Studia biologiczne i przyrodnicze Olsztyn

Studia biologiczne i przyrodnicze Olsztyn

Studia biologiczne i przyrodnicze Olsztyn

Największy wybór studiów

biologicznych w Olsztynie

Odkryj kierunki biologiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia biologiczne i przyrodnicze Olsztyn | woj. warmińsko mazurskie

Studia biologiczne i przyrodnicze w Olsztynie to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów może zależć od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

STUDIA BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE W OLSZTYNIE - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Bioinżynieria produkcji żywności stacjonarne I stopnia
Biologia stacjonarne I stopnia, II stopnia
Biotechnologia stacjonarne I stopnia, II stopnia
Mikrobiologia stacjonarne I stopnia, II stopnia
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii stacjonarne I stopnia, II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Olsztynie są studia biologiczne i przyrodnicze

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE W OLSZTYNIE

SORTOWANIE:

Rekrutacja i wymagania na studia biologiczne i przyrodnicze w Olsztynie

Jeśli chcemy dostać się na upragniony kierunek studiów biologicznych i przyrodniczych w Olsztynie, musimy wiąż udział w popularnym konkursie świadectw. Aby wyjść zwycięsko z batalii o wymarzony indeks, należy przyłożyć się do nauki priorytetowych przedmiotów, takich jak: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka. Warto zadbać także o dobry wynik z języka angielskiego, zwłaszcza gdy planujemy podjęcie specjalizacji w tym języku.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

KIERUNKI BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE W OLSZTYNIE

Jak wyglądają studia biologiczne i przyrodnicze w Olsztynie?

Jak funkcjonuje przyroda? Jakie procesy zachodzą w organizmach żywych? Jak dbać o środowisko? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, to wybierz studia biologiczne i przyrodnicze w Olsztynie. Właśnie na nich dowiesz się jak wykorzystywać surowce odnawialne, na czym polega różnorodność morfologiczna drobnoustrojów, czy też jak prawidłowo dokonywać pomiaru wód powierzchniowych i podziemnych.

Studia biologiczne i przyrodnicze w Olsztynie to studia dla ciekawych świata, zainteresowanych wszystkimi organizmami i znaczenia człowieka dla środowiska. To badanie otaczających ludzi elementów do najdrobniejszego szczegółu. Kształcenie w tym zakresie prowadzi Uniwersytet Warmińsko- Mazurski, oferując naukę także w języku angielskim.

Na kilku wydziałach studenci zgłębiają szeroką wiedzę, którą potem będą mogli wykorzystać w pracy w laboratoriach przemysłu farmaceutycznego, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, czy też przedsiębiorstwach związanych z gospodarowaniem biosurowcami. Olsztyn zdaje się być miejscem idealnym do zgłębiania wiedzy biologicznej i przyrodniczej. 

Przez miasto przepływają trzy rzeki: Łyna, Wadąg i Skanda, struga Kortówka, a w granicach administracyjnych miasta leży piętnaście jezior. Do tego liczne parki, dwa rezerwaty przyrody roślinności torfowej i ponad dwadzieścia pomników przyrody ożywionej i nieożywionej. Czyż to nie idealne warunki do nauki? Czym prędzej sprawdźcie ofertę studiów biologicznych i przyrodniczych w Olsztynie i zabiegajcie o indeks tej uczelni.

 

Praca po studiach biologicznych i przyrodniczych w Olsztynie

Każdy kierunek studiów biologiczno- przyrodniczych przygotowuje nas do rozpoczęcia kariery zawodowej w konkretnej dziedzinie. Na przykład, absolwent kierunku Biotechnologia może podjąć pracę w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, w laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny, laboratoriach naukowo- badawczych, laboratoriach diagnostycznych, laboratoriach kontroli żywności, czy też w zakładach związanych z jej produkcją.

Posiada wiedzę i umiejętności, które stanowią podstawę do podjęcia zatrudnienia w innych miejscach, takich jak: firmy farmaceutyczne, laboratoria kontrolne, laboratoria weterynaryjne, stacje sanitarno- epidemiologiczne, stacje ochrony roślin, albo laboratoriach kryminalistycznych. Absolwent kierunku Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi przygotowany jest do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach związanych z gospodarowaniem biosurowcami, przedsiębiorstwach związanych z wydobyciem i użytkowaniem surowców mineralnych, laboratoriach oceny paliw, jednostkach kontroli jakości i certyfikacji.

Kończąc Mikrobiologię możemy znaleźć zatrudnienie w laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, służb weterynaryjnych, czy też placówkach ochrony przyrody i środowiska.

Uzyskując dyplom na kierunku Inżynieria środowiska możemy otrzymać pracę w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, firmach budowlano- instalacyjnych, służbach eksploatacyjnych i technicznych zakładów przemysłowych, organach administracji państwowej i samorządowej, służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska, biurach projektów, instytucjach zajmujących się eksploatacją, zarządzaniem i ochroną zasobów wodnych, firmach melioracyjnych w przedsiębiorstwach wykorzystujących innowacyjne rozwiązania biotechnologii środowiskowej.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby absolwent tego kierunku prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie inżynierii sanitarnej i wodnej. Jak widać, studia biologiczne i przyrodnicze to dziedzina, po zgłębieniu której otwiera się szeroki wachlarz możliwości zawodowych. Warto o tym pomyśleć, wybierając kierunek studiów.

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET WARMIŃSKO- MAZURSKI STUDIA BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE

Wydział Biologii i Biotechnologii:

  • Biologia- studia I i II- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym. Specjalności: Biologia ogólna, Biologia medyczna, Biologia molekularna, Biologia w terapii, Ekspertyzy przyrodnicze, Biologia medyczna w języku angielski;
  • Biotechnologia- studia I i II- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym;
  • Mikrobiologia- studia I i II- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym.

dowiedz się więcej 

Wydział kształtowania środowiska i rolnictwa:

  • Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi- studia I- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym;
  • Ochrona środowiska- studia I i II- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Specjalność: Kształtowanie środowiska;
  • Leśnictwo- studia I- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym. Specjalność: Gospodarka leśna.

dowiedz się więcej 

Wydział Nauk o środowisku:

  • Gospodarowanie zasobami wodnymi- studia I- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym;
  • Inżynieria środowiska- studia I i II- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Specjalności: Inżynieria komunalna, Inżynieria sanitarna i wodna, Biotechnologia środowiskowa w języku angielskim.

dowiedz się więcej 

 

 


TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)