Studia I i II stopnia zaoczne Rzeszów

Studia I i II stopnia zaoczne Rzeszów

Studia I i II stopnia zaoczne Rzeszów

Studia zaoczne

w Rzeszowie 2023

Odkryj kierunki niestacjonarne w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia zaoczne Rzeszów (niestacjonarne)

Studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe) w Rzeszowie to studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 6 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub inżyniera lub magistra).

Ukończenie studiów I stopnia (od 6 do 8 semestrów) umożliwia podjęcie studiów II stopnia (od 3 do 4 semestrów) na tym samym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Studia jednolite magisterskie natomiast trwają zazwyczaj od 9 do 12 semestrów.

Na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie przyjmowane są osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Natomiast studia II stopnia skierowane są do osób posiadających już dyplom ukończenia uczelni wyższej.

Studia niestacjonarne są studiami płatnymi, a ich program kształecenia realizowany jest zazwyczaj w formie weekendowych zjazdów, co dwa tygodnie. Niektóre kierunki studiów niestacjonarnych mogą być realizowane od poniedziałku do piątku razem ze studentami studiów stacjonarnych np. kierunek lekarski, prawo.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w Rzeszowie

Kierunki studiów - Rzeszów: znaleziono 58

Uczelnia
Grupa kierunku
Poziom studiów
niestacjonarne
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Biologia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Biotechnologia II stopnia niestacjonarne
Budownictwo I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Dietetyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Digital marketing II stopnia niestacjonarne
Ekonomia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Elektrotechnika I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Filologia angielska I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Fizjoterapia jednolite niestacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Geodezja i planowanie przestrzenne I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Grafika komputerowa i produkcja multimedialna I stopnia niestacjonarne
Informatyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Inżynieria materiałowa II stopnia niestacjonarne
Inżynieria procesów biznesowych I stopnia niestacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Kierunek lekarski (medycyna) jednolite niestacjonarne
Komunikacja cyfrowa I stopnia niestacjonarne
Kosmetologia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Kryminologia I stopnia niestacjonarne
Logistyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Management I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Mechatronika I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Optometria I stopnia niestacjonarne
Pedagogika I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite niestacjonarne
Pielęgniarstwo II stopnia niestacjonarne
Politologia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Położnictwo I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Praca socjalna I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Prawo jednolite niestacjonarne
Prawo dla licencjatów i magistrów jednolite niestacjonarne
Projektowanie graficzne II stopnia niestacjonarne
Psychologia jednolite niestacjonarne
Psychologia dla licencjatów i magistrów jednolite niestacjonarne
Psychologia w zarządzaniu I stopnia niestacjonarne
Ratownictwo medyczne I stopnia niestacjonarne
Rolnictwo I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopnia niestacjonarne
Studia europejskie II stopnia niestacjonarne
Studia miejskie II stopnia niestacjonarne
Technologia chemiczna II stopnia niestacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia, II stopnia niestacjonarne

Forma studiów na uczelniach

Uczelnie w Rzeszowie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Rzeszowska

Kierunki studiów: 36 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 7

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Kierunki studiów: 19 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 55 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Rzeszowski

Kierunki studiów: 65 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 43 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Kierunki studiów: 5 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 22 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Rzeszowie

Kierunki studiów: 23 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 95 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Kierunki studiów w Rzeszowie - Uczelnie

Grupa kierunków
Poziom studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Opinie (0)