Socjologia - Toruń

Studia w Toruniu

socjologia

Odkryj socjologię w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

02.03.2023

Socjologia studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku socjologia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia na kierunku socjologia w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Toruniu socjologię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK).

czytaj dalej wszystko o Socjologia - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek SOCJOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek socjologia?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku socjologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Zainteresowani kierunkiem socjologia powinni odpowiednio wcześnie zainteresować się wymaganiami rekrutacyjnymi, zwłaszcza że poszczególne uczelnie ustalają je indywidualnie. Chętnych jest wielu, dlatego prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

Pamiętaj jednak, że w zależności od etapu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Socjologia w Toruniu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA W TORUNIU?

Socjologia to popularny kierunek studiów, który pozwoli Ci zdobyć wszechstronne, a zarazem uniwersalne wykształcenie. Jest to oferta kształcenia kierowana do osób, które chcą zrozumieć mechanizmy funkcjonowania świata, w którym żyjemy.

W trakcie realizowanych zajęć będziesz miał/a okazję rozważać najbardziej problematyczne kwestie społeczne, odnoszące się do konfliktów, nierówności, religii, zmian zachodzących w świecie.

Studenci socjologii uczą się krytycznego spojrzenia na świat, a także opanowują umiejętności związane z prowadzeniem badań społecznych. Dzięki zdobytej wiedzy z łatwością wyjaśnisz różnego rodzaju procesy społeczne. Poznasz także specjalistyczne programy komputerowe oraz rozwiniesz umiejętności językowe.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Socjologia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Socjologię w Toruniu możesz studiować w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Studia licencjackie trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Kształcenie na studiach magisterskich trwa dwa lata, czyli cztery semestry. Studia drugiego stopnia uzupełniają wiedzę zdobywaną na etapie licencjatu.

Stacjonarna (dzienna) forma kształcenia odbywa się od poniedziałku do piątku, a proponowany program studiów wypełniony jest zajęciami obowiązkowymi i dodatkowymi oraz praktykami zawodowymi.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych zazwyczaj są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci socjologii zdobywają rzetelne wykształcenie, które sprowadza się do wiedzy odnoszącej się do nauk społecznych, cyfrowych zasobów danych, a także kompetencji językowych rozwijanych na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Nauczysz się przygotowywać konspekty, eseje, recenzje, raporty z przeprowadzanych analiz teoretycznych.

W interdyscyplinarnie konstruowanym programie kształcenia znajdziemy takie przedmioty jak: dynamika społeczna i pokolenia, socjologia obszarów wiejskich i miasta, socjologia ciała i starzenia się, socjologia historyczna, współczesne społeczeństwo polskie, antropologia społeczna, socjologia sportu.

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które ułatwią Ci rozumienie mechanizmów postępowania ludzi, znajdujących się w różnych sytuacjach, a także wpłyną na poprawne wyjaśnianie procesów społecznych. Nauczysz się korzystać ze specjalistycznych programów komputerowych, które są użyteczne w pracy socjologa.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA W TORUNIU?

Studia na kierunku Socjologia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Socjologia w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU SOCJOLOGIA W TORUNIU?

Absolwenci socjologii są bardzo dobrze przygotowani do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy. Wszechstronne wykształcenie ułatwi Ci odnalezienie się w różnych branżach, które nastawione są na pracę z ludźmi oraz analizę informacji.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku socjologia:

 • instytucje o charakterze diagnostycznym, planistycznym
 • organizacje publiczne
 • ośrodki badań rynku i opinii publicznej
 • organizacje typu non-profit na stanowiskach operacyjnych
 • media
 • organizacje pozarządowe
 • administracja państwowa i samorządowa

Możesz pracować w charakterze dziennikarza lub pracownika mediów, analityka, specjalisty w branży reklamowej lub dziale marketingu i promocji. Absolwenci pracują w domach pomocy społecznej, ośrodkach dla ludzi bezdomnych i uzależnionych, w ośrodkach rehabilitacyjnych. Zajmują się tworzeniem i wykonywaniem różnego rodzaju projektów, chociażby finansowanych przez UE.

Gdzie studiować na kierunku socjologia w Toruniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Uczelnie na których można studiować kierunek socjologia w Toruniu

czytaj dalej uczelnie w Toruniu

Uczelnie w Toruniu - kierunek socjologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek socjologia w Toruniu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Socjologia Toruń studia i stopnia

Socjologia Toruń studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Socjologia Toruń studia stacjonarne

Kierunki humanistyczne w Toruniu

Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia