Studia humanistyczne Łódź

Studia humanistyczne Łódź

Studia humanistyczne Łódź

Największy wybór studiów

humanistycznych w Łodzi

Odkryj kierunki humanistyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia humanistyczne w Łodzi | woj. łódzkie

Czymże są studia humanistyczne i jakaż z nich może płynąć nauka, zastanawiają się umysły ścisłe, których konkretne cele prowadzą do konkretnych rozwiązań. Co tak właściwie można robić podczas długich godzin nauki przedmiotów humanistycznych? W Polsce wciąż pokutuje mit humanisty, który po prostu nie jest w stanie zrozumieć fizyki, nie potrafi liczyć, nie ogarnia wzorów, dlatego zajmuje się filozofią i prowadzi dywagacje, by nic konkretnego nie robić. Jak już podkreśliliśmy, to jest mit, który z rzeczywistością umysłów humanistycznych nie ma nic wspólnego.

Studia humanistyczne wymagają niezwykłej odwagi od studentów i absolwentów, których zadaniem jest przede wszystkim myślowe, pojęciowe i ideowe porządkowanie świata oraz stałe reflektowanie się nad rzeczywistością. Humanistykę wymyślili już starożytni, którzy na przykład podczas dialogów sokratejskich starali się znaleźć nową perspektywę dla danego rozumienia sytuacji, starali się pojąć, o co tak właściwie chodzi. Studia humanistyczne w Łodzi mają taki wymiar – głęboko zakorzenionej refleksji opartej na koncepcji spotkania – ludzi (w szczególności studenci i profesorowie) spotykają się, by analizować świat poza matematycznymi. Świat humanistyczny jest bardzo logiczny, utkany z wielu teorii wzajemnie się przenikających, tworzy on struktury, poprzez które człowiek wie, że żyje, jak żyje i po co żyje. Bez sensu istnienia, my istnieć nie będziemy. Dlatego jeśli zastanawia Was ów sens, macie w sobie zakorzenione głębokie poczucie poszukiwania przyczyn i skutków życia jednostki, to możecie poszukać odpowiedniego kierunku studiów humanistycznych w Łodzi. Miasto to sprzyja refleksjom i zadumie, można tu obserwować pełną rozpiętość zachowań społecznych, które konfrontować można z wytworami ludzkiej kultury, bo to właśnie one są przyczynkiem humanistycznych rozważań.

KIERUNKI HUMANISTYCZNE W ŁODZI

Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ŁODZI SĄ STUDIA HUMANISTYCZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Rekrutacja na studia humanistyczne w Łodzi

Jeśli wybierasz się na studia humanistyczne, bo nie lubisz matematyki, a chemia i fizyka Cię wkurzają, to od razu zrezygnuj, lepiej nic nie studiować niż uczyć się rzeczy niepojętych i niechcianych. Studia humanistyczne wymagają trzeźwego umysłu i osobowości z potencjałem, humaniści to ludzie mający wielki świat w sobie, co prawda podczas rekrutacji nikt Was o ten świat nie zapyta, rekruterów ciekawić zaledwie będą statystyki i procenty, jakie wpisano Wam na karty ocen egzaminu maturalnego. Polecamy zaprzyjaźnić się z tabelami wymogów i progów punktacji, jakie obowiązują na kierunkach humanistycznych. Wiele z kierunków uznaje i docenia wyniki matur z przedmiotów ścisłych, takich jak na przykład geografia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca po studiach humanistycznych w Łodzi

Refleksja nad światem, nadawanie życiu sensu – to tak pięknie brzmi, ale z czego tak właściwie humaniści mogą żyć? Jeśli absolwent takich studiów jest prawdziwym humanistą i rozumie, dlaczego wybrał taki kierunek, to nie powinien mieć problemu ze znalezieniem pracy. Humaniści to często artyści słowa – pisarze, publicyści, dziennikarze. Często absolwenci znajdują pracę jako pr-owcy, marketingowcy, doradcy, wykładowcy. Pracują w instytucjach kultury, fundacjach, działają na rzecz rozwoju społecznego i ideowego kraju. Spora grupa pracuje jako doradcy polityków, czy też przewodnicy duchowi ery 2.0, czyli coachingowcy i trenerzy. Mając ugruntowaną wiedzę na temat miejsca człowieka w świecie, rozwinięta osobowość humanisty ma potrzebę działania – dlatego często osoby posiadające dyplom z zakresu Międzyobszarowych Studiów Humanistycznych otwierają własne firmy i działają w branżach handlowych, marketingowych, a nawet i finansowych. Studia humanistyczne w Łodzi uczą myślenia o świecie, zadawania refleksyjnych pytań i odnajdywania na nie odpowiedzi – dzięki temu, absolwenci wcale nie są skazani na biedę i zmywanie naczyń jak to się ogólnie przyjmuje. Warto pamiętać, że sukces humanisty leży w jego rękach i wszystko zależy od osoby, która postanawia podążyć tą ciężką, żmudną i niekończącą się ścieżką. Łódź docenia umysły humanistyczne, które nadają opuszczonemu niegdyś miastu sens bytu.

STUDIA HUMANISTYCZNE W ŁODZI - PODYPLOMOWE

B
D
E
F
H
K
L
N
P
W
Rozwiń

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIA HUMANISTYCZNE

Największym i najcenniejszym ośrodkiem kształcenia humanistów jest w Łodzi Uniwersytet Łódzki, który prowadzi naukę na takich kierunkach jak:

 • Ekonomika kultury - studia I stopnia, stacjonarne, Wydział Filologiczny
 • Kulturoznawstwo - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, Wydział Filologiczny – Instytut Kultury Współczesnej (specjalności: filmoznawstwo, teatrologia, nowe media i kultura cyfrowa, literaturoznawstwo, twórcze pisanie)
 • Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (Mish-S)
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, Wydział Filologiczny
 • Informacja w środowisku cyfrowym - studia I stopnia, stacjonarne, Wydział Filologiczny
 • Studia polsko-niemieckie/Deutsch-Polnische Studien
 • Regionalistyka kulturowa - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, Wydział Filologiczny
 • Filozofia - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, Wydział Filozoficzno-Historyczny
 • Religioznawstwo - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, Wydział Filozoficzno-Historyczny
 • Wojskoznawstwo - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, Wydział Filozoficzno-Historyczny
 • Okcydentalistyka - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, Wydział Filozoficzno-Historyczny: to nowy, bardzo ciekawy kierunek studiów, mający umożliwić studentom systematyczne i interdyscyplinarne badanie fenomenu cywilizacji zachodniej, to połączenie teorii z praktyką, nauka polega na realizacji projektów i warsztatów prowadzonych we współpracy z różnymi, międzynarodowymi instytucjami kultury

dowiedz się więcej>

 


SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI STUDIA HUMANISTYCZNE

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Specjalności: Dziennikarstwo i nowe media, Komunikowanie społeczne i PR;
 • Film i sztuki wizualne. Specjalności: Aktorstwo filmowe, telewizyjne i reklamowe, Produkcja filmowa, telewizyjna i reklamowa, Reżyseria filmowa, telewizyjna i reklamowa, Sztuka operatorska filmowa, telewizyjna i reklamowa;
 • Filologia angielska. Specjalności: Nauczycielska, Translatoryka;
 • Japonistyka. Specjalności: Translatoryka, Historia, Nauczycielska;
 • Pedagogika. Specjalności: Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, Doradztwo zawodowe i personalne, Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową, Andragogika z elementami gerontologii;
 • Pedagogika specjalna. Specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Socjologia. Specjalności: Socjokryminologia, Zarządzanie zasobami ludzkimi. 

dowiedz się więcej 

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)