EDUKACJA MEDIALNA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

EDUKACJA MEDIALNA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

EDUKACJA MEDIALNA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

Studia w Poznaniu

edukacja medialna i technologie informacyjne

Odkryj studia edukacja medialna i technologie informacyjne w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Edukacja medialna i technologie informacyjne studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Współczesne czasy dynamicznego rozwoju technologii i mediów powodują, że wykształcenie w najmłodszych świadomości, odnoszącej się do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania komputera z połączeniem do sieci internetowej staje się niezwykle istotne. Edukacja medialna i technologie informacyjne to opcja kształcenia, która pozwoli ci zdobyć interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu nauk społecznych oraz informatycznych.

Aby stać się specjalistą w kwestii edukacji dzieci i młodzieży, a także prowadzenia wszelakich kursów dla osób starszych, sam zawczasu musisz zgłębić istotę działania współczesnych multimediów i szeroko pojętych technologii informacyjnych. Ponadto dowiesz się, w jaki sposób prowadzić warsztaty edukacyjne oraz lekcje dla podopiecznych, aby jak najlepiej przekazywać posiadaną wiedzę.

Po ukończeniu kształcenia zatrudnisz się w placówkach oświatowych, takich jak przedszkola, szkoły, świetlice środowiskowe, pomyślisz o prowadzeniu samodzielnych warsztatów dla młodzieży lub osób starszych lub założysz własną działalność pod postacią placówki edukacyjnej.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia EDUKACJA MEDIALNA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Program studiów i przedmioty

Edukacja medialna i technologie informacyjne to ścieżka kształcenia, która pozwala studentom zgłębić wiedzę na temat m.in.: zastosowania nowych mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności edukacyjnej, dydaktycznej lub wychowawczej. Uczestnicy zajęć poznają np.: współczesne problemy masowej komunikacji społecznej; specyfikę mass mediów i multimediów; narzędzia i kryteria oceny roli mediów w edukacji; prawne, psychologiczne i etyczne aspekty funkcjonowania człowieka w świecie mediów.

W programie edukacji medialnej i technologii informacyjnych znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: roli nowych mediów i technologii w kształtowaniu tożsamości człowieka; rodzajom stylów poznawczych; modelom uczenia się; mechanizmom motywacji; społecznym skutkom oddziaływania nadawców medialnych na odbiorców. Studenci tej ścieżki kształcenia szkolą się w zakresie np.: oceniania wartości merytorycznej, estetycznej i kulturowej mediów; projektowania materiałów dydaktycznych; tworzenia treści audiowizualnych oraz stron internetowych lub profilów społecznościowych na rzecz edukacji i kultury.

W programie studiów na edukacji medialnej i technologiach informacyjnych znajdują się takie przedmioty, jak np.:

 • Komunikowanie medialne
 • Psychologia mediów
 • Media interaktywne i społecznościowe
 • Zagrożenia medialne
 • Etyczne i prawne aspekty mediów
 • Autoprezentacja i kształtowanie wizerunku w sieci
 • Wizualizacja graficzna i fotograficzna
 • Sztuka nowych mediów
 • Tworzenie projektów edukacyjnych
 • Popularyzacja nauki i promocja edukacji

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: nowoczesnych narzędzi cyfrowych oraz ich zastosowania w działaniach propagujących edukację, naukę i kulturę; technik komunikacyjnych stosowanych we współczesnych mediach cyfrowych; rodzaje zagrożeń cyfrowych oraz sposoby ich minimalizowania.

Absolwenci edukacji medialnej i technologii informacyjnych mogą podjąć pracę np. w obszarach działań naukowych, badawczo-rozwojowych i edukacyjnych lub w tych, które związane są z mediami, mass mediami, multimediami czy nowymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą aplikować na takie stanowiska jak m.in.,: redaktor, wydawca, fotograf, producent mediów, animator kampanii społecznej, rzecznik prasowy czy specjalista ds. kontaktów z mediami.

Absolwent edukacji medialnej i technologii informacyjnych może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • ośrodki twórcze
 • instytucje medialne
 • telewizja, prasa, radio
 • ośrodki ekspozycyjno-szkoleniowe
 • świetlice osiedlowe
 • centra targowe i konferencyjne
 • organizacje, urzędy, firmy, spółki
 • własna działalność medialna

 

Na jakim kierunku

Edukacja medialna i technologie informacyjne to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Poznaniu

Studenci pedagogiki, w zależności od ukończonej ścieżki kształcenia, mogą związać swoją karierę zawodową np. z coachingiem, doradztwem zawodowym lub personalnym, pedagogiką opiekuńczo-wychowawczą, pomocą społeczną, resocjalizacją czy pracą z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, które zmagają się z niepełnosprawnością lub wykluczeniem. Ponadto absolwenci pedagogiki mogą rozpocząć własną działalność.

Dowiedz się więcej: pedagogika studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)