Interdyscyplinarne studia europejskie - Wrocław

Interdyscyplinarne studia europejskie - Wrocław

Studia na kierunku interdyscyplinarne studia europejskie w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Interdyscyplinarne studia europejskie stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne

22.02.2024

Interdyscyplinarne studia europejskie studia Wrocław - 2024 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku Interdyscyplinarne studia europejskie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Interdyscyplinarne studia europejskie - Wrocław
Studia na kierunku interdyscyplinarne studia europejskie w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku interdyscyplinarne studia europejskie w mieście Wrocławiu rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 11 lipca 2024 r. | Interdyscyplinarne studia europejskie Wrocław - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na kierunku interdyscyplinarne studia europejskie pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu m.in. stosunków międzynarodowych, integracji europejskiej czy dziedzictwa europejskiego. Studentom tego kierunku nie obce są pojęcia związane ze stereotypami narodowymi czy konfliktami pamięci. Dzięki studiom świetnie poruszają się także po tematach związanych z polityką gospodarczą i zagraniczną, a także europejskim dziedzictwem kulturowym.

Interdyscyplinarne studia europejskie to kierunek, który daje ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w urzędach integracji europejskiej, ambasadach czy konsulatach. Odnajdują się oni także w firmach doradczych i szkoleniowych, międzynarodowych korporacjach, a nawet w mediach.

 

Uczelnie

Studia we Wrocławiu 2024/2025 na kierunku interdyscyplinarne studia europejskie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWR).

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia we Wrocławiu na kierunek Interdyscyplinarne studia europejskie skierowana jest do absolwentów studiów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych. Rekrutacja na studia na ten kierunek bierze pod uwagę ocenę na dyplomie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTERDYSCYPLINARNE STUDIA EUROPEJSKIE?

Interdyscyplinarne studia europejskie to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe we Wrocławiu. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. integracji europejskiej, dziedzictwa europejskiego, polityki gospodarczej i zagranicznej czy systemów politycznych państw europejskich.

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak Interdyscyplinarne studia europejskie dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Interdyscyplinarne studia europejskie możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Interdyscyplinarne studia europejskie umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. stosunków międzynarodowych, systemów politycznych współczesnej Europy czy polityki zagranicznej. Program studiów zakłada też, że studenci poznają alternatywne formy stosunków międzynarodowych, zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi anatomii konfliktów czy europejskiego dziedzictwa kulturowego.

W zależności od wybranej specjalności, studenci kierunku Interdyscyplinarne studia europejskie mogą również zapoznać się ze stereotypami narodowymi, konfliktami pamięci, tożsamościami regionalnymi w Europie oraz polityką tożsamości. Mogą też poznać procesy zmian politycznych i społecznych zachodzących w Europie, zapoznać się z literaturą dotyczącą europeizacji i regionalizacji czy regionami w Europie.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie we Wrocławiu na kierunku Interdyscyplinarne studia europejskie: integracja europejska w wymiarze regionalnym, literatura i kultura w perspektywie transnarodowej, wizje integracji europejskiej w XIX i XX wieku.

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek interdyscyplinarne studia europejskie:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr) stacjonarne II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTERDYSCYPLINARNE STUDIA EUROPEJSKIE?

Studia na kierunku Interdyscyplinarne studia europejskie trwają 2 lata (studia II stopnia).

Interdyscyplinarne studia europejskie w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INTERDYSCYPLINARNE STUDIA EUROPEJSKIE

Studia na kierunku Interdyscyplinarne studia europejskie dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, urzędach integracji europejskiej, ambasadach i konsulatach oraz w biurach posłów, europosłów czy senatorów. Mogą znaleźć zatrudnienie również w firmach doradczych i szkoleniowych, w międzynarodowych korporacjach czy mediach.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Interdyscyplinarne studia europejskie:

 • jednostki administracji samorządowej i rządowej,
 • urzędy integracji europejskiej,
 • ambasady i konsulaty,
 • biura posłów, europosłów i senatorów,
 • firmy doradcze i szkoleniowe,
 • międzynarodowe korporacje,
 • media.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Interdyscyplinarne studia europejskie Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Interdyscyplinarne studia europejskie Wrocław studia stacjonarne

Interdyscyplinarne studia europejskie w mieście Wrocławiu

Popularne kierunki humanistyczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia