Architektura studia I stopnia - Łódź

Architektura studia I stopnia - Łódź

Architektura studia I stopnia - Łódź

Studia I stopnia w Łodzi

architektura 

Odkryj architekturę w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Architektura studia I stopnia (inżynierskie) Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Architektura w Łodzi to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć na Politechnice Łódzkiej oraz niepublicznej szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Architektura studia I stopnia - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek architektura

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Architektura stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku architektura

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

Jednostka prowadząca

Architektura stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie architektura jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Wzornictwo stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek architektura w Łodzi?

Uczelnie w Łodzi chętnie przyjmują studentów, którym zależy na rozwijaniu swoich pasji oraz wiedzy. Jednak pamiętaj, że aby dostać się na kierunek architektura będziesz musiał spełnić kilka istotnych warunków. Wszyscy kandydaci będą zobowiązani do zaliczenia egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych i wybranych przedmiotów dodatkowych. Kolejną, decydująca kwestią jest pozytywne przejście przez sprawdzian sprawdzający twoje uzdolnienia plastyczne.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku architektura najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język obcy nowożytny
 • matematyka

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.06.2021
do 13.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.06.2021
do 13.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.03.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.03.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku architektura w Łodzi

Studia I stopnia

Czas trwania studiów na kierunku architektura na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
4 lata
(inżynier architekt)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier architekt)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi stac. I stopnia:
4 lata
(inżynier architekt)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4 lata
(inżynier architekt)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek architektura na poszczególnych uczelniach

Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka Przedmioty:

-matematyka -język obcy -sprawdzian uzdolnień plastycznych

Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku architektura na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
90
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek architektura na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku architektura (studia I stopnia) w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek architektura (studia I stopnia) w Łodzi

 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Kierunki architektura i budownictwo w Łodzi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA?

 

Historia architektury sięga najdawniejszych czasów, kiedy to powstało mnóstwo znanych do dzisiaj, budowli. Należą do nich między innymi piramidy egipskie, Koloseum w Rzymie czy prehistoryczne Stonehenge. Jak widać na powyższych przykładach, człowiek od zawsze miał potrzebę tworzenia obiektów, spełniających zarówno funkcję użytkową, jak i estetyczną. Obecnie, w dobie rozwoju przemysłowego i urbanistycznego, sukcesywnie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających odpowiednie przygotowanie architektoniczne. Ich kształceniem zajmuje się kierunek architektura w Łodzi.

Idealnymi kandydatami na studia architektoniczne będą osoby o wszechstronnych zainteresowaniach związanych z naukami ścisłymi, technicznymi, a także artystycznymi. Dużym atutem będzie także posiadanie zdolności manualnych oraz umiejętność kreatywnego myślenia. Jeżeli spełniasz powyższe warunki, to koniecznie weź udział w rekrutacji na te perspektywiczne studia I stopnia w Łodzi.

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku architektura możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia w Łodzi mogą poszczycić się ciekawym i dopasowanym do realiów współczesnego świata programem nauczania. Podobnie jest w przypadku kierunku architektura, który możesz realizować na wybranych łódzkich uczelniach. Ich dokładną listę znajdziesz w dziale poniżej.

Podczas czterech lat trwania studiów będziesz miał okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z obszaru różnorodnych nauk bezpośrednio związanych z dziedziną, jaką jest architektura. Jako student zdobędziesz specjalistyczną wiedzę na temat:

 • budownictwa
 • prawa budowlanego  
 • historii sztuki

 

Co więcej, rozwiniesz swoje umiejętności praktyczne i nauczysz się projektowania obiektów architektonicznych, rysunku technicznego czy zastosowania nowoczesnych programów komputerowych w pracy architekta. W siatce zajęć przewidziano także lektorat z wybranego języka obcego, co zdecydowanie zwiększy twoje szanse na międzynarodową karierę. Jako że program nauczania może się różnić w zależności od wybranej uczelni, przed przystąpieniem do rekrutacji dokładnie zapoznaj się z informacjami zawartymi na ich oficjalnych stronach internetowych.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Architektura w Łodzi trwają w zależności od wybranego stopnia 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia w Łodzi przeznaczone są dla absolwentów szkół średnich, którym zależy na rozwijaniu swojej wiedzy i zdobyciu wszechstronnego wykształcenia i przygotowania zawodowego. Do tej grupy należy także kierunek architektura, którego realizacja zajmie ci cztery lata, czyli osiem semestrów i zakończy się otrzymaniem tytułu inżyniera.

 

Co warto sprawdzić idąc na studia I stopnia na kierunku architektura?

