Administracja publiczna

Administracja publiczna

Administracja publiczna

Studia w Warszawie

adminiastracja publiczna

Odkryj studia administracja publiczna w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Administracja publiczna studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Administracja publiczna to jedna z tych propozycji kształcenia, która cieszy się dużym zainteresowaniem. Wyposaża ona bowiem w pakiet różnorodnych umiejętności, które świetnie sprawdzą się podczas prowadzania wszelkiej działalności urzędniczej. Jeśli i ty chciałbyś swoją karierę związać z szeroko rozumianą sferą administracji publicznej, to ta propozycja powinna spełnić twoje wszystkie intelektualne oczekiwania.

Program kształcenia będzie mieć oczywiście charakter interdyscyplinarny. Studenci muszą zapoznać się bowiem z podstawami prawa, ekonomii, czy zarządzania. Przedmioty, które zostały wpisane w ścieżkę dydaktyczną, koncentrują się przede wszystkim na aktywnym wykorzystywaniu wiedzy w celu prowadzenia aparatu państwowego. Niektóre z przedmiotów to np.: modernizacja administracji publicznej, kontrola państwowa, polityka i administracja.

Administracja publiczna to jedna z tych propozycji kształcenia, która może stać się w przyszłości gwarantem doskonałego zatrudnienia. Na abiturientów czeka sektor urzędniczy, w którym mogą oni obejmować stanowiska średniego, jak i wyższego szczebla. Zastanów się odpowiednio wcześnie, jaka praca przyniesie ci najwięcej satysfakcji.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Administracja publiczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Program studiów i przedmioty

Program administracji publicznej składa się przedmiotów poświęconych m.in.: działalności i strukturze urzędów oraz organów państwowych i samorządowych; poszczególnym aspektom prawa funkcjonującego w Polsce i na świecie; nowoczesnym technologiom informacyjnym i komunikacyjnym czy sposobom dyplomacji i negocjacji.

W trakcie zajęć praktycznych studenci szkolą się w zakresie np. obsługi systemów e-administracji; tworzenia i archiwizowania dokumentacji urzędniczej; prowadzenia działań doradczych; zarządzania niewielkimi zespołami; organizowania pracy urzędu czy kontrolingu.

W programie studiów na administracji publicznej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Modernizacja administracji publicznej
 • System samorządu terytorialnego
 • Kontrola państwowa
 • Ewaluacja w administracji
 • Polityka i administracja

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: polityki prowadzonej przez organy państwowe i organy samorządu; zadań administracji publicznej; struktury oraz kompetencji lezących w zakresie organów administracji publicznej; technik pozyskiwania informacji; czynników kształtujących relacje między administracją publiczną a podmiotami prywatnymi.

Absolwenci administracji publicznej są przygotowani do pracy m.in.: urzędniczej, organizacyjnej, doradczej czy związanej z komunikacją, negocjacją, polityką, ekonomią, finansami i rachunkowością lub prawem.

Absolwent administracji publicznej może szukać zatrudnienia m.in. w:

 • ministerstwa i centralne urzędy państwowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • instytucje Unii Europejskiej
 • organizacje pozarządowe
 • korporacje międzynarodowe
 • instytucje i organizacje państwowe i samorządowe
 • firmy doradcze i konsultingowe
 • ambasady
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Administracja publiczna to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunków: politologia, administracja.

 

Administracja studia w Warszawie

Studenci administracji zapoznają się m.in. z najważniejszymi dla systemu administracyjnego w Polsce zagadnieniami prawnymi czy ekonomicznymi. W programie tego kierunku przewidywane są przedmioty poświęcone np. prawu administracyjnemu, polityce administracyjnej, ochronie środowiska czy systemom bankowym i kredytowym. Ponadto uczelnie w Warszawie zazwyczaj zapewniają studentom administracji możliwość praktycznego rozwinięcia swoje zdolności kierowniczych, informatycznych i organizacyjnych.

Dowiedz się więcej: administracja studia w Warszawie

 

Politologia studia w Warszawie

Politologia to dziedzina nauk skupiających się na opisie rzeczywistości społeczno-politycznej. Absolwenci politologii przygotowani są m.in. do pracy na stanowisku doradcy politycznego lub urzędnika w państwowych i międzynarodowych instytucjach czy do kreowania wizerunku publicznego osób i organizacji. Studenci tego kierunku zapoznani zostają np. z historycznym rozwojem państwa oraz jego funkcji i specyfiki.

Dowiedz się więcej: politologia studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)