Prawo - Radom

Prawo - Radom

Dodaj do ulubionych

Prawo – studia Radom | woj. mazowieckie

Choć zdawać by się mogło, że zupełną wolność, czyli jedną z elementarnych wartości w życiu każdego człowieka, można osiągnąć wyłącznie poprzez wyeliminowanie wszelkich zasad, norm prawnych i kodeksów. W teorii takie rozwiązanie sprawiłoby, że każdy z nas żyłby w sposób najbardziej właściwy według własnego mniemania i uniknąłby swego rodzaju zniewolenia ze strony państwa.

Pomyślmy jednak o realnych skutkach globalnie obowiązującej anarchii. Zlikwidowanie organów ścigania wygenerowałoby rozpowszechnienie samosądu, czyli w praktyce każdy przypadkowy przechodzień byłby zagrożony atakiem – w końcu mógłby być winny w oczach odurzonych alkoholem lub narkotykami. Na świecie zapanowałby całkowity chaos i poczucie niebezpieczeństwa.

Prawdopodobnie powstawałyby organizacje i grupy sprzeciwiające się ustanowionemu brakowi praw poprzez ustanawianie swoich własnych. Jednym słowem – pozbawienie społeczeństwa bezpieczeństwa wynikającego z istnienia odgórnie usankcjonowanych przepisów, uniemożliwiłoby poprawne rozwijanie się państw na międzynarodowym szczeblu gospodarczym.

Studia w Radomiu na kierunku Prawo powstały w odpowiedzi na szerokie zainteresowanie maturzystów zgłębieniem kodeksów i zapisków prawnych oraz zapotrzebowanie dzisiejszego rynku pracy – każdy prawnik może mieć pewność dobrze płatnego i stabilnego zatrudnienia.

 

Czego się nauczysz na studiach

Nauka na studiach prawniczych zdecydowanie nie należy do najłatwiejszych. Poza przyswajaniem wszystkich kodeksowych zapisków łącznie z przypisanymi im numerami na pamięć, jako student staniesz przed zadaniem opanowania rozległej wiedzy historycznej, politycznej, gospodarczej oraz z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Przykładowe przedmioty składające się na siatkę studiów to:

 • łacińska terminologia prawnicza,
 • postępowanie egzekucyjne w administracji,
 • prawo prywatne międzynarodowe,
 • zarządzanie nieruchomościami,
 • prawdo podatkowe,
 • prawo policyjne,
 • prawo karne wykonawcze.

 

Dla kogo te studia

Szukając definicji Prawa jako nauki ciężko natrafić na taką, która zawarłaby w sobie wszystkie najistotniejsze kwestie. Jednak wspólnym mianownikiem większości istniejących jest to, że opisywana dziedzina nie ma stałego charakteru. To z kolei oznacza, że światowa gospodarka nieustannie potrzebuje nowych, doskonale wykształconych prawników, zdolnych do ustanawiania najkorzystniejszych z perspektywy aktualnych wydarzeń zapisków. Chcesz aplikować na Prawo? Spróbuj odpowiedzieć sobie najpierw na kilka zasadniczych pytań.

Masz dobrą pamięć i jesteś odporny na znużenie, spowodowane nauką ogromnej ilości regułek? Twoje wszechstronne zainteresowania oscylują wokół nauk prawniczych, ekonomicznych i społecznych? Posiadasz wrodzone zdolności wygłaszania dobrych, przekonujących przemówień? Jeśli tak, to z dużym prawdopodobieństwem jest ci pisana kariera prawnicza, której początek mogą stanowić studia w Radomiu!

czytaj dalej wszystko o Prawo - Radom

Zobacz, na jakich uczelniach w Radomiu jest kierunek prawo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Prawo w Radomiu

Wymagania rekrutacyjne, narzucone na studentów przez uczelnie w Radomiu, które mają w swojej ofercie Prawo, są dość restrykcyjne ze względu na wykształcanie tylko najlepszych – dla dobra kraju i świata oraz ogromną konkurencję spowodowaną chęcią podjęcia tej nauki. Zatem jeśli marzysz o karierze prawniczej, musisz mieć wiedzę historyczną w jednym palcu i udowodnić ją na rozszerzonej maturze. Przedmiotami liczącymi się prawdopodobnie nieco mniej, są wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz filozofia – warto więc rozważyć zdawanie również ich.

Procedury rekrutacyjne mogą być różne w zależności od tego, na jaką uczelnię ostatecznie się zdecydujesz. Postaraj się regularnie śledzić bieżące ustalenia zawarte na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawo w Radomiu - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO RADOM STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO RADOM STUDIA STACJONARNE

PRAWO RADOM STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku Prawo w Radomiu

Możliwość podjęcia Prawa w ramach studiów stacjonarnych lub zaocznych to ogromne ułatwienie oferowane studentom przez wybrane uczelnie w Radomiu. Chciałbyś wiedzieć, która z opcji byłaby najwłaściwsza dla ciebie? To zależy od prowadzonego przez ciebie stylu życia.

Jeżeli większość swojego czasu chciałbyś poświęcić na zgłębianie kierunkowej wiedzy i umiejętności, studia stacjonarne będą dla ciebie najwłaściwsze. Będziesz miał okazję uczestniczyć w zajęciach i wykładach odbywających się codziennie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, dzięki czemu nadasz swojej nauce systematyczny i regularny charakter.

Odpowiedzią na potrzeby zdobywających doświadczenie zawodowe i chcących jednocześnie pogodzić taki styl życia z nauką na uczelni wyższej jest niestacjonarny tryb studiów. Ma on postać weekendowych zjazdów, podczas których zostają zaprezentowane w kompleksowy sposób wszystkie treści, których studenci stacjonarni uczą się przez cały tydzień. Pamiętaj, że wybierając studia zaoczne będziesz musiał uiszczać systematyczne opłaty za czesne.

 

Program studiów

Szczegółowy rozkład siatki zajęć z pewnością będzie się różnił w zależności od wyboru trybu nauki, jednak szanse na rynku pracy wszystkich absolwentów Prawa, bez względu na to, w jaki sposób zdecydują się zdobywać wiedzę, będą prawdopodobnie bardzo zbliżone. W trakcie studiów będziesz miał okazję zapoznać się z różnorakimi kodeksami, stanowiącymi źródło obowiązującego prawa, poznasz kolebkę Prawa jako nauki kształtowanej na przestrzeni wieków, a także posiądziesz nieco praktycznych umiejętności społecznych, które pozwolą ci na wygłaszanie przekonujących przemówień oraz uzasadniania swoich racji we właściwy sposób.

Jednego możesz być pewien – wybierając studia na kierunku Prawo w Radomiu, staniesz się doskonałym kandydatem do obsadzenia wielu odpowiedzialnych ról zawodowych, mających ogromny wpływ na kształtowanie ustroju politycznego oraz sprawiedliwości na arenie międzynarodowej.

Ile trwają studia na kierunku Prawo w Radomiu

Kierunki studiów w Radomiu można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej należą studia, na których przebieg składają się dwa komplementarne etapy. Druga, mniej liczna, to studia jednolite magisterskie. Wyjątkowość Prawa dodatkowo podkreśla przynależność właśnie do tej drugiej grupy. Co to oznacza w praktyce?

Rozpoczynając studia prawnicze powinieneś być przygotowany do ukończenia ich dopiero za pięć lat – tyle właśnie trwa jednorodny cykl edukacji, niemożliwy do rozdzielenia na dwa etapy. Zwieńczeniem nauki jest zdobycie tytułu magistra. Jednak przygoda z Prawem nie kończy się na studiach. Tuż po ich ukończeniu przystąpisz do wykonywania aplikacji prawniczej i zdobywania doświadczenia. Łączny czas edukacji może być zatem różny.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Prawo w Radomiu

Poznanie praw rządzących rekrutacją w obrębie wybranej uczelni jest kluczowe dla rozpoczęcia studiów w odpowiedzialny i w pełni świadomy sposób. Zatem jako przyszły student powinieneś w pierwszej kolejności poznać drogi prowadzące aż do ukończenia Prawa w Radomiu.

Początkiem pierwszej z nich jest uzyskanie zadowalających wyników maturalnych z wiodących dla kierunku przedmiotów. Jednak ten oczywisty sposób nie jest jedynym na dostanie się na wymarzony kierunek studiów. Ponadprzeciętnie uzdolnieni powinni rozważyć udział w wybranej olimpiadzie przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim. Zdobycie zaszczytnego miejsca na podium umożliwi podjęcie studiów prawniczych już w październiku.

 

Proces rekrutacji

Zgłoszenie chęci podjęcia studiów na wybranym kierunku następuje poprzez właściwe wypełnienie formularza, znajdującego się na stronie internetowej danej uczelni. Ten niezwykle łatwy i szybki sposób umożliwi każdemu bezproblemowe przejście przez pozorne zawiłości procesu rekrutacji. Do potwierdzenia autentyczności zgłoszenia będziesz potrzebował prawdopodobnie numeru świadectwa maturalnego, uzyskanych wyników procentowych z egzaminu oraz danych osobowych.

 

Dokumenty

Po ogłoszeniu list przyjętych na pierwszy rok Prawa w Radomiu, będziesz miał okazję ujrzeć swoje nazwisko na jednej z nich, o ile twoje wyniki egzaminacyjne okażą się wystarczająco dobre. Wówczas skieruj swoje kroki do najbliższego fotografa i poproś o wykonanie zdjęć do legitymacji, które w najbliższym czasie doniesiesz wraz z kserokopią matury oraz dowodem tożsamości w odgórnie ustalonym terminie, aby rozpocząć nauką już w październiku.

Jaka praca po studiach na kierunku Prawo w Radomiu

Przyszłość zawodowa, której horyzonty wyznaczane są przez uzyskanie tytułu magistra prawa, jest niezwykle świetlana. Absolwenci tego uznawanego za jeden z najbardziej prestiżowych kierunków studiów bez problemu znajdą zatrudnienie w następujących placówkach:

 • sądzie,
 • kancelariach adwokackich,
 • biurach doradczych,
 • urzędach,
 • organizacjach użytku publicznego,
 • administracji rządowej i pozarządowej.

Studia prawnicze w Radomiu przygotują cię w możliwie najlepszy sposób do fachowego wywiązywania się z wynikających ze specyfiki zawodu obowiązków, dzięki czemu osiągniesz pewność, że wykonywana przez ciebie praca ma sens.

Jakie opinie mają studia na kierunku Prawo w Radomiu

Prestiż, jakim cieszą się studia prawnicze wynika między innymi z opinii studentów i absolwentów tego kierunku. Jeśli myślisz o podjęciu Prawa, z pewnością jesteś zainteresowany tym, co mówią o nim twoi starsi koledzy.

Zuzanna, studentka czwartego roku Prawa w Radomiu, mówi:

„Jestem dumna z tego, że studiuję Prawo. Nie jest to kierunek łatwy, wymaga wielu poświęceń, a żeby się na niego dostać, należy wykazać się ponadprzeciętnymi zdolnościami. Ciężko pracowałam na odniesienie sukcesu podczas rekrutacji i w końcu się udało. Studiuję w Radomiu, bo to moje rodzinne miasto i nie zamieniłabym go na żadne inne.”

Popularne kierunki prawnicze i administracja w Radomiu

Kierunki prawnicze i administracja w Radomiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Co zdawać na maturze

POZOSTAŁE UCZELNIE W RADOMIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PRAWO

Komentarze (0)