Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem

Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem

Studia na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem studia - kierunki studiów

Studia na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | biomonitoring i zarządzanie środowiskiem - uczelnie >

Opis kierunku

Dziś coraz częściej zdajemy sobie sprawę, jak ważną rolę w naszym życiu powinny odgrywać kwestie związane z ochroną środowiska. Stoimy bowiem nad ekologiczną przepaścią. Wyzwanie to dostrzegają uczelnie i przygotowują studia – biomonitoring i zarządzanie środowiskiem. Kształci on specjalistów o wszechstronnej wiedzy z pogranicza nauk przyrodniczych.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, język obcy, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Studenci uczą się między innymi, jak identyfikować i przeciwdziałać zagrożeniom dla środowiska. Ich wiedza kierunkowa zostaje wzbogacona również o umiejętności związane z pozyskiwaniem różnorodnych środków na rzecz ochrony przyrody. Po zakończeniu nauki mogą ubiegać się między innymi o zatrudnienie w organizacjach czy fundacjach działających na rzecz środowiska naturalnego.

JAKIE WYMAGANIA PODCZAS REKRUTACJI NA KIERUNEK BIOMONITORING I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM?

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem:

 • biologia,
 • chemia,
 • język obcy,
 • matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując biomonitoring i zarządzanie środowiskiem?

Program studiów i przedmioty
Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Staniesz się najlepszym specjalistą w zakresie ochrony środowiska.
Zdobędziesz cenną wiedzę dotyczącą różnych aspektów ochrony przyrody, m.in. w ramach projektów realizowanych przez NGO, identyfikacji i przeciwdziałania jakimkolwiek zagrożeniom dla  środowiska czy rozwoju programów propagujących ekologiczny styl życia.
Nauczysz się, jak dokonywać podstawowych analiz fizycznych i chemicznych, w jaki sposób wdrażać systemy ochrony przyrody w organizacjach administracji publicznej oraz jak zrealizować inwentaryzację zasobów przyrody.
Dowiesz się, jak aktywnie działać na rzecz ochrony środowiska i w jaki sposób wykorzystać normy prawne w tym obszarze. Co więcej, poznasz specyfikę pozyskiwania środków z Unii europejskiej na rzecz ochrony przyrody oraz zdobędziesz wiedzę z zakresu monitoringu zasobów środowiska.
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • szeroko pojętej ochrony środowiska
 • ochrony przyrody w ramach projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe
 • identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom dla środowiska
 • elementarnych analiz fizycznych oraz chemicznych
 • implementacji systemów ochrony przyrody w instytucjach administracji państwowej
 • rozwoju programów na rzecz ochrony środowiska
 • nadzoru i minimalizacji zagrożeń środowiska – w atmosferze, glebie i hydrosferze
 • inwentaryzacji zasobów przyrody
 • nadzoru i realizacji obowiązków Państwowego Monitoringu Środowiska
 • aktywności edukacyjnej na rzecz ochrony środowiska
 • monitoringu siedlisk zwierząt i roślin podczas realizacji różnych inwestycji
 • pozyskiwania środków unijnych na rzecz ochrony środowiskach
 • prawa w obszarze ochrony środowiska
 • planowania przestrzennego
 • trendów w systemach informacji przestrzennej

Jak wyglądają studia na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem?

Efekt cieplarniany, dziura ozonowa, permanentne zanieczyszczanie, kwaśne deszcze, chemizacja rolnictwa, erozja gleby czy smog fotochemiczny to tylko niektóre zjawiska, z jakimi walczą dziś środowiskowi aktywiści.

Biodegradacji da się zapobiec, a bycie eko wciąż wpisuje się w jeden z najpopularniejszych trendów, jednak mimo to nieustannie dochodzi do irracjonalnych sytuacji, w których człowiek negatywnie ingeruje w przyrodę. Czy biomonitoring może zmienić obszar ochrony środowiska? W jaki sposób organizacje pozarządowe działają na rzecz ochrony przyrody? 

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem realizuje program z obszaru nauk biologicznych, przyrodniczych oraz nauk o zarządzaniu.

Powyższe studia można realizować obecne zarówno w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Pierwsza opcja będzie idealnym wyborem dla osób, które mogą sobie pozwolić na codzienną obecność na uczelni i pełne poświęcenie nauce.

Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie, to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

 

Studia na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student będziesz miał okazję uczęszczać na wiele ciekawych i rozwijających zajęć i wykładów. W planie znajdą się między innymi następujące przedmioty;

 

 • Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój
 • Mikrobiologia z ekotoksykologią
 • monitoring przyrodniczy

 

W czasie studiów zdobędziesz specjalistyczną wiedzę na temat ochrony przyrody oraz chemii środowiskowej. Ponadto, dowiesz się więcej o prowadzeniu biznesu związanego z działaniami proekologicznymi oraz zarządzania różnorodnymi aspektami funkcjonowania działalności gospodarczej. Integralną część studiów będą stanowić praktyki dzięki którym zdobędziesz cenne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

 

3. Nabywane umiejętności

Ze względu na praktyczny wymiar studiów będziesz miał okazję wykształcić wiele cennych umiejętności, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim skupisz się na rozwijaniu zdolności z obszaru zarządzania środowiskiem, gospodarką odpadami czy zasobami leśnymi kraju.

Ponadto, nauczysz się nadzorowania kwestii finansowych przedsiębiorstw związanych z ochroną środowiska. W planie zajęć przewidziano także lektorat z języka obcego, na którym zdobędziesz niezwykle ważne kompetencje językowe i poznasz specjalistyczną terminologię branżową.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Studia na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem to nowoczesny program uczelniany, dzięki któremu staniesz przed jednym z największych wyzwań współczesnej rzeczywistości – jak ocalić środowisko przed całkowitą degradacją.
Jeśli jesteś eko i ochrona środowiska ma dla Ciebie ogromne znaczenie, martwi Cię biodegradacja oraz szkodliwe działanie człowieka w przyrodzie i chciałbyś dowiedzieć się, jak zapobiec zagrożeniom, te studia są najlepszym wyborem dla Ciebie. Zaaplikuj i realnie wpłyń na losy środowiska.
 
 

5. Gdzie studiować biomonitoring i zarządzanie środowiskiem

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek biomonitoring i zarządzanie środowiskiem:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku biomonitoring i zarądzanie środowiskiem trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu zdobędziesz tytuł licencjata.

Gdzie będziesz pracował po kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem?

Praca po studiach
Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą kiedy ukończysz studia na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem? Jako absolwent tego prestiżowego kierunku z łatwością zdobędziesz zatrudnienie w instytutach aktywnie działających na rzecz odnawialnych  źródeł energii, jako specjalista ds. ochrony środowiska przy planowanych i realizowanych inwestycjach drogowych lub kolejowych czy jako pracownik monitoringu poinwestycyjnego w ramach nadzoru siedlisk zwierząt lub roślin.
Ponadto świetnie sprawdzisz się w roli pracownika administracji rządowej lub pozarządowej, np. w urzędzie gminy, urzędzie marszałkowskim lub urzędzie powiatowym, w ministerstwie środowiska, w regionalnej dyrekcji ochrony środowiska czy w inspektoracie ochrony środowiska.
Co więcej, bez problemu uda Ci się zdobyć pracę w organizacjach rządowych lub pozarządowych czy w instytutach badawczych zarówno w kraju, jak i za granicą. Doskonałą alternatywą jest założenie własnej działalności gospodarczej i edukowanie w dziedzinie ochrony środowiska. 
 
Absolwent kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • specjalista ds. ochrony środowiska 
 • planowanych oraz realizowanych inwestycjach drogowych czy kolejowych
 • pracownik monitoringu poinwestycyjnego
 • instytutach badawczych lub biurach projektowych
 • pracownik administracji rządowej – inspektorat ochrony środowiska, regionalna dyrekcja ochrony środowiska, ministerstwo środowiska
 • pracownik administracji samorządowej – urzędy gmin, urzędy marszałkowskie, urzędy powiatowe
 • pracownik organizacji rządowych i pozarządowych
 • instytutach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii
 • ośrodkach naukowo-badawczych
 • własna działalność gospodarcza
 • instytucjach zajmujących się biomonitoringiem
 • pracownik akademicki
 • pracownik parków narodowych i krajobrazowych
 • edukator przyrodniczy

Poziom i forma studiów

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem studia I stopnia

Zobacz inne kierunki ochrona środowiska - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)