Dodaj do ulubionych

14.06.2022

Logistyka studia Białystok | woj. podlaskie

Dla kogo ten kierunek?

Jedna z definicji logistyki brzmi tak: „Logistykę w szerokim rozumieniu traktujemy jako zintegrowany system kształtowania i kontroli procesów fizycznego przepływu towarów oraz ich informacyjnych uwarunkować, zmierzających do osiągnięcia możliwie najkorzystniejszych relacji między poziomem świadczonych usług (poziomem obsługi odbiorców) a poziomem i strukturą związanych z tym kosztów”. Specjaliści w zakresie logistyki zajmują się planowaniem, realizacją i kontrolą wszelkiego rodzaju dostaw produktów, które w założeniu mają zaspokajać oczekiwania konsumentów.

Studia na kierunku logistyka w Białymstoku
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku logistyka w Białymstoku rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 16 września 2022 r. | Logistyka Białystok - terminy rekrutacji >

Idealni kandydaci na studia logistyczne nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych. Ważne są predyspozycje do zarządzania, kierowania, nadzorowania prac całego zespołu. Jeśli masz umysł analityczny, jesteś osobą uporządkowaną i masz predyspozycje językowe, kierunek logistyka w Białymstoku jest właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunek logistyka w Białymstoku możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Uczelnie w Białymstoku gwarantują najwyższy poziom kształcenia w szerokim zakresie.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza informatyce, fizyce czy matematyce. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: wprowadzenie do towaroznawstwa, logistyka zaopatrzenia, logistyka dystrybucji, negocjacje, technologie baz danych, finanse i rachunkowość, prawo celne i transportowe, logistyka miejska, podstawy programowania, reklama i public relations w branży TSL, analiza rynku usług logistycznych, techniczne środki transportu, wprowadzenie do badań operacyjnych, prognozowanie w logistyce, inżynieria urządzeń logistycznych, międzynarodowe procesy logistyczne przedsiębiorstw i wiele innych.

Praca po studiach

Studia logistyczne dają bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju, dlatego są jednymi z najczęściej wybieranych. Studenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach transportowych, parkach maszynowych dużych firm, zakładach komunikacji publicznej, centrach logistycznych, działach transportu i spedycji dużych zakładów przemysłowych.

Abiturienci są zatrudniani jako specjaliści do spraw projektowania infrastruktury logistycznej, kierownicy i menedżerowie działów: logistyki, transportu, zaopatrzenia i dystrybucji, specjaliści do spraw kontroli jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, specjaliści do spraw planowania produkcji, specjaliści w centrach dystrybucyjnych i centrach logistycznych, menedżerowie i specjaliści do spraw zarządzania łańcuchami dostaw, menedżerowie i specjaliści do spraw transportu i spedycji, pracownicy działów: zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, exportu, importu, logistyki, obsługi klienta, spedycji.

czytaj dalej wszystko o Logistyka - Białystok

Zobacz, na jakich uczelniach w Białymstoku jest kierunek logistyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Białostocka

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie logistyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek logistyka w Białymstoku?

Kierunki studiów w Białymstoku takie jak logistyka uznawane są za jedne z najbardziej praktycznych i innowacyjnych. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdać przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym. Do wyboru masz fizykę i informatykę. Pamiętaj o tym, by zweryfikować, czy wymogi rekrutacyjne nie przewidują wykonania odpowiednich badań lekarskich. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Logistyka w Białymstoku

Jak wyglądają studia na kierunku logistyka w Białymstoku?

Uczelnie w Białymstoku pragną zapewnić komfort studiowania. Oznacza to, że studia logistyczne możesz realizować zarówno w stopniu stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli bardziej odpowiada Ci regularny tryb studiowania i systematyczna nauka, warto wybrać studia dzienne. Jeśli jednak nie możesz pozwolić sobie na studia w tygodniu, możesz wybrać spotkania weekendowe i tryb zaoczny. Pamiętaj jednak, że nawet na uczelniach publicznych studia niestacjonarne są płatne.

 

 

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza informatyce, matematyce i fizyce. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • logistyka dystrybucji,
 • negocjacje,
 • projektowanie inżynierskie,
 • technologie baz danych,
 • prawo celne i transportowe,
 • logistyka zaopatrzenia,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • reklama i public relations w branży TSL,
 • inżynieria urządzeń logistycznych,
 • prognozowanie w logistyce,
 • wprowadzenie do badań operacyjnych,
 • międzynarodowe procesy logistyczne przedsiębiorstw
 • i wiele innych.

Kierunek nie przewiduje specjalności, ale poszczególne oferty specjalizacyjne warto na bieżąco śledzić na stronach internetowych uczelni w Białymstoku.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie i praktyczne umiejętności, które przekładają się na zarządzanie logistyczne na poziomie operacyjnym i zarządzania podmiotami gospodarczymi. Stają się specjalistami w zakresie transportu, logistyki i zarządzania dostawami, a także umiejętnie posługują się najnowszymi technologiami. Studenci potrafią zaplanować trasę i koszty, znają modele i strategie biznesowe stosowane w logistyce, potrafią pracować w grupie, zarządzać, a także rozwijają predyspozycje językowe i dbają o komunikatywność. Kształcą również tak ważne zdolności analityczne i interpretacyjne.

Ile trwają studia na kierunku logistyka w Białymstoku?

Kierunki studiów w Białymstoku takie jak logistyka podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia logistyczne tego typu możesz realizować na pierwszym i drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa trzy i pół roku, czyli siedem semestrów, i kończy się egzaminem inżynierskim. Tytuł inżyniera umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także kontynuację nauki na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia to studia magisterskie, które trwają trzy semestry, czyli półtora roku, i kończą się egzaminem magisterskim.  Zapewniają tytuł magistra inżyniera. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia. Warto zaznaczyć, że studia drugiego stopnia mogą podjąć absolwenci także pokrewnych kierunków logistycznych, którzy mają już tytuł inżyniera lub magistra.

Logistyka w Białymstoku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

Jaka praca po kierunku logistyka w Białymstoku?

Kierunek logistyka w Białymstoku daje wiele możliwości pracy i rozwoju. Absolwenci pracują przede wszystkim w przedsiębiorstwach transportowych, parkach maszynowych dużych firm, zakładach komunikacji publicznej, centrach logistycznych, działach transportu i spedycji dużych zakładów przemysłowych. Obejmują stanowiska specjalistów do spraw planowania produkcji, specjalistów w centrach dystrybucyjnych i centrach logistycznych, menedżerów i specjalistów do spraw zarządzania łańcuchami dostaw, menedżerów i specjalistów do spraw transportu i spedycji, pracowników działów: zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, exportu, importu, logistyki, obsługi klienta, spedycji, specjalistów do spraw projektowania infrastruktury logistycznej, kierowników i  menedżerów działów: logistyki, transportu, zaopatrzenia i dystrybucji, specjalistów do spraw kontroli jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Abiturienci zatrudniani są w firmach i sklepach internetowych, w centrach usług logistycznych, w instytucjach rządowych i samorządowych, które zajmują się funkcjonowaniem branży TSL (Transport/Spedycja/Logistyka), w firmach transportowych, w firmach spedycyjnych, w firmach komunikacyjnych, w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, które wymagają wiedzy logistycznej, technicznej, ekonomicznej i informatycznej oraz umiejętności organizacyjnych, w jednostkach projektowych i doradczych, które zajmują się logistyką, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w przedsiębiorstwach logistycznych.

Studia logistyczne umożliwiają zajmowanie się dystrybucją, usługami, infrastrukturą, produkcją, doradztwem, biznesem, przemysłem, a zdobywana wiedza i umiejętności zapewniają pracę w firmach logistycznych, firmach transportowych, instytucjach państwowych i prywatnych, instytucjach administracji publicznej.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek logistyka w Białymstoku?

Studia logistyczne w Białymstoku uchodzą za jedne z najpopularniejszych. Wpływ na to ma praktyczność kierunku, a także prężny rozwój logistyczny nie tylko w kraju, ale i na arenie międzynarodowej. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy jesteś osobą komunikatywną i potrafisz pracować w grupie?
 • Czy jesteś osobą zorganizowaną?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, kierunek logistyka w Białymstoku jest właśnie dla Ciebie. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdać przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym. Do wyboru masz fizykę i informatykę. Maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zajmują najwyższe miejsca na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Informatycznej lub w Olimpiadzie Fizycznej.

Warto także sprawdzić, czy wymogi rekrutacyjne nie przewidują potrzeby wykonania odpowiednich badań lekarskich. Niejednokrotnie uczelnie techniczne pragną zweryfikować zdolność kandydatów do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, podania i oświadczenia, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń potwierdzających wysokie wyniki w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Białymstoku.

 

STUDIA W BIAŁYMSTOKU - ważne informacje

kierunki studiów w Białymstoku

studia w Białymstoku

 

LOGISTYKA - ważne informacje

logistyka studia

logistyka studia online

studia logistyka i transport w Białymstoku

studia logistyka i transport w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku logistyka w Białymstoku?

Studia w Białymstoku na kierunku logistyka uchodzą za jedne z najbardziej obleganych.

Łukasz, student pierwszego roku studiów magisterskich, stwierdził:

Logistyka prężnie się rozwija, ponieważ jesteśmy nastawieni na działania dystrybucyjne i usługowe nie tylko w kraju, ale i na arenie międzynarodowej. Specjalistów w zakresie logistyki nieustannie brakuje. Kierunek jest bardzo interesujący, polecam!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Logistyka Białystok studia i stopnia

Logistyka Białystok studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Logistyka Białystok studia stacjonarne

Logistyka Białystok studia niestacjonarne

Kierunki logistyka i transport w Białymstoku

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia