Dodaj do ulubionych

07.03.2023

Administracja – studia Radom 2023 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Administracja w Radomiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku administracja w Radomiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku administracja w Radomiu rozpocznie się 15 maja 2023 r. i potrwa do 13 lipca 2023 r. | Administracja Radom - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Radomiu administrację możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Administracja należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 9,7 tys. kandydatów (o 602 więcej niż rok wcześniej).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Radomiu na kierunku administracja w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie.  szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku administracja w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić.

 

czytaj dalej wszystko o Administracja - Radom

Zobacz, na jakich uczelniach w Radomiu jest kierunek ADMINISTRACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja w Radomiu

W procesie rekrutacji na studia na kierunku administracja najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • historia
  • język obcy
  • język polski
  • wiedza o społeczeństwie

 

Duża liczba chętnych do rozpoczęcia Administracji, która każdego roku znacznie przewyższa liczbę dostępnych miejsc, sprawia, że wymagania rekrutacyjne są zwykle nieco zaostrzone przez władze poszczególnych uczelni. Jednak przedmiotami, do nauki których warto przyłożyć szczególnie dużo starań są: język polski, historia, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Radomiu

Jak wyglądają studia na kierunku Administracja w Radomiu

Uczelnie w Radomiu umożliwiają studentom dokonanie wyboru w kwestii organizacji czasu na wybranych kierunkach studiów. Podobnie jest oczywiście z Administracją, dlatego możesz ją podjąć stacjonarnie lub zaocznie. Zastanów się zawczasu, jaka forma zdobywania wiedzy odpowiadałaby ci bardziej.

Tryb stacjonarny gwarantuje regularność i systematyczność poprzez równomierny rozkład wykładanych przedmiotów na pięć dni roboczych każdego tygodnia. Studia niestacjonarne natomiast mają charakter weekendowych zjazdów, odbywających się najczęściej dwa razy w miesiącu, podczas których studenci stają przed niełatwym zadaniem zgłębienia skoncentrowanej dawki wiedzy i umiejętności, jaką osoby uczące się stacjonarnie zdobywają przez tydzień.

Niezależnie od wyboru któregokolwiek z trybów, każdy absolwent będzie miał wyrównane szanse na współczesnym rynku pracy i możliwość zdobycia takiego samego zatrudnienia, jak inni koledzy z roku.

Administracja nierozerwalnie wiąże się z zarządzaniem i szeroko rozumianymi zapisami prawnymi. Ukończenie tego kierunku studiów gwarantuje możliwość zasilenia jednego z urzędniczych stanowisk kierowniczych. Zapotrzebowanie na absolwentów Administracji nie maleje, w związku z czym chętnych na podjęcie tych studiów nie brakuje. Radom jest jednym z miast, w których można rozpocząć ten niezwykle pragmatyczny, interdyscyplinarny kierunek studiów.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Studia na kierunku Administracja należą do wąskiego kanonu dziedzin interdyscyplinarnych, co w praktyce oznacza, że studenci podczas nauki będą mieli okazję zetknąć się z kilkoma różnymi odłamami wiedzy, między innymi ekonomii, gospodarki, polityki, prawa oraz historii.

Każdy, kto zdecyduje się rozpocząć Administrację, będzie miał pewność otrzymania gruntownego wykształcenia, dzięki któremu rozpocznie doskonale prosperującą karierę zawodową w wielu gałęziach współczesnych instytucji prywatnych i publicznych.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku administracja w Radomiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Radomiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Dla kogo te studia

Studia na kierunku Administracja z pewnością nie jest dla każdego z jednego prostego i oczywistego względu – nie istnieje nic, co mogłoby zainteresować dosłownie każdego człowieka na świecie. Dlatego przed rekrutacją na ten kierunek, powinieneś zastanowić się, czy prezentowana oferta edukacyjna w pełni odpowiada twoim zainteresowaniom i planom na przyszłość. Zatem jaka jest idealna sylwetka kandydata na Administrację w Radomiu?

Przyszły student Administracji powinien przede wszystkim interesować się szeroko rozumianym prawem i ekonomią, gdyż właśnie te nauki stanowią podstawę pod rozwój bardziej specjalistycznych kompetencji. Ponadto dużą wartość będzie miała wytrwałość i odporność na wykonywanie dużej ilości zadań, które wymagają stuprocentowego skupienia i zaangażowania. Jeśli czujesz, że Administracja odpowie na twoje potrzeby, to nie wahaj się dłużej i aplikuj!

 

4. Program studiów

Przedmioty przewidziane w siatce studiów na Administracji zostały zaprojektowane w taki sposób, aby wykwalifikować grono specjalistów, zdolnych do wywiązania się z wszystkich obowiązków narzuconych przez specyfikę przyszłego zawodu. Blok przedmiotów ogólnych ukierunkuje przyszłych absolwentów na opanowanie podstaw zgłębianej nauki. Kluczem do zgłębienia esencji Administracji jest zrozumienie zależności ekonomicznych i gospodarczych, które występują na świecie.

Na dalszych etapach kształcenia, każdy ze studentów pozna bardziej złożone zagadnienia kierunkowe, które w dużej mierze będą zależały od wybranej na studiach specjalności. Wybierzesz spośród następujących dziedzin wiedzy:

  • kadry i płace,
  • administracja ogólna,
  • bezpieczeństwo wewnętrzne.

Specjalności oferowane przez poszczególne uczelnie mogą się różnić oraz ulegać pewnym zmianom, bowiem warunkiem utworzenia danej specjalności jest wystarczająca liczba chętnych do jej opanowania.

Ile trwają studia na kierunku Administracja w Radomiu

Studia na kierunku Administracja w Radomiu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Radomiu dzielą się na dwie grupy – studiów jednolitych magisterskich i takich, które składają się z dwóch komplementarnych cykli. Administracja należy do tej drugiej, zdecydowanie bardziej licznej grupy. Co to oznacza w praktyce?

Pierwszy stopień studiów na kierunku Administracja potrwa trzy lata i zostanie zwieńczony uzyskaniem przez absolwentów, którzy pomyślnie przejdą egzamin końcowy i obronę pracy, tytuł licencjata. Na ukończenie studiów drugiego stopnia, każdy student będzie musiał poświęcić dwa lata swojego czasu, co zaprocentuje dyplomem magistra oraz znacznym poszerzeniem możliwości zawodowych, a co za tym idzie, także i zarobków.

Administracja w Radomiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Administracja w Radomiu

Absolwent Administracji będzie mógł liczyć na zatrudnienie w większości istniejących sektorów prywatnych i publicznych. Zapotrzebowanie na urzędników nie maleje, a zdobyte na studiach umiejętności i wiedza charakteryzują się dużą różnorodnością, dlatego jeśli ukończysz opisywany kierunek studiów, zdobędziesz pewność stabilnego i opłacalnego zatrudnienia.

Wiedza, która umożliwia kierowanie zespołami pracowników, podejmowanie samodzielnych decyzji o dużej wadze w dłuższej perspektywie, a także znajomość kodeksu prawnego oraz etyki zawodu urzędnika sprawią, że jako absolwent Administracji znajdziesz pracę na stanowisku administracyjnym w przedsiębiorstwach i międzynarodowych korporacjach.

Wielu absolwentów Administracji jest zdecydowanych na obranie konkretnej ścieżki zawodowej już w momencie wybierania kierunku studiów. Bez wątpienia jedną z bardziej atrakcyjnych opcji jest objęcie kierowniczego stanowiska w administracji rządowej oraz pozarządowej, placówkach oświatowych i kulturalnych oraz rozpoczęcie pracy w zawodzie związanym z gospodarką nieruchomości.

Studia w Radomiu na kierunku Administracja to nie tylko zgłębianie wiedzy ściśle kierunkowej, ale również poszerzanie kompetencji interpersonalnych, które można z powodzeniem wykorzystać podczas pracy nierozerwalnie związanej ze świadczeniem usług klientów indywidualnych oraz właścicieli firm. Obsługa kancelarii prawno-finansowych to jedna z możliwości wpasowujących się w gusta absolwentów szczególnie ceniących sobie codzienny kontakt z drugim człowiekiem.

Wielu młodych ludzi pragnie połączyć zgłębiany kierunek studiów z pracą na własny rachunek poprzez założenie własnej działalności gospodarczej. Podstawy zarządzania, które posiądzie każdy z absolwentów Administracji, będzie świetnym fundamentem pod rozwój dobrze prosperującej firmy, opartej o dowolny dział szeroko pojętej Administracji.

Gdzie studiować na kierunku administracja w Radomiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UR oraz uczelni niepublicznej.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek administracja w Radomiu

 

czytaj dalej uczelnie w Radomiu

 
Administracja studia stacjonarne - uczelnie w Radomiu

 

Administracja studia niestacjonarne - uczelnie w Radomiu
 
Administracja studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Radomiu
 

Uczelnie w Radomiu - kierunek administracja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (Wydział Prawa i Administracji) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Administracja w Radomiu

Aplikacja na dany kierunek studiów, a nawet sam jego wybór, wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, której skutki będą najprawdopodobniej możliwe do zaobserwowania w całym przyszłym życiu. Dlatego zanim rekrutujesz na Administrację w Radomiu, odpowiedz sobie na kilka pytań.

  • Dobrze czujesz się na stanowisku lidera zarządzającego ludźmi bądź realizacją projektów?
  • Posiadasz wszechstronne zainteresowania prawne, ekonomiczne i gospodarcze?
  • Uzyskiwane przez ciebie oceny z przedmiotów humanistycznych i społecznych są dobre lub bardzo dobre?

Twierdząca odpowiedź na powyższe pytania może stanowić doskonały pretekst do rozpoczęcia Administracji. Musisz jednak pamiętać, że jest to jeden z najbardziej obleganych kierunków na wszystkich uczelniach, które oferują możliwość jego podjęcia. Z tego względu najlepiej już dzisiaj rozpocznij przygotowania do rozszerzonego egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego i angielskiego, historii oraz matematyki.

Jeśli jesteś ponadprzeciętnie uzdolniony i lubisz rywalizację, powinieneś rozważyć podejście do jednej z olimpiad przedmiotowych. Zdobycie miejsca na podium dostarczy ci dodatkowych punktów, których ilość prawdopodobnie wystarczy do rozpoczęcia dowolnie wybranego kierunku.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać na drodze do rozpoczęcia Administracji w Radomiu, jest wybór uczelni oferującej ten kierunek. Proces rekrutacji obowiązujący każdą jest analogiczny, zatem raczej nie spotkasz niespodzianek. Utworzenie profilu kandydata za pośrednictwem zakładki zamieszczonej na stronie internetowej oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej będzie równoznaczne ze zgłoszeniem kandydatury na Administrację.

W następnym i ostatnim już kroku, tuż po tym, jak zobaczysz swoje nazwisko na liście przyjętych, zadbaj o terminowe dostarczenie zdjęcia do legitymacji, ksera świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia pierwszego stopnia studiów. W przeciwnym wypadku zostaniesz bezpowrotnie wykreślony z listy studentów.

 

STUDIA W RADOMIU - ważne informacje

kierunki studiów w Radomiu

studia w Radomiu

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

administracja studia

administracja studia online

studia prawnicze i administracja w Radomiu

studia prawnicze i administracja w Polsce

zasady rekrutacji na studia

 

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Administracja w Radomiu

Administracja to kierunek, który chciałoby studiować wielu. Wielu też ma poważne wątpliwości co do zasadności przyszłego wyboru, dlatego słusznie posiłkuje się opiniami starszych kolegów, praktykujących wybraną dziedzinę wiedzy.

Magdalena, studentka pierwszego roku Administracji w Radomiu, mówi:

„Wybierając studia administracyjne, rozważałam jednocześnie prawnicze, bo w kręgu mojego zainteresowania leżały przedmioty, które można znaleźć na obu kierunkach. W końcu zdecydowałam się na Administrację i nie żałuję. Nie mogę się doczekać, aż zostanę urzędnikiem państwowym.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Administracja Radom studia i stopnia

Administracja Radom studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Administracja Radom studia stacjonarne

Administracja Radom studia niestacjonarne

Popularne kierunki prawnicze i administracja w Radomiu

Kierunki prawnicze i administracja w Radomiu

 

 

 

 

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Co zdawać na maturze

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W RADOMIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia