Pedagogika studia II stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Pedagogika studia II stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Pedagogika studia II stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia II stopnia w Trójmieście

pedagogika

Odkryj pedagogikę w Trójmieście i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Pedagogika studia II stopnia Trójmiasto | woj. pomorskie

Studia na kierunku pedagogika w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Uniwersytecie Gdańskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika studia II stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek pedagogika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika w Trójmieście?

Jeśli myślisz o studiach drugiego stopnia w ramach pedagogiki, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Kandydaci powinni mieć tytuł licencjata/inżyniera/magistra.

Uczelnie publiczne biorą pod uwagę przede wszystkim średnią ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego bądź drugiego stopnia oraz ocenę na dyplomie z ukończonych studiów. Uczelnie prywatne kładą nacisk na złożenie wymaganych dokumentów we wskazanym terminie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika w Gdańsku | gdyni | sopocie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA?

Pedagogika wiąże się z nauczaniem nie tylko dzieci i młodzieży, ale również osób dorosłych czy w wieku starczym. Pedagodzy towarzyszą człowiekowi na różnych etapach jego życia, dlatego tak ważne jest, by zagwarantować im możliwość zgłębiania wiedzy i zdobywania umiejętności nieocenionych w pracy dydaktycznej i resocjalizacyjnej.

Kierunki studiów w Trójmieście takie jak pedagogika są dla osób, które ukończyły już studia pierwszego bądź drugiego stopnia i chcą zdobyć wyższy tytuł naukowy, który umożliwi im szybki awans zawodowy. Studia w tym zakresie są idealne dla pasjonatów, ludzi empatycznych, komunikatywnych, otwartych. Musisz rozwinąć umiejętność pracy w zespole, ale także predyspozycje kierownicze, które pozwolą Ci zapanować nad sytuacją w przypadkach stresujących lub kryzysowych.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku pedagogika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pedagogika w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia pedagogiczne w Trójmieście poszerzają zgłębioną już wiedzę w zakresie nauk pedagogiczno-społecznych oraz umożliwiają realizację dodatkowych specjalności, które gwarantują zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętności. Uczelnie w Trójmieście opracowują programy studiów indywidualnie dzięki pomocy wyspecjalizowanej kadry akademickiej. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak:

 • organizacja i funkcjonowanie systemów resocjalizacyjnych
 • tożsamość pedagogiki opiekuńczej
 • dydaktyka dorosłych
 • patologia społeczna i kryminologia
 • zakładanie i organizacja placówek alternatywnych
 • badania zewnętrzne we wczesnej edukacji i polityka oświatowa
 • pedagogika medialna

 

Uczęszczanie na poszczególne przedmioty wiąże się z realizowaną specjalizacją. W programie kształcenia znajdziesz również zajęcia obowiązkowe i fakultatywne.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku pedagogika w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek pedagogika w Trójmieście możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Drugi stopień to dwuletnie studia magisterskie. Cztery semestry kształcenia kończą się egzaminem i tytułem magistra. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach doktoranckich bądź podyplomowych.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA?

Miejsce zatrudnienia absolwenta pedagogiki często uwarunkowane jest ukończoną specjalnością. Studia w Trójmieście umożliwiają pracę w:

 • przedszkolach
 • szkołach podstawowych
 • świetlicach szkolnych
 • instytucjach szkoleniowo-doradczych
 • organizacjach pozarządowych
 • wydawnictwach i firmach projektujących i oferujących edukacyjne oprogramowanie dla dzieci
 • placówkach rehabilitacji

 

Absolwenci spełniają się w roli terapeutów osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, specjalistów ds. rewalidacji, asystentów osób niepełnosprawnych, trenerów pracy, terapeutów dzieci, młodzieży, dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (terapia/edukacja).

Zawodowo zajmiesz się organizowaniem i przekształcaniem systemów opiekuńczych oraz poradnictwem rodzinnym i asystenturą rodzin, organizowaniem środowiska społecznego i edukacji przy uwzględnieniu potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych, diagnozą edukacyjną.

Gdzie studiować na kierunku pedagogika (studia II stopnia) w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika (studia II stopnia) w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Kierunki pedagogiczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

POZOSTAŁE UCZELNIE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Komentarze (0)