednokrotnie zastanawiałeś się nad tym, jak to jest leczyć ludzi. Czasami wyobrażałeś sobie siebie na sali operacyjnej i już wiedziałeś, że dziś to Ty uratujesz komuś życie. Studia medyczne na kierunku lekarskim kształcą przyszłych lekarzy i nie ulega wątpliwości, że jest to jeden z kierunków najbardziej prestiżowych, ale także najtrudniejszych. Życia ludzkiego przecież nie można oceniać w skali przedmiotów maturalnych, a jednak jakoś trzeba dokonać selekcji. Dostać się mogą tylko najlepsi.

Jeśli Twoim marzeniem od zawsze było pomaganie ludziom, to kierunek idealny dla Ciebie. Wiążą się z nim nieprzespane noce, frustracja i ogrom wiedzy, która może początkowo przytłaczać. Według zaleceń rekrutacyjnych kandydat powinien być odporny na stres, musi także podejmować szybkie, ale poprawne decyzje w ekstremalnych warunkach. Spostrzegawczość i umiejętność logicznego myślenia to także niezwykle istotne zdolności. Jest to kierunek dla najodważniejszych, ponieważ po wszystkim to Ty będziesz odpowiadał za życia nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku lekarskim możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku lekarskim w Katowicach realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają sześć lat.

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów i gdzie studiować

Kierunku lekarskiego nie mogło zabraknąć także w Katowicach. Specjaliści różnych dziedzin kształcą się na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej. Uczelnie te, jak i kierunki, które mają w swojej ofercie, cieszą się dużym zainteresowaniem, a nawet uchodzą za renomowane. Kierunek lekarski kształci absolwentów, którzy w skali polskiej i światwej uchodzą za szanowanych i kompetentnych specjalistów.

Program kształcenia opiera się na sześcioletniej edukacji. W tym czasie uczelnie stawiają sobie cel wykształcenia niezbędnych umiejętności u przyszłych absolwentów, które pozwolą im na udzielanie jak najlepszej pomocy przyszłym pacjentom. Program studiów przewiduje nauki z zakresu anatomii, biologii molekularnej, zdrowia publicznego, pierwszej pomocy medycznej, biofizyki, urologii, radiologii, genetyki i wielu innych. Prócz przedmiotów obligatoryjnych, student ma możliwość wyboru różnych fakultetów.

 

4. Praca po studiach

Uczelnie w Katowicach, ale i w innych miastach woj. śląskiego mają na celu wykształcenie specjalistów w dziedzinach lekarskich, którzy będą w stanie pomagać przyszłym pacjentom. Zarówno dla Śląskiego Uniwersytety Medycznego, jak i Wyższej Szkoły Technicznej priorytetem jest, by przyszli absolwenci znaleźli jak najlepsze zatrudnienie w szpitalach i poradniach nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Przyszli abiturienci znajdują pracę m.in. w instytucjach badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej, a przede wszystkim w klinikach specjalistycznych i szpitalach.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia przewiduje szereg najważniejszych przedmiotów takich jak na przykład:

 • anatomia,
 • biologia molekularna,
 • pierwsza pomoc medyczna,
 • biofizyka,
 • urologia,
 • radiologia,
 • genetyka,
 • psychologia lekarska,
 • etyka lekarska,
 • zdrowie publiczne.

 

Specjalności lekarskie przewidziane są w zakresie:

 • chorób wewnętrznych,
 • pediatrii,
 • chirurgii,
 • ginekologii i położnictwa,
 • psychiatrii,
 • medycyny ratunkowej,
 • medycyny rodzinnej,
 • wybranej specjalności klinicznej.

 

Dzięki rozbudowanej ścieżce programowej absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu opisu i interpretacji budowy człowieka, biologii medycznej, budowy i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, fizjologii, genetyki klinicznej i tym podobne. Absolwent zapozna się także z etycznymi, społecznymi i prawnymi uwarunkowaniami, które odnoszą się do pracy w środowisku lekarskim.

Student w procesie kształcenia poznaje objawy i przebieg chorób, zna sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w zależności od konkretnych stanów chorobowych. Co najważniejsze potrafi rozpoznać stany zagrażające życiu i natychmiastowo podjąć działania, które mają zapobiec skutkom ubocznym. Studenci podczas swojego stażu uczą się także tego, jak przeprowadzić wywiad z pacjentem i jego rodziną.

Dzięki temu przyszły absolwent kształci także umiejętności interpersonalne, które pomagają w porozumieniu z pacjentami czy personelem. Kandydat na studia medyczne w Katowicach powinien odznaczać się odpornością na stres, powinien także posiadać umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Kierunek lekarski pozwoli na rozwinięcie tego typu kompetencji.

Ile trwają studia na kierunku lekarskim?

Ile trwają studia na kierunku lekarskim?

Studia na kierunku lekarskim w Katowicach trwają 6 lat (studia jednolite magisterskie).

Absolwent po sześcioletnich jednolitych studiach magisterskich (dwanaście semestrów) otrzymuje tytuł lekarza i jest przygotowany do podjęcia dalszej edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich), prowadzenia badań i upowszechniania ich wyników oraz nauczania wykonywania zawodu.

Studia magisterskie na kierunku lekarskim trwają dłużej niż studia magisterskie na innych kierunkach. Jest to jednak uzsadanione rozbudowanym programem kształcenia, który został doskonale przemyślany przez najlepszych specjalistów i jest uzależniony od długości trwania kształcenia, które wsparte jest coroczną praktyką.

Jaka praca po kierunku lekarskim?

Jaka praca po kierunku lekarskim?

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku lekarskiego ma możliwość przystąpienia do stażu podyplomowego, który kończy się Lekarskim Egzaminem Końcowym. Może również specjalizować się w różnych specjalnościach medycznych. Przyszły abiturient będzie mógł także podjąć pracę w zakładach naukowo-dydaktycznych czy po prostu w szpitalu, przychodni lekarskiej i stacji sanitarno-epidemiologicznej. Niektórzy z absolwentów swoją karierę ukierunkowują na zarządzanie ochroną zdrowia, gdzie pełnią ważne funkcje.

Medyczne kierunki studiów w Katowicach i innych miast woj. śląskiego ukierunkowują przyszłych specjalistów na pracę w sektorze zdrowia, pracę laboratoryjną czy naukową. Absolwenci mają okazję pracować zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Ich celem jest ratowanie życia i zdrowia, a wiedza z etyki zawodowej pomaga im dokonywać najlepszych wyborów.

Warto zaznaczyć, że przyszli abiturienci to nie tylko lekarze, ale i położni czy położne, pielęgniarze czy pielęgniarki. Wielu studentów skupia się na psychiatrii, a tym samym znajduje zatrudnienie nie tylko w szpitalach, szpitalach psychiatrycznych, ale i na przykład w zakładach karnych, gdzie pracują z więźniami, dla których pomoc psychologa jest niewystarczająca.

Ważnymi funkcjami są także stanowiska, na których absolwenci realizują swoje zainteresowania i pokazują umiejętności podczas analiz medycznych, gdzie podczas badań laboratoryjnych pomagają usprawnić sektor zdrowia publicznego i przyczyniają się do nowych innowacyjnych rozwiązań mających pomóc w ratowaniu życia i zdrowia.

Zawód lekarza wciąż uchodzi za jeden z najbardziej szanowanych i elitarnych nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wbrew pozorom specjalistów wciąż brakuje, dlatego po ukończeniu kierunku lekarskiego można liczyć na stabilne zatrudnienie w wielu placówkach i instytucjach. To doskonały początek Twojej kariery zawodowej!

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Medycyna?

Absolwenci kierunku Lekarskiego mogą po sześciu latach studiów, zdaniu LEK-u oraz ukończeniu specjalności, mogą podjąć swoją pierwszą pracę jako lekarz. Mogą oni znaleźć zatrudnienie m.in. w szpitalach, klinikach, prywatnych placówkach, poradniach zdrowotnych, a także w ośrodkach badawczych. Zawód, jaki wykonują absolwenci kierunku Lekarskiego najczęściej związany jest, z ich ukończoną specjalnością. Absolwenci często decydują się na pracę m.in. pediatry, kardiologa lub lekarza rodzinnego. Czym zajmują się na co dzień oraz ile wynoszą ich miesięcznie zarobki?

 

Kardiolog

Kardiolog jest lekarzem zajmującym się chorobami serca i krążenia, dlatego na co dzień zajmuje się przyjmowaniem pacjentów z tymi schorzeniami. Zleca im badania, a także je analizuje. Kardiolog diagnozuje swoich pacjentów, a następnie wdraża niezbędne leczenie np. farmakologiczne lub wystawia skierowanie na wykonanie zabiegu bądź operacji. Mediana zarobków kardiologa wynosi około 6900 zł brutto miesięcznie.

 

Pediatra

Pediatra specjalizuje się w chorobach dzieci i młodzieży, dlatego na co dzień do swoich gabinetów przyjmuje dzieci wraz z rodzicami. Zajmuje się badaniami okresowymi, bilansami, a także leczeniem chorób u dzieci. Pediatra może również wykonywać obowiązkowe szczepienia. Mediana zarobków pediatry wynosi około 8470 zł brutto miesięcznie.

 

Lekarz rodzinny

Lekarz rodzinny jest lekarzem pierwszego kontaktu. Zazwyczaj zajmuje się on chorobami i dolegliwościami, które nie są bezpośrednim zagrożeniem dla życia pacjenta. Lekarz rodzinny może również kierować na badania, a także w razie konieczności dawać skierowania do specjalistów np. z zakresu kardiologii. Mediana zarobków lekarza rodzinnego wynosi około 9580 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (wrzesień 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku lekarskim w Katowicach?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek lekarski w Katowicach:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

 

1. Uczelnie publiczne (państwowe)

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierunek studiów Lekarski proponowany przez Wydział Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest realizowany w systemie jednostopniowym. Są to sześcioletnie jednolite studia magisterskie i kończą się uzyskaniem tytułu lekarza.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym

Kierunek Lekarki jest przeznaczony dla osób, które nie mają najmniejszych problemów z takimi przedmiotami jak chemia, biologia czy matematyka, ponieważ, aby dostać się na ten kierunek potrzebne są wysokie wyniki maturalne z tych przedmiotów. Dodatkowo atutem każdego kandydata będzie również empatia i odporność na stres, ponieważ są one niezbędne w pracy lekarza.

Studiując kierunek Lekarski, zdobędziesz szeroką wiedzę z nauk medycznych. Zaczynając od znajomości całego ludzkiego organizmu oraz poszczególnych układów, z jakich się składa, dowiesz się, jak wykonywać zabiegi oraz poznasz wszystkie choroby, z jakimi może przyjść zmierzyć się człowiekowi. Atutem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego są specjalne sale, w których studenci mogą sprawdzić swoje umiejętności poprzez symulacje.

Program studiów na kierunku Lekarski opiera się na wielu przedmiotach z zakresu nauk biologiczno-chemicznych. Studenci zdobędą wiedzę m.in. z immunologii, biochemii, morfologii, onkologii, ginekologii, a także z ortopedii. Dodatkowo studenci na każdym roku muszą zaliczyć obowiązkowe praktyki, które odbywają się w szpitalach.

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą przystąpić do Lekarskiego Egzaminu Lekarskiego, a następnie kontynuować naukę i zdobyć specjalizację. Po tym mogą oni pracować m.in. jako kardiolodzy, chirurdzy, diabetycy, lekarze rodzinni czy onkolodzy.

Dowiedz się więcej

 

2. Uczelnie niepubliczne (prywatne)

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Kierunek Lekarski jest propozycją Wydziału Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Jest on realizowany w systemie jednostopniowym jako sześcioletnie jednolite studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym

Jeśli jesteś osobą, która chce pomagać innym oraz interesuje się ludzkim organizmem, a zawodowo chciałabyś zajmować się leczeniem chorych, to kierunek Lekarski może cię zainteresować. Atutem kandydata będzie umiejętność logicznego myślenia oraz odporność na stres, ponieważ lekarze często stykają się ze stresującymi sytuacjami i nie mogą oni ulec emocjom.

Decydując się na kierunek studiów Lekarski na Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, nauczysz się, nie tylko podstaw teoretycznych z zakresu np. anatomii, ale będziesz mieć również okazję przekonać się, jak wygląda ludzkie ciało od wewnątrz również w praktyce, dzięki zajęciom w prosektoriach. W trakcie studiów nauczysz się jak właściwie diagnozować pacjentów, a także jak leczyć. Dowiesz się również, jak określać priorytety podczas zagrożenia życia. Jak student będziesz również zobowiązany do odbycia praktyk zawodowych.

Zajęcia na kierunku Lekarskim opierają się na m.in. morfologii, biochemii, farmakologii, a także na przedmiotach specjalizacyjnych z zakresu chirurgii, kardiologii, psychiatrii, pediatrii oraz ginekologii. Studenci są także zobowiązani do nauki języka obcego ze słownictwem specjalistycznym.

Absolwenci kierunku Lekarskiego mogą podjąć zatrudnienie m.in. w szpitalach, klinikach, prywatnych gabinetach, poradniach, ośrodkach badawczych oraz w sanatoriach.

Dowiedz się więcej

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lekarski w Katowicach?

Na samym początku, nim zdecydujesz się na studia w Katowicach odpowiedz sobie na kilka pytań:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy czujesz się komfortowo obcując z ciałem człowieka, chorobami, ranami, niejednokrotnie ze śmiercią?
 • Czy jesteś odporny na stres i potrafisz działać pod presją czasu w ekstremalnych warunkach?
 • Czy Twoje zdolności interpersonalne są dobrze rozwinięte?
 • Czy Twoim życiowym celem jest niesienie pomocy innym ludziom?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeśli odpowiadasz twierdząco na te pytania, ten kierunek może być spełnieniem marzeń. Jednak cieszy się on tak dużym zainteresowaniem i renomą, że wymogi rekrutacyjne także są niezwykle wysokie i rozbudowane. Przedmioty, które należy zdać na maturze z jak najlepszym wynikiem w stopniu rozszerzonym to obowiązkowo biologia i jeden przedmiot wybrany przez kandydata: chemia, fizyka, fizyka z astronomią, matematyka.

Szanse kandydata wzrosną, jeśli będzie on laureatem lub finalistą olimpiady w stopniu centralnym. Pod uwagę warto wziąć:

 • Olimpiadę Biologiczną,
 • Olimpiadę Chemiczną,
 • Olimpiadę Matematyczną,
 • Olimpiadę Fizyczną.

 

W przypadku kierunku lekarskiego i innych pokrewnych studiów medycznych bardzo często potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Postępowanie rekrutacyjne warto śledzić na stronach uczelni. Na początku kandydat powinien zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, gdzie uzupełni swoje dane osobowe i wyniki maturalne. Następnie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej.

Gdy znajdziesz się już na liście przyjętych, pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji. Z reguły będą to podanie i oświadczenie, oryginał świadectwa dojrzałości, zdjęcia do legitymacji, dowód osobisty do wglądu. Szczegóły postępowania rekrutacyjnego znajdują się na stronach internetowych uczelni. W zależności od kierunku wymogi rekrutacyjne mogą się różnić.

 

STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

KIERUNEK LEKARSKI - ważne informacje

kierunek lekarski studia

studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku lekarskim?

Kierunek lekarski w Katowicach jest kierunkiem niezwykle prestiżowym i wiele osób marzy o tym, by go studiować. Jest to doskonały pomysł na stworzenie życiowej kariery, zwłaszcza, jeśli czuje się powołanie do niesienia pomocy innym ludziom. Środowisko lekarskie może uchodzić za specyficzne, ale jest to grono niezwykle poważanych ekspertów.

 

Adam, student trzeciego roku, wyznał:

Moim marzeniem jest bycie lekarzem. Poświęciłem dużo czasu na naukę biologii i chemii, by dostać się na ten kierunek. Nie żałuję. Robię to, co naprawdę chcę - już teraz pomagam ludziom dzięki praktykom i innym przedsięwzięciom. Jeśli jesteś wystarczająco zdeterminowany, chcesz się uczyć i nie mdlejesz na widok krwi… Spróbuj! Dzięki nam ten świat może być lepszy.

Kierunki medyczne w Katowicach i woj. śląskim

Rozwiń

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)