Jakie przedmioty są brane pod uwagę?

Jeśli rozważasz kształcenie w zakresie architektury, musisz zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi. Warto zainteresować się tym wcześniej, ponieważ proces rekrutacji jest nieco nietypowy i wymaga wcześniejszego przygotowania nie tylko z przedmiotów maturalnych.

Oczywiście, by dostać się na architekturę, musisz zdać obowiązkowe przedmioty maturalne na poziomie podstawowym oraz przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonych, głównie te obejmujące nauki matematyczno-fizyczne bądź języki obce.

 

Jak wygląda proces rekrutacji?

Rekrutacja przewiduje jednak także egzaminy wstępne, które składają się zazwyczaj z części rysunkowej oraz testu sprawdzającego ogólne predyspozycje do zawodu architekta.

 

Czy te studia są dla Ciebie?

Już sam proces naboru kandydatów na studia może okazać się cenną wskazówką, jeśli chodzi o próbę stwierdzenia, czy studia architektoniczne są odpowiednie dla Ciebie.

Umiejętności manualne i rysunkowe odgrywają tu kluczową rolę, ale równie ważne jest odnajdowanie się w zakresie przedmiotów ścisłych. Przyszli architekci powinni odznaczać się również myśleniem przestrzennym i kreatywnością.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ARCHITEKTURA?

Kierunki studiów w Łodzi kształcą doskonałych specjalistów w obszaru różnorodnych dziedzin, którzy doskonale odnajdują się na obecnym rynku pracy. Dlatego też po ukończeniu architektury i otrzymaniu tytułu inżyniera będziesz miał wiele możliwości rozwoju zawodowego.

Jako absolwent, bez problemu znajdziesz zatrudnienie w biurach projektowych i architektonicznych, gdzie będziesz wykonywać prace pomocnicze związane z projektowaniem obiektów budowlanych. Dobrym pomysłem może być praca w:

 • branży budowlanej
 • firmach wykonawczych

 

Absolwenci często decydują się także na związanie swojej przyszłości z firmami deweloperskimi czy agencjami nieruchomości. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, możesz także kontynuować naukę na studiach magisterskich i tym samym zdobyć nowe perspektywy zawodowe.

Czy warto iść na studia I stopnia na kierunku architektura?

Pierwszy stopień w zakresie kształcenia na kierunku architektura da Ci solidne podstawy do zdobywania praktyki w tym zakresie, a w efekcie do kształtowania kariery w branży architektonicznej i budowlanej.

Zajęcia wypełniane są najważniejszymi przedmiotami, które pozwolą Ci zapoznać się z podstawową terminologią, istotną w branży kreatorskiej i wykonawczej na miarę architektury i budownictwa. Studenci mają także okazję ćwiczyć zdolności rysunkowe technicznie i graficznie, które wpierw weryfikowane są jednak podczas egzaminów wstępnych, a następnie szlifowane na właściwych zajęciach akademickich.

Programy studiów inżynierskich wypełnione są najważniejszymi przedmiotami obowiązkowymi, ale mają także pulę zajęć dodatkowych, które pozwolą Ci zdobywać umiejętności w najbardziej interesującym Cię zakresie.

Studenci mogą wybrać ścieżkę kształcenia, która wyspecjalizuje ich w zawodzie. Warto także zwrócić uwagę na wielogodzinne praktyki zawodowe, umożliwiające zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych. Pamiętaj, że studia pierwszego stopnia to podstawowy etap w zdobywaniu wykształcenia architektonicznego.

Studia I stopnia niestacjonarne na kierunku architektura

Architekturę w Łodzi możesz studiować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Studia niestacjonarne proponowane są przez wybraną uczelnię w formie zaocznej, co oznacza, że zajęcia odbywają się weekendy, a cały proces edukacji jest płatny.

Ceny semestralne i roczne ustalane są indywidualnie przez uczelnie w Łodzi i różnią się od siebie w zależności od realizowanego kierunku studiów. Czesne za rok studiów na kierunku architektura w Łodzi możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Kierunki studiów w Łodzi takie jak architektura w trybie niestacjonarnym stworzono dla osób, które z jakichś powodów nie mogą kształcić się dziennie. Jest to taka forma zdobywania edukacji wyższej, która pozwala łączyć życie naukowe z zawodowym i osobistym.

Postępowanie rekrutacyjne w tym zakresie obejmuje przede wszystkim złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Kandydaci zostaną zaproszeni również na rozmowę rekrutacyjną, na którą powinni zabrać teczkę z pracami z fotografii, rysunku lub kompozycji własnych.

Komentarze (0)