Dodaj do ulubionych

TEOLOGIA KAPŁAŃSKA studia – kierunek studiów

Dla kogo ten kierunek

Teologia to dyscyplina naukowa, której przedmiotem badań jest wiedza o Bogu, chrześcijaństwie i zasadach moralnych powiązanych z tą dziedziną. Aby zająć się tym tematem zawodowo i związać z nim swoją przyszłość, należy mieć silne powołanie i chęć do związania swojej przyszłości z religią.

Wiara zawsze była dla Ciebie czymś bardzo ważnymi i starasz się kierować w życiu jej zasadami? Interesujesz się historią chrześcijaństwa, teorią religii oraz Biblią? Chciałbyś nadal rozwijać się w tym kierunku i związać z tym obszarem nauki swoją przyszłość zawodową? Jeżeli odpowiedziałeś twierdząco na te pytania,to teologia kapłańska jest kierunkiem idealnie dopasowanym do twoich potrzeb, zainteresowań i planów zawodowych.

 

Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku teologia kapłańska?

Jako student tych niezwykle interesujących i nowatorskich studiów będziesz miał szansę zdobyć wszechstronną wiedzą z zakresu kilku aspektów powiązanych z naukami religijnymi, teologią i innymi dziedzinami nauki. Jako student będziesz uczęszczał na liczne, rozwijające zajęcia i warsztaty praktyczne, dzięki którym dowiesz się więcej o teologii, historii chrześcijaństwa oraz zapoznasz się z naukami humanistycznymi i społecznymi.

Ponadto, zaznajomisz się z tekstami biblijnymi i poznasz techniki wykorzystywane przy analizie i interpretacji tekstów literackich. Co więcej, zyskasz cenne kompetencje z obszaru nauk filozoficznych, które niewątpliwie łączą się z religią chrześcijańską. Podczas studiów rozwiniesz także swoje kompetencje pedagogiczne i zyskasz zdolności dydaktyczne. Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez wybitnych naukowców oraz praktyków z obszaru tej branży, którzy podzielą się z tobą swoim wieloletnim doświadczeniem i ogromną wiedzą.

Oprócz wiedzy kierunkowej, wykształcisz także zdolności językowe i nauczysz się nowożytnego języka obcego na poziomie B2, co niewątpliwie zwiększy twoje perspektywy zawodowe.

 

Jaka praca po tym kierunku?

Po ukończeniu tych niezwykle nowatorskich i oryginalnych studiów magisterskich będziesz miał wszechstronną wiedzę i wykształcenie związane z naukami teologicznymi, filozoficznymi czy historią chrześcijaństwa. Dzięki uzyskanym kompetencjom oraz kwalifikacjom zawodowym zyskasz szansę na prace w wielu atrakcyjnych branżach. Absolwenci będą przede wszystkim przygotowani do pracy dydaktycznej w szkołach i instytucjach kościelnych.

Ponadto, po ukończeniu nauki sprawdzisz się w zawodzie specjalisty do spraw teologicznych i religijnych w mediach, redakcjach czasopism czy wydawnictwach. Równie ciekawym i przyszłościowym rozwiązaniem może okazać się praca w administracji diecezjalnej lub parafialnej. Możesz również znaleźć zatrudnienie w administracji państwowej. Ukończenie studiów umożliwi Ci rozpoczęcie działalności duszpasterskiej. Co więcej, po ukończeniu studiów magisterskich możesz kontynuować naukę na studiach doktoranckich i rozważyć rozpoczęcie kariery naukowej i związania swojej przyszłości z ośrodkami badawczymi i uczelniami wyższymi.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem tego prestiżowego i nowatorskiego kierunku powinieneś zdać maturę z języka polskiego, języka obcego, matematyki, biologi, geografii, historii lub WOS-u. Ponadto każdy kandydat musi przejść obowiązkową rozmowę kwalifikacyjną.Aby zostać studentem tego prestiżowego i nowatorskiego kierunku powinieneś zdać maturę z języka polskiego, języka obcego, matematyki, biologi, geografii, historii lub WOS-u. Ponadto każdy kandydat musi przejść obowiązkową rozmowę kwalifikacyjną.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK TEOLOGIA KAPŁAŃSKA

Województwo
Miejscowość
jednolite magisterskie
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
jednolite magisterskie
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Opolski

Jednostka prowadząca

Teologia kapłańska stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE TEOLOGIA KAPŁAŃSKA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Jednostka prowadząca

Teologia +

Teologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat,
tryb: stacjonarne

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat,
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku teologia

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 19.04.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 19.04.2021
do 16.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 17.07.2021
do 30.07.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 19.04.2021
do 23.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 19.04.2021
do 23.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku teologia kapłańska

Tryb studiów
jednolite magisterskie
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Teologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU TEOLOGIA KAPŁAŃSKA:

 • znajomość historii chrześcijaństwa
 • wiedza z zakresu teologii
 • znajomość tekstów Biblijnych
 • umiejętność analizy i interpretacji tekstów biblijnych
 • wiedza z zakresu teologii fundamentalnej
 • wiedza z zakresy misjologii
 • wiedza z zakresu nauk filozoficznych
 • wiedza z zakresu nauk humanistycznych i społecznych
 • znajomość najnowszych badań teologicznych

Jak wyglądają studia na specjalizacji teologia kapłańska?

 

1. Typ i tryb studiów

Specjalizacja teologia kapłańska jest dostępna tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

Program studiów na powyższej specjalizacji będzie związany z naukami humanistycznymi i teologicznymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci specjalizacji teologia kapłańska będą mieli okazje zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych. W toku nauczania dowiedzą się więcej na temat psychologii, filozofii, historii kościoła oraz chrześcijaństwa. Program kształcenia zakłada realizacje wielu ciekawych i zarazem rozwijających przedmiotów, tematycznie powiązanych z powyższymi zagadnieniami, między innymi takich jak:

 • Historia i geografia biblijna
 • Historia filozofii: filozofia współczesna
 • Wprowadzenie w chrześcijaństwo: wiara
 • Wprowadzenie w chrześcijaństwo: modlitwa

 

3. Nabywane umiejętności

W ramach specjalizacji teologia kapłańska, studenci wykształcą szereg umiejętności praktycznych oraz zdobędą cenne kwalifikacje zawodowe. Przede wszystkim nauczą się analizy i interpretacji wybranych tekstów biblijnych i filozoficznych. Ponadto poznają zasady prowadzenia liturgii kościelnej, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy kapłańskiej. Ważnym elementem kształcenia będzie także nauka języka łacińskiego i greckiego, a także wybranego nowożytnego języka obcego.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TEOLOGIA KAPŁAŃSKA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na specjalizacji teologia kapłańska będą trwały sześć lat, czyli dwanaście semestrów i zakończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Czas trwania studiów na kierunku teologia kapłańska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
6 lat
(magister)
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TEOLOGIA KAPŁAŃSKA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek teologia kapłańska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski Przedmioty:

dowolny przedmiot, język polski

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku teologia kapłańska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek teologia kapłańska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU TEOLOGIA KAPŁAŃSKA:

 • instytucje charytatywne
 • administracja państwowa
 • redakcje czasopism
 • media
 • kuria
 • specjalista do spraw teologicznych i religijnych
 • administracja diecezjalna
 • administracja parafialna
 • szkoły
 • instytucje kościelne
 • katecheta
 • działalność duszpasterska

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU TEOLOGIA KAPŁAŃSKA

Komentarze (0)