Zdrowie publiczne - Poznań

Zdrowie publiczne - Poznań

Zdrowie publiczne - Poznań

Studia w Poznaniu

zdrowie publiczne

Odkryj zdrowie publiczne w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

17.02.2023

Zdrowie publiczne studia Poznań | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku zdrowie publiczne w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia na kierunku zdrowie publiczne w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Poznaniu zdrowie publiczne możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Wydział Nauk o Zdrowiu UMP).

 

Opis kierunku

Instytucje ochrony zdrowia nie zatrudniają jedynie lekarzy, pielęgniarek, czy ratowników medycznych. Aby system mógł sprawnie funkcjonować, potrzebni są również specjaliści w dziedzinach administracji czy zarządzania – takim ekspertem można zostać, studiując zdrowie publiczne. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu m.in. nauk medycznych, ekonomii, czy zarządzania (projektami i zasobami ludzkimi).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Praca po studiach

Zdobyta wiedza pozwala na podjęcie pracy na stanowiskach administracyjnych w jednostkach ochrony zdrowia (np. szpitalach, przychodniach), czy w instytucjach takich jak NFZ lub Ministerstwo Zdrowia. Absolwenci mogą sprawdzić się również jako przedstawiciele medyczni i handlowi.

 

Specjalności

Współczesne studia z zdrowia publicznego charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku zdrowie publiczne w Poznaniu: monitorowanie badań klinicznych, promocja zdrowia z epidemiologią, zarządzanie w opiece zdrowotnej.

 

czytaj dalej wszystko o Zdrowie publiczne - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek ZDROWIE PUBLICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zdrowie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek zdrowie publiczne w Poznaniu?

Kierunki studiów w Poznaniu mają określone wymagania rekrutacyjne. W przypadku zdrowia publicznego jest to zaliczenie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych, do których na przykład należą: biologia, chemia lub fizyka.

Jeżeli natomiast aplikujesz na studia drugiego stopnia, powinieneś przedstawić dyplom licencjacki lub równorzędny z zakresu pokrewnych nauk.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zdrowie publiczne w Poznaniu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE?

„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz.”: to słowa jednej z najpopularniejszych fraszek Jana Kochanowskiego. Choć od jej powstania minęło setki lat, to słowa napisane przez polskiego poetę renesansu nadal są bardzo aktualne. Zdrowie jest najważniejszą wartością w życiu człowieka i jego ochrona zawsze powinna być naszym priorytetem. Dlatego też zapotrzebowanie na specjalistów z obszaru nauk medycznych i pokrewnych dyscyplin nieustannie rośnie. Odpowiedzią na tego typu potrzeby jest kierunek zdrowie publiczne w Poznaniu.

Osoby, które zdecydują się aplikować na studia medyczne w Poznaniu, powinny spełniać określone warunki. Dużym atutem będzie zainteresowanie tematami z zakresu nauk biologicznych, chemicznych, przyrodniczych czy ścisłych. W przypadku kierunku zdrowie publiczne warto, abyś orientował się w kwestiach związanych z ekonomią, zarządzaniem i finansami. Jeżeli posiadasz wszystkie te cechy, to koniecznie weź udział w rekrutacji na ten kierunek.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku zdrowie publiczne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku zdrowie publiczne w Poznaniu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Poznanie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia medyczne mają bardzo długa i bogatą tradycję. Jako że obecnie nadal cieszą się dużą popularnością wśród studentów, to uczelnie w Poznaniu coraz częściej decydują się na wprowadzenie ich do swojej oferty kształcenia. Kierunek zdrowie publiczne, zarówno na pierwszym jak i drugim stopniu, możesz realizować na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej.

Program nauczania na kierunku zdrowie publiczne oscyluje głównie wokół tematów powiązanych z naukami medycznymi, biologicznymi, chemicznymi, ekonomicznymi czy naukami o zarządzaniu, dzięki czemu studenci mają szansę zdobyć wszechstronną wiedzę i kompleksowe przygotowanie zawodowe. W siatce zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów, takich jak:

 • anatomia
 • propedeutyka medycyny
 • organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce
 • podstawy biostatystyki
 • podstawy ekonomii

 

Oprócz bloku podstawowego, program kształcenia zakłada realizację interesujących specjalizacji. Jako student wybierzesz między zarządzaniem w opiece zdrowotnej, promocją zdrowia z epidemiologią, a monitorowaniem badań klinicznych. Dokładną listę specjalizacji oraz aktualny plan zajęć, znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej uczelni.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE?

Studia w Poznaniu kształcą specjalistów z obszaru różnorodnych dziedzin, którzy doskonale odnajdują się na współczesnym, niekiedy wymagającym rynku pracy. Podobnie jest z absolwentami kierunku zdrowie publiczne, którzy mogą liczyć na wiele ciekawych ofert zawodowych.

Po ukończeniu studiów, bez problemu znajdziesz pracę na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich w placówkach służby zdrowia. Inną, równie ciekawą opcją jest związanie swojej przyszłości z instytucjami publicznymi, takimi jak Ministerstwo Zdrowia czy Narodowy Fundusz Zdrowia. Ponadto, możesz zawodowo zająć się prowadzeniem usług z zakresu promocji zdrowia czy kontrolą badań klinicznych. Ciekawym i perspektywicznym zawodem jest także stanowisko przedstawiciela medycznego lub doradcy handlowego. Absolwenci często decydują się na działalność naukową i zatrudnienie w:

 • jednostkach naukowo-badawczych
 • uczelniach wyższych
 • charakterze wykładowcy akademickiego
 • specjalistycznych wydawnictwach
 • redakcjach czasopism

 

Ponadto, po zakończeniu studiów pierwszego stopnia, zasadne będzie kontynuowanie nauki na studiach magisterskich lub podyplomowych.

Gdzie studiować na kierunku zdrowie publiczne w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Uczelnie na których można studiować kierunek zdrowie publiczne w Poznaniu:

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

Uczelnie w Poznaniu - kierunek zdrowie publiczne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Wydział Nauk o Zdrowiu) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Zdrowie publiczne w Poznaniu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zdrowie publiczne Poznań studia i stopnia

Zdrowie publiczne Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Zdrowie publiczne Poznań studia stacjonarne

Zdrowie publiczne Poznań studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zdrowie publiczne w Poznaniu

Kierunki medyczne w Poznaniu

Rozwiń

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia