Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu - Wrocław

Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu - Wrocław

Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu - Wrocław
Dodaj do ulubionych

20.12.2022

Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu studia Wrocław - 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu dają studentom możliwość zdobycia wiedzy m.in. o ochronie klimatu i środowiska pod względem technologicznym, finansowym i prawnym. Program studiów zakłada również naukę o działaniach realizowanych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym.

Praca po studiach

Studia we Wrocławiu na kierunku Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy np. w działach ochrony środowiska w administracji państwowej i samorządowej lub w firmach wykonujących ekspertyzy o stanie środowiska. Absolwenci mogą również zdobyć pracę w administracji publicznej lub samorządowej, np. na stanowisku inspektora czy inżyniera nadzoru nad stanem środowiska.

czytaj dalej wszystko o Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia we Wrocławiu, na kierunek Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu, w przypadku studiów I stopnia wymaga od kandydata egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia jest przeznaczona dla kandydatów, którzy posiadają tytuł zawodowy: inżynier, magister inżynier, inżynier architekt lub magister inżynier architekt.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • biologia,
 • język obcy,
 • język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM I OCHRONA KLIMATU?

Kierunki studiów jak Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona środowiska mają za zadanie wykształcić specjalistów w konkretnych dziedzinach. W tym przypadku program studiów zakłada, że absolwenci będą specjalistami od koncepcji rynkowej nazywanej gospodarką obiegu zamkniętego oraz od ochrony środowiska.

W trakcie studiów studenci mają również możliwość zdobycia wiedzy m.in. o wszelkich działaniach, które mogą zmniejszyć stopień zanieczyszczeń gleby, powietrza i wody oraz o systemach zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwach.

Niektóre kierunki studiów we Wrocławiu zakładają odbycie przez studentów praktyk. Podczas praktyk na tym kierunku studenci mogą poznać realia pracy inżyniera w branży związanej z inżynierią środowiska oraz rozwinąć swoje kompetencje zawodowe.
 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona śordowiska, oferowane przez szkoły wyższe we Wrocławiu, mają na celu przede wszystkim przygotować studentów do pracy w zakresie ochrony klimatu oraz wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym.

Kierunek łączy wiedzę ogólną, np. ze statystyki, prawa czy ekonomii, ze specjalistyczną, dotyczącą m.in. działalności inżynierskiej i ochrony środowiska. Student ma możliwość zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, żeby w przyszłej pracy wprowadzać takie rozwiązania, aby jak najbardziej ograniczyć zanieczyszczenia środowiska.

Uczelnie we Wrocławiu proponują na tym kierunku specjalności, dzięki którym studenci będą mogli uczestniczyć w zajęciach, które ich interesują. Przykładowe specjalności to: Gospodarka zasobooszczędna i niskoemisyjna czy Zarządzanie ochroną środowiska.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM I OCHRONA KLIMATU?

Studia na kierunku Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 lata (studia II stopnia).

Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu Wrocław studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu w Mieście wrocławiu

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w mieście Wrocławiu

Rozwiń

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJD6xJq5UTA0cRsS4Mgx-LGnc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/74719-kpsw-studia-bydgoszcz.jpg Akademia Kujawsko-Pomorska
 • ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJT8rqz9DLHkcRXVRfpPuQcfs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5433e-sgtih-vistula.jpg Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
 • ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJbVsxiY8yGUcRqP5BezchYwU https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5a4be-vistula-warszawa.jpg Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie