Uniwersytet Łódzki - rekrutacja na studia 2022/2023

Uniwersytet Łódzki - rekrutacja na studia 2022/2023

Uniwersytet Łódzki – rekrutacja na studia 2022/2023

Rekrutacja na studia stacjonarne na rok akademicki 2022/2023 w Uniwersytecie Łódzkim odbędzie się w terminie od 5 maja 2022 do 7 lipca 2022 (studia I stopnia i jednolite) oraz od 5 maja 2022 do 11 lipca 2022 (studia II stopnia). Z kolei rekrutacja na studia niestacjonarne rozpocznie się 2 sierpnia 2022, a zakończy 14 września 2022 r.

Wyniki rekrutacji (listy osób zakwalifikowanych) na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną do 14 lipca 2022 r., natomiast listy osób przyjętych na studia niestacjonarne podane zostaną do 24 września 2022 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.uni.lodz.pl 

 

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów 2022/2023

Uniwersytet Łódzki w rekrutacji na studia 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 100 kierunkach w ramach studiów pierwszego (86) i drugiego stopnia (69) oraz jednolitych magisterskich (3). Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UŁ mogą aplikować na 103 kierunki studiów stacjonarnych i 32 kierunki studiów niestacjonarnych.

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Łódzkiego to szeroka gama kierunków, które związane są z takimi obszarami zagadnień jak m.in. biologia i ochrona środowiska, chemia, ekonomia i socjologia, filologia, filozofia i historia, fizyka i informatyka stosowana, matematyka i informatyka, nauki geograficzne, nauki o wychowaniu, prawo i administracja, studia międzynarodowe i politologiczne, zarządzanie.

Sprawdź Uniwersytet Łódzki kierunki 2022/2023

 

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • administracja
 • analityka biznesu
 • analityka chemiczna
 • analiza danych
 • archeologia
 • automatyzacja procesów biznesowych - bpa
 • bankowość i finanse cyfrowe
 • bezpieczeństwo narodowe
 • biologia
 • biologia kryminalistyczna
 • biomonitoring i biotechnologie ekologiczne
 • biotechnologia
 • business management
 • chemia
 • chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu
 • chemia materiałów i nanotechnologia
 • cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie
 • dziennikarstwo międzynarodowe
 • dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji
 • e-historia
 • ekomiasto
 • ekonometria i analityka danych
 • ekonomia
 • ekonomia studia w języku angielskim
 • etnologia i antropologia kulturowa
 • filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych
 • filologia angielska
 • filologia germańska
 • filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną
 • filologia hiszpańska z językiem angielskim
 • filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską
 • filologia polska
 • filologia romańska
 • filologia rosyjska
 • filologia słowiańska
 • filologia włoska
 • filozofia
 • finanse i biznes międzynarodowy
 • finanse i inwestycje
 • finanse i rachunkowość
 • fizyka
 • geografia
 • geoinformacja
 • geomonitoring
 • gospodarka przestrzenna
 • grupa kierunków finanse i rachunkowość
 • grupa kierunków zarządzanie
 • historia
 • historia sztuki
 • informacja w środowisku cyfrowym
 • informatologia z biznesowym językiem angielskim
 • informatyka
 • informatyka ekonomiczna
 • informatyka i ekonometria
 • international and political studies
 • international cultural studies
 • international marketing
 • inwestycje i nieruchomości
 • kultura i sztuka współczesna
 • kulturoznawstwo
 • leśnictwo
 • lingwistyka dla biznesu
 • lingwistyka w komunikacji specjalistycznej
 • logistyka
 • logistyka w biznesie
 • logistyka w gospodarce
 • logopedia
 • logopedia z audiologią
 • management and finance
 • marketing
 • matematyka
 • media audiowizualne i kultura cyfrowa
 • międzynarodowe studia kulturowe
 • mikrobiologia
 • nauczanie chemii
 • nowe media i kultura cyfrowa
 • ochrona środowiska
 • okcydentalistyka
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika sportu
 • planowanie i organizacja przestrzeni
 • politologia
 • polityka społeczna
 • praca socjalna
 • prawo
 • prawo ochrony danych osobowych
 • prawo ochrony zdrowia
 • prawo podatkowe i rachunkowość
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo zatrudnienia - kadry i płace
 • produkcja teatralna i organizacja wydarzeń
 • przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
 • psychologia
 • rachunkowość
 • rachunkowość i zarządzanie finansami
 • rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • studia azjatyckie
 • studia polskie z językiem angielskim
 • studia polsko-niemieckie
 • szkoła doktorska biomedchem
 • szkoła doktorska nauk humanistycznych
 • szkoła doktorska nauk ścisłych i przyrodniczych
 • szkoła doktorska nauk społecznych
 • translatoryka
 • turystyka i rekreacja
 • twórcze pisanie
 • wojskoznawstwo
 • zarządzanie
 • zarządzanie biznesem - studia dla nieekonomistów
 • zarządzanie miastem
 • zarządzanie w administracji publicznej
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

Dowiedz się więcej: rekrutacja.uni.lodz.pl

 
Uniwersytet Łódzki studia niestacjonarne - rekrutacja 2022/2023
 • administracja
 • analiza danych
 • biologia
 • chemia
 • e-historia
 • ekonomia
 • finanse i rachunkowość
 • gospodarka przestrzenna
 • grupa kierunków finanse i rachunkowość
 • grupa kierunków zarządzanie
 • informatyka
 • leśnictwo
 • logistyka
 • logistyka w biznesie
 • logistyka w gospodarce
 • matematyka
 • ochrona środowiska
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • praca socjalna
 • prawo
 • prawo ochrony danych osobowych
 • prawo ochrony zdrowia
 • prawo podatkowe i rachunkowość
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo zatrudnienia - kadry i płace
 • psychologia
 • rachunkowość i zarządzanie finansami
 • socjologia
 • zarządzanie
 • zarządzanie biznesem - studia dla nieekonomistów
 • zarządzanie w administracji publicznej

Dowiedz się więcej: rekrutacja.uni.lodz.pl

 

Uniwersytet Łódzki studia I stopnia licencjackie i inżynierskie - rekrutacja 2022/2023

 • administracja
 • analityka biznesu
 • analityka chemiczna
 • analiza danych  (inż.)
 • archeologia
 • automatyzacja procesów biznesowych - bpa
 • bankowość i finanse cyfrowe
 • bezpieczeństwo narodowe
 • biologia
 • biologia kryminalistyczna
 • biomonitoring i biotechnologie ekologiczne
 • biotechnologia
 • business management
 • chemia
 • chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu
 • chemia materiałów i nanotechnologia  (inż.)
 • cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie
 • dziennikarstwo międzynarodowe
 • dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji
 • e-historia
 • ekomiasto
 • ekonometria i analityka danych
 • ekonomia
 • ekonomia studia w języku angielskim
 • etnologia i antropologia kulturowa
 • filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych
 • filologia angielska
 • filologia germańska
 • filologia hiszpańska z językiem angielskim
 • filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską
 • filologia polska
 • filologia romańska
 • filologia rosyjska
 • filologia słowiańska
 • filologia włoska
 • filozofia
 • finanse i biznes międzynarodowy
 • finanse i inwestycje
 • finanse i rachunkowość
 • fizyka
 • geografia
 • geoinformacja
 • geomonitoring
 • gospodarka przestrzenna  (inż.)
 • grupa kierunków finanse i rachunkowość
 • grupa kierunków zarządzanie
 • historia
 • historia sztuki
 • informacja w środowisku cyfrowym
 • informatyka  (lic., inż.)
 • informatyka ekonomiczna
 • international and political studies
 • international marketing
 • inwestycje i nieruchomości
 • kulturoznawstwo
 • leśnictwo  (inż.)
 • lingwistyka dla biznesu
 • logistyka
 • logopedia z audiologią
 • management and finance
 • marketing
 • matematyka
 • międzynarodowe studia kulturowe
 • mikrobiologia
 • nowe media i kultura cyfrowa
 • ochrona środowiska
 • okcydentalistyka
 • pedagogika
 • pedagogika sportu
 • politologia
 • polityka społeczna
 • praca socjalna
 • produkcja teatralna i organizacja wydarzeń
 • przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
 • rachunkowość
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • studia azjatyckie
 • studia polskie z językiem angielskim
 • studia polsko-niemieckie
 • turystyka i rekreacja
 • twórcze pisanie
 • wojskoznawstwo
 • zarządzanie
 • zarządzanie miastem
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

Dowiedz się więcej: rekrutacja.uni.lodz.pl

 

Uniwersytet Łódzki studia II stopnia magisterskie - rekrutacja 2022/2023

 • administracja
 • analityka chemiczna
 • analiza danych
 • archeologia
 • bankowość i finanse cyfrowe
 • biologia
 • biotechnologia
 • business management
 • chemia
 • chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu
 • dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji
 • ekonomia
 • ekonomia studia w języku angielskim
 • etnologia i antropologia kulturowa
 • filologia angielska
 • filologia germańska
 • filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną
 • filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską
 • filologia polska
 • filologia romańska
 • filologia rosyjska
 • filologia słowiańska
 • filologia włoska
 • filozofia
 • finanse i biznes międzynarodowy
 • finanse i rachunkowość
 • fizyka
 • geografia
 • geoinformacja
 • gospodarka przestrzenna
 • historia
 • historia sztuki
 • informatologia z biznesowym językiem angielskim
 • informatyka
 • informatyka i ekonometria
 • international and political studies
 • international cultural studies
 • inwestycje i nieruchomości
 • kultura i sztuka współczesna
 • kulturoznawstwo
 • lingwistyka w komunikacji specjalistycznej
 • logistyka w biznesie
 • logistyka w gospodarce
 • logopedia
 • matematyka
 • media audiowizualne i kultura cyfrowa
 • międzynarodowe studia kulturowe
 • mikrobiologia
 • nauczanie chemii
 • ochrona środowiska
 • pedagogika
 • planowanie i organizacja przestrzeni
 • politologia
 • praca socjalna
 • prawo ochrony danych osobowych
 • prawo ochrony zdrowia
 • prawo podatkowe i rachunkowość
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo zatrudnienia - kadry i płace
 • rachunkowość i zarządzanie finansami
 • rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • translatoryka
 • turystyka i rekreacja
 • wojskoznawstwo
 • zarządzanie
 • zarządzanie biznesem - studia dla nieekonomistów
 • zarządzanie w administracji publicznej

Dowiedz się więcej: rekrutacja.uni.lodz.pl

 

Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Uniwersytet Łódzki jest jedną z najpopularniejszych i najważniejszych uczelni, która przyczynia się do rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturowego nie tylko regionu łódzkiego, ale całego kraju. Uczelnia powstała w 1945 roku, na fundamentach tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego, Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej.

Dzięki współpracy z uczelniami zagranicznymi można studiować na kierunkach, których ukończenie umożliwia otrzymanie dyplomów dwóch uczelni, między innymi Uniwersytetu François- Rabelais we francuskim Tours, czy Uniwersytetu Wilhelma w niemieckim Münster.

To, co wyróżnia Uniwersytet Łódzki to międzynarodowy charakter. Od 1952 roku funkcjonuje tu najstarsze w Polsce Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, którego dyplom uzyskało już ponad piętnaście tysięcy studentów. Studium prowadzi kursy języka polskiego przygotowujące kandydatów na studia w naszym kraju, jak również kursy dla kandydatów na studia podyplomowe i doktoranckie.

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

STUDIA STACJONARNE

Studia jednolite magisterskie oraz studia pierwszego stopnia: wszystkie kierunki na wszystkich wydziałach UŁ z wyłączeniem kierunku Logopedia z audiologią (Wydział Filologiczny)

 

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

od 5 maja do 7 lipca 2022

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

 

do 11 lipca 2022

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych

do 14 lipca 2022

Składanie dokumentów

od 15 do 19 lipca 2022

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 19 lipca 2022)

do 22 lipca 2022

Poszerzanie rankingu i składanie dokumentów z poszerzenia rankingu

do 26 lipca 2022

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia

do 28 lipca 2022

 

 

STUDIA STACJONARNE

Studia pierwszego stopnia: Wydział Filologiczny, kierunek: Logopedia z audiologią

 

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

od 5 maja do 7 lipca 2022

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

 

do 11 lipca 2022

Egzamin

od 12 do 14 lipca 2022

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych

do 15 lipca 2022

Składanie dokumentów

od 16 do 19 lipca 2022

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 19 lipca 2022)

do 22 lipca 2022

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia

do 28 lipca 2022

 

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie

 

Etapy rekrutacji

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

od 5 maja do 11 lipca 2022

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

 

do 14 lipca 2022

Egzamin/rozmowa kwalifikacyjna przewidziana w „Zasadach przyjęć…” dla określonych kierunków

15 i 18 lipca 2022

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych

do 20 lipca 2022

Składanie dokumentów

od 21 do 25 lipca 2022

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego –25 lipca 2022)

do 28 lipca 2022

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia

do 1 sierpnia 2022

 

 

STUDIA STACJONARNE

Studia drugiego stopnia – wszystkie kierunki wydziałów: Chemii, z wyłączeniem kierunku Chemia materiałów i nanotechnologia, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Nauk o Wychowaniu, Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 

Etapy rekrutacji

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

od 5 maja do 9 września 2022

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

 

do 12 września 2022

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych

do 16 września 2022

Składanie dokumentów

od 19 do 20 września 2022

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego –20 września 2022)

do 22 września 2022

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia

do 23 września 2022

 

 

STUDIA STACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Wydział Chemii, kierunek: Chemia materiałów i nanotechnologia (od semestru letniego)

 

Etapy rekrutacji

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

od 23 stycznia do 7 lutego 2023

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie

wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

 

do 9 lutego 2023

Udostępnienie list osób zakwalifikowanych

do 10 lutego 2023

Przyjmowanie dokumentów

od 13 do 15 lutego 2023

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 15 lutego 2023)

do 16 lutego 2023

Publikacja list osób przyjętych

do 17 lutego 2023

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie – wszystkie kierunki z wyłączeniem kierunków Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania

 

Etapy rekrutacji

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

od 2 sierpnia do 14 września 2022

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

 

do 16 września 2022

Składanie dokumentów

od 9 do 16 września 2022

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 16 września 2022)

do 20 września 2022

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia

do 24 września 2022

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie – wszystkie kierunki Wydziału Prawa i Administracji UŁ

 

Etapy rekrutacji

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

od 28 lipca do 31 sierpnia 2022

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

 

do 2 września 2022

Składanie dokumentów

od 5 do 7 września 2022

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 7 września 2022)

do 12 września 2022

Udostępnienie list osób przyjętych na studia

do 13 września 2022

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia pierwszego i drugiego stopnia – wszystkie kierunki Wydziału Zarządzania UŁ

 

Etapy rekrutacji

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

od 1 sierpnia do 9 września 2022

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

 

do 13 września 2022

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych

do 15 września 2022

Składanie dokumentów

od 16 do 21 września 2022

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 21 września 2022)

do 23 września 2022

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia

do 27 września 2022

*UWAGA: Po dokonaniu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2–3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to nawet dłużej (jest to spowodowane obiegiem dokumentów).

 

Szczegółowe zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Uniwersytecie Łódzkim znajdziesz tutaj.

Harmonogram rekrutacji znajdziesz tutaj.

Dowiedz się więcej rekrutacja studia w Łodzi

 

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Uniwersytet Łódzki

Na I rok studiów roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytet Łódzki aplikowało 19695 osób. Kandydaci na studia najczęściej wybierali takie kierunki jak: psychologia, biologia kryminalistyczna, filologia angielska, zarządzanie oraz dziennikarstwo. Średnio na jedno miejsce przypadało 5 kandydatów.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

Łącznie na I rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim wpłynęło 19695 aplikacji (w tym 18466 opłaconych), a zostało przyjętych 10191 studentów.

 

Rekrutacja

Rekrutacja na Uniwersytet Łódzki trwała od 24 maja do 8 lipca 2021, z kolei ogłoszenie list osób przyjętych na studia nastąpiło 29 lipca 2021 roku. Osoby zainteresowane studiowaniem na Uniwersytecie Łódzkim, mogły wybierać między 92 kierunkami studiów stacjonarnych ora 32 kierunkami niestacjonarnymi, gdzie czekało na nich 6,7 tysięcy miejsc.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najpopularniejszych kierunków, wybieranych przez kandydatów, na studiach stacjonarnych I stopnia, a także na studiach jednolitych magisterskich, według liczby zgłoszeń na jedno miejsce, możemy zaliczyć m.in. psychologię (16), biologię kryminalistyczną (12), filologię angielską (9), zarządzanie (9), dziennikarstwo (9) oraz marketing (8). Równie dużą popularnością cieszyły się takie kierunki, jak: filologia hiszpańska z językiem angielskim (6). Nowe media i kultura cyfrowa (5), filologia włoska (5) oraz studia azjatyckie (4).

Do innych kierunków, które odznaczają się ilością chętnych na jedno miejsce możemy zaliczyć filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych, finanse i rachunkowość, biotechnologię oraz prawo.

 

Liczba chętnych na kierunki studiów w Uniwersytecie Łódzkim - rekrutacja 2021/2022

Kierunek studiów

Liczba zgłoszeń

Administracja (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

23

Administracja (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

24

Administracja studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia (Wydział Prawa i Administracji)

50

Administracja studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia (Wydział Prawa i Administracji)

101

Administracja studia stacjonarne drugiego stopnia

75

Administracja studia stacjonarne pierwszego stopnia

341

Analityka biznesu studia stacjonarne pierwszego stopnia

288

Analityka chemiczna studia stacjonarne drugiego stopnia

36

Analityka chemiczna studia stacjonarne pierwszego stopnia

111

Analiza danych studia niestacjonarne (z) pierwszego stopnia

61

Analiza danych studia stacjonarne drugiego stopnia

41

Analiza danych studia stacjonarne pierwszego stopnia

226

Archeologia studia stacjonarne drugiego stopnia

9

Archeologia studia stacjonarne pierwszego stopnia

95

Automatyzacja procesów biznesowych - BPA studia stacjonarne pierwszego stopnia

94

Bankowość i finanse cyfrowe studia stacjonarne drugiego stopnia

60

Bankowość i finanse cyfrowe studia stacjonarne pierwszego stopnia

351

Bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne pierwszego stopnia

194

Biologia kryminalistyczna studia stacjonarne pierwszego stopnia

548

Biologia studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

44

Biologia studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

22

Biologia studia stacjonarne drugiego stopnia

59

Biologia studia stacjonarne pierwszego stopnia

223

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne studia stacjonarne pierwszego stopnia

40

Biotechnologia studia stacjonarne drugiego stopnia

72

Biotechnologia studia stacjonarne pierwszego stopnia

242

Business Management (w języku angielskim) studia stacjonarne drugiego stopnia

15

Business Management (w języku angielskim) studia stacjonarne pierwszego stopnia

149

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu studia stacjonarne drugiego stopnia

30

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu studia stacjonarne pierwszego stopnia

184

Chemia materiałów i nanotechnologia studia stacjonarne pierwszego stopnia

33

Chemia studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

14

Chemia studia stacjonarne drugiego stopnia

11

Chemia studia stacjonarne pierwszego stopnia

118

Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie studia stacjonarne pierwszego stopnia

104

Dziennikarstwo międzynarodowe studia stacjonarne pierwszego stopnia

199

Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji studia stacjonarne drugiego stopnia

84

Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji studia stacjonarne pierwszego stopnia

549

E-historia studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

46

EkoMiasto studia stacjonarne pierwszego stopnia

101

Ekonometria i analityka danych studia stacjonarne pierwszego stopnia

191

Ekonomia (w języku angielskim) studia stacjonarne drugiego stopnia

9

Ekonomia (w języku angielskim) studia stacjonarne pierwszego stopnia

47

Ekonomia studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

31

Ekonomia studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

84

Ekonomia studia stacjonarne drugiego stopnia

66

Ekonomia studia stacjonarne pierwszego stopnia

621

Etnologia i antropologia kulturowa studia stacjonarne drugiego stopnia

12

Etnologia i antropologia kulturowa studia stacjonarne pierwszego stopnia

93

Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych studia stacjonarne pierwszego stopnia

220

Filologia angielska studia stacjonarne drugiego stopnia

87

Filologia angielska studia stacjonarne pierwszego stopnia

965

Filologia germańska studia stacjonarne drugiego stopnia

12

Filologia germańska studia stacjonarne pierwszego stopnia

128

Filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną studia stacjonarne drugiego stopnia

29

Filologia hiszpańska z językiem angielskim studia stacjonarne pierwszego stopnia

366

Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską studia stacjonarne drugiego stopnia

6

Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską studia stacjonarne pierwszego stopnia

79

Filologia polska studia stacjonarne drugiego stopnia

56

Filologia polska studia stacjonarne pierwszego stopnia

172

Filologia romańska studia stacjonarne drugiego stopnia

23

Filologia romańska studia stacjonarne pierwszego stopnia

158

Filologia rosyjska studia stacjonarne drugiego stopnia

9

Filologia rosyjska studia stacjonarne pierwszego stopnia

130

Filologia słowiańska studia stacjonarne drugiego stopnia

10

Filologia słowiańska studia stacjonarne pierwszego stopnia

53

Filologia włoska studia stacjonarne drugiego stopnia

26

Filologia włoska studia stacjonarne pierwszego stopnia

208

Filozofia studia stacjonarne drugiego stopnia

14

Filozofia studia stacjonarne pierwszego stopnia

85

Finanse i biznes międzynarodowy studia stacjonarne drugiego stopnia

118

Finanse i biznes międzynarodowy studia stacjonarne pierwszego stopnia

340

Finanse i inwestycje studia stacjonarne pierwszego stopnia

294

Finanse i rachunkowość studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

129

Finanse i rachunkowość studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

213

Finanse i rachunkowość studia stacjonarne drugiego stopnia

193

Finanse i rachunkowość studia stacjonarne pierwszego stopnia

722

Fizyka studia stacjonarne drugiego stopnia

7

Fizyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

36

Geografia studia stacjonarne drugiego stopnia

31

Geografia studia stacjonarne pierwszego stopnia

110

Geoinformacja studia stacjonarne drugiego stopnia

20

Geoinformacja studia stacjonarne pierwszego stopnia

47

Geomonitoring studia stacjonarne pierwszego stopnia

42

Gospodarka przestrzenna studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

23

Gospodarka przestrzenna studia stacjonarne drugiego stopnia

56

Gospodarka przestrzenna studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

188

Gospodarka przestrzenna studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Nauk Geograficznych)

184

Grupa kierunków finanse i rachunkowość studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

92

Grupa kierunków zarządzanie studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

288

Historia studia stacjonarne drugiego stopnia

30

Historia studia stacjonarne pierwszego stopnia

147

Historia sztuki studia stacjonarne drugiego stopnia

12

Historia sztuki studia stacjonarne pierwszego stopnia

104

Informacja w środowisku cyfrowym studia stacjonarne pierwszego stopnia

115

Informatologia z biznesowym językiem angielskim studia stacjonarne drugiego stopnia

28

Informatyka ekonomiczna studia stacjonarne pierwszego stopnia

241

Informatyka i ekonometria studia stacjonarne drugiego stopnia

50

Informatyka studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

51

Informatyka studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia (Wydział Matematyki i Informatyki)

49

Informatyka studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia (Wydział Matematyki i Informatyki)

102

Informatyka studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia inżynierskie (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

139

Informatyka studia stacjonarne drugiego stopnia (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

23

Informatyka studia stacjonarne drugiego stopnia (Wydział Matematyki i Informatyki)

47

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Matematyki i Informatyki)

446

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

386

International and Political Studies (w języku angielskim) studia stacjonarne drugiego stopnia

15

International and Political Studies (w języku angielskim) studia stacjonarne pierwszego stopnia

79

International Marketing (w języku angielskim) studia stacjonarne pierwszego stopnia

83

Inwestycje i nieruchomości studia stacjonarne drugiego stopnia

89

Inwestycje i nieruchomości studia stacjonarne pierwszego stopnia

434

Kultura i sztuka współczesna studia stacjonarne drugiego stopnia

50

Kulturoznawstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia

155

Leśnictwo (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia inżynierskie

29

Leśnictwo (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie

61

Lingwistyka dla biznesu studia stacjonarne pierwszego stopnia

371

Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej studia stacjonarne drugiego stopnia

27

Logistyka studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

120

Logistyka studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia (Wydział Zarządzania)

156

Logistyka studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny) - profil ogólnoakademicki

324

Logistyka studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Zarządzania) - profil praktyczny

410

Logistyka w biznesie studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

116

Logistyka w biznesie studia stacjonarne drugiego stopnia

103

Logistyka w gospodarce studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

75

Logistyka w gospodarce studia stacjonarne drugiego stopnia

100

Logopedia studia stacjonarne drugiego stopnia

52

Logopedia z audiologią studia stacjonarne pierwszego stopnia

169

Management and Finance (w języku angielskim) studia stacjonarne pierwszego stopnia

79

Marketing studia stacjonarne pierwszego stopnia

493

Matematyka studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

19

Matematyka studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

17

Matematyka studia stacjonarne drugiego stopnia

21

Matematyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

129

Media audiowizualne i kultura cyfrowa studia stacjonarne drugiego stopnia

95

Międzynarodowe studia kulturowe stacjonarne drugiego stopnia

24

Międzynarodowe studia kulturowe stacjonarne pierwszego stopnia

136

Mikrobiologia studia stacjonarne drugiego stopnia

39

Mikrobiologia studia stacjonarne pierwszego stopnia

160

Nauczanie chemii studia stacjonarne drugiego stopnia

19

Nowe media i kultura cyfrowa studia stacjonarne pierwszego stopnia

288

Ochrona środowiska studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

19

Ochrona środowiska studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

23

Ochrona środowiska studia stacjonarne drugiego stopnia

27

Ochrona środowiska studia stacjonarne pierwszego stopnia

138

Okcydentalistyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

35

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia niestacjonarne(z) magisterskie

72

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia stacjonarne magisterskie

294

Pedagogika sportu studia stacjonarne pierwszego stopnia

204

Pedagogika studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

118

Pedagogika studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

84

Pedagogika studia stacjonarne drugiego stopnia

142

Pedagogika studia stacjonarne pierwszego stopnia

404

Planowanie i organizacja przestrzeni studia stacjonarne drugiego stopnia

54

Politologia studia stacjonarne drugiego stopnia

26

Politologia studia stacjonarne pierwszego stopnia

127

Polityka społeczna studia stacjonarne pierwszego stopnia

127

Praca socjalna studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

11

Praca socjalna studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

12

Praca socjalna studia stacjonarne drugiego stopnia

30

Praca socjalna studia stacjonarne pierwszego stopnia

111

Prawo ochrony danych osobowych studia niestacjonarne(z)drugiego stopnia

10

Prawo ochrony zdrowia studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

9

Prawo podatkowe i rachunkowość studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

67

Prawo studia niestacjonarne(w) magisterskie

54

Prawo studia niestacjonarne(z) magisterskie

123

Prawo studia stacjonarne magisterskie

1010

Prawo zamówień publicznych studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

6

Prawo zatrudnienia - kadry i płace studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

60

Produkcja teatralna i organizacja widowisk studia stacjonarne pierwszego stopnia

100

Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami studia stacjonarne pierwszego stopnia

181

Psychologia studia niestacjonarne(z) magisterskie

309

Psychologia studia stacjonarne magisterskie

1673

Rachunkowość i zarządzanie finansami studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

113

Rachunkowość i zarządzanie finansami studia stacjonarne drugiego stopnia

157

Rachunkowość studia stacjonarne pierwszego stopnia

211

Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne studia stacjonarne drugiego stopnia

26

Socjologia studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

12

Socjologia studia stacjonarne drugiego stopnia

48

Socjologia studia stacjonarne pierwszego stopnia

81

Stosunki międzynarodowe studia stacjonarne drugiego stopnia

220

Stosunki międzynarodowe studia stacjonarne pierwszego stopnia

48

Studia azjatyckie stacjonarne pierwszego stopnia

299

Studia polskie z językiem angielskim stacjonarne pierwszego stopnia

229

Studia polsko-niemieckie (z Uniwersytetem w Ratyzbonie) stacjonarne pierwszego stopnia

4

Translatoryka studia stacjonarne drugiego stopnia

23

Turystyka i rekreacja (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) studia stacjonarne pierwszego stopnia

40

Turystyka i rekreacja studia stacjonarne drugiego stopnia

7

Turystyka i rekreacja studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Nauk Geograficznych)

46

Twórcze pisanie studia stacjonarne pierwszego stopnia

190

Wojskoznawstwo studia stacjonarne drugiego stopnia

122

Wojskoznawstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia

3

Zarządzanie (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

51

Zarządzanie (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) studia stacjonarne pierwszego stopnia

43

Zarządzanie biznesem studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia (studia dla nieekonomistów)

60

Zarządzanie biznesem studia stacjonarne drugiego stopnia (studia dla nieekonomistów)

115

Zarządzanie studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

115

Zarządzanie studia stacjonarne drugiego stopnia

153

Zarządzanie studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Zarządzania)

194

Zarządzanie w administracji publicznej studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

572

Zarządzanie w administracji publicznej studia stacjonarne drugiego stopnia

18

Zarządzanie zasobami ludzkimi studia stacjonarne pierwszego stopnia

40


Stan na dzień 23.09.2021 r.

 

 

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 05.05.2022 do 07.07.2022 od 02.08.2022 do 14.09.2022
Studia II stopnia od 05.05.2022 do 11.07.2022 od 02.08.2022 do 14.09.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 05.05.2022 do 07.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 05.05.2022 do 11.07.2022

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 02.08.2022 do 14.09.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 02.08.2022 do 14.09.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki - studia 2022

Kierunki studiów - Uniwersytet Łódzki: znaleziono 111

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Administracja

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Analityka biznesu

  I stopnia

  stacjonarne

 • Analityka chemiczna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Analiza danych

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Archeologia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Automatyzacja procesów biznesowych - bpa

  I stopnia

  stacjonarne

 • Bankowość i finanse cyfrowe

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Bezpieczeństwo narodowe

  I stopnia

  stacjonarne

 • Biologia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Biologia kryminalistyczna

  I stopnia

  stacjonarne

 • Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

  I stopnia

  stacjonarne

 • Biotechnologia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Business management

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Chemia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Chemia materiałów i nanotechnologia

  I stopnia

  stacjonarne

 • Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie

  I stopnia

  stacjonarne

 • Dziennikarstwo międzynarodowe

  I stopnia

  stacjonarne

 • Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • E-historia

  I stopnia

  niestacjonarne

 • Ekomiasto

  I stopnia

  stacjonarne

 • Ekonometria i analityka danych

  I stopnia

  stacjonarne

 • Ekonomia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Ekonomia studia w języku angielskim

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Etnologia i antropologia kulturowa

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych

  I stopnia

  stacjonarne

 • Filologia angielska

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filologia germańska

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną

  II stopnia

  stacjonarne

 • Filologia hiszpańska z językiem angielskim

  I stopnia

  stacjonarne

 • Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filologia polska

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filologia romańska

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filologia rosyjska

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filologia słowiańska

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filologia włoska

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filozofia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Finanse i biznes międzynarodowy

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Finanse i inwestycje

  I stopnia

  stacjonarne

 • Finanse i rachunkowość

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Fizyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Geografia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Geoinformacja

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Geomonitoring

  I stopnia

  stacjonarne

 • Gospodarka przestrzenna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Grupa kierunków finanse i rachunkowość

  I stopnia

  niestacjonarne

 • Grupa kierunków zarządzanie

  I stopnia

  niestacjonarne

 • Historia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Historia sztuki

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Informacja w środowisku cyfrowym

  I stopnia

  stacjonarne

 • Informatologia z biznesowym językiem angielskim

  II stopnia

  stacjonarne

 • Informatyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Informatyka ekonomiczna

  I stopnia

  stacjonarne

 • Informatyka i ekonometria

  II stopnia

  stacjonarne

 • International and political studies

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • International cultural studies

  II stopnia

  stacjonarne

 • International marketing

  I stopnia

  stacjonarne

 • Inwestycje i nieruchomości

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Kultura i sztuka współczesna

  II stopnia

  stacjonarne

 • Kulturoznawstwo

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Leśnictwo

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Lingwistyka dla biznesu

  I stopnia

  stacjonarne

 • Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej

  II stopnia

  stacjonarne

 • Logistyka

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Logistyka w biznesie

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Logistyka w gospodarce

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne