Dodaj do ulubionych

Teologia kapłańska - kierunek studiów

Każdy z nas zetknął się kiedyś z sentencją, brzmiącą: „człowiek musi w coś wierzyć”, która w dość kategoryczny sposób diagnozuje wewnętrzną ludzką konstrukcję i sugeruje, że bez czynnika wiary nie byłaby ona kompletna. W praktyce sprawa nie jest oczywiście tak jednoznaczna: proces dochodzenia do wiary bywa dla niektórych złożony i piętrowy, pełen zwątpień i nieustannego podważania dogmatów, inni szukają swoich bogów poza kościołem i odnajdują szczęście w obcowaniu z nimi, jeszcze inni twierdzą, że rodzą się z łaską bezgranicznej wiary, której nic nie jest w stanie podważyć i złamać. Żadnej z tych postaw nie możemy jednak uznać za modelowy wzorzec zachowania, jeśli zgodzimy się, że Bóg pozostaje dla nas tajemnicą, której rozwikłanie ma nastąpić dopiero po śmierci. Niektórzy jednak już za życia odczuwają silną więź ze Stwórcą i chcą dawać jej wyraz poprzez zgłębianie prawd wiary, nauczanie ich, posługę kapłańską czy rozwijania poczucia tożsamości religijnej poprzez zawód dziennikarza lub redaktora, podejmującego w swoich tekstach temat religii, wiaty i wspólnoty chrześcijańskiej. To właśnie dla nich powstały studia na kierunku teologia kapłańska, realizowane w oparciu o trzy specjalizacje.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli czujesz, że Twoja podejście do wiary, religii i Boga wymaga głębszej eksploracji niż konwencjonalne rozważania każdego myślącego człowieka i warto podeprzeć je wiedzą akademicką, chciałbyś nauczyć się rozumieć świat przez pryzmat swojej wiary i dogmatów kościoła katolickiego, a tak poznaną rzeczywistość objaśniać innym, metafizyka nie jest dla Ciebie mrzonką a religię postrzegasz w szerszym, kulturowym, społecznym, historycznym i filozoficznym kontekście, studia na kierunku teologia kapłańska mogą okazać się tym, czego dla siebie szukasz.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Filarami Twojego przyszłego kapłańskiego wykształcenia stanie się kilka nauk humanistycznych, takich jak historia filozofii starożytnej i średniowiecznej, filozofia człowieka, psychologia, pedagogika oraz logika i etyka. Zagadnienia każdej z nich ułożą się dla Ciebie w toku studiów w sensowną i wartościową mozaikę wiedzy, na której zbudujesz kolejne piętra swojego wykształcenia. Opanujesz podstawy religiologii i historii kościoła, poznasz strukturę liturgii ogólnej, jej źródła oraz ewolucję na przestrzeni wieków. Weźmiesz udział w warsztatach z emisji głosu, warsztatach wzmacniających duchowość oraz w lektoratach: z języka łacińskiego, greckiego i hebrajskiego, które poznasz od strony gramatycznej, źródłowej i praktycznej. Przedmiotem Twojego naukowego i religijnego poznania stanie się Pismo Święte, poprawisz swoją muzykalność, weźmiesz udział w zajęciach ze śpiewu i fonetyki pastoralnej. Dowiesz się w jaki sposób skutecznie przekazywać wiedzę innym, prowadzić katechezy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przeprowadzać misje, warsztaty i rekolekcje. Opanujesz podstawy teologii dogmatycznej, zapoznasz się z postawami ekumenicznymi i znaczeniem ekumenizmu we współczesnym świecie, przyswoisz zagadnienia z zakresu historii sztuki i konserwacji zabytków.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku teologia kapłańska? W zależności od wybranej specjalizacji (katechetyczno-pastoralna, kapłańska, duchowość i kultura chrześcijańska), będziesz mógł zdecydować się na konkretne drogi zawodowe uwzględniające wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z religią, wiarą i chrześcijaństwem. Z powodzeniem sprawdzisz się w roli świeckiego nauczyciela religii i etyki w szkołach i na parafiach oraz w roli doradcy pracującego w poradniach rodzinnych. Zostaniesz przygotowany do prowadzenia posługi religijnej w roli kapłana oraz do inicjowania różnorodnych form pracy duszpasterskiej (misje, warsztaty, rekolekcje). Absolwenci, którzy kończą studia na kierunku teologia kapłańska bardzo często decydują się również na pracę w mediach katolickich, wydawnictwach religijnych, ośrodkach i instytucjach wspierających rozwój duchowości.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK TEOLOGIA KAPŁAŃSKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Opolski

Jednostka prowadząca

Teologia kapłańska stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE TEOLOGIA KAPŁAŃSKA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Jednostka prowadząca

Teologia +

Teologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat,
tryb: stacjonarne

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat,
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku teologia

Teologia kapłańska - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TEOLOGIA KAPŁAŃSKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TEOLOGIA KAPŁAŃSKA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku teologia kapłańska

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując teologię kapłańską?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • teoretycznych podstaw kilku nauk humanistycznych i społecznych, między innymi: historii filozofii starożytnej i średniowiecznej, filozofii człowieka, psychologii, pedagogiki oraz logiki i etyki
 • podstaw religiologii i historii kościoła
 • struktury liturgii ogólnej, jej źródeł oraz ewolucji na przestrzeni wieków
 • emisji głosu
 • posługiwania się językiem łacińskim, greckim i hebrajskim
 • analizowania i interpretowania Pisma Świętego
 • muzyki i śpiewu
 • fonetyki pastoralnej
 • prowadzenia katechezy dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • przeprowadzania misji, warsztatów i rekolekcji
 • teologii dogmatycznej
 • ekumenizmu i jego znaczenia we współczesnym świecie
 • historii sztuki i konserwacji zabytków

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku teologia kapłańska?

Absolwent kierunku teologia kapłańska znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • świecki nauczyciel religii i etyki w szkołach i na parafiach
 • doradca w poradniach rodzinnych
 • misjonarz
 • osoba prowadząca rekolekcje i warsztaty duszpasterskie
 • kapłan
 • instytucjach i organizacjach wspierających rozwój wiary i życia duchowego

Zobacz inne kierunki Teologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Komentarze (0)