Finance - Poznań
Dodaj do ulubionych

29.09.2022

Finance studia Poznań 2022 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku Finance to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.
 

Studia na kierunku finance w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Finance dają studentom możliwość zdobycia ogólnej wiedzy i umiejętności w zakresie ekonomii oraz zarządzania, a także specjalistycznej wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, dotyczącej finansów. Studia prowadzone są w języku angielskim.
 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu na kierunku Finance dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w biurach rachunkowych, a także jako menadżerowie, analitycy ekonomiczni czy specjaliści w działach ekonomicznych.

 

czytaj dalej wszystko o Finance - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek finance

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Finance stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia w Poznaniu na kierunek Finance wymaga od kandydatów zdanego egzaminu maturalnego, jednak nie wskazuje konkretnych wymaganych przedmiotów. Rekrutacja na studia bierze pod uwagę również znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FINANCE?

Finance to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Poznaniu. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobyć wiedzę ogólną z zakresu ekonomii oraz zarządzania, a także specjalistyczną wiedzę praktyczną i teoretyczną dotyczącą finansów.

Kierunki studiów w Poznaniu takie jak Finance dają studentom także możliwość zdobycia umiejętności rozumienia mechanizmów współczesnej gospodarki, zarządzania finansami w skali mikro- i makroekonomicznej czy wykorzystywania narzędzi analitycznych. Studenci tego kierunku mogą także nauczyć się, jak rozwiązaywać problemy praktyczne związane z zatrudnieniem w sektorze finansowym.

Studenci kierunku Finance mogą zapoznać się również z funkcjonowaniem rynków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Studia prowadzone są w języku angielskim.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Finance możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Finance dają studentom możliwość zapoznania się m.in. z zasadami rachunkowości, a także funkcjonowaniem rynków finansowych i instytucji finansowych oraz głównymi problemami polityki gospodarczej państwa.

Program studiów kierunku Finance zakłada również, że studenci zapoznają się z koncepcją, celem i zastosowaniem sprawozdań finansowych i będą potrafili sporządzać te sprawozdania. Studenci tego kierunku mogą również poznać cechy gospodarki światowej, najważniejsze czynniki napędzające handel międzynarodowy oraz zrozumieć instytucjonalne aspekty globalizacji.

Studenci tego kierunku mogą także zapoznać się z funkcjonowaniem instytucji finansowych takich jak banki czy biura księgowe, a także z technologiami informatycznymi stosowanymi w pracy księgowych.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Poznaniu na kierunku Finance to: principles of accounting, banking czy cost accounting.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FINANCE?

Studia na kierunku Finance trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

Finance w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FINANCE

Studia na kierunku Finance dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w biurach rachunkowych, w działach finansowych i księgowych przedsiębiorstw różnych branż czy na stanowiskach analityków finansowych i maklerów. Mogą znaleźć zatrudnienie jako menadżerowie czy analitycy ekonomiczni.

Absolwenci kierunku Finance mogą pracować także w bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych. Dzięki temu, że studia realizowane są w języku angielskim, absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Finance:

 • biura rachunkowe,
 • działy finansowe i księgowe przedsiębiorstw różnych branż,
 • analityk finansowy,
 • makler,
 • menadżer,
 • banki,
 • towarzystwa ubezpieczeniowe.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Finance Poznań studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Finance Poznań studia stacjonarne

Popularne kierunki studia w języku obcym w Poznaniu

Pokaż wszystkie

Kierunki studia w języku obcym w Poznaniu

finance
informatyka
zarządzanie
Rozwiń

Komentarze (0)