Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna

Studia w Poznaniu

psychologia kliniczna

Odkryj studia psychologia kliniczna w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Psychologia kliniczna studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia kliniczna to popularna propozycja kształcenia przeznaczona dla osób, które w życiu zawodowym chcą zajmować się diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania oraz rozwoju dzieci i młodzieży i ich rodzin. Ta dziedzina nauki specjalizuje się także w profilaktyce zdrowia psychicznego, promowaniu rozwoju osobistego i optymalnego funkcjonowania ludzi.

Dzięki realizowanym zajęciom studenci mogą opanować umiejętności odnoszące się do prawidłowego identyfikowania zaburzeń psychicznych oraz planowania postępowania diagnostycznego. Wśród najważniejszych przedmiotów znajdziemy między innymi: komunikację z chorym, pomoc psychologiczną w psychologii klinicznej, profilaktykę i diagnostykę zaburzeń psychicznych i zachowania, psychologię kliniczną dzieci i młodzieży.

Absolwenci zatrudniani są na przykład w instytucjach, które zajmują się diagnostyką, opiniowaniem, a także oddziaływaniem psychologicznym i społecznym w stosunku do osób z różnymi problemami rozwojowymi lub zdrowotnymi.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychologia kliniczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Psychologia kliniczna pozwala studentom zrozumieć m.in.: typy, charakterystykę, efekty oraz sposoby leczenia zaburzeń zachowania i osobowości, a także psychoz, uzależnień, zaburzeń lękowych, a także innych rodzajów psychopatologii. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: wpływowi emocji na decyzje człowieka; sposobom odbierania przez mózg sygnałów z otoczenia; metodom diagnostycznym i terapeutycznym; związkom występującym pomiędzy zachowaniem człowieka a strukturami jego mózgu.

Studenci psychologii klinicznej zdobywają wiedzę i umiejętności, które niezbędne są m.in. do: profesjonalnego wpierania człowieka w jego rozwoju; planowania postępowania diagnostycznego; prowadzenia terapii psychologicznej; rozwiązywania kryzysów życiowych; zapobiegania zaburzeniom zachowania wśród ludzi. Absolwenci tej ścieżki kształcenia potrafią np.: nawiązywać kontakt oraz prowadzić rozmowę z pacjentem lub klientem; obserwować, eksperymentować i interpretować ludzkie zachowania; opracowywać ekspertyzy sądowe i społeczne.

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: podstaw profilaktyki zdrowia somatycznego i psychicznego; rodzajów uzależnień oraz zaburzeń zachowań i osobowości; różnych metod psychoterapii; podstaw neuropsychologii; technik komunikacyjnych stosowanych w pracy psychologa w środowisku klinicznym.

Absolwenci psychologii klinicznej mogą szukać zatrudnienia np. w: ośrodkach psychoterapii, poradniach młodzieżowych, rodzinnych lub małżeńskich, firmach psychoedukacyjnych, przychodniach i klinikach, ośrodkach interwencji kryzysowej, centrach zdrowia psychicznego czy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą również rozpocząć własną działalność gospodarczą w obszarze np. poradnictwa psychologicznego.

Absolwent psychologii klinicznej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • poradnie, gabinety psychologiczne
  • instytucje naukowo-badawcze
  • szpitale psychiatryczne
  • ośrodki psychoterapii
  • szpitale, kliniki
  • centra zdrowia psychicznego
  • firmy psychoedukacyjne
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia kliniczna to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Poznaniu

Uczelnie w Poznaniu oferują studentom psychologii wiele ścieżek kształcenia, które poświęcone są różnorodnym aspektom tej dziedziny. Absolwenci psychologii mogą liczyć na zatrudnienie na takich stanowiskach jak np. psycholog, analityk pracy, psychoterapeuta, specjalista ds. HR czy trener personalny. Studenci tego kierunku mają szansę kształcić się w wybranej przez siebie specjalizacji, dzięki czemu mogą oni rozwijać swoje kompetencje w zakresie określonych aspektów współczesnej psychologii – m.in.: edukacyjnych, klinicznych, politycznych, sądowniczych, marketingowych czy przedsiębiorczych).

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

 

Komentarze (0)