Gospodarka surowcami mineralnymi

Gospodarka surowcami mineralnymi

Gospodarka surowcami mineralnymi studia - kierunek studiów

Człowiek to twórcza istota. Od niepamiętnych czasów łączy przedmioty podchodzące z różnych źródeł, by stworzyć z nich narzędzia potrzebne do przetrwania w świecie. Chociaż jesteśmy dziś dalekimi potomkami pierwszego wytwórcy kamiennych narzędzi, procesy rządzące naszym rozwojem są wciąż takie same: potrzebujemy czerpać, by wytwarzać. Rozwój współczesnego przemysłu, nauki i technologii wciąż jest uzależniony od źródła ukrytego pod ziemią a surowce mineralne są wykorzystywane w chemii, budownictwie czy energetyce.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli pasjonują Cię nauki ścisłe i chciałbyś je zgłębiać w sposób szczegółowy i kierunkowy, zależy Ci na praktycznych umiejętnościach w zawodzie, mającym wpływ na kształt przemysłu i rozwój gospodarki, masz innowacyjne pomysły, chciałbyś planować i realizować projekty polepszające jakość produkcji mineralnej w kraju i Europie, studia na kierunku gospodarka surowcami mineralnymi mogą być dla Ciebie doskonałym początkiem kariery naukowej i zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

Jakie przedmioty znajdą się w Twoim planie zajęć, jeśli wybierzesz studia na kierunku gospodarka surowcami mineralnymi? Podstawową wiedzę merytoryczną zdobędziesz podczas ćwiczeń z matematyki, fizyki i chemii, podczas zajęć z geodezji i kartografii nauczysz się pracować z ukształtowaniem terenu i mapą, zgłębisz mineralogię, czyli naukę o budowie wewnętrznej minerału, a zdobyte informacje poszerzysz o interesujące konteksty z dziedziny geologii środowiska, hydrogeologii czy podstaw górnictwa. Studia wyposażą Cię w wiedzę na temat źródeł surowców pierwotnych i wtórnych, przygotowując Cię jednocześnie do przewidywania kierunku rozwoju gospodarki surowców mineralnych i decydowania o jej kształcie z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi i metod.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent gospodarki surowcami mineralnymi? Wiedza o surowcach mineralnych w połączeniu z orientacją gospodarczą i znajomością łańcucha wydobywczo-produkcyjnego, czynią Cię specjalistą, który bez trudu znajdzie zatrudnienie w zakładach wydobywczych i przetwórczych, kopalniach, przedsiębiorstwach, zajmujących się wydobywaniem i przetwarzaniem dóbr a także w laboratoriach i organach samorządowych.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na gospodarkę surowcami mineralnymi na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: matematyka na poziomie podstawowym, jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka(poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, geografia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Architektura i Budownictwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując gospodarkę surowcami mineralnymi?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy geologicznej ziemi i procesów związanych z litosferą
 • podstaw matematyki, fizyki i chemii
 • geodezji i kartografii
 • struktury wewnętrznej minerałów
 • struktury i sposobów funkcjonowania zakładów i przedsiębiorstw sektora wydobywczego
 • wykorzystania pierwotnych i wtórnych surowców mineralnych w gospodarce
 • prognozowania trendów rynku surowców mineralnych
 • ekologii i wpływu przemysłu surowcowego na środowisko
 • wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych narzędzi diagnostycznych w procesie wspierania rozwoju gospodarki surowców wtórnych

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI STUDIA NIESTACJONARNE

GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku gospodarka surowcami mineralnymi?

Absolwent kierunku gospodarka surowcami mineralnymi znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik zakładów wydobywczych i kopalnia
 • laborant
 • pracownik przedsiębiorstw zajmujących się poszukiwaniem, wydobywaniem i przetwarzaniem surowców mineralnych
 • pracownik branży jubilerskiej
 • pracownik samorządu lub administracji
 • specjalista ds. planowania rozwoju gospodarczego w branży surowców mineralnych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI

Komentarze (0)