Prawo - Radom

Studia w Radomiu na kierunku

prawo

Odkryj kierunek prawo w Radomiu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

23.08.2023

Prawo – studia Radom 2023 | woj. mazowieckie

Prawo w Radomiu to 5-letnie studia (jednolite magisterskie). Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na prawie w Radomiu w 2023 r. zaczynają się od 4000 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku prawo w Radomiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Opis kierunku

Prawo to kierunek studiów, który skupia się na przekazywaniu wiedzy z różnych dziedzin prawa, w tym prawa cywilnego, karnego czy pracy. Studia przygotowują przyszłych absolwentów do tego jak stosować kodeksy oraz jak występować publicznie. W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty jak postępowanie karne, doktryny polityczne i prawo międzynarodowe. Interdyscyplinarny charakter kierunku pozwala swoim studentom na rozwinięcie umiejętności organizacyjnych i zarządczych.

Absolwenci prawa mogą ubiegać się o przyjęcie na aplikacje, które mogą uprawnić ich do wykonywania zawodu sędziego, prokuratora czy notariusza. Poza pracą w kancelariach i sądach, prawnicy znajdują zatrudnienie w zawodach związanych np. z polityką czy dyplomacją.

 

Uczelnie

W Radomiu prawo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Radomiu na kierunku prawo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie.  szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku prawo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4000 zł do 4200 zł za pierwszy rok studiów.

czytaj dalej wszystko o Prawo - Radom

Zobacz, na jakich uczelniach w Radomiu jest kierunek PRAWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Europejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

Europejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie prawo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Europejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

Europejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

Zdrowie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Prawo w Radomiu

W procesie rekrutacji na studia na kierunku prawo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie

 

Wymagania rekrutacyjne, narzucone na studentów przez uczelnie w Radomiu, które mają w swojej ofercie Prawo, są dość restrykcyjne ze względu na wykształcanie tylko najlepszych – dla dobra kraju i świata oraz ogromną konkurencję spowodowaną chęcią podjęcia tej nauki. Zatem jeśli marzysz o karierze prawniczej, musisz mieć wiedzę historyczną w jednym palcu i udowodnić ją na rozszerzonej maturze. Przedmiotami liczącymi się prawdopodobnie nieco mniej, są wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz filozofia – warto więc rozważyć zdawanie również ich.

Procedury rekrutacyjne mogą być różne w zależności od tego, na jaką uczelnię ostatecznie się zdecydujesz. Postaraj się regularnie śledzić bieżące ustalenia zawarte na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawo w Radomiu

Jak wyglądają studia na kierunku Prawo w Radomiu

Możliwość podjęcia Prawa w ramach studiów stacjonarnych lub zaocznych to ogromne ułatwienie oferowane studentom przez wybrane uczelnie w Radomiu. Chciałbyś wiedzieć, która z opcji byłaby najwłaściwsza dla ciebie? To zależy od prowadzonego przez ciebie stylu życia.

Jeżeli większość swojego czasu chciałbyś poświęcić na zgłębianie kierunkowej wiedzy i umiejętności, studia stacjonarne będą dla ciebie najwłaściwsze. Będziesz miał okazję uczestniczyć w zajęciach i wykładach odbywających się codziennie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, dzięki czemu nadasz swojej nauce systematyczny i regularny charakter.

Odpowiedzią na potrzeby zdobywających doświadczenie zawodowe i chcących jednocześnie pogodzić taki styl życia z nauką na uczelni wyższej jest niestacjonarny tryb studiów. Ma on postać weekendowych zjazdów, podczas których zostają zaprezentowane w kompleksowy sposób wszystkie treści, których studenci stacjonarni uczą się przez cały tydzień. Pamiętaj, że wybierając studia zaoczne będziesz musiał uiszczać systematyczne opłaty za czesne.

Choć zdawać by się mogło, że zupełną wolność, czyli jedną z elementarnych wartości w życiu każdego człowieka, można osiągnąć wyłącznie poprzez wyeliminowanie wszelkich zasad, norm prawnych i kodeksów. W teorii takie rozwiązanie sprawiłoby, że każdy z nas żyłby w sposób najbardziej właściwy według własnego mniemania i uniknąłby swego rodzaju zniewolenia ze strony państwa.

Pomyślmy jednak o realnych skutkach globalnie obowiązującej anarchii. Zlikwidowanie organów ścigania wygenerowałoby rozpowszechnienie samosądu, czyli w praktyce każdy przypadkowy przechodzień byłby zagrożony atakiem – w końcu mógłby być winny w oczach odurzonych alkoholem lub narkotykami. Na świecie zapanowałby całkowity chaos i poczucie niebezpieczeństwa.

Prawdopodobnie powstawałyby organizacje i grupy sprzeciwiające się ustanowionemu brakowi praw poprzez ustanawianie swoich własnych. Jednym słowem – pozbawienie społeczeństwa bezpieczeństwa wynikającego z istnienia odgórnie usankcjonowanych przepisów, uniemożliwiłoby poprawne rozwijanie się państw na międzynarodowym szczeblu gospodarczym.

Studia w Radomiu na kierunku Prawo powstały w odpowiedzi na szerokie zainteresowanie maturzystów zgłębieniem kodeksów i zapisków prawnych oraz zapotrzebowanie dzisiejszego rynku pracy – każdy prawnik może mieć pewność dobrze płatnego i stabilnego zatrudnienia.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Nauka na studiach prawniczych zdecydowanie nie należy do najłatwiejszych. Poza przyswajaniem wszystkich kodeksowych zapisków łącznie z przypisanymi im numerami na pamięć, jako student staniesz przed zadaniem opanowania rozległej wiedzy historycznej, politycznej, gospodarczej oraz z zakresu wiedzy o społeczeństwie.

 

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • łacińska terminologia prawnicza,
 • postępowanie egzekucyjne w administracji,
 • prawo prywatne międzynarodowe,
 • zarządzanie nieruchomościami,
 • prawdo podatkowe,
 • prawo policyjne,
 • prawo karne wykonawcze.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku prawo możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

Studia na kierunku prawo w Radomiu realizowane są w ramach studiów jednolitych. Studia jednolite trwają pięć lat.
Uczelnie w Radomiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Dla kogo te studia

Szukając definicji Prawa jako nauki ciężko natrafić na taką, która zawarłaby w sobie wszystkie najistotniejsze kwestie. Jednak wspólnym mianownikiem większości istniejących jest to, że opisywana dziedzina nie ma stałego charakteru. To z kolei oznacza, że światowa gospodarka nieustannie potrzebuje nowych, doskonale wykształconych prawników, zdolnych do ustanawiania najkorzystniejszych z perspektywy aktualnych wydarzeń zapisków. Chcesz aplikować na Prawo? Spróbuj odpowiedzieć sobie najpierw na kilka zasadniczych pytań.

Masz dobrą pamięć i jesteś odporny na znużenie, spowodowane nauką ogromnej ilości regułek? Twoje wszechstronne zainteresowania oscylują wokół nauk prawniczych, ekonomicznych i społecznych? Posiadasz wrodzone zdolności wygłaszania dobrych, przekonujących przemówień? Jeśli tak, to z dużym prawdopodobieństwem jest ci pisana kariera prawnicza, której początek mogą stanowić studia w Radomiu!

 

4. Program studiów

Szczegółowy rozkład siatki zajęć z pewnością będzie się różnił w zależności od wyboru trybu nauki, jednak szanse na rynku pracy wszystkich absolwentów Prawa, bez względu na to, w jaki sposób zdecydują się zdobywać wiedzę, będą prawdopodobnie bardzo zbliżone. W trakcie studiów będziesz miał okazję zapoznać się z różnorakimi kodeksami, stanowiącymi źródło obowiązującego prawa, poznasz kolebkę Prawa jako nauki kształtowanej na przestrzeni wieków, a także posiądziesz nieco praktycznych umiejętności społecznych, które pozwolą ci na wygłaszanie przekonujących przemówień oraz uzasadniania swoich racji we właściwy sposób.

Jednego możesz być pewien – wybierając studia na kierunku Prawo w Radomiu, staniesz się doskonałym kandydatem do obsadzenia wielu odpowiedzialnych ról zawodowych, mających ogromny wpływ na kształtowanie ustroju politycznego oraz sprawiedliwości na arenie międzynarodowej.

Ile trwają studia na kierunku Prawo w Radomiu

Studia na kierunku prawo w Radomiu trwają 5 lat (studia jednolite).

Kierunki studiów w Radomiu można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej należą studia, na których przebieg składają się dwa komplementarne etapy. Druga, mniej liczna, to studia jednolite magisterskie. Wyjątkowość Prawa dodatkowo podkreśla przynależność właśnie do tej drugiej grupy. Co to oznacza w praktyce?

Rozpoczynając studia prawnicze powinieneś być przygotowany do ukończenia ich dopiero za pięć lat – tyle właśnie trwa jednorodny cykl edukacji, niemożliwy do rozdzielenia na dwa etapy. Zwieńczeniem nauki jest zdobycie tytułu magistra. Jednak przygoda z Prawem nie kończy się na studiach. Tuż po ich ukończeniu przystąpisz do wykonywania aplikacji prawniczej i zdobywania doświadczenia. Łączny czas edukacji może być zatem różny.

Prawo w Radomiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

Jaka praca po studiach na kierunku Prawo w Radomiu

Przyszłość zawodowa, której horyzonty wyznaczane są przez uzyskanie tytułu magistra prawa, jest niezwykle świetlana. Absolwenci tego uznawanego za jeden z najbardziej prestiżowych kierunków studiów bez problemu znajdą zatrudnienie w następujących placówkach:

 • sądzie,
 • kancelariach adwokackich,
 • biurach doradczych,
 • urzędach,
 • organizacjach użytku publicznego,
 • administracji rządowej i pozarządowej.

Studia prawnicze w Radomiu przygotują cię w możliwie najlepszy sposób do fachowego wywiązywania się z wynikających ze specyfiki zawodu obowiązków, dzięki czemu osiągniesz pewność, że wykonywana przez ciebie praca ma sens.

Gdzie studiować na kierunku prawo w Radomiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku prawo, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UR oraz na uczelniach niepublicznych.

 

Kierunek prawo - uczelnie w Radomiu

 

czytaj dalej uczelnie w Radomiu

 

Prawo studia stacjonarne - uczelnie w Radomiu

 

Prawo studia niestacjonarne - uczelnie w Radomiu
 
Prawo studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Radomiu

Uczelnie w Radomiu - kierunek prawo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Europejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu stacjonarne, niestacjonarne, online studia jednolite więcej
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (Wydział Prawa i Administracji) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Prawo w Radomiu

Poznanie praw rządzących rekrutacją w obrębie wybranej uczelni jest kluczowe dla rozpoczęcia studiów w odpowiedzialny i w pełni świadomy sposób. Zatem jako przyszły student powinieneś w pierwszej kolejności poznać drogi prowadzące aż do ukończenia Prawa w Radomiu.

Początkiem pierwszej z nich jest uzyskanie zadowalających wyników maturalnych z wiodących dla kierunku przedmiotów. Jednak ten oczywisty sposób nie jest jedynym na dostanie się na wymarzony kierunek studiów. Ponadprzeciętnie uzdolnieni powinni rozważyć udział w wybranej olimpiadzie przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim. Zdobycie zaszczytnego miejsca na podium umożliwi podjęcie studiów prawniczych już w październiku.

 

Proces rekrutacji

Zgłoszenie chęci podjęcia studiów na wybranym kierunku następuje poprzez właściwe wypełnienie formularza, znajdującego się na stronie internetowej danej uczelni. Ten niezwykle łatwy i szybki sposób umożliwi każdemu bezproblemowe przejście przez pozorne zawiłości procesu rekrutacji. Do potwierdzenia autentyczności zgłoszenia będziesz potrzebował prawdopodobnie numeru świadectwa maturalnego, uzyskanych wyników procentowych z egzaminu oraz danych osobowych.

 

Dokumenty

Po ogłoszeniu list przyjętych na pierwszy rok Prawa w Radomiu, będziesz miał okazję ujrzeć swoje nazwisko na jednej z nich, o ile twoje wyniki egzaminacyjne okażą się wystarczająco dobre. Wówczas skieruj swoje kroki do najbliższego fotografa i poproś o wykonanie zdjęć do legitymacji, które w najbliższym czasie doniesiesz wraz z kserokopią matury oraz dowodem tożsamości w odgórnie ustalonym terminie, aby rozpocząć nauką już w październiku.

 

STUDIA W RADOMIU - ważne informacje

kierunki studiów w Radomiu

studia w Radomiu

 

PRAWO - ważne informacje

prawo studia

prawo studia online

studia prawnicze w Radomiu

studia prawnicze w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Prawo w Radomiu

Prestiż, jakim cieszą się studia prawnicze wynika między innymi z opinii studentów i absolwentów tego kierunku. Jeśli myślisz o podjęciu Prawa, z pewnością jesteś zainteresowany tym, co mówią o nim twoi starsi koledzy.

Zuzanna, studentka czwartego roku Prawa w Radomiu, mówi:

„Jestem dumna z tego, że studiuję Prawo. Nie jest to kierunek łatwy, wymaga wielu poświęceń, a żeby się na niego dostać, należy wykazać się ponadprzeciętnymi zdolnościami. Ciężko pracowałam na odniesienie sukcesu podczas rekrutacji i w końcu się udało. Studiuję w Radomiu, bo to moje rodzinne miasto i nie zamieniłabym go na żadne inne.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Prawo Radom studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Prawo Radom studia stacjonarne

Prawo Radom studia niestacjonarne

Popularne kierunki prawnicze i administracja w Radomiu

Kierunki prawnicze i administracja w Radomiu

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia