Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem

Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem

Dodaj do ulubionych

Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem studia - kierunki studiów

Studia na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności biomonitoring i zarządzanie środowiskiem możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | biomonitoring i zarządzanie środowiskiem - uczelnie >

Opis kierunku

Dziś coraz częściej zdajemy sobie sprawę, jak ważną rolę w naszym życiu powinny odgrywać kwestie związane z ochroną środowiska. Stoimy bowiem nad ekologiczną przepaścią. Wyzwanie to dostrzegają uczelnie i przygotowują studia – biomonitoring i zarządzanie środowiskiem. Kształci on specjalistów o wszechstronnej wiedzy z pogranicza nauk przyrodniczych.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, język obcy, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Studenci uczą się między innymi, jak identyfikować i przeciwdziałać zagrożeniom dla środowiska. Ich wiedza kierunkowa zostaje wzbogacona również o umiejętności związane z pozyskiwaniem różnorodnych środków na rzecz ochrony przyrody. Po zakończeniu nauki mogą ubiegać się między innymi o zatrudnienie w organizacjach czy fundacjach działających na rzecz środowiska naturalnego.

JAKIE WYMAGANIA PODCZAS REKRUTACJI NA KIERUNEK BIOMONITORING I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM?

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem:

 • biologia,
 • chemia,
 • język obcy,
 • matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOMONITORING I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem studia I stopnia

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując biomonitoring i zarządzanie środowiskiem?

Program studiów i przedmioty
Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Staniesz się najlepszym specjalistą w zakresie ochrony środowiska.
Zdobędziesz cenną wiedzę dotyczącą różnych aspektów ochrony przyrody, m.in. w ramach projektów realizowanych przez NGO, identyfikacji i przeciwdziałania jakimkolwiek zagrożeniom dla  środowiska czy rozwoju programów propagujących ekologiczny styl życia.
Nauczysz się, jak dokonywać podstawowych analiz fizycznych i chemicznych, w jaki sposób wdrażać systemy ochrony przyrody w organizacjach administracji publicznej oraz jak zrealizować inwentaryzację zasobów przyrody.
Dowiesz się, jak aktywnie działać na rzecz ochrony środowiska i w jaki sposób wykorzystać normy prawne w tym obszarze. Co więcej, poznasz specyfikę pozyskiwania środków z Unii europejskiej na rzecz ochrony przyrody oraz zdobędziesz wiedzę z zakresu monitoringu zasobów środowiska.
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • szeroko pojętej ochrony środowiska
 • ochrony przyrody w ramach projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe
 • identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom dla środowiska
 • elementarnych analiz fizycznych oraz chemicznych
 • implementacji systemów ochrony przyrody w instytucjach administracji państwowej
 • rozwoju programów na rzecz ochrony środowiska
 • nadzoru i minimalizacji zagrożeń środowiska – w atmosferze, glebie i hydrosferze
 • inwentaryzacji zasobów przyrody
 • nadzoru i realizacji obowiązków Państwowego Monitoringu Środowiska
 • aktywności edukacyjnej na rzecz ochrony środowiska
 • monitoringu siedlisk zwierząt i roślin podczas realizacji różnych inwestycji
 • pozyskiwania środków unijnych na rzecz ochrony środowiskach
 • prawa w obszarze ochrony środowiska
 • planowania przestrzennego
 • trendów w systemach informacji przestrzennej

Jak wyglądają studia na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem?

Efekt cieplarniany, dziura ozonowa, permanentne zanieczyszczanie, kwaśne deszcze, chemizacja rolnictwa, erozja gleby czy smog fotochemiczny to tylko niektóre zjawiska, z jakimi walczą dziś środowiskowi aktywiści.

Biodegradacji da się zapobiec, a bycie eko wciąż wpisuje się w jeden z najpopularniejszych trendów, jednak mimo to nieustannie dochodzi do irracjonalnych sytuacji, w których człowiek negatywnie ingeruje w przyrodę. Czy biomonitoring może zmienić obszar ochrony środowiska? W jaki sposób organizacje pozarządowe działają na rzecz ochrony przyrody? 

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem realizuje program z obszaru nauk biologicznych, przyrodniczych oraz nauk o zarządzaniu.

Powyższe studia można realizować obecne zarówno w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Pierwsza opcja będzie idealnym wyborem dla osób, które mogą sobie pozwolić na codzienną obecność na uczelni i pełne poświęcenie nauce.

Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie, to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

 

Studia na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student będziesz miał okazję uczęszczać na wiele ciekawych i rozwijających zajęć i wykładów. W planie znajdą się między innymi następujące przedmioty;

 

 • Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój
 • Mikrobiologia z ekotoksykologią
 • monitoring przyrodniczy

 

W czasie studiów zdobędziesz specjalistyczną wiedzę na temat ochrony przyrody oraz chemii środowiskowej. Ponadto, dowiesz się więcej o prowadzeniu biznesu związanego z działaniami proekologicznymi oraz zarządzania różnorodnymi aspektami funkcjonowania działalności gospodarczej. Integralną część studiów będą stanowić praktyki dzięki którym zdobędziesz cenne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

 

3. Nabywane umiejętności

Ze względu na praktyczny wymiar studiów będziesz miał okazję wykształcić wiele cennych umiejętności, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim skupisz się na rozwijaniu zdolności z obszaru zarządzania środowiskiem, gospodarką odpadami czy zasobami leśnymi kraju.

Ponadto, nauczysz się nadzorowania kwestii finansowych przedsiębiorstw związanych z ochroną środowiska. W planie zajęć przewidziano także lektorat z języka obcego, na którym zdobędziesz niezwykle ważne kompetencje językowe i poznasz specjalistyczną terminologię branżową.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Studia na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem to nowoczesny program uczelniany, dzięki któremu staniesz przed jednym z największych wyzwań współczesnej rzeczywistości – jak ocalić środowisko przed całkowitą degradacją.
Jeśli jesteś eko i ochrona środowiska ma dla Ciebie ogromne znaczenie, martwi Cię biodegradacja oraz szkodliwe działanie człowieka w przyrodzie i chciałbyś dowiedzieć się, jak zapobiec zagrożeniom, te studia są najlepszym wyborem dla Ciebie. Zaaplikuj i realnie wpłyń na losy środowiska.
 
 

5. Gdzie studiować biomonitoring i zarządzanie środowiskiem

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek biomonitoring i zarządzanie środowiskiem:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku biomonitoring i zarądzanie środowiskiem trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu zdobędziesz tytuł licencjata.

Gdzie będziesz pracował po kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem?

Praca po studiach
Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą kiedy ukończysz studia na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem? Jako absolwent tego prestiżowego kierunku z łatwością zdobędziesz zatrudnienie w instytutach aktywnie działających na rzecz odnawialnych  źródeł energii, jako specjalista ds. ochrony środowiska przy planowanych i realizowanych inwestycjach drogowych lub kolejowych czy jako pracownik monitoringu poinwestycyjnego w ramach nadzoru siedlisk zwierząt lub roślin.
Ponadto świetnie sprawdzisz się w roli pracownika administracji rządowej lub pozarządowej, np. w urzędzie gminy, urzędzie marszałkowskim lub urzędzie powiatowym, w ministerstwie środowiska, w regionalnej dyrekcji ochrony środowiska czy w inspektoracie ochrony środowiska.
Co więcej, bez problemu uda Ci się zdobyć pracę w organizacjach rządowych lub pozarządowych czy w instytutach badawczych zarówno w kraju, jak i za granicą. Doskonałą alternatywą jest założenie własnej działalności gospodarczej i edukowanie w dziedzinie ochrony środowiska. 
 
Absolwent kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • specjalista ds. ochrony środowiska 
 • planowanych oraz realizowanych inwestycjach drogowych czy kolejowych
 • pracownik monitoringu poinwestycyjnego
 • instytutach badawczych lub biurach projektowych
 • pracownik administracji rządowej – inspektorat ochrony środowiska, regionalna dyrekcja ochrony środowiska, ministerstwo środowiska
 • pracownik administracji samorządowej – urzędy gmin, urzędy marszałkowskie, urzędy powiatowe
 • pracownik organizacji rządowych i pozarządowych
 • instytutach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii
 • ośrodkach naukowo-badawczych
 • własna działalność gospodarcza
 • instytucjach zajmujących się biomonitoringiem
 • pracownik akademicki
 • pracownik parków narodowych i krajobrazowych
 • edukator przyrodniczy

Zobacz inne kierunki Ochrona środowiska - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOMONITORING I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Kampus SGGW, Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ7Uo9z5gyGUcRIDBkBgu0pYo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/54566-sggw-kierunki.jpg Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie