Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem

Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem

Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem - kierunki studiów

Efekt cieplarniany, dziura ozonowa, permanentne zanieczyszczanie, kwaśne deszcze, chemizacja rolnictwa, erozja gleby czy smog fotochemiczny to tylko niektóre zjawiska, z jakimi walczą dziś środowiskowi aktywiści. Biodegradacji da się zapobiec, a bycie eko wciąż wpisuje się w jeden z najpopularniejszych trendów, jednak mimo to nieustannie dochodzi do irracjonalnych sytuacji, w których człowiek negatywnie ingeruje w przyrodę. Czy biomonitoring może zmienić obszar ochrony środowiska? W jaki sposób organizacje pozarządowe działają na rzecz ochrony przyrody? 
 
Studia na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem to nowoczesny program uczelniany, dzięki któremu staniesz przed jednym z największych wyzwań współczesnej rzeczywistości – jak ocalić środowisko przed całkowitą degradacją. Jeśli jesteś eko i ochrona środowiska ma dla Ciebie ogromne znaczenie, martwi Cię biodegradacja oraz szkodliwe działanie człowieka w przyrodzie i chciałbyś dowiedzieć się, jak zapobiec zagrożeniom, te studia są najlepszym wyborem dla Ciebie. Zaaplikuj i realnie wpłyń na losy środowiska.
 
Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Staniesz się najlepszym specjalistą w zakresie ochrony środowiska. Zdobędziesz cenną wiedzę dotyczącą różnych aspektów ochrony przyrody, m.in. w ramach projektów realizowanych przez NGO, identyfikacji i przeciwdziałania jakimkolwiek zagrożeniom dla  środowiska czy rozwoju programów propagujących ekologiczny styl życia. Nauczysz się, jak dokonywać podstawowych analiz fizycznych i chemicznych, w jaki sposób wdrażać systemy ochrony przyrody w organizacjach administracji publicznej oraz jak zrealizować inwentaryzację zasobów przyrody. Dowiesz się, jak aktywnie działać na rzecz ochrony środowiska i w jaki sposób wykorzystać normy prawne w tym obszarze. Co więcej, poznasz specyfikę pozyskiwania środków z Unii europejskiej na rzecz ochrony przyrody oraz zdobędziesz wiedzę z zakresu monitoringu zasobów środowiska.
 
Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą kiedy ukończysz studia na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem? Jako absolwent tego prestiżowego kierunku z łatwością zdobędziesz zatrudnienie w instytutach aktywnie działających na rzecz odnawialnych  źródeł energii, jako specjalista ds. ochrony środowiska przy planowanych i realizowanych inwestycjach drogowych lub kolejowych czy jako pracownik monitoringu poinwestycyjnego w ramach nadzoru siedlisk zwierząt lub roślin. Ponadto świetnie sprawdzisz się w roli pracownika administracji rządowej lub pozarządowej, np. w urzędzie gminy, urzędzie marszałkowskim lub urzędzie powiatowym, w ministerstwie środowiska, w regionalnej dyrekcji ochrony środowiska czy w inspektoracie ochrony środowiska. Co więcej, bez problemu uda Ci się zdobyć pracę w organizacjach rządowych lub pozarządowych czy w instytutach badawczych zarówno w kraju, jak i za granicą. Doskonałą alternatywą jest założenie własnej działalności gospodarczej i edukowanie w dziedzinie ochrony środowiska. 

WAŻNE TEMATY

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOMONITORING I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Kierunek biomonitoring i zarządzanie środowiskiem prowadzony jest przez:

Wydział Nauk Biologicznych UZ

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ochrona środowiska

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując biomonitoring i zarządzanie środowiskiem?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • szeroko pojętej ochrony środowiska
 • ochrony przyrody w ramach projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe
 • identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom dla środowiska
 • elementarnych analiz fizycznych oraz chemicznych
 • implementacji systemów ochrony przyrody w instytucjach administracji państwowej
 • rozwoju programów na rzecz ochrony środowiska
 • nadzoru i minimalizacji zagrożeń środowiska – w atmosferze, glebie i hydrosferze
 • inwentaryzacji zasobów przyrody
 • nadzoru i realizacji obowiązków Państwowego Monitoringu Środowiska
 • aktywności edukacyjnej na rzecz ochrony środowiska
 • monitoringu siedlisk zwierząt i roślin podczas realizacji różnych inwestycji
 • pozyskiwania środków unijnych na rzecz ochrony środowiskach
 • prawa w obszarze ochrony środowiska
 • planowania przestrzennego
 • trendów w systemach informacji przestrzennej

Gdzie będziesz pracował po kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem?

Absolwent kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • specjalista ds. ochrony środowiska 
 • planowanych oraz realizowanych inwestycjach drogowych czy kolejowych
 • pracownik monitoringu poinwestycyjnego
 • instytutach badawczych lub biurach projektowych
 • pracownik administracji rządowej – inspektorat ochrony środowiska, regionalna dyrekcja ochrony środowiska, ministerstwo środowiska
 • pracownik administracji samorządowej – urzędy gmin, urzędy marszałkowskie, urzędy powiatowe
 • pracownik organizacji rządowych i pozarządowych
 • instytutach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii
 • ośrodkach naukowo-badawczych
 • własna działalność gospodarcza
 • instytucjach zajmujących się biomonitoringiem
 • pracownik akademicki
 • pracownik parków narodowych i krajobrazowych
 • edukator przyrodniczy

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOMONITORING I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Komentarze (0)