Studia humanistyczne Łódź

Studia humanistyczne Łódź

Studia humanistyczne Łódź

Największy wybór studiów

humanistycznych w Łodzi

Odkryj kierunki humanistyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

08.04.2024

Studia humanistyczne Łódź 2024 | woj. łódzkie

Studia humanistyczne w Łodzi możesz podjąć w 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Filologiczny UŁ, Wydział Historyczny UŁ) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Łodzi. Są to studia realizowane w formie stacjonarnej, niestacjonarnej oraz online, których program nauczania trwa od 3 do 5 lat. 

Studia humanistyczne Łódź
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia humanistyczne w Łodzi rozpocznie się 27 marca 2024 r. i potrwa do 16 października 2024 r. | terminy rekrutacji >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia humanistyczne w Łodzi w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

 

Studia humanistyczne w Łodzi - kierunki studiów

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Archeologia stacjonarne I stopnia, II stopnia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Etnologia i antropologia kulturowa stacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia angielska stacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia germańska stacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia polska stacjonarne I stopnia, II stopnia
Filozofia stacjonarne I stopnia, II stopnia
Historia stacjonarne I stopnia, II stopnia
Historia sztuki stacjonarne I stopnia, II stopnia
Informacja w środowisku cyfrowym stacjonarne I stopnia
Kognitywistyka stacjonarne, niestacjonarne, online II stopnia
Kultura i sztuka współczesna stacjonarne II stopnia
Kulturoznawstwo stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia
Kulturoznawstwo - studia online online I stopnia
Logopedia stacjonarne II stopnia
Master’s degree in women’s and gender studies stacjonarne II stopnia
Media audiowizualne i kultura cyfrowa stacjonarne II stopnia
Międzynarodowe studia kulturowe stacjonarne I stopnia, II stopnia
Nowe media i kultura cyfrowa stacjonarne I stopnia
Okcydentalistyka stacjonarne I stopnia
Politologia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Politologia - studia online online I stopnia, II stopnia
Produkcja teatralna i organizacja widowisk stacjonarne I stopnia
Studia polsko-niemieckie stacjonarne I stopnia
Twórcze pisanie stacjonarne I stopnia
Wojskoznawstwo stacjonarne I stopnia, II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi są humanistyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Kierunki humanistyczne:

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Grupa kierunku na uczelniach

Specjalności / ścieżki kształcenia - kierunki humanistyczne w Łodzi

SORTOWANIE:
A
B
D
E
F
G
H
K
L
M
N
O
P
S
Ś
T
W
Z
Rozwiń

Studia humanistyczne w Łodzi - podyplomowe

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Aktualności rekrutacyjne

Rekrutacja i wymagania na studia humanistyczne 2024/2025

Jeśli wybierasz się na studia humanistyczne, bo nie lubisz matematyki, a chemia i fizyka Cię wkurzają, to od razu zrezygnuj, lepiej nic nie studiować niż uczyć się rzeczy niepojętych i niechcianych.

Studia humanistyczne wymagają trzeźwego umysłu i osobowości z potencjałem, humaniści to ludzie mający wielki świat w sobie, co prawda podczas rekrutacji nikt Was o ten świat nie zapyta, rekruterów ciekawić zaledwie będą statystyki i procenty, jakie wpisano Wam na karty ocen egzaminu maturalnego.

Polecamy zaprzyjaźnić się z tabelami wymogów i progów punktacji, jakie obowiązują na kierunkach humanistycznych. Wiele z kierunków uznaje i docenia wyniki matur z przedmiotów ścisłych, takich jak na przykład geografia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach i kierunkach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

Ile punktów na studia humanistyczne w Łodzi

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Uniwersytecie Łódzkim na rok 2023/2024 musieli uzyskać conajmniej 248 punktów na socjologię, 346,5 punkta na kulturoznawstwo i 588 punktów na stosunki międzynarodowe. 

czytaj dalej progi punktowe na studia

 

Ile osób na miejsce na studia humanistyczne w Łodzi

Studia humanistyczne w Łodzi należą do jednej z najbardziej popularnych grup kierunków. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Łódzki na stosunki międzynarodowe ubiegało się ponad 8 kandydatów na jedno miejsce.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia humanistyczne niestacjonarne (zaoczne) w Łodzi

Studia humanistyczne należą do ważnego oraz dużego obszaru kształcenia. Co warto zauważyć, oferta kierunków humanistycznych powiększa się dając tym samym możliwość dokładniejszej specjalizacji.

Łódź jako jeden z największych ośrodków akademickich w kraju posiada rozbudowany asortyment dyscyplin humanistycznych, natomiast zachodzą spore różnice w wymiarze ich wyboru. Otóż, większość kierunków realizowana jest jedynie na studiach stacjonarnych, toteż osoby pragnące uczyć się niestacjonarnie mają okrojoną paletę kierunków. Niezależnie od tego zdobywanie wykształcenia w ramach studiów niestacjonarnych jest możliwe i niejeden student taką właśnie opcję wybiera.

Czym różnią się studia stacjonarne od niestacjonarnych w kontekście nauk humanistycznych? Od razu należy podkreślić, że nie istnieją różnice programowe, ponieważ zarówno studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzą do tego samego celu, czyli osiągnięcia jasno określonych umiejętności powiązanych z daną dyscypliną. Różnice występują w sposobie nauki i przekazywania wiedzy.

Otóż, studenci stacjonarni uczestniczą w zajęciach w tygodniu, czyli od poniedziałku do piątku, natomiast studenci niestacjonarni - w tym przypadku zaoczni- biorą udział w zjazdach organizowanych w weekendy, zazwyczaj co dwa tygodnie.

Taki tryb nauki wymaga większego skupienia, ponieważ skondensowanie programu sprawia, iż nie ma możliwości na powtarzanie pewnego materiału, czy większe zagłębianie się w konkretne zagadnienie. To obowiązek studenta. Musi on we własnym zakresie poznać część materiału i przygotować się do kolejnych zajęć, licząc na nieco mniejszą pomoc ze strony wykładowcy.

czytaj dalej studia humanistyczne niestacjonarne (zaoczne) w Łodzi

Jak wyglądają studia humanistyczne w Łodzi

Studia humanistyczne w Łodzi to bogata i różnorodna przestrzeń kształcenia, w której funkcjonują liczne kierunki, zajmujące się różnorodnymi zagadnieniami. Dzięki studiom humanistycznym w Łodzi można między innymi poznać zróżnicowanie kulturowe i etniczne współczesnego świata, socjologię problemów społecznych, zasady analizy interakcji kulturowych, czy zasady analizy zjawisk gospodarczych.

Najpopularniejsze kierunki humanistyczne w Łodzi: międzynarodowe studia kulturowe, kulturoznawstwo, socjologia, filozofia, archeologia.

Współczesne studia humanistyczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

 

Praca po studiach humanistycznych

Absolwenci studiów humanistycznych znajdują zatrudnienie między innymi w instytucjach kultury, agencjach badawczych, ośrodkach badania opinii publicznej, agencjach reklamowych, mediach, agencjach public relations.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Łodzi na popularnych stanowiskach związanych z wykształceniem humanistycznym wahają się od 3100 zł do 6600 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od doświadczenia, stażu pracy, miejsca pracy, stanowiska).

 

Typ studiów

Czymże są studia humanistyczne i jakaż z nich może płynąć nauka, zastanawiają się umysły ścisłe, których konkretne cele prowadzą do konkretnych rozwiązań. Co tak właściwie można robić podczas długich godzin nauki przedmiotów humanistycznych?

W Polsce wciąż pokutuje mit humanisty, który po prostu nie jest w stanie zrozumieć fizyki, nie potrafi liczyć, nie ogarnia wzorów, dlatego zajmuje się filozofią i prowadzi dywagacje, by nic konkretnego nie robić. Jak już podkreśliliśmy, to jest mit, który z rzeczywistością umysłów humanistycznych nie ma nic wspólnego.

Studia humanistyczne wymagają niezwykłej odwagi od studentów i absolwentów, których zadaniem jest przede wszystkim myślowe, pojęciowe i ideowe porządkowanie świata oraz stałe reflektowanie się nad rzeczywistością. Humanistykę wymyślili już starożytni, którzy na przykład podczas dialogów sokratejskich starali się znaleźć nową perspektywę dla danego rozumienia sytuacji, starali się pojąć, o co tak właściwie chodzi.

Studia humanistyczne w Łodzi mają taki wymiar – głęboko zakorzenionej refleksji opartej na koncepcji spotkania – ludzi (w szczególności studenci i profesorowie) spotykają się, by analizować świat poza matematycznymi. Świat humanistyczny jest bardzo logiczny, utkany z wielu teorii wzajemnie się przenikających, tworzy on struktury, poprzez które człowiek wie, że żyje, jak żyje i po co żyje.

Bez sensu istnienia, my istnieć nie będziemy. Dlatego jeśli zastanawia Was ów sens, macie w sobie zakorzenione głębokie poczucie poszukiwania przyczyn i skutków życia jednostki, to możecie poszukać odpowiedniego kierunku studiów humanistycznych w Łodzi.

Miasto to sprzyja refleksjom i zadumie, można tu obserwować pełną rozpiętość zachowań społecznych, które konfrontować można z wytworami ludzkiej kultury, bo to właśnie one są przyczynkiem humanistycznych rozważań.

 

Studia humanistyczne w Łodzi możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia humanistyczne w Łodzi możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy zarówno w ramach pierwszego, jak i drugiego stopnia.

Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata i kończą się egzaminem licencjackim, studia drugiego stopnia uzupełniają treści, z którymi studenci zapoznają się na licencjacie i umożliwiają zdobycie tytułu magistra.

Uczelnie w Łodzi oferują także szereg kierunków podyplomowych, pozwalających rozwijać zdobytą już wiedzę (na przykład nowe media i dziennikarstwo internetowe). Studia podyplomowe trwają dwa semestry i są realizowane w formie niestacjonarnej.

W zależności od kierunku możesz studiować dziennie (dziennikarstwo i komunikacja społeczna) lub zaocznie (politologia). Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku, na studiach niestacjonarnych zaś w weekendy. Coraz częściej uczelnie wprowadzają także tryb kształcenia online, to znaczy uczą przez Internet. W ten sposób możesz studiować, chociażby kulturoznawstwo lub politologię.

czytaj dalej studia w Łodzi

Czy studia humanistyczne w Łodzi są trudne?

Studia humanistyczne to jeden z największych obszarów wyższego kształcenia, złożony z wielu propozycji. W przestrzeni tej funkcjonują kierunki, które pozwalają zapoznać się między innymi z: problematyką politologiczną, głównymi subdyscyplinami filozofii czy różnymi obszarami kultury. Pomimo sporej różnorodności i dotykania rozmaitych zagadnień, studia humanistyczne w Łodzi nie są trudne. Oczywiście, w programach nauczania mogą występować przedmioty, które mogą stanowić dla studentów większe bądź mniejsze wyzwanie, ale taka sytuacja występuje praktyczne w każdej przestrzeni kształcenia.

 

Kierunki studiów humanistycznych w Łodzi

Warto zaznaczyć, że studia humanistyczne to pojęcie bardzo szerokie, a poszczególne kierunki, które zaliczamy do tej kategorii, należą także do kategorii pomniejszych, takich jak studia historyczne czy filologiczne. Kompleksowy charakter kształcenia umożliwia łączenie różnych dziedzin i tworzenie zupełnie nowych dziedzin naukowych i branżowych.

Na studiach humanistycznych odnajdą się zarówno Ci, którzy szukają siebie na dziennikarstwie, jak i Ci, którzy chcą studiować języki obce. To także studia dla przyszłych archeologów, etnologów lub specjalistów od polityki, bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego, wojska i służb mundurowych.

Różnorodność kierunków wskazuje na to, że humanizm jest nauką bardzo szeroką i pojmowaną w sposób typowo renesansowy. Specjaliści w tej dziedzinie przecież uznawani byli za ludzi wszechstronnych jak w przypadku Leonarda da Vinci. Nie był to przecież jedynie artysta-grafik-malarz, ale i konstruktor-matematyk.

Jeśli interesują Cię nauki humanistyczne, nie wahaj się, by dążyć do zdobywania wiedzy w tym zakresie. Humaniści to pewnością ryzykanci naszych czasów, ale także ludzie sukcesu.

 

Kierunki humanistyczne w Łodzi - rekrutacja 2024/2025:

czytaj dalej kierunki studiów w Łodzi

 

Gdzie studiować studia humanistyczne w Łodzi?

Studia pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.: językoznawstwa, literaturoznawstwa, filozofii, nauk o sztuce czy archeologiiAbsolwenci studiów humanistycznych odnajdują się w pracy w mediach, marketingu, branży reklamowej i PR-owej, biurach tłumaczeń, instytucjach kultury, ośrodkach badania opinii publicznej.

Bardzo wiele uczelni w Łodzi oferuje kształcenie humanistyczne, które cieszy się dużym zainteresowaniem współczesnych maturzystów i studentów.

Oczywiście wiele kierunków z tego zakresu znajdziesz na Uniwersytecie Łódzkim. Jest to największy ośrodek akademicki w Łodzi, a w swojej ofercie ma nie tylko kierunki typowo humanistyczne jak historia, filologia czy kulturoznawstwo, ale także nowe media i kulturę cyfrową oraz informację w środowisku cyfrowym.

Mniejszymi, ale równie ważnymi placówkami edukacyjnymi, są Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Społeczna Akademia Nauk czy Wyższa Szkoła Humanistyczna, które oferują bardzo wiele kierunków związanych z dziennikarstwem, nauczaniem językowym, politologią, pedagogiką, a nawet z naukami związanymi z teatrem i filmem.

Ogromna oferta kształcenia oraz programy studiów ustalane przez najlepszych w swojej kategorii specjalistów-praktyków są wizytówkami łódzkich uczelni i zachęcają do studiowania grono młodych ludzi, pragnących rozwijać nie tylko pasje, ale i krytyczne myślenie.

Gdzie studiować kierunki humanistyczne w Łodzi

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi


Kierunki humanistyczne - uczelnie publiczne (państwowe) w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki

czytaj dalej uczelnie publiczne w Łodzi

 

 

Kierunki humanistyczne - uczelnie niepubliczne (prywatne) w Łodzi

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna w Łodzi

czytaj dalej uczelnie prywatne w Łodzi

 

Jak wybrać studia humanistyczne w Łodzi, aby mieć dobrą pracę?

Wybór kierunków humanistycznych bardzo często uwarunkowany jest zainteresowaniami kandydatów na studia. Zainteresowanie to jednak jedno, a znalezienie dobrej pracy to inna kwestia.

Nikt nie twierdzi, że jest to niemożliwe, ale warto rozsądnie zaplanować ścieżkę kariery. Aktualnie wszystkie łódzkie uczelnie stawiają na interdyscyplinarny charakter kształcenia, który zdecydowanie wpływa na możliwości późniejszego zatrudnienia.

Absolwenci studiów humanistycznych znajdują zatrudnienie między innymi w serwisach i portalach internetowych, w biurach prasowych, w wydawnictwach, w działach marketingu, w wydziałach promocji i komunikacji instytucji publicznych i samorządowych.

Odnajdziesz się z pewnością w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, turystyce, redakcjach czasopism, ośrodkach kultury, firmach, które mają międzynarodowe kontakty biznesowe, instytucjach, które wymagają zaawansowanej znajomości języków obcych.

W zależności od tego, jaki kierunek zamierzasz studiować, możesz znaleźć pracę w polityce, bezpieczeństwie narodowym, branży literackiej i księgarskiej, w branży tłumaczeniowej, informatycznej, a nawet w przemyśle i szeroko pojmowanej gospodarce.

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • dziennikarz
 • tłumacz
 • redaktor
 • etnolog
 • politolog
 • ekspert ds. bezpieczeństwa narodowego
 • specjalista od spraw cywilizacji Zachodu
 • filmoznawca
 • recenzent
 • specjalista ds. Public Relations

 

Nie ma odpowiedzi na to, jak znaleźć dobrze płatną pracę. Przede wszystkim warto śledzić to, co dzieje się na aktualnym rynku pracy nie tylko ogólnie w Polsce, ale przede wszystkim w samej Łodzi. Zawody, które są teraz potrzebne, specjaliści, którzy są poszukiwani, mogą być wskazówką, jeśli chodzi o wybór najodpowiedniejszego kierunku studiów.

Znaczenie ma jednak także to, czym się interesujesz. Jeśli pociąga Cię polityka bądź chcesz zgłębiać sytuację polityczno-społeczną na Zachodzie, możesz wybrać politologię lub okcydentalistykę. Jeśli marzysz o zawodowym pisaniu, warto rozważyć twórcze pisanie lub dziennikarstwo i nowe media.

Studia humanistyczne są na tyle wszechstronne, że pozwolą Ci połączyć pozornie nieopłacalny kierunek z branżą najpopularniejszą w XXI wieku. Idealnym przykładem jest łączenie kierunków humanistycznych z informatycznymi. Uczelnie w Łodzi stawiają na rozwiązania innowacyjne, dlatego zagwarantują Ci wiele możliwości pracy i osobistego rozwoju.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Łodzi?

Uczelnie w Łodzi są bardzo popularne wśród kandydatów, którzy wybierają się na studia. Decydując się na dany ośrodek akademicki, warto sugerować się jego renomą. Jedną z największych i najpopularniejszych placówek jest Uniwersytet Łódzki, jednakże w Łodzi znajdziesz także wiele innych miejsc, które zaoferują Ci kształcenie humanistyczne.

Warto zaznaczyć, że uczelnie szczycą się innowacyjnym podejściem pedagogicznym, które przekłada się na opracowywane programy kształcenia. Zajęcia zaś realizowane są w nowocześnie urządzonych pracowniach komputerowych, audiowizualnych, a nawet kinowych.

Wybór placówki często uzależniony jest od kierunku, który chcesz studiować, ale również od miasta, kadry akademickiej, wyposażenia. Niektóre uczelnie mają charakter bardziej lub mniej teoretyczny albo bardziej lub mniej praktyczny. Ilość wykładów, sposoby prowadzenia zajęć, praktyki, możliwości zatrudnienia po ukończeniu danej uczelni to bardzo ważne wyznaczniki, brane pod uwagę przez kandydatów.

Niezależnie od tego, który ośrodek akademicki wybierzesz, możesz być pewien/pewny, że stawia on na najwyższą jakość kształcenia.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

Czy studia humanistyczne w Łodzi to studia z przyszłością?

Studia humanistyczne to nie tylko duży i różnorodny obszar kształcenia, ale również chętnie wybierany. Kandydaci decydują się na podjęcie nauki z wielu powodów, w tym przede wszystkim na podstawie zainteresowań oraz chęci zdobywania wiedzy z zakresu ulubionych tematów. Niestety, niemała popularność nie przekłada się na siłę oddziaływania na rynek co oznacza, że studia humanistyczne w Łodzi to nie są studia z przyszłością.

Będąc absolwentem tego obszaru kształcenia można pracować między innymi w: instytucjach kultury, edukacji, instytucjach i organizacjach politycznych. Wydaje się, że możliwości zawodowych po uzyskaniu dyplomu jest bardzo wiele, jednak praca w wymienionych sektorach może czekać także na absolwentów innych studiów, jak również nie każdy z nich może oferować szansę aktywnego rozwoju.

 

Czy warto iść na studia humanistyczne w Łodzi?

Humaniści to specyficzne grono absolwentów, które rozwija krytyczne myślenie, umie dyskutować, chętnie dzieli się pomysłami i wizjami na świat. Stają się poliglotami, świetnymi redaktorami, politykami, naukowcami. Uczelnie nie ograniczają ich pomysłowości i zachęcają do inicjowania różnego rodzaju spotkań, konferencji, zakładania kół naukowych, brania udziału w grantach badawczych.

Studenci szeroko pojmowanej humanistyki mają okazję brać udział w różnego rodzaju wydarzeniach. Uczelnie organizują szereg spotkań z pisarzami, aktorami, z ludźmi od mediów społecznościowych, politykami, badaczami, historykami. Zajęcia odbywają w radiu, telewizji, muzeum, w najróżniejszych miejscach, które są powiązane z ich przyszłymi zawodami.

Co najważniejsze ośrodki akademickie chętnie współpracują z firmami i instytucjami oraz oferują różnego rodzaju programy stażowe i praktyki. Władze miasta również angażują się w zapewnienie absolwentom wielu możliwości rozwoju i zachęcają ich do zakorzeniania się w Łodzi.

Łódź od wielu już lat postrzegana jest jako miasto studentów. Wiąże się to z obowiązkiem zadbania o ich dobrobyt w trakcie zdobywania edukacji. Wyremontowane akademiki, programy stypendialno-socjalne, kody rabatowe dla studentów i absolwentów to tylko nieliczne bonusy, które czekają na Ciebie na wybranych uczelniach.

Miasto gwarantuje również atrakcje kulturalne, sportowe, organizuje różnego rodzaju imprezy masowe i festiwale, cieszące się zainteresowaniem nie tylko mieszkańców. Jest to miasto o bogatej industrialnej historii, ale jednocześnie miejsce, które nieustannie się rozwija.

Jego innowacyjny charakter wpłynie z pewnością na rozwój studentów i absolwentów, którzy automatycznie mają większe pole do popisu – zarówno na tle naukowo-badawczym, jak i zawodowym. Jeśli studiować, to tylko w mieście, które da Ci możliwość pokazania prawdziwej natury, pozwoli Ci dyskutować, poznawać wartościowych ludzi oraz zawierać kontakty istotne w życiu zawodowym.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach humanistycznych w Łodzi

Refleksja nad światem, nadawanie życiu sensu – to tak pięknie brzmi, ale z czego tak właściwie humaniści mogą żyć? Jeśli absolwent takich studiów jest prawdziwym humanistą i rozumie, dlaczego wybrał taki kierunek, to nie powinien mieć problemu ze znalezieniem pracy.

Humaniści to często artyści słowa – pisarze, publicyści, dziennikarze. Często absolwenci znajdują pracę jako pr-owcy, marketingowcy, doradcy, wykładowcy. Pracują w instytucjach kultury, fundacjach, działają na rzecz rozwoju społecznego i ideowego kraju. Spora grupa pracuje jako doradcy polityków, czy też przewodnicy duchowi ery 2.0, czyli coachingowcy i trenerzy.

Mając ugruntowaną wiedzę na temat miejsca człowieka w świecie, rozwinięta osobowość humanisty ma potrzebę działania – dlatego często osoby posiadające dyplom z zakresu Międzyobszarowych Studiów Humanistycznych otwierają własne firmy i działają w branżach handlowych, marketingowych, a nawet i finansowych. 

Studia humanistyczne w Łodzi uczą myślenia o świecie, zadawania refleksyjnych pytań i odnajdywania na nie odpowiedzi – dzięki temu, absolwenci wcale nie są skazani na biedę i zmywanie naczyń jak to się ogólnie przyjmuje. Warto pamiętać, że sukces humanisty leży w jego rękach i wszystko zależy od osoby, która postanawia podążyć tą ciężką, żmudną i niekończącą się ścieżką. Łódź docenia umysły humanistyczne, które nadają opuszczonemu niegdyś miastu sens bytu.

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH SĄ STUDIA HUMANISTYCZNE

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIA HUMANISTYCZNE

Największym i najcenniejszym ośrodkiem kształcenia humanistów jest w Łodzi Uniwersytet Łódzki, który prowadzi naukę na takich kierunkach jak:

 • Ekonomika kultury - studia I stopnia, stacjonarne, Wydział Filologiczny
 • Kulturoznawstwo - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, Wydział Filologiczny – Instytut Kultury Współczesnej (specjalności: filmoznawstwo, teatrologia, nowe media i kultura cyfrowa, literaturoznawstwo, twórcze pisanie)
 • Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (Mish-S)
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, Wydział Filologiczny
 • Informacja w środowisku cyfrowym - studia I stopnia, stacjonarne, Wydział Filologiczny
 • Studia polsko-niemieckie/Deutsch-Polnische Studien
 • Regionalistyka kulturowa - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, Wydział Filologiczny
 • Filozofia - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, Wydział Filozoficzno-Historyczny
 • Religioznawstwo - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, Wydział Filozoficzno-Historyczny
 • Wojskoznawstwo - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, Wydział Filozoficzno-Historyczny
 • Okcydentalistyka - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, Wydział Filozoficzno-Historyczny: to nowy, bardzo ciekawy kierunek studiów, mający umożliwić studentom systematyczne i interdyscyplinarne badanie fenomenu cywilizacji zachodniej, to połączenie teorii z praktyką, nauka polega na realizacji projektów i warsztatów prowadzonych we współpracy z różnymi, międzynarodowymi instytucjami kultury

dowiedz się więcej>

 


SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI STUDIA HUMANISTYCZNE

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Specjalności: Dziennikarstwo i nowe media, Komunikowanie społeczne i PR;
 • Film i sztuki wizualne. Specjalności: Aktorstwo filmowe, telewizyjne i reklamowe, Produkcja filmowa, telewizyjna i reklamowa, Reżyseria filmowa, telewizyjna i reklamowa, Sztuka operatorska filmowa, telewizyjna i reklamowa;
 • Filologia angielska. Specjalności: Nauczycielska, Translatoryka;
 • Japonistyka. Specjalności: Translatoryka, Historia, Nauczycielska;
 • Pedagogika. Specjalności: Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, Doradztwo zawodowe i personalne, Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową, Andragogika z elementami gerontologii;
 • Pedagogika specjalna. Specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Socjologia. Specjalności: Socjokryminologia, Zarządzanie zasobami ludzkimi. 

dowiedz się więcej 

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

komentarze (0)