Studia chemiczne Rzeszów

Studia chemiczne Rzeszów

Studia chemiczne Rzeszów

Największy wybór studiów

chemicznych w Rzeszowie

Odkryj kierunki chemiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia chemiczne Rzeszów | woj. podkarpackie

Studia chemiczne w Rzeszowie to najlepsza opcja dla tych, którzy nie wyobrażają sobie życia bez nauki o atomach, jonach, rodnikach czy roztworach. W trakcie nauki będą mogli oddać się tej dziedzinie w całości.

Absolwenci studiów chemicznych w Rzeszowie opuszczają mury uczelni z konkretnymi umiejętnościami. A można do nich zaliczyć, między innymi: umiejętność projektowania i nadzorowania procesów i aparatów stosowanych w przemyśle chemicznych, farmaceutycznym czy spożywczym, umiejętność korzystania z programów do komputerowego wspomagania projektowania typu CAD, czy też umiejętność projektowania i wytwarzania nowoczesnych produktów. Z tak szeroką wiedzą, młodzi chemicy znajdują zatrudnienie w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, biotechnologicznym, czy też przemyśle przetwórczym.

Studia chemiczne w Rzeszowie realizowane są na uczelni publicznej, czyli Politechnice Rzeszowskiej. Wydział Chemiczny należy do najlepszych w kraju, a jeden z prowadzonych kierunków- Technologia chemiczna. Tytuł ten otrzymują kierunki studiów, które przekazują aktualną, nowoczesną wiedzę, stwarzają możliwość uzyskania umiejętności i kompetencji poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestują w najwyższą jakość edukacji.

Stolica województwa podkarpackiego jest znaczącym ośrodkiem przemysłowym zarówno w regionie, jak i kraju, zatem wykwalifikowani specjaliści z dziedzin chemicznych odnajdą się tutaj bez żadnych problemów. A jak zostać takim wykwalifikowanym specjalistą? Sprawdź i przekonaj się! Studia chemiczne w Rzeszowie czekają!

POPULARNE KIERUNKI CHEMICZNE W RZESZOWIE

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W RZESZOWIE SĄ STUDIA CHEMICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

KIERUNKI CHEMICZNE W RZESZOWIE

Rekrutacja i wymagania na studia chemiczne w Rzeszowie

Aby dostać się na studia chemiczne w Rzeszowie nie wystarczy pochwalić się znajomością symboli wiązań chemicznych, czy też prawa działania mas.  Należy zdawać maturę z chemii – oczywiście – na poziomie rozszerzonym. Warto przyłożyć się do matematyki, która łączy się z każdą nauką ścisłą oraz do języka obcego, który przyda się zawsze, niezależnie od wybranego kierunku czy specjalności.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI CHEMICZNE NIESTACJONARNE W RZESZOWIE

STUDIA CHEMICZNE W RZESZOWIE - PODYPLOMOWE

Praca po studiach chemicznych w Rzeszowie

Studia chemiczne w Rzeszowie przekazują solidną porcję wiedzy, którą można wykorzystać na różnych ścieżkach zawodowych. Przykładowo, absolwent kierunku Biotechnologia uzyskuje interdyscyplinarne przygotowanie pozwalające na pracę, która wymaga łączenia różnych wiadomości dotyczących procesów chemicznych i mechanizmów funkcjonowania żywych organizmów.

Jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do stosowania podstawowych technik biotechnologicznych umożliwiających selekcję i ukierunkowaną modyfikację mikroorganizmów i komórek organizmów wyższych oraz do projektowania i wdrażania procesów biotransformacji i biosyntezy. Między innymi z takimi umiejętnościami, absolwenci studiów chemicznych w Rzeszowie bez problemu znajdą zatrudnienie w przemyśle farmaceutycznym, przemyśle tekstylnym, przemyśle kosmetycznym, przemyśle petrochemicznym, firmach i biurach projektowych z dziedziny inżynierii chemicznej i bioprocesowej, ośrodkach naukowo- badawczych, ochronie środowiska, czy też laboratoriach badawczych i kontrolnych.

Naturalnie, część absolwentów zapewne pozostanie na uczelni, aby kontynuować karierę naukową i przeprowadzać własne badania, bądź eksperymenty. Pozostali mogą poświęcić się pracy w szkolnictwie i zająć się edukacją z zakresu chemii nowych pokoleń. 

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 


POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA STUDIA CHEMICZNE

Wydział Chemiczny:

- Technologia chemiczna. Specjalności: Analiza chemiczna w przemyśle i środowisku, Inżynieria chemiczna i bioprocesowa, Technologia organiczna i tworzywa sztuczne, Technologia produktów leczniczych, Inżynieria materiałów polimerowych;

- Inżynieria chemiczna i procesowa. Specjalności: Przetwórstwo tworzyw polimerowych, Inżynieria produktu i procesów proekologicznych;

- Biotechnologia. Specjalności: Biochemia stosowana, Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych, Biotechnologia farmaceutyczna, Diagnostyka laboratoryjna w biotechnologii, Inżynieria procesowa i bioprocesowa.

dowiedz się więcej

 

 


TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)