ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Studia w Łodzi

zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Odkryj studia zarządzanie zasobami ludzkimi w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Zarządzanie zasobami ludzkimi studia Łódź - specjalność / ścieżka kształcenia

Kształcenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi pozwoli Ci rozwinąć zdolności interpersonalne. Coraz więcej przedsiębiorstw poszukuje specjalistów w tym zakresie, ponieważ kształtowanie zachowań ludzi wpływa na efektywność pracowników i przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zakresie rozporządzania zasobami ludzkimi niejednokrotnie staje się kluczowym elementem poprawnego funkcjonowania firm i organizacji.

Program kształcenia umożliwi Ci zdobycie potrzebnej wiedzy i umiejętności, które odnoszą się, chociażby do rozwiązywania konfliktów czy wywierania wpływu społecznego. Dowiesz się, jak opracowywać i wdrażać systemy okresowych ocen pracowniczych bądź dobierać narzędzia efektywnego motywowania.

Zawodowo zajmiesz się między innymi naborem kadr, kierowaniem pracownikami, organizacją szkoleń. Abiturienci zatrudniani są w charakterze doradców personalnych w firmach konsultingowych oraz na stanowiskach specjalistów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi lub trenerów szkoleń.

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest specjalność / ścieżka kształcenia ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Socjologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku socjologia

Pokaż więcej
Uniwersytet WSB Merito w Łodzi

Uniwersytet WSB Merito w Łodzi

Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

Zarządzanie zasobami ludzkimi to ścieżka kształcenia, która pozwoli rozwinąć umiejętności i wiedzę z zakresu m.in. zdolności interpersonalnych i zarządzania zasobami ludzkimi.

Dodatkowo program studiów pozwala studentom zdobyć wiedzę z zakresu m.in. rozwiązywania konfliktów i wywierania wpływu społecznego.

W programie ścieżki zarządzanie zasobami ludzkimi znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • budżetowanie i optymalizacja kosztów
 • zarządzanie środkami trwałymi i gospodarką naprawczą
 • opakowania w systemach logistycznych
 • rynek usług logistycznych
 • systemy magazynowania
 • planowanie
 • eurologistyka
 • podstawy marketingu
 • podstawy zarządzania
 • finanse przedsiębiorstw

Zarządzanie zasobami ludzkimi to ścieżka kształcenia, która oferowana jest przez uczelnie w Łodzi i pozwala studentom na zdobycie umiejętności niezbędnych do przyszłej pracy zawodowej.

Dodatkowym atutem tej ścieżki kształcenia jest przewidywany w programie studiów język obcy na poziomie B2 wraz ze słownictwem specjalistycznym.

 

Praca po studiach

Absolwenci ścieżki zarządzanie zasobami ludzkimi, którzy ukończyli studia w Łodzi, są przygotowani do pracy w firmach konsultingowych oraz na stanowiskach specjalistów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi lub trenerów szkoleń.

Absolwenci są również gotowi do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Absolwenci zarządzania mogą szukać zatrudnienia w:

 • human resources
 • działach rekrutacji
 • kadrach
 • administracji publicznej
 • instytucjach non-profit
 • organizacjach gospodarczych
 • bankach

 

Na jakim kierunku

Zarządzanie zasobami ludzkimi to studia, które można podjąć w ramach kierunku studiów zarządzanie w Łodzi. 

 

Zarządzanie studia w Łodzi

Zarządzanie to kierunek studiów, który znajduje się w ofercie łódzkich uczelni. Studenci w trakcie zajęć poznają zagadnienia z zakresu wielu różnych dziedzin m.in. marketingu, zarządzania czy ekonomii.

W trakcie studiów na kierunku zarządzanie studenci zdobywają wiele umiejętności m.in. zakresu prawa, zarządzania zasobami ludzkimi, języka obcego, organizacji czy zarządzania projektami.

Łódzkie uczelnie oferujące kierunek zarządzanie mają w ofercie również wiele specjalności, dzięki którym studenci mogą zdobywać dodatkową specjalistyczną wiedzę, która pozwoli im na ukierunkowanie się na przyszłą pracę zawodową.

Studenci zarządzania zobowiązani są również do odbycia praktyk zawodowych, które pozwalają na sprawdzenie nabytych umiejętności w praktyce. Dodatkowo studenci mogą rozwijać się w zakresie wybranego przez siebie języka obcego na poziomie B2.

 

 

 

Komentarze (0)