Studia inżynierskie Katowice

Studia inżynierskie Katowice

Studia inżynierskie Katowice

Największy wybór studiów

inżynierskich w Katowicach

Odkryj kierunki inżynierskie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia inżynierskie Katowice | woj. śląskie

Studia inżynierskie to pewna inwestycja i przepis na zawodowy sukces. W XXI wieku zapotrzebowanie na wykwalifikowanych inżynierów nie maleje, a obszar ich specjalności poszerza się. Jeśli chcesz rozpocząć właśnie takie studia, to skieruj swoją uwagę na Gliwice i Katowice.

Studia inżynierskie w Katowicach i Gliwicach to pogłębianie istotnej wiedzy, w ważnym dla kraju regionie, jakim jest Górny Śląsk. Studia w tych miastach to także fantastyczna okazja do poznania ciekawej historii, kultury i architektury, począwszy od katowickiego Nikiszowca, przez legendarny Spodek, na gliwickim Zamku Piastowskim kończąc.

Studia inżynierskie w Katowicach i Gliwicach to wiele różnorodnych dyscyplin, realizowanych przez uczelnie publiczne i niepubliczne. Zdecydowanym liderem w zakresie oferty studiów inżynierskich jest Politechnika Śląska. Kierunki inżynierskie od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Dlaczego? Dają konkretny zawód, konkretne umiejętności i co równie ważne, wciąż poszukiwane na rynku pracy. Wraz z ukończeniem studiów zostaje się specjalistą w danej dziedzinie; budownictwa podziemnego, elektroniki i telekomunikacji, czy mechaniki i budowy maszyn. Zatem, do inżynierów świat należy i dlatego oferta kształcenia studiów inżynierskich ulega zmianom tak, by zapewnić absolwentom najlepszy start w życie zawodowe. Wybierz studia inżynierskie w Katowicach i Gliwicach. Tutaj na pewno znajdziesz coś dla siebie. 

KIERUNKI INŻYNIERSKIE W KATOWICACH I GLIWICACH

grafika
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KATOWICACH I GLIWICACH SĄ STUDIA INŻYNIERSKIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Kierunki inżynierskie
automatic control and robotics, electronics and telecommunication, informatics
automatyka i robotyka
biomedical engineering

POKAŻ WIĘCEJ

Rekrutacja na studia inżynierskie w Katowicach i Gliwicach

Aby otrzymać upragniony indeks i rozpocząć studia inżynierskie należy przystąpić do, dobrze znanego, konkursu świadectw. A jakie przedmioty zdawać na maturze? Fundamentem są przedmioty ścisłe, zatem króluje matematyka, fizyka, chemia. Naturalnie, nie powinniśmy zapominać o języku obcym. Przyda się nam nie tylko na studiach, ale także w późniejszej karierze zawodowej.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca po studiach inżynierskich w Katowicach i Gliwicach

Absolwent studiów inżynierskich to człowiek, przed którym stoją szerokie możliwości. Liczne kierunki i specjalizacje zapewniają intensywny rozwój i mocną podstawę do rozpoczęcia kariery zawodowej. A jest ona uzależniona od zgłębionej na studiach dziedziny. Na przykład, absolwenci kierunku Budownictwo posiadają wiedzę z zakresu projektowania, kierowania pracami budowlanymi, nadzoru budowlanego i inwestycyjnego, działalności techniczno- badawczej, a także projektowania obiektów budowlanych oraz ich utrzymania i modernizacji, jak również produkcji materiałów i elementów budowlanych.

Mogą zajmować się realizacją procesów budowlanych i systemów technologicznych, zarządzaniem w budownictwie lub proekologicznym rozwiązywaniem zagadnień budowlanych. Mogą również projektować i wykonywać liniowe budowle inżynierskie, układy komunikacyjne, czy infrastrukturę techniczną. Absolwenci kierunku Elektrotechnika przygotowani są do samodzielnego prowadzenia prac studialnych, projektowych, inżynierskich i organizacyjnych. Mogą podjąć pracę w instytucjach naukowych, ale czekają na nich także miejsca pracy w energetyce. Absolwenci Mechatroniki mogą znaleźć zatrudnienie w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstruowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem mechatronicznym maszyn i urządzeń.

Absolwenci Automatyki i robotyki przygotowani są do pracy w wielu dziedzinach, między innymi: w przemyśle chemicznym, przemyśle budowy maszyn, metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, a także w przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym, spożywczym oraz ochrony środowiska. Znajdą zatrudnienie w małych i średnich przedsiębiorstwach, jako inżynierowie z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych. W zależności od ukończonego kierunku oraz zgłębionej specjalności, absolwenci studiów inżynierskich w Katowicach i Gliwicach mają wiele możliwości znalezienia pracy.

STUDIA INŻYNIERSKIE W KATOWICACH I GLIWICACH - PODYPLOMOWE

A
G
I
K
M
P
Rozwiń

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH STUDIA INŻYNIERSKIE

Wydział Architektury:

 • Architektura.

dowiedz się więcej 

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki:

 • Automatyka i robotyka. Specjalności: Ogólna, Technologie informacyjne w automatyce i robotyce;
 • Biotechnologia. Specjalność: Bioinformatyka;
 • Elektronika i telekomunikacja;
 • Informatyka. Specjalności: Bazy danych, sieci i systemy komputerowe, Grafika komputerowa i oprogramowanie, Przemysłowe systemy informatyczne;
 • Teleinformatyka.

dowiedz się więcej 

Wydział Budownictwa:

 • Budownictwo. Specjalności: Budowlano- architektoniczna, Budownictwo drogowe, Inżynieria procesów budowlanych, Konstrukcje budowlane i inżynierskie;
 • Budownictwo podziemne.

dowiedz się więcej 

Wydział Chemiczny:

 • Biotechnologia. Specjalność: Biotechnologia przemysłowa;
 • Chemia. Specjalności: Bioanalityka, Chemia farmaceutyczna i kosmetyczna, Materiały i substancje specjalne;
 • Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa;
 • Technologia chemiczna. Specjalności: Technologia nieorganiczna i elektrochemia, Technologia chemiczna organiczna, Technologia polimerów i tworzyw sztucznych, Analityka w kontroli jakości i ochronie środowiska.

dowiedz się więcej 

Wydział Elektryczny:

 • Elektronika i telekomunikacja. Specjalność: Inżynieria systemów elektronicznych;
 • Elektrotechnika. Specjalność: Inżynieria elektryczna;
 • Energetyka. Specjalność: Energetyka prosumencka;
 • Informatyka. Specjalność: Informatyka w systemach elektrycznych;
 • Mechatronika. Specjalność: Zastosowanie mechatroniki w inżynierii elektrycznej.

dowiedz się więcej 

Wydział Górnictwa i Geologii:

 • Automatyka i informatyka przemysłowa;
 • Gospodarka surowcami mineralnymi;
 • Górnictwo i geologia. Specjalności: Elektrotechnika i automatyka w górnictwie, Budownictwo podziemne i ochrona powierzchni, Eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów, Geodezja górnicza, Geologia górnicza i poszukiwawcza, Geologia inżynierska i geotechnika, Maszyny górnicze, budowlane i drogowe, Przeróbka kopalin stałych i marketing, Informatyka i zarządzanie w górnictwie;
 • Inżynieria bezpieczeństwa. Specjalności: Technika i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy, Inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe, Gospodarka wodna i zagrożenia powodziowe.

dowiedz się więcej 

Wydział Inżynierii Biomedycznej:

 • Inżynieria biomedyczna. Specjalności: Informatyka i aparatura medyczna, Inżynieria wyrobów medycznych.

dowiedz się więcej 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii:

 • Informatyka przemysłowa. Specjalności: Komputerowe systemy przemysłowe, Programowanie komputerów;
 • Inżynieria materiałowa. Specjalności: Kompozyty, recykling i przetwórstwo tworzyw sztucznych, Materiały konstrukcyjne, Obróbka cieplna i łączenia trwałe, Sterowanie procesów technologicznych, Ochrona antykorozyjna materiałów, Metody badań i ocena jakości wyrobów;
 • Inżynieria produkcji. Specjalności: Certyfikacja wyrobów w inżynierii produkcji, Inżynieria odwrotna, Lean enterpise;
 • Technologie metali. Specjalności: Technologie i materiały dla środków transportu, Ochrona środowiska w przemyśle, Spawalnictwo, Sterowanie procesów technologicznych;
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji. Specjalności: Lean enterprise, Inżynieria produkcji, Zarządzanie przedsiębiorstwem.

dowiedz się więcej 

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki:

 • Biotechnologia. Specjalności: Biogospodarka, Biotechnologia w ochronie środowiska;
 • Energetyka. Specjalności: Energetyka gazowa i rozproszona, Modernizacja instalacji energetycznych, Procesy i systemy energetyczne, Źródła odnawialne i nowoczesne technologie energetyczne;
 • Inżynieria bezpieczeństwa. Specjalności: Bezpieczeństwo technologii, procesów i maszyn, Higiena i bezpieczeństwo pracy, Inżynieria bezpieczeństwa;
 • Inżynieria środowiska. Specjalność: Gospodarka odpadami, Inżynieria środowiska oraz czyste technologie w energetyce i motoryzacji, Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja i ochrona powietrza, Technologia wody, ścieków i gleby, Wodociągi i kanalizacja;
 • Mechanik i budowa maszyn. Specjalności: Chłodnictwo i klimatyzacja, Maszyny i urządzenia energetyczne, Technika samochodowa;
 • Monitoring i zarządzanie środowiskiem.

dowiedz się więcej 

Wydział Matematyki Stosowanej:

 • Informatyka. Specjalności: Multimedia, Programowanie Internetu, Programowanie urządzeń mobilnych, Przetwarzanie i ochrona informacji, Sieci komputerowe: bezpieczeństwo i zarządzanie;
 • Matematyka. Specjalności: Matematyka finansowa, Matematyka informatyczna, Matematyka stosowana.

dowiedz się więcej 

Wydział Mechaniczny Technologiczny:

 • Automatyka i robotyka;
 • Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach. Specjalności: Komputerowe wspomaganie procesów materiałowych, Projektowanie materiałowe;
 • Inżynieria materiałowa. Specjalności: Inżynieria stomatologiczna, Inżynieria powierzchni, Automatyzacja i robotyzacja, Inżynieria zarządzania;
 • Mechanika i budowa maszyn;
 • Mechatronika;
 • Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych. Specjalności: Nanotechnologia, Badania materiałoznawcze;
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji.

dowiedz się więcej 

Wydział Organizacji i Zarządzania:

 • Logistyka. Specjalności: Zarządzanie łańcuchem dostaw, Logistyka przedsiębiorstw przemysłowych;
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji. Specjalności: Zarządzanie systemami produkcyjnymi, Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem w inżynierii produkcji.

dowiedz się więcej 

Wydział Transportu:

 • Transport. Specjalności: Eksploatacja pojazdów samochodowych, Eksploatacja pojazdów szynowych, Transport przemysłowy, Logistyka transportu, Inżynieria ruchu, Techniki i zarządzanie w transporcie samochodowym, Nawigacja powietrzna, Mechanika i eksploatacja lotnicza;
 • Transport kolejowy. Specjalności: Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych, Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, Projektowanie i utrzymanie infrastruktury transportu kolejowego.

dowiedz się więcej 

 


WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH STUDIA INŻYNIERSKIE

Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk stosowanych:

 • Architektura;
 • Budownictwo. Specjalności: Budownictwo mieszkaniowe, Nieruchomości, Drogi i autostrady, Renowacja i modernizacja, Zarządzanie inwestycjami, Drogi kolejowe, Systemy inteligentnego budynku;
 • Gospodarka przestrzenna. Specjalności: Inwestycje i nieruchomości, Transport i komunikacja, Projektowanie krajobrazu;
 • Informatyka. Specjalności: Zarządzanie projektami IT, Sieciowe systemy operacyjne i systemy baz danych w środowisku chmury, Programowanie gier i multimedia, Symulacje i modelowanie komputerowe w biomedycynie, Aplikacje mobilne i platformy internetowe, Tester oprogramowania, Business inteligence, Cyberbezpieczeństwo;
 • Mechatronika. Specjalności: Samochody elektryczne i hybrydowe, Inżynieria medyczna, Kontrola i sterowanie w budynkach inteligentnych, Systemy inteligentne, Mechatronika pojazdów, Automatyka i sterowanie, Mechatronika przemysłowa.

 


GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W KATOWICACH STUDIA INŻYNIERSKIE

Wydział Zarządzania:

 • Informatyka. Specjalności: Inżynieria infrastruktury sieciowej i systemów informatycznych, Inżynieria oprogramowania i baz danych, Informatyk śledczy w biznesie;
 • Logistyka. Specjalności: Logistyka transportu, Logistyka produkcji, Logistyka procesów magazynowych.

 


UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH STUDIA INŻYNIERSKIE

Wydział Ekonomii:

 • Logistyka. Specjalności: Transport w systemach logistycznych, Ekologistyka, Telematyka transportu i logistyki.

dowiedz się więcej 

 


WYŻSZA SZKOŁA TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W KATOWICACH STUDIA INŻYNIERSKIE

 • Informatyka. Specjalności: Mechatronika i robotyka, Inżynieria oprogramowania, Technologie internetowe i sieci komputerowe, Grafika komputerowa i budowa multimedialnych serwisów internetowych.

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)