Studia artystyczne Rzeszów

Studia artystyczne Rzeszów

Studia artystyczne Rzeszów

Największy wybór studiów

artystycznych w Rzeszowie

Odkryj kierunki artystyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia artystyczne Rzeszów | woj. podkarpackie

Studia artystyczne w Rzeszowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

STUDIA ARTYSTYCZNE W RZESZOWIE - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Grafika stacjonarne jednolite
Grafika komputerowa i produkcja multimedialna stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Sztuki wizualne stacjonarne I stopnia, II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie są studia artystyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI ARTYSTYCZNE W RZESZOWIE

SORTOWANIE:

Rekrutacja i wymagania na studia artystyczne w Rzeszowie

Rekrutacja na studia artystyczne nie ma nic wspólnego z konkursem świadectw, zatem w egzaminie maturalnym najważniejsze jest to, żeby go zdać i móc się tym faktem pochwalić. Zazwyczaj, w ramach rekrutacji na kierunki artystyczne, należy składać teczkę prac, wymaganych przez komisję egzaminacyjną. A pozytywna ocena jej zawartość kieruje do następnego, praktycznego etapu.

Identycznie wygląda to na Uniwersytecie Rzeszowskim. Startując na kierunek Sztuki wizualne, w teczce prac kandydat musi umieścić rysunek (studium postaci), malarstwo (studium martwej natury) lub rzeźbę (studium głowy) oraz zadanie kompozycyjno- projektowe.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

KIERUNKI ARTYSTYCZNE W RZESZOWIE

STUDIA ARTYSTYCZNE W RZESZOWIE - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia artystyczne w Rzeszowie?

Według słownika PWN, artysta to „osoba uprawiająca jakąś dziedzinę sztuki”. Warto udoskonalić się w tym uprawianiu, a pomóc temu mogą studia artystyczne w Rzeszowie. Ktoś powie, że artysta nie potrzebuje żadnych szkół, gdyż liczą się tylko jego pomysły i wyobraźnia. Otóż nie.

Studia artystyczne mają ukierunkować, wyszlifować i nauczyć warsztatu, który bywa niezbędny w twórczości artystycznej. Studia artystyczne w Rzeszowie realizowane są na Uniwersytecie Rzeszowskim i ukierunkowane na obraz i dźwięk. Na dwóch wydziałach studenci mogą rozwijać swoje umiejętności w sztukach wizualnych, prowadzeniu zespołów muzycznych, czy też grze na wybranym instrumencie.

Czym powinien wyróżniać się kandydat na takie studia? Przede wszystkim pasją i ogromną miłością do tego, co robi. Można tworzyć bez pasji i angażowania emocji, ale wtedy nie mamy do czynienia ze sztuką, a ponadto odbiorca wyraźnie odczuwa brak szczerości i uczuć.

Studia artystyczne mają nauczyć warsztatu, dać twórcy narzędzia, które wykorzysta w swojej działalności i dzięki nim łatwiej wyrazi to, co pragnie przekazać. Studia artystyczne w Rzeszowie mają wymiar praktyczny, co ułatwia absolwentom poszukiwanie zatrudnienia na rynku pracy. Oprócz prowadzenia własnej działalności artystycznej, mogą pracować w mediach, agencjach reklamowych, czy placówkach kultury. Jeśli interesuje Cię świat sztuki i chciałbyś do niego należeć, pomyśl o swoim rozwoju. Zapoznaj się z ofertą studiów artystycznych w Rzeszowie.

 

Studia artystyczne w Rzeszowie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia i jednolite (licencjackie, jednolite magisterskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Kierunki artystyczne w Rzeszowie możesz realizować w formie jednolitej (grafika), ale także w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Studia pierwszego stopnia to studia licencjackie, a kształcenie w tym zakresie trwa sześć semestrów. Studia drugiego stopnia to uzupełniające studia magisterskie, trwające dwa lata. Studia jednolite magisterskie trwają do pięciu lat.

Rzeszowskie uczelnie przygotowują także propozycje kształcenia podyplomowego. Studia tego typu przeznaczone są dla osób, które mają już wykształcenie wyższe. Trwają dwa bądź trzy semestry, a realizowane są w trybie niestacjonarnym.

W ten sposób możesz studiować na przykład fotografię dziennikarską, promocyjną i użytkową lub wzornictwo przemysłowe i druk 3d. Poszczególne kierunki możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie. Studia dzienne odbywają się od poniedziałku do piątku, natomiast w trakcie studiów zaocznych kształcenie przebiega w weekendy. To Ty decydujesz, który tryb kształcenia odpowiada Ci bardziej.

czytaj dalej studia w Rzeszowie

 

Kierunki studiów artystycznych w Rzeszowie

Do najpopularniejszych kierunków artystycznych w Rzeszowie należą grafika, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, sztuki wizualne. Poszczególne propozycje kształcenia wymagają od kandydatów konkretnych predyspozycji, jak chociażby umiejętności manualnych i rysunkowych oraz ukierunkowania zainteresowań na sztukę i zjawiska jej pokrewne.

Warto dodać, że w trakcie rekrutacji umiejętności kandydatów są sprawdzane w ramach egzaminów wstępnych. Poszczególne kierunki pozwalają doskonalić się w zakresie wybranych ścieżek kształcenia. Rzeszowskie uczelnie mają także propozycje studiów podyplomowych, które pozwalają zdobyć dodatkowe kompetencje zawodowe.

W ofercie znajdziesz takie kierunki jak: nauczanie plastyki w szkole, grafika komputerowa, wzornictwo przemysłowe i druk 3d, fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa. Studia artystyczne realizowane są z zaangażowaniem wyspecjalizowanej kadry akademickiej, a dopełniane są poprzez studenckie talenty. Wybierz kierunek, który najbardziej Cię interesuje i postaw na kształcenie w Rzeszowie.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów artystycznych:

 • grafika
 • grafika komputerowa i produkcja multimedialna
 • sztuki wizualne

czytaj dalej kierunki studiów w Rzeszowie

 

Gdzie studiować kierunki artystyczne w Rzeszowie?

Kierunki artystyczne możesz realizować na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, ale także w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Uczelnie reprezentują wysoki poziom kształcenia, a poszczególne wydziały i instytuty są odpowiednio przygotowane do realizowania studiów artystycznych w zakresie grafiki, grafiki komputerowej i produkcji multimedialnej, sztuk wizualnych, ale także w ramach kierunków podyplomowych, które pozwalają zdobyć dodatkowe doświadczenie.

Studia artystyczne znajdziesz zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych. Poszczególne rzeszowskie placówki akademickie różnią się ofertami kształcenia i podejściem dydaktycznym. Warto zweryfikować, jakie możliwości rozwoju czekają Cię zarówno na Uniwersytecie Rzeszowskim, jak i w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Uczelnie różnią się kadrami akademickimi, programami studiów, kołami naukowymi. Zapoznaj się szczegółowo z propozycjami ośrodków akademickich i wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada.

 

Uczelnie, na których można studiować kierunki artystyczne w Rzeszowie:

 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 • Uniwersytet Rzeszowski

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie

 

Jak wybrać studia artystyczne w Rzeszowie, aby mieć dobrą pracę?

Studia artystyczne przeznaczone są dla pasjonatów i osób niezwykle uzdolnionych w danej dziedzinie sztuki. Według społecznej opinii nie przynoszą dużych dochodów, jednak współczesny rynek pracy pokazuje, że jest to mylne twierdzenie. Pracodawcy poszukują grafików, osób uzdolnionych plastycznie i muzycznie, specjalistów ds. sztuk wizualnych, by jak najlepiej odnaleźć się w świecie Internetu i wizualizacji, na którą XXI wiek jest nastawiony.

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • grafik
 • designer
 • specjalista ds. komunikacji wizualnej
 • historyk sztuki
 • producent filmowy
 • nauczyciel plastyki
 • krytyk teatralny
 • animator filmowy
 • malarz
 • specjalista ds. mediów cyfrowych

 

Absolwenci poszczególnych kierunków zatrudniani są w branży poligraficznej, wydawniczej, fotograficznej, biurach projektowych, agencjach reklamowych, biurach promocji, firmach konsultingowych, w teatrze, telewizji, przy produkcjach filmowych, w biurach projektowych, które realizują projekty dla różnych gałęzi przemysłowych, przy projektowaniu komunikacji wizualnej i medialnej, grafik użytkowych, a także w domach kultury i instytucjach kulturalno-oświatowych.

Poszczególne miejsca pracy uzależnione są od realizowanego kierunku, specjalizacji bądź studiów podyplomowych. Studiować warto nie tylko ze świadomością oczekiwań rynku pracy, ale także przez wzgląd na własne zainteresowania i predyspozycje. Wybierz kierunek, w którym będziesz czuł/a się najlepszy/a i stwórz własną zawodową drogę.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Rzeszowie?

Wybór uczelni wyższej bardzo często związany jest z kierunkiem studiów, który zamierzasz realizować. Każda z placówek akademickich w Rzeszowie przedstawia unikatową ofertę, co oznacza, że nie wszędzie znajdziesz takie same propozycje kształcenia. Studia artystyczne możesz realizować na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Uczelnie te mają unikatowy charakter, jeśli chodzi o metody dydaktyczne i realizowany dzięki nim program studiów.

Sprawdź, jakie możliwości rozwoju dają Ci poszczególne ośrodki akademickie. Zweryfikuj, czy w ramach programu studiów przewidziane są zajęcia pozauczelniane, jak chociażby plenery malarskie. Upewnij się, że masz szansę na wymianę międzyuczelnianą w kraju i za granicą, a także, czy wybrany ośrodek akademicki oferuje dostęp do bibliotek i szeroko pojmowanej kultury i sztuki. Zwróć również uwagę na poziom techniczny i merytoryczny uczelni, tak, by nauki artystyczne, a zwłaszcza graficzne i w zakresie sztuk wizualnych, były realizowane na najwyższym poziomie.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy warto iść na studia artystyczne w Rzeszowie?

W Rzeszowie znajdziesz ośrodki akademickie, które proponują kształcenie artystyczne w zakresie grafiki, grafiki komputerowej, sztuk wizualnych, ale także różnych kierunków podyplomowych. Stolica województwa podkarpackiego jest otwarta na studentów, dlatego miasto przygotowuje dla nich szereg atrakcji.

Czekają na Ciebie wydarzenia sportowe, kulturalne, imprezy masowe, ale także targi pracy, które pomogą zdecydować, jaki zawód wybrać po ukończeniu studiów. Różnego rodzaju aktywności są niezwykle pomocne w przypadku podejmowanych prób rozwijania kreatywności, ale i dbania o poziom umiejętności graficznych i manualnych.

Uczelnie chętnie współpracują z przyszłymi pracodawcami absolwentów, przygotowując programy stażowe i oferty praktyk, które pozwalają zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe. Organizują również wystawy, koncerty, plenery, festiwale, konferencje naukowe, granty badawcze. Możesz także skorzystać z programu ERASMUS bądź MOST, który pozwala podjąć studia na innych uczelniach w kraju lub za granicą.

Studia to czas zawiązywania najtrwalszych przyjaźni i poznawania ludzi istotnych dla rozwoju naszej kariery zawodowej. Na tym etapie masz szansę rozwijać swoje pasje i kształcić się stricte w zakresie swoich zainteresowań. Studia artystyczne wymagają otwartości na świat i ludzi, zaangażowania w powierzane projekty, uczestniczenia w różnego typu wydarzeniach artystycznych. W Rzeszowie znajdziesz wiele możliwości na rozwój i odkrywanie swojej artystycznej strony.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach artystycznych w Rzeszowie

Studia artystyczne kończy się po to, aby być nieskrępowanym twórcą. Niestety, rzeczywistość może nie być pomalowana tak radosnymi kolorami. Nierzadko, absolwenci kierunków artystycznych „łapią się” dowolnych zadań związanych z ich edukacją, aby po prostu zarobić pieniądze potrzebne do życia.

Uczelnie i kierunki, i w tym również te artystyczne, biorą udział w rankingach, wyścigach, konkursach. Prowadzi to do tego, że nierzadko pracodawcy patrzą jak wysoko w takim rankingu umiejscowiona jest uczelnia absolwenta, który poszukuje pracy; zwłaszcza jak dotyczy to uniwersytetu, a nie stricte artystycznej uczelni.

Będąc absolwentem studiów artystycznych w Rzeszowie możesz znaleźć zatrudnienie w mediach (radiu, telewizji, Internecie) i zostać dziennikarzem muzycznym. Możesz także zatrudnić się jako menedżer, bądź tour menedżer zespołu muzycznego. Zawód muzyka może wiązać się z podróżami i będąc, na przykład instrumentalistą, zostaniesz zmuszony do wyjazdu na drugi koniec kraju, bądź zechcesz wyjechać zagranicę, aby tam kontynuować swoją pracę w teatrze, czy filharmonii.

Absolwenci Wydziału Sztuki mogą znaleźć zatrudnienie w agencjach reklamowych, muzeach, instytucjach upowszechniających kulturę i sztukę. Osoby, które ukończyły taki rodzaj studiów najczęściej wybierają opcję zostania tzw. freelancerem, czyli wolnym strzelcem, wykonującym konkretne projekty na zamówienie. Na początku drogi warto jednak połączyć pracę zawodową w konkretnym miejscu, na przykład w szkole, z własną działalnością artystyczną.

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET RZESZOWSKI STUDIA ARTYSTYCZNE

Wydział muzyki:

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Specjalności: Muzyka chóralna, Muzyka estradowa, Rytmika w edukacji przedszkolnej i szkolnej, Muzyka w mediach (radio, telewizja, Internet), Edukacja tańca, Prowadzenie zespołów muzycznych;
 • Instrumentalistyka. Specjalności: Gra na akordeonie, Gra na fortepianie, Gra na gitarze, Gra na organach;
 • Jazz i muzyka rozrywkowa. Specjalności: Wykonawstwo wokalne oraz Wykonawstwo instrumentalne;

dowiedz się więcej 

Wydział sztuki:

 • Grafika ;
 • Sztuki wizualne.

dowiedz się więcej 

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)