Geografia - Wrocław

Geografia - Wrocław

Studia na kierunku geografia w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Geografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

30.01.2024

Geografia studia Wrocław 2024 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku geografia we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Geografia - Wrocław
Studia na kierunku geografia w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku geografia w mieście Wrocławiu rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 11 lipca 2024 r. | Geografia Wrocław - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Geografia to kierunek, który zapewnia zdobycie wiedzy zarówno z zakresu geografii fizycznej, jak i społeczno-gospodarczej. Studenci uczeni są tego, w jaki sposób przeprowadzać badania terenowe poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego. Absolwent potrafi przeprowadzać analizę funkcjonowania różnych systemów społeczno-gospodarczych. W toku nauczania spotkać można takie zajęcia jak: geozagrożenia, geografia osadnictwa czy systemy informacji geograficznej.

Studia pozwalają na zdobycie kompetencji, potrzebnych do wykonywania zawodu nauczyciela. Ponadto, absolwenci kierunku posiadają odpowiednią wiedzę do pracy w instytucjach ochrony środowiska, jednostkach związanych z gospodarką przestrzenną, czy organizowaniem działalności społeczno-gospodarczej.

 

Uczelnie

Studia we Wrocławiu 2024/2025 na kierunku geografia możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWR).

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek geografia we Wrocławiu?

Studia geograficzne we Wrocławiu wzbudzają duże zainteresowanie wśród maturzystów, którzy chcą wybrać kształcenie w zakresie nauk ścisłych. Kandydaci na studia w ramach geografii muszą spełniać określone warunki kwalifikacyjne.

Nie wystarczą pozytywne wyniki z egzaminów obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy nowożytny). Chętni powinni zdawać najlepiej na poziomie rozszerzonym geografię, a także przedmioty dodatkowe takie jak: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie. 

Wymagania rekrutacyjne uwzględniają także wyniki uzyskane w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni we Wrocławiu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOGRAFIA?

Dobrze mieć całościowy pogląd na świat, który nie ogranicza się do dorobku kulturowego i historii, ale zwraca także uwagę na przyrodę, zwłaszcza środowisko geograficzne, tak ważne dla rozwoju przemysłu i rolnictwa, również dla sektora turystycznego. Zachodzące na świecie procesy przyrodnicze i społeczne pomagają zadbać o relacje człowieka i środowiska w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.

W pracy geografa bardzo istotne są zajęcia terenowe, które pozwalają wykorzystywać poznawane techniki badawcze. Osoby zainteresowane kształceniem w tym zakresie muszą być gotowe na edukację w zakresie nauk ścisłych, a także zajęcia, które wymagają aktywności fizycznej. Ciekawość świata pozwoli Ci przebrnąć przez badania terenowe, a także umożliwi precyzyjne zdobywanie informacji odnoszących się do tego, jak ukształtowana jest Ziemia i jej atmosfera.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku geografia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku geografia we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Geografia to nauka idealna dla osób, które mają naturę podróżników. Jeśli pragniesz dogłębnie poznawać świat, studia we Wrocławiu Ci to zagwarantują. Wykaz uczelni, na których możesz realizować studia geograficzne, znajdziesz poniżej. Wszelkiego rodzaju placówki edukacyjne dbają o dobór wysoko wykwalifikowanej kadry akademickiej, która w najbardziej owocny sposób zrealizuje program kształcenia.

W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • astronomiczne podstawy geografii
 • historia odkryć geograficznych i historia gospodarcza
 • geografia osadnictwa
 • gospodarka przestrzenna
 • systemy informacji geograficznej
 • globalne problemy gospodarcze
 • geozagrożenia

 

Program kształcenia wypełniony jest zajęciami z zakresu geografii postrzeganej w różny sposób. Przedmioty realizowane są w formie ćwiczeń, laboratoriów, wykładów, seminariów, a także zajęć terenowych.

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek geografia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku geografia we Wrocławiu?

Studia na kierunku geografia we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Geografia w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GEOGRAFIA?

Absolwenci geografii mogą liczyć na wiele możliwości zatrudnienia nie tylko w szkolnictwie. Kierunek geografia we Wrocławiu pozwala zajmować się ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, fizjografią, warunkami życia ludzi, urbanistyką, organizacją działalności społeczno-gospodarczej, również stacji i obserwatoriów hydrologicznych i meteorologicznych.

Absolwenci zatrudniani są w:

 • przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych
 • placówkach administracji państwowej i samorządowej
 • biurach i organizacjach turystycznych
 • instytucjach oświatowych i naukowych

 

Studia we Wrocławiu przygotowują także do pracy w Parkach Narodowych, stacjach ekologicznych, w ośrodkach analityczno-badawczych, w Urzędach Statystycznych, w Agencjach Rozwoju Regionalnego, w biurach podróży i izbach turystycznych.

Gdzie studiować na kierunku geografia we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim.

Uczelnie na których można studiować kierunek geografia we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Geografia we Wrocławiu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Geografia Wrocław studia i stopnia

Geografia Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Geografia Wrocław studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geografia w Mieście wrocławiu

Geografia w mieście Wrocławiu

 • Geografia w mieście Wrocławiu - studia stacjonarne

  WYŚWIETL WIĘCEJ Zwiń

  Uczelnie w mieście Wrocławiu - studia stacjonarne na kierunku geografia

  Uniwersytet Wrocławski

  Uniwersytet Wrocławski

  Geografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia