Początek matur ustnych 2024

Początek matur ustnych 2024

Początek matur ustnych 2024

16.05.2024

Początek matur ustnych 2024

Już w tę sobotę – 11 maja 2024 r. – rozpoczął się maraton matury ustnej. Odbędzie się on w dwóch terminach: 11-16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz 20-25 maja br. Egzaminy w szkołach odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przewodniczących danych komisji egzaminacyjnych. Abiturienci muszą obowiązkowo przystąpić do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego oraz obcego.

Jak wygląda egzamin ustny z języka polskiego

Do egzaminu ustnego z języków: polskiego oraz obcego muszą podejść wszyscy absolwenci szkół wyższych. Wynik na nim uzyskany zazwyczaj nie liczy się do rekrutacji na studia. Istotne jest, aby ten egzamin był po prostu zaliczony. Stanie się tak, jeśli zdający otrzyma wynik 30% lub wyższy. Egzamin potrwa 30 minut, z czego połowa czasu będzie poświęcona na przygotowanie swojej wypowiedzi, a druga połowa na jej prezentację oraz ewentualne pytania od komisji. Za egzamin ustny można otrzymać maksymalnie 30 punktów.

Formuła 2023 matury wprowadziła pewne zmiany w strukturze tego egzaminu. Będzie składał się on z dwóch części: zadania dotyczącego lektur obowiązkowych oraz zadania dotyczącego kultury, literatury czy języka. Pierwsze pytanie zostanie zadane z listy jawnych pytań, drugie będzie niejawne, co oznacza, że abiturienci nie będą się go spodziewać.

sprawdź matura 2024 polski - ustny

Jak wygląda egzamin ustny z języka angielskiego

Matura ustna z języka angielskiego składa się z czterech części: rozmowy wstępnej, zadania pierwszego – rozmowy z odgrywaniem ról, zadania drugiego: opisu ilustracji oraz zadania trzeciego – wypowiedzi na temat materiały otrzymanego od egzaminatora. Taki egzamin trwa zazwyczaj około 20 minut. Zdający może otrzymać maksymalnie 30 punktów. Aby matura została uznana za zdaną, abiturient musi otrzymać co najmniej 30%, czyli 9 punktów.

Przed maturą ustną z języka angielskiego warto powtórzyć sobie stosowanie odpowiednich zwrotów i wyrażeń. Eksperci przypominają, że w trakcie egzaminu warto używać bogatego słownictwa. Przydatną może okazać się również powtórka wszystkich czasów oraz struktur gramatycznych, w szczególności: present simple, present continuous oraz past simple, past continuous.

Sprawdź matura 2024 język angielski ustny

Matura ustna – jak radzić sobie ze stresem?

Egzaminu ustnego obawia się zdecydowana większość maturzystów. Już teraz w sieci dzielą się swoimi opiniami. Zaznaczają, że boją się presji czasu oraz tego, że stres całkowicie odbierze im mowę i pamięć. Eksperci radzą, aby przede wszystkim zachować spokój i jak najowocniej wykorzystać czas na przygotowanie swojej wypowiedzi w trakcie egzaminu. „Przed wejściem na salę warto wziąć kilka głębokich oddechów, aby oczyścić umysł” – dodają.

Istotnym elementem powtórek przed maturą ustną będzie zaprezentowanie odpowiedzi na niektóre pytania z zakresu wymagań rekrutacyjnych przed „małą publicznością”.

Przećwicz to z rodziną czy przyjaciółmi, taki zabieg powinien w jakimś stopniu przygotować na prezentację przed komisją. Poproś członka rodziny albo przyjaciółkę, aby zadała ci kilka pytań jawnych i przeprowadźcie mały egzamin, w ten sam sposób co ten oficjalny.

sprawