Logistyka - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Trójmieście

logistyka

Odkryj logistykę w Gdańsku, Gdyni i w Sopocie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

01.08.2022

Logistyka studia Trójmiasto 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku logistyka to studia licencjackie lub inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku logistyka w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym lub online.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Logistyka - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek logistyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Logistyka stopień: (I), czas trwania: 3 lub 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie logistyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Logistyka - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
tryb: online
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Transport stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku transport

Pokaż więcej

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku

Bezpieczeństwo morskie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo morskie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek logistyka w Trójmieście?

Szczegółowe wymagania na kierunek logistyka w Trójmieście mogą być ściśle uzależnione od wybranej uczelni, stopnia oraz trybu. Zazwyczaj jednak kandydaci biorą udział w konkursie świadectw maturalnych, dlatego warto odpowiednio wcześnie rozpocząć przygotowania do zdawania czekającego cię egzaminu dojrzałości.

Odwiedź stronę internetową uczelni, której program najbardziej cię zainteresuje, aby uniknąć ewentualnych rozczarowań wynikających z niedoinformowania.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Logistyka w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować logistykę w Trójmieście

Kierunek logistyka w Trójmieście można studiować na dwóch uczelniach publicznych jako specjalność na: Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Morskim w Gdyni oraz pięciu niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni, Ateneum - Szkole Wyższej w Gdańsku oraz w Sopockiej Szkole Wyższej.

Logistyka w Trójmieście na każdej z wyżej wymienionych uczelni kształci specjalistów z zakresu logistyki i spedycji, którzy są świetnie przygotowani do przyszłej pracy zawodowej.

Gdzie studiować logistykę bezpłatnie w Trójmieście

Logistykę w Trójmieście można studiować bezpłatnie tylko w formie stacjonarnej na: Uniwersytecie Gdańskim oraz Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

Gdzie studiować logistykę niestacjonarnie w Trójmieście

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku logistyka w Trójmieście można podjąć na Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Morskim w Gdyni, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni, Ateneum - Szkole Wyższej w Gdańsku oraz w Sopockiej Szkole Wyższej. 

Ile kosztują studia niestacjonarne na logistyce w Trójmieście

Studia niestacjonarne na kierunku logistyka w Trójmieście niezależnie czy jest to uczelnia publiczna czy prywatna – są płatne. Ceny na kierunku logistyka w Trójmieście wynoszą około 5280 zł za pierwszy rok studiów.  

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Logistyka w Trójmieście w trybie niestacjonarnym oferowana przez uczelnie publiczne i niepubliczne są płatne. Wyjątkiem są jedynie studnia stacjonarne na uczelniach publicznych bowiem są one bezpłatne.  

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku logistyka w Trójmieście?

Współcześnie, niewielu z nas zastanawia się nad faktem, jak to jest, że w sklepach mamy wszystko? Od egzotycznych produktów spożywczych po wodę z lodowców. Od kamieni szlachetnych z Malediwów po kości słoniowe z Australii. Możemy mieć niemal wszystko, robiąc zakupy w jednym mieście, a nawet często, klikając przycisk „kup” na odpowiednich stronach internetowych. Jak to się dzieje, że towary z najdalszych zakątków świata możemy mieć w zasięgu ręki i kto za tym stoi?

Na to pytanie można znaleźć odpowiedź, wybierając się na studia logistyczne w Trójmieście. Obszar ten, jest o tyle atrakcyjny, że jest doskonałym węzłem komunikacyjnym (ląd, morze i powietrze), przez co studenci mogą mieć pełen wachlarz elementarnej wiedzy o tym kierunku.

Czym tak naprawdę jest logistyka i dlaczego jest taka ważna? Bo to od niej zależy nasz dostęp do dóbr życia codziennego. Dobre planowanie i zarządzanie transportem krajowym i zagranicznym to bowiem podstawa logistyki.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku logistyka możemy podzielić na:

 

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 • studia online

 

Logistyka jest kierunkiem popularnym i wszechstronnym. Jeżeli zechcesz wybrać pierwszy stopień kształcenia, będziesz uczył się od 3 do 3,5 roku, a następnie przystąpisz do obrony dyplomu z tytułem licencjata lub inżyniera. Studia magisterskie drugiego stopnia umożliwią ci doskonalenie posiadanych już kompetencji oraz zdobywanie nowych. Ten etap nauki potrwa od 1,5 do 2 lat.

Logistykę możesz realizować w ramach studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz online. Pierwsza z opcji jest bardzo chętnie wybierana, ponieważ pozwala na systematyczne i regularne zdobywanie kompetencji.

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedzialku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

Z kolei studia online nie oznaczają tego, że wszystko co związane z byciem studentem odbywa się na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru przez Internet. Pomimo ich wirtualnego charakteru i tak należy kilka razy fizycznie pojawić się na uczelni na zajęciach w siedzibie uczelni w trakcie zjazdów.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Student, podczas kształcenia na kierunku logistyka dowie się, jaki jest charakter procesów logistycznych, a także współczesne ich kierunki. Pozna wybrane koncepcje funkcjonowania logistyki oraz zrozumie ich uwarunkowania.

Będzie wiedział, jakie są metody, narzędzia i techniki, wykorzystywane w logistyce, a także znajdzie odpowiedź czym jest transport i jakie są jego rodzaje. Pozna rolę człowieka w współczesnej logistyce, będzie też potrafił zarządzać małą grupą ludzi, niezbędną do przeprowadzania procesów logistycznych.

 

Umiejętności

Co będzie potrafił młody logistyk? Właściwie przeanalizuje przyczyny i przebieg procesów logistycznych, oraz wykorzysta podstawową wiedzę teoretyczną w celu analizy ich sytuacji rynkowej. Określi zjawiska logistyczne w kontekście nauk społecznych, a także skorzysta ze swoich umiejętności, by je praktycznie wykorzystać.

Pozna panujące obecnie normy i reguły, by w sposób dla siebie jak najlepszy, rozwiązać różnego rodzaju zadania logistyczne, wynikające z potrzeb pracy zawodowej. Będzie wiedział, czym jest praca w zespole, a z uwagi na ciągle rozwijający się przemysł, transport i logistykę, student będzie miał w sobie chęć do dalszego kształcenia się.

 

Kompetencje społeczne

Absolwent po studiach logistycznych będzie zdawał sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka będzie na nim ciążyć w kontekście wykonywanego zawodu. Będzie wiedział, jak używać profesjonalnego języka oraz jak funkcjonować i pracować w grupie.

W obliczu problemów nie podda się, będzie potrafił natomiast działać racjonalnie, dążąc do ich rozwiązania. W trakcie studiów, słuchacz dowie się czym jest przedsiębiorstwo, a dzięki poznanym technikom nabierze pewności siebie, by w przyszłości móc pełnić rolę lidera i organizatora.

Po zakończeniu studiów, przyszły absolwent nie będzie bał się podejmowania decyzji, oraz do wszystkich projektów będzie podchodził odpowiedzialnie.

 

3. Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunkach logistycznych jest tak skonstruowany, aby każdy, kto wychodzi z murów wyższej uczelni miał wiedzę i potrzebne umiejętności, by poradzić sobie w pracy o podobnym profilu. Nie jest tajemnicą jednak, że główny nacisk studiując logistykę, jest kładziony na nauki ścisłe – matematykę oraz fizykę. Podczas nauki, właśnie te przedmioty są rozszerzone i omawiane bardzo szczegółowo.

 

Przykładowe przedmioty na kierunku logistyka:

 • Ochrona własności intelektualnej
 • Wprowadzenie do techniki
 • Podstawy logistyki
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy marketingu i badań marketingowych
 • Matematyka
 • Podstawy zarządzania
 • Towaroznawstwo i materiałoznawstwo
 • Zarządzanie cyklem życia wyrobu
 • Techniki informatyczne

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Wybierając studia, należy zastanowić się nie tylko nad tym, czy po wybranym kierunku będzie możliwość otrzymania dobrej pracy. Trzeba też pomyśleć, jakie cechy i predyspozycje mogą pozwolić na osiągnięcie sukcesu. Logistyka to specyficzna dziedzina – odznacza się wysoką dynamiką oraz ciągłymi zmianami.

Jeśli więc przyszły student jest odporny na stres, a także radzi sobie z pracą pod presją czasu, kierunek ten będzie bardzo dobrym wyborem. Ponadto – w zawodzie tym liczy się umiejętność planowania i organizacji swojej pracy. Dobry logistyk potrafi redukować błędy swoje i innych, by w sposób optymalny doprowadzić do terminowości dostaw, nie narażając się przy tym na dodatkowe koszty.

Precyzyjny logistyk będzie mógł z łatwością znaleźć pracę w firmach transportowych, stając się przy tym doskonałym „narybkiem” dla potencjalnego pracodawcy.

 

Co jest jeszcze ważne?

Dokładność oraz cierpliwość. W trakcie pracy w logistyce mogą przytrafić się sytuacje, na które nie będzie żadnego wpływu, jak choćby opóźnienia w dostawach spowodowane wypadkami bądź robotami drogowymi. W takich momentach należy zachować zimną krew i poczekać, aż wszystko wróci do normy.

 

A jak jest z zainteresowaniami?

Duże samochody, trucki i tiry – to coś, co powinno pociągać przyszłego logistyka. A może duże kontenerowce albo olbrzymie samoloty? Wiedza na takie tematy z pewnością pomoże w przyszłej pracy po logistyce.

 

Ważne!

By dawać sobie doskonale radę w przyszłej pracy jako absolwent tego kierunku, należy dobrze znać język angielski, gdyż wiele firm transportowych i logistycznych używa nazw międzynarodowych na niektóre przewozy, transporty lub połączenia. Znajomość angielskiego znacznie ułatwi logistykowi pracę.

Ile trwają studia na kierunku logistyka w Trójmieście?

Studia na kierunku logistyka trwają od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Logistyka w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 3,5 roku licencjat / inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister

Jaka praca po studiach na kierunku logistyka w Trójmieście?

Na rynku pracy istnieje wiele firm z obszaru TSL (transport-spedycja-logistyka), w których przyszły absolwent będzie mógł znaleźć swoje miejsce. Jest to bowiem bardzo duża branża, która ma swoich przedstawicieli niemal w każdym większym mieście.

Absolwenci logistyki mogą być zatrudniani w firmach transportowych, komunikacyjnych i spedycyjnych. Dobrym pomysłem może być również praca w sklepach internetowych jako specjalista do spraw logistyki. Istnieją także centra usług logistycznych, gdzie z pewnością poradzi sobie profesjonalista.

Ale to nie wszystko! Absolwent tego kierunku może znaleźć pracę także w agencjach celnych, na granicach i w służbie celnej. Jeśli więc interesujesz się jak postępować w razie przestępstw granicznych – to praca dla Ciebie!

 

Możliwości zatrudnienia po kierunku logistyka:

Absolwenci kierunku logistyka znajdują zatrudnienie na stanowiskach: pracownik działu logistyki, specjalista ds. zakupów, spedytor krajowy i międzynarodowy.

Ich wiedza oraz umiejętności pozwala odnaleźć się także w obszarze logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych (specjalizujących się m.in. w usługach transportu i magazynowania towarów, handlu hurtowym i detalicznym), a także jednostkach sektora publicznego (urzędy, przedsiębiorstwa transportu publicznego, jednostki służby zdrowia, wojsko, policja, straż graniczna).

Dzięki dużemu zainteresowaniu, pracodawcy stają się coraz hojniejsi dla swoich podwładnych, szczególnie dobrze wynagradzając najlepszych specjalistów. Rozrastające się sieci logistyczne i spedycyjne ciągle więc poszukują absolwentów, o szerokiej wiedzy logistycznej.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku logistyka:

 • Asystent handlowy
 • Specjalista logistyk
 • Planista/logistyk
 • Logistyk magazynowy
 • Spedytor krajowy/międzynarodowy
 • Dyspozytor
 • Celnik

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Logistyka?

Kiedy staniesz się absolwentem kierunku studiów Logistyka i uzyskasz tytuł licencjata lub magistra, możesz poszukiwać swojej pierwszej pracy w zawodzie związanym z ukończonym kierunkiem studiów. Absolwenci Logistyki często pracują w firmach logistycznych, transportowych czy spedycyjnych i najczęściej obejmują stanowiska takie jak logistyk, spedytor, dyspozytor lub planiści. Czym zajmują się na co dzień i ile wynoszą ich miesięcznie zarobki?

 

Logistyk

Logistyk zajmuje się organizacją pracy magazynów, a także dostaw, które przyjmuje oraz organizuje te wywożone z własnej firmy. Praca logistyka jest niezbędna do prowadzenia przedsiębiorstwa o charakterze logistycznym lub produkcyjnym. Mediana zarobków logistyka wynosi około 5000 zł brutto miesięcznie.

 

Spedytor

Spedytor pracując w firmach spedycyjnych, odpowiada za organizację transportu różnymi środkami transportowymi. Zajmuje się również opracowaniem trasy przejazdu oraz niezbędnych pozwoleń i dokumentów dla kierowców dotyczących m.in. towaru. Mediana zarobków spedytora wynosi 5150 zł brutto miesięcznie.

 

Dyspozytor

Dyspozytor może podjąć zatrudnienie w firmach logistycznych oraz spedycyjnych, gdzie zajmuje się planowaniem bezpiecznych i najszybszych tras dla kierowców przewożących towary. Zajmuje się również przygotowywaniem niezbędnej dokumentacji dotyczącej przewożonego towaru. Mediana zarobków dyspozytora wynosi około 4810 zł brutto miesięcznie.

 

Planista

Planista odpowiada za nadzorowanie i tworzenie planów produkcji czy transportu. Zajmuje się koordynowaniem pracy na produkcji po to, aby wszystkie zlecenia zostały wykonane na czas. Mediana zarobków planisty wynosi około 5360 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (wrzesień 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku logistyka w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: jako specjalność na Uniwersytecie Gdański, jako specjalność na Uniwersytecie Morski w Gdyni oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni, jako specjalność w Ateneum - Szkole Wyższej w Gdańsku oraz jako specjalność w Sopockiej Szkole Wyższej.

Uczelnie, na których można studiować kierunek logistyka:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

 

1. Uczelnie publiczne (państwowe)

Uniwersytet Gdański

Logistykę możesz studiować jako specjalność na kierunku studiów Ekonomia, który znajduje się w ofercie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomia jest realizowana w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia licencjackie, a następnie są to dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym

 

Jeśli interesujesz się przedmiotami ścisłymi i społecznymi, a także interesujesz się rozwojem gospodarki i masz talent do organizacji, to kierunek studiów Ekonomia może cię zainteresować. W ofercie Uniwersytetu Gdańskiego możemy znaleźć kilka specjalności, dzięki którym studenci mogą rozwijać się w wybranym przez siebie kierunku, są to:

 • ekonomika transportu i logistyka,
 • innowacyjność w gospodarce,
 • polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości,
 • teoria przedsiębiorstw,
 • biznes elektroniczny.

Studiując Ekonomię o specjalności ekonomika transportu i logistyka, poza przedmiotami skupiającymi się w głównej mierze na gospodarce, ekonomii czy finansach, studenci będą stykać się z wiedzą z zakresu logistyki, planowania oraz marketingu. W trakcie studiów poza wiedzą teoretyczną będziesz rozwijać się w zakresie analitycznego myślenia oraz poznasz, jak wyglądają procesy logistyczne. Dodatkowo program studiów przewiduje również naukę języka obcego ze słownictwem specjalistycznym na poziomie B2, co pozwoli ci na swobodną komunikację na rynku międzynarodowym.

W programie studiów na kierunku Ekonomia o specjalności ekonomika transportu i logistyka możesz znaleźć m.in. takie przedmioty jak: podstawy logistyki, mikroekonomia, makroekonomia, finanse, marketing, język obcy oraz podstawy zarządzania.

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą podjąć zatrudnienie m.in. jako logistycy, spedytorzy, ekonomiści, bankowcy, logistycy magazynowi lub mogą również poprowadzić własną firmę.

Dowiedz się więcej

 

Uniwersytet Morski w Gdyni

Logistykę możesz wybrać również jako specjalność na kierunku Transport, który jest kierunkiem studiów oferowanym przez Wydział Nawigacyjny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i jest on realizowany w systemie dwustopniowym. Są to trzyipółletnie studia I stopnia, kończące się tytułem inżyniera, a następnie półtoraroczne studia II stopnia, które kończą się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym

 

Kierunek studiów Transport jest ciekawym rozwiązaniem dla osób, które interesują się systemami, w jakich przebiega transport oraz dla tych, którzy świetnie odnajdują się w organizowaniu i planowaniu. W ofercie Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni możemy znaleźć kilka specjalności, dzięki którym absolwenci będą świetnie przygotowani do wykonywania przyszłego zawodu, są to m.in.:

 • transport i logistyka,
 • morskie systemy transportowe i logistyczne.

Decydując się na kierunek studiów Transport i specjalności transport i logistyka, będziesz zdobywać wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych wykorzystywanych na co dzień w transporcie i logistyce. Studenci w trakcie studiów poznają rolę transportu we współczesnym świecie, a także jego historię. Wykwalifikowana kadra przybliży również studentów jak organizować transport pod względem logistycznym oraz jakie formy transportu są najmniej szkodliwe na środowisko.

Program studiów na kierunku Transport o specjalności transport i logistyka został opracowany w taki sposób, aby jak najlepiej przygotować studentów do wykonywania przyszłego zawodu. Przedmioty, jakie możemy znaleźć na tym kierunku studiów to m.in. ekonomika transportu, logistyka, ekonomia, środki transportu, prawo transportowe, język obcy oraz podstawy zarządzania.

Absolwenci po odebraniu dyplomu mogą szukać zatrudnienia m.in. w firmach spedycyjnych, firmach logistycznych, biurach projektowych, a także w inspekcjach transportu drogowego. Część absolwentów decyduje się także na otworzenie własnej działalności gospodarczej z zakresu transportu lub spedycji.

Dowiedz się więcej

 

2. Uczelnie niepubliczne (prywatne)

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Logistyka znajdująca się w ofercie Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku jest realizowana w systemie dwustopniowym – są to trzyletnie studia licencjackie lub trzyipółletnie studia inżynierskie, a następnie są to dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym

 

Kierunek studiów Logistyka jest świetną propozycją dla osób, które interesują się procesami logistycznymi, a także jej funkcjonowaniem. Dlatego, jeśli przedmioty ścisłe nie sprawiają ci trudności, podobnie jak logiczne i analityczne myślenie to ten kierunek studiów naprawdę może cię zainteresować. Dodatkowym atutem Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku są specjalności, które studenci mogą wybrać w trakcie studiów i przygotować się do wykonywania przyszłego zawodu. Są to m.in.:

 • inżynieria produkcji,
 • inteligentne systemy transportowe,
 • logistyka i spedycja,
 • logistyka transportu,
 • logistyka przedsiębiorstw,
 • systemy informatyczne w logistyce,
 • inżynieria systemów logistycznych.

Jak sam możesz zobaczyć, wybór specjalności jest szeroki, dlatego z pewnością znajdziesz szczególnie interesującą cię dziedzinę.

W trakcie studiów na kierunku Logistyka poza przedmiotami teoretycznymi będziesz rozwijać wiedzę i umiejętności praktyczne, a to wszystko za sprawą wykwalifikowanej kadry, która posiada doświadczenie zawodowe w najlepszych firmach logistycznych. Jako student WSB w Gdańsku będziesz mógł poznać programy, na których pracują zawodowi logistycy, a także sam będziesz mógł je wykorzystywać w czasie zajęć praktycznych. Dodatkowo po wyborze specjalności będziesz uczestniczyć w zajęciach specjalizacyjnych, które przygotują cię do wykonywania przyszłego zawodu.

Przedmioty na kierunku Logistyka opierają się w głównej mierze na wiedzy z takich dziedzin jak m.in. ekonomia, logistyka, prawo, język obcy, informatyka czy zarządzanie.

Jako absolwent będziesz mógł szukać zatrudnienia m.in. jako logistyk lub spedytor w firmach transportowych, spedycyjnych, magazynach, a nawet w biurach projektowych.

Dowiedz się więcej

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Logistyka oferowana przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdyni jest oferowana w systemie jednostopniowym. Są to trzyletnie lub trzyipółletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem inżyniera lub licencjata.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym

 

Dla kogo jest kierunek studiów Logistyka? Z pewnością dla osób, które nie boją się wyzwań, a także interesują się procesami logistycznymi. Na Logistyce odnajdą się również osoby, które nie mają kłopotów z przedmiotami ścisłymi takimi jak np. matematyka oraz te, które lubią planować. W ofercie Wyższej Szkoły Bankowej w Gdyni na kierunku Logistyka, możemy znaleźć kilka specjalności, są to m.in.:

 • logistyka międzynarodowa,
 • inżyniera systemów logistycznych,
 • inżynieria produkcji,
 • logistyka i spedycja.

Jako student kierunku studiów Logistyka będziesz rozwijać się w zakresie nauk społecznych, ekonomicznych oraz społecznych. W trakcie studiów dowiesz się, jak przebiegają procesy logistyczne i spedycyjne, a także poznasz narzędzia wykorzystywane w pracy logistyka. Dodatkowo nauczysz się podstaw zarządzania, co pozwoli ci na sprawne zarządzanie zespołem, a nawet transportem czy na produkcji. Na kierunku studiów Logistyka istotne są również kompetencje miękkie, dlatego będziesz uczęszczać na zajęcia z zakresu języka obcego na poziomie B2.

Przedmioty, jakie czekają na studentów Logistyki, często uzależnione są ściśle o wybranej specjalności. Jednak blok przedmiotów ogólnych obejmuje m.in. ekonomię, podstawy logistyki, język obcy, prawo, fizykę, a także geografię transportu.

Absolwenci kierunku studiów mogą podjąć pracę m.in. w firmach logistycznych, spedycyjnych, transportowych i biurach projektowych m.in. jako logistycy, dyspozytorzy lub planiści.

Dowiedz się więcej

 

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Kierunek studiów Logistyka oferowany przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni odbywa się w systemie dwustopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie są to półtoraroczne studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym
 • online

 

Jeśli w przyszłości chciałbyś zawodowo zajmować się koordynowaniem i planowaniem pracy np. na magazynach lub w transporcie, a także nie masz problemu z przedmiotami ścisłymi i logicznym myśleniem to kierunek studiów Logistyka może być dla ciebie interesująca. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni ma w swojej ofercie kilka specjalności, pomiędzy którymi studenci mogą wybrać i już w czasie studiów ukierunkować się na przyszłą pracę zawodową. Są to m.in.

 • logistyka miejska,
 • logistyka morska,
 • transport i spedycja,
 • logistyka przedsiębiorstw,
 • logistka międzynarodowa.

Studiując Logistykę, będziesz mieć okazję do zostanie słuchaczem wykładów z zakresu nauk ścisłych oraz społecznych. Dowiesz się, jak funkcjonuje gospodarka i jej poszczególne sektory, a także jakie znaczenie ma dla ekonomii i logistyki. Poznasz także procesy logistyczne, które wykorzystywane są do planowania i organizacji pracy np. na magazynach. Na zajęciach poznasz również sposoby transportu i jak sprawić, aby transport stał się bardziej ekologiczny. Jako student będziesz również uczęszczać na zajęcia z języka obcego na poziomie B2.

Studenci kierunku studiów Logistyka, będą uczęszczać na zajęcia m.in.  z prawa, podstaw logistyki, transportu, podstaw zarządzania, matematyki, języka obcego i towaroznawstwa. Program studiów przewiduje także czas na praktyki studenckie, które studenci muszą odbyć w wybranej przez siebie firmie.

Po uzyskaniu tytułu licencjata lub magistra absolwenci mogą podjąć dalszą naukę lub zacząć poszukiwania pracy zawodowej. Mogą oni pracować m.in. jako logistycy i spedytorzy, a także dyspozytorzy. Absolwenci są również świetnie przygotowani do poprowadzenia własnej działalności.

Dowiedz się więcej

 

Sopocka Szkoła Wyższa

Sopocka Szkoła Wyższa w swojej ofercie umieściła specjalność Logistyka na kierunku studiów Ekonomia. Kierunek ten jest realizowany w systemie jednostopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym

 

Kierunek studiów Ekonomia jest świetną propozycją dla osób, które interesują się szeroko pojętą gospodarką, rynkiem, a także mechanizmami, jakie nimi rządzą. W Sopockiej Szkole Wyższej studenci mogą także znaleźć interesujące ich specjalności, w których będą mogli rozwijać się zawodowo, są to m.in.:

 • transport i logistyka,
 • ekonomia i zarządzanie firmą rodzinną,
 • ekonomia menedżerska,
 • finanse i ekonomia biznesu.

W ramach specjalności transport i logistyka na kierunku Ekonomia, możesz zdobyć szeroką wiedzę z zakresu gospodarki, finansów, ekonomii czy powiązanej z nimi inflacji, razem z wiedzą o zarządzaniu w transporcie i logistyce, która wykorzystywana jest w wielu sektorach. Jako student będziesz uczyć się jakie procesy zachodzą w firmach logistycznych, a także jaki mają one wpływ na całe funkcjonowanie firmy czy transportu. Dodatkowo w ramach bloku zajęć ogólnych będziesz uczyć się wybranego języka obcego na poziomie B2.

Siatka godzin, na których opiera się kierunek studiów Ekonomia o specjalności transport i logistyka, składa się z kilku bloków przedmiotów, w tym z bloku zajęć specjalizacyjnych oraz bloku ogólnego, w którego skład wchodzą takie zajęcia jak np. finanse, logistyka, mikroekonomia, makroekonomia, język obcy oraz transport.

Absolwenci tego kierunku studiów o specjalności transport i logistyka, poza pracą w bankach, instytucjach finansowych, firmach ubezpieczeniowych czy konsultingowych, mogą także pracować np. jako logistycy i spedytorzy lub mogą prowadzić własną firmę.

Dowiedz się więcej

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek logistyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych niestacjonarne, stacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Gdański (Wydział Ekonomiczny UG) niestacjonarne, stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Morski w Gdyni (Wydział Nawigacyjny UMG) niestacjonarne, stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku niestacjonarne, stacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek logistyka w Trójmieście?

Aby rozpocząć studia na kierunku logistyka w Trójmieście należy przejść przez proces rekrutacji, który na każdej uczelni jest nieco inny. W tym celu, polecamy dokładnie sprawdzić na stronach internetowych wybranych uczelni, jakie są zasady rekrutacji. Jedyne, co jest wszędzie niezmienne to czas – zawsze należy składać wymagane dokumenty w terminie, podanym przez szkołę wyższą. Jeśli kandydat na studia się spóźni – będzie skreślony z listy studentów!

 

Proces rekrutacji

Na każdej z uczelni w Trójmieście proces rekrutacji jest inny. Polecamy sprawdzić na stronie wybranej uczelni wyższej, jak wygląda rekrutacja.

 

Wymagane dokumenty

Na każdej z wybranej uczelni, wymagane dokumenty są podobne. Zwykle, jest to:

 • Dowód tożsamości
 • Wypełniony formularz rekrutacyjny
 • Dwa zdjęcia
 • Formularz RODO

Radzimy jednak sprawdzić wymagania osobiście.

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

LOGISTYKA - ważne informacje

logistyka studia

logistyka studia online

logistyka studia online w Trójmieście

studia logistyka i transport w Trójmieście

studia logistyka i transport w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Logistyka Gdańsk | Gdynia | Sopot studia i stopnia

Logistyka Gdańsk | Gdynia | Sopot studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Logistyka Gdańsk | Gdynia | Sopot studia stacjonarne

Logistyka Gdańsk | Gdynia | Sopot studia niestacjonarne

Kierunki logistyka i transport w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Popularne kierunki logistyka i transport niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Dzień otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/1bd10-uniwersytet-szczecinski.jpg Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski