Kierunek Lekarski - Katowice i woj. śląskie

Kierunek Lekarski - Katowice i woj. śląskie

Kierunek Lekarski - Katowice i woj. śląskie
Dodaj do ulubionych

08.09.2022

Kierunek Lekarski studia Katowice 2022 | woj. śląskie

Studia na kierunku lekarskim w Katowicach to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 6 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (lekarza).

Studia na kierunku kierunek lekarski (medycyna) w Katowicach i woj. śląskim
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 6 lat (studia jednolite magisterskie)

Uczelnie

W Katowicach i woj. śląskim kierunek lekarski możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach (Wydział Nauk Medycznych ŚUM) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.
 
Opis kierunku
Kierunek lekarski jest jednym z najtrudniejszych kierunków studiów, a dostają się na niego tylko najlepsi. Studenci zdobywają gruntowne wykształcenie, a absolwenci kierunku mają okazję przystąpić do stażu podyplomowego, by następnie zdać Lekarski Egzamin Końcowy. Wybierają także różnego typu specjalności medyczne. Kierunek wymaga odporności na stres, a także umiejętności szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych.
Kierunek lekarski należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich wybrany był przez ponad 21,5 tys. kandydatów. W Katowicach i woj. śląskim najwięcej kandydatów (ponad 6 tyś. osób) chciało studiować kierunek lekarski w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, gdzie na jedno miejsce przypadło 7 kandydatów.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Katowicach i woj. śląskim na kierunku lekarskim w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka. Ceny wahają się od 36000 zł do 54000 zł. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku lekarskim w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Wykaz opłat za studia na kierunku lekarskim w Katowicach >
 
Praca po studiach
Absolwenci mogą pracować w charakterze pracowników naukowo-dydaktycznych w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych. Podejmują także pracę w szpitalu, przychodni lekarskiej i stacji sanitarno-epidemiologicznej, w zarządzaniu ochroną zdrowia.

czytaj dalej wszystko o Kierunek Lekarski - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek kierunek lekarski (medycyna)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Śląska

Akademia Śląska

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierunek lekarski (medycyna) +

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Kierunek Lekarski?

Kierunek lekarski jest kierunkiem niezwykle prestiżowym, ale także bardzo trudnym, obfitującym w naukę i nastawionym na nieustanne dokształcanie się. Uczelnie na Śląsku przyjmują tylko najlepszych, a progi punktowe są bardzo wysokie.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku lekarskim w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia
 • matematyka.

 

Wybrane przedmioty maturalne należy zdać na poziomie rozszerzonym, a prócz biologii, którą trzeba zdawać obowiązkowo, pod uwagę warto wziąć także: chemię, matematykę i fizykę, ponieważ bez podstaw z tych przedmiotów nauka na kierunku lekarskim będzie bardzo trudna. Warto także rozważyć udział w olimpiadach kierunkowych, które pozwolą zwiększyć szance kandydata na dostanie się na studia lekarskie, a także uzupełnią wiedzę, która może okazać się niezbędna podczas procesu kształcenia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kierunek lekarski w Katowicach i woj. śląskim

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować kierunek lekarski w Katowicach

Kierunek lekarski w Katowicach można studiować na jednej uczelni publicznej: Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz jednej niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.
Obie uczelnie oferują świetnie opracowany program studiów, a także dbają o wykształcenie przyszłych specjalistów. 
 

Gdzie studiować kierunek lekarski bezpłatnie w Katowicach

Kierunek lekarski w Katowicach można studiować bezpłatnie tylko w formie stacjonarnej na: Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. 

Gdzie studiować kierunek lekarski niestacjonarnie w Katowicach

Kierunek lekarski w Katowicach niestacjonarnie (zaocznie) można podjąć na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, a także Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

Ile kosztują studia niestacjonarne na kierunku lekarskim w Katowicach

Studia niestacjonarne na kierunku lekarskim w Katowicach są płatne. Cena za pierwszy rok studiów niestacjonarnych na kierunku lekarskim wynosi około 33500 zł za rok akademicki. 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Studia niestacjonarne na kierunku lekarskim w Katowicach są płatne niezależnie czy jest to uczelnia publiczna czy prywatna. Bezpłatnie można studiować jedynie w formie stacjonarnej na uczelniach publicznych. 

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku lekarskim?

Popularne Kierunki studiów w Katowicach i innych miast woj. ślaskiego można studiować zarówno stacjonarnie (dziennie), jak i niestacjonarnie. Można wziąć także pod uwagę podyplomowe kształcenie specjalizacyjne. Prócz szeregu przedmiotów teoretycznych, na których wiedzę zdobywa się w ramach wykładów i ćwiczeń, ważna jest także praktyka. Po każdym roku studiów studenci odbywają czterotygodniową praktykę wakacyjną w szpitalach lub innych placówkach medycznych, np. poradniach specjalistycznych.

Śląski Uniwersytet Medyczny oferuje kierunek lekarski z językiem wykładowym polskim lub angielskim.

 

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Oglądając przygody ekscentrycznego dr House’a, pewnie niejednokrotnie zastanawiałeś się nad tym, jak to jest leczyć ludzi. Czasami wyobrażałeś sobie siebie na sali operacyjnej i już wiedziałeś, że dziś to Ty uratujesz komuś życie. Studia medyczne na kierunku lekarskim kształcą przyszłych lekarzy i nie ulega wątpliwości, że jest to jeden z kierunków najbardziej prestiżowych, ale także najtrudniejszych. Życia ludzkiego przecież nie można oceniać w skali przedmiotów maturalnych, a jednak jakoś trzeba dokonać selekcji. Dostać się mogą tylko najlepsi.

Jeśli Twoim marzeniem od zawsze było pomaganie ludziom, to kierunek idealny dla Ciebie. Wiążą się z nim nieprzespane noce, frustracja i ogrom wiedzy, która może początkowo przytłaczać. Według zaleceń rekrutacyjnych kandydat powinien być odporny na stres, musi także podejmować szybkie, ale poprawne decyzje w ekstremalnych warunkach. Spostrzegawczość i umiejętność logicznego myślenia to także niezwykle istotne zdolności. Jest to kierunek dla najodważniejszych, ponieważ po wszystkim to Ty będziesz odpowiadał za życia nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku lekarskim możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku lekarskim w Katowicach realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają sześć lat.

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów i gdzie studiować

Kierunku lekarskiego nie mogło zabraknąć także w Katowicach. Specjaliści różnych dziedzin kształcą się na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej. Uczelnie te, jak i kierunki, które mają w swojej ofercie, cieszą się dużym zainteresowaniem, a nawet uchodzą za renomowane. Kierunek lekarski kształci absolwentów, którzy w skali polskiej i światwej uchodzą za szanowanych i kompetentnych specjalistów.

Program kształcenia opiera się na sześcioletniej edukacji. W tym czasie uczelnie stawiają sobie cel wykształcenia niezbędnych umiejętności u przyszłych absolwentów, które pozwolą im na udzielanie jak najlepszej pomocy przyszłym pacjentom. Program studiów przewiduje nauki z zakresu anatomii, biologii molekularnej, zdrowia publicznego, pierwszej pomocy medycznej, biofizyki, urologii, radiologii, genetyki i wielu innych. Prócz przedmiotów obligatoryjnych, student ma możliwość wyboru różnych fakultetów.

 

4. Praca po studiach

Uczelnie w Katowicach, ale i w innych miastach woj. śląskiego mają na celu wykształcenie specjalistów w dziedzinach lekarskich, którzy będą w stanie pomagać przyszłym pacjentom. Zarówno dla Śląskiego Uniwersytety Medycznego, jak i Wyższej Szkoły Technicznej priorytetem jest, by przyszli absolwenci znaleźli jak najlepsze zatrudnienie w szpitalach i poradniach nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Przyszli abiturienci znajdują pracę m.in. w instytucjach badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej, a przede wszystkim w klinikach specjalistycznych i szpitalach.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia przewiduje szereg najważniejszych przedmiotów takich jak na przykład:

 • anatomia,
 • biologia molekularna,
 • pierwsza pomoc medyczna,
 • biofizyka,
 • urologia,
 • radiologia,
 • genetyka,
 • psychologia lekarska,
 • etyka lekarska,
 • zdrowie publiczne.

 

Specjalności lekarskie przewidziane są w zakresie:

 • chorób wewnętrznych,
 • pediatrii,
 • chirurgii,
 • ginekologii i położnictwa,
 • psychiatrii,
 • medycyny ratunkowej,
 • medycyny rodzinnej,
 • wybranej specjalności klinicznej.

 

Dzięki rozbudowanej ścieżce programowej absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu opisu i interpretacji budowy człowieka, biologii medycznej, budowy i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, fizjologii, genetyki klinicznej i tym podobne. Absolwent zapozna się także z etycznymi, społecznymi i prawnymi uwarunkowaniami, które odnoszą się do pracy w środowisku lekarskim.

Student w procesie kształcenia poznaje objawy i przebieg chorób, zna sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w zależności od konkretnych stanów chorobowych. Co najważniejsze potrafi rozpoznać stany zagrażające życiu i natychmiastowo podjąć działania, które mają zapobiec skutkom ubocznym. Studenci podczas swojego stażu uczą się także tego, jak przeprowadzić wywiad z pacjentem i jego rodziną.

Dzięki temu przyszły absolwent kształci także umiejętności interpersonalne, które pomagają w porozumieniu z pacjentami czy personelem. Kandydat na studia medyczne w Katowicach powinien odznaczać się odpornością na stres, powinien także posiadać umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Kierunek lekarski pozwoli na rozwinięcie tego typu kompetencji.

Ile trwają studia na kierunku lekarskim?

Ile trwają studia na kierunku lekarskim?

Studia na kierunku lekarskim w Katowicach trwają 6 lat (studia jednolite magisterskie).

Absolwent po sześcioletnich jednolitych studiach magisterskich (dwanaście semestrów) otrzymuje tytuł lekarza i jest przygotowany do podjęcia dalszej edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich), prowadzenia badań i upowszechniania ich wyników oraz nauczania wykonywania zawodu.

Studia magisterskie na kierunku lekarskim trwają dłużej niż studia magisterskie na innych kierunkach. Jest to jednak uzsadanione rozbudowanym programem kształcenia, który został doskonale przemyślany przez najlepszych specjalistów i jest uzależniony od długości trwania kształcenia, które wsparte jest coroczną praktyką.

Kierunek lekarski (medycyna) w Katowicach i woj. śląskim - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 6 lat lekarz

Jaka praca po kierunku lekarskim?

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku lekarskiego ma możliwość przystąpienia do stażu podyplomowego, który kończy się Lekarskim Egzaminem Końcowym. Może również specjalizować się w różnych specjalnościach medycznych. Przyszły abiturient będzie mógł także podjąć pracę w zakładach naukowo-dydaktycznych czy po prostu w szpitalu, przychodni lekarskiej i stacji sanitarno-epidemiologicznej. Niektórzy z absolwentów swoją karierę ukierunkowują na zarządzanie ochroną zdrowia, gdzie pełnią ważne funkcje.

Medyczne kierunki studiów w Katowicach i innych miast woj. śląskiego ukierunkowują przyszłych specjalistów na pracę w sektorze zdrowia, pracę laboratoryjną czy naukową. Absolwenci mają okazję pracować zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Ich celem jest ratowanie życia i zdrowia, a wiedza z etyki zawodowej pomaga im dokonywać najlepszych wyborów.

Warto zaznaczyć, że przyszli abiturienci to nie tylko lekarze, ale i położni czy położne, pielęgniarze czy pielęgniarki. Wielu studentów skupia się na psychiatrii, a tym samym znajduje zatrudnienie nie tylko w szpitalach, szpitalach psychiatrycznych, ale i na przykład w zakładach karnych, gdzie pracują z więźniami, dla których pomoc psychologa jest niewystarczająca.

Ważnymi funkcjami są także stanowiska, na których absolwenci realizują swoje zainteresowania i pokazują umiejętności podczas analiz medycznych, gdzie podczas badań laboratoryjnych pomagają usprawnić sektor zdrowia publicznego i przyczyniają się do nowych innowacyjnych rozwiązań mających pomóc w ratowaniu życia i zdrowia.

Zawód lekarza wciąż uchodzi za jeden z najbardziej szanowanych i elitarnych nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wbrew pozorom specjalistów wciąż brakuje, dlatego po ukończeniu kierunku lekarskiego można liczyć na stabilne zatrudnienie w wielu placówkach i instytucjach. To doskonały początek Twojej kariery zawodowej!

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Medycyna?

Absolwenci kierunku Lekarskiego mogą po sześciu latach studiów, zdaniu LEK-u oraz ukończeniu specjalności, mogą podjąć swoją pierwszą pracę jako lekarz. Mogą oni znaleźć zatrudnienie m.in. w szpitalach, klinikach, prywatnych placówkach, poradniach zdrowotnych, a także w ośrodkach badawczych. Zawód, jaki wykonują absolwenci kierunku Lekarskiego najczęściej związany jest, z ich ukończoną specjalnością. Absolwenci często decydują się na pracę m.in. pediatry, kardiologa lub lekarza rodzinnego. Czym zajmują się na co dzień oraz ile wynoszą ich miesięcznie zarobki?

 

Kardiolog

Kardiolog jest lekarzem zajmującym się chorobami serca i krążenia, dlatego na co dzień zajmuje się przyjmowaniem pacjentów z tymi schorzeniami. Zleca im badania, a także je analizuje. Kardiolog diagnozuje swoich pacjentów, a następnie wdraża niezbędne leczenie np. farmakologiczne lub wystawia skierowanie na wykonanie zabiegu bądź operacji. Mediana zarobków kardiologa wynosi około 6900 zł brutto miesięcznie.

 

Pediatra

Pediatra specjalizuje się w chorobach dzieci i młodzieży, dlatego na co dzień do swoich gabinetów przyjmuje dzieci wraz z rodzicami. Zajmuje się badaniami okresowymi, bilansami, a także leczeniem chorób u dzieci. Pediatra może również wykonywać obowiązkowe szczepienia. Mediana zarobków pediatry wynosi około 8470 zł brutto miesięcznie.

 

Lekarz rodzinny

Lekarz rodzinny jest lekarzem pierwszego kontaktu. Zazwyczaj zajmuje się on chorobami i dolegliwościami, które nie są bezpośrednim zagrożeniem dla życia pacjenta. Lekarz rodzinny może również kierować na badania, a także w razie konieczności dawać skierowania do specjalistów np. z zakresu kardiologii. Mediana zarobków lekarza rodzinnego wynosi około 9580 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (wrzesień 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku lekarskim w Katowicach?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku lekarskim, w roku akademickim 2022/2023, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na SUM i na uczelni niepublicznej. Cena waha się od 36000 zł do 54000 zł.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek lekarski w Katowicach:

 

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

 

Limity miejsc

O kierunku lekarskim marzy wiele osób, jednak nielicznym udaje się dostać na te studia, dzieje się tak za sprawą dużej ilości chętnych, a także ograniczeniom miejsc.

Na jakiej podstawie wybierani są kandydaci? Po wprowadzeniu informacji do systemu układana jest lista rankingowa, która bierze pod uwagę wyniki uzyskane z egzaminu maturalnego. Niektóre z przedmiotów, które liczone są w czasie rekrutacji, to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia oraz matematyka.

Limity miejsc na kierunku lekarskim w Katowicach

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Wydział Nauk Medycznych; Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu):

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne na kierunku lekarskim w uczelniach publicznych są bezpłatne. Jednak w trybie niestacjonarnym na uczelniach publicznych i prywatnych obowiązują opłaty. W przypadku kierunku lekarskiego są to zwykle duże kwoty, dlatego zdecydowanie warto rozważyć studia stacjonarne.

Ceny studiów na kierunku lekarskim w Katowicach

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Wydział Nauk Medycznych; Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu): 36000 zł
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach: od 46000 zł

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci po złożeniu swojej aplikacji czekają z niecierpliwością na dzień ogłoszenia wyników rekrutacji. Jest to ważny moment w życiu każdego przyszłego studenta bowiem oczekują na decyzję czy zostali przyjęci na swój wymarzony kierunek studiów. Jednak czas na ogłoszenie decyzji może przeciągnąć się do kilku tygodni, a każda z uczeni ustala swój własny termin.

Gdzie można znaleźć informację o zakwalifikowaniu się? Informację o przyjęciu na studia można znaleźć w profilu w systemie IRK bądź ERK. W systemie znajdują się również informacje o liczbie punktów oraz o zajętym miejscu w liście. 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Katowicach:

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Wydział Nauk Medycznych; Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu): do 13.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Kiedy kandydaci otrzymają decyzję o przyjęciu na kierunek lekarski, będą musieli dostarczyć niezbędne dokumenty, które są potwierdzeniem wyników maturalnych, a także umożliwiają studiowanie wymarzonego kierunku.

Uczelnie mają do wyboru kilka opcji dostarczania dokumentów, jednak najpopularniejszą jest ich osobiste złożenie w gmachu uczelni lub wydziału przez kandydata. Istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną – ważna jest wtedy data pieczątki i nadania listu.

Przyszli studenci kierunku lekarskiego muszą zadbać o to, aby zestaw dokumentów był kompletny i dostarczony w terminie. W przypadku niedostarczenia dokumentów kandydaci zostaną wykreśleni z listy osób zakwalifikowanych.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych na kierunek lekarski, uczelnie zwykle dają kandydatom kilka dni na dostarczenie kompletu dokumentów. Kiedy je złożyć i dlaczego jest to aż tak ważne?

Przyszli studenci powinni pamiętać, aby sprawdzić czy na pewno dostarczają komplet dokumentów, jest to bardzo ważne, bowiem brak któregoś z nich może być równoznaczny z wykreśleniem z listy osób zakwalifikowanych.

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Katowicach:

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Wydział Nauk Medycznych; Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu): od 19.07.2022 do 27.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Uczelnie w Katowicach i woj. śląskim - kierunek kierunek lekarski (medycyna):

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Śląska stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lekarski w Katowicach?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lekarski w Katowicach?

Na samym początku, nim zdecydujesz się na studia w Katowicach odpowiedz sobie na kilka pytań:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy czujesz się komfortowo obcując z ciałem człowieka, chorobami, ranami, niejednokrotnie ze śmiercią?
 • Czy jesteś odporny na stres i potrafisz działać pod presją czasu w ekstremalnych warunkach?
 • Czy Twoje zdolności interpersonalne są dobrze rozwinięte?
 • Czy Twoim życiowym celem jest niesienie pomocy innym ludziom?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeśli odpowiadasz twierdząco na te pytania, ten kierunek może być spełnieniem marzeń. Jednak cieszy się on tak dużym zainteresowaniem i renomą, że wymogi rekrutacyjne także są niezwykle wysokie i rozbudowane. Przedmioty, które należy zdać na maturze z jak najlepszym wynikiem w stopniu rozszerzonym to obowiązkowo biologia i jeden przedmiot wybrany przez kandydata: chemia, fizyka, fizyka z astronomią, matematyka.

Szanse kandydata wzrosną, jeśli będzie on laureatem lub finalistą olimpiady w stopniu centralnym. Pod uwagę warto wziąć:

 • Olimpiadę Biologiczną,
 • Olimpiadę Chemiczną,
 • Olimpiadę Matematyczną,
 • Olimpiadę Fizyczną.

 

W przypadku kierunku lekarskiego i innych pokrewnych studiów medycznych bardzo często potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Postępowanie rekrutacyjne warto śledzić na stronach uczelni. Na początku kandydat powinien zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, gdzie uzupełni swoje dane osobowe i wyniki maturalne. Następnie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej.

Gdy znajdziesz się już na liście przyjętych, pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji. Z reguły będą to podanie i oświadczenie, oryginał świadectwa dojrzałości, zdjęcia do legitymacji, dowód osobisty do wglądu. Szczegóły postępowania rekrutacyjnego znajdują się na stronach internetowych uczelni. W zależności od kierunku wymogi rekrutacyjne mogą się różnić.

 

STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

KIERUNEK LEKARSKI - ważne informacje

kierunek lekarski studia

studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku lekarskim?

Kierunek lekarski w Katowicach jest kierunkiem niezwykle prestiżowym i wiele osób marzy o tym, by go studiować. Jest to doskonały pomysł na stworzenie życiowej kariery, zwłaszcza, jeśli czuje się powołanie do niesienia pomocy innym ludziom. Środowisko lekarskie może uchodzić za specyficzne, ale jest to grono niezwykle poważanych ekspertów.

 

Adam, student trzeciego roku, wyznał:

Moim marzeniem jest bycie lekarzem. Poświęciłem dużo czasu na naukę biologii i chemii, by dostać się na ten kierunek. Nie żałuję. Robię to, co naprawdę chcę - już teraz pomagam ludziom dzięki praktykom i innym przedsięwzięciom. Jeśli jesteś wystarczająco zdeterminowany, chcesz się uczyć i nie mdlejesz na widok krwi… Spróbuj! Dzięki nam ten świat może być lepszy.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kierunek lekarski (medycyna) Katowice i woj. śląskie studia jednolite magisterskie


Kierunki medyczne w Katowicach i woj. śląskim

Rozwiń

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Dzień otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/1bd10-uniwersytet-szczecinski.jpg Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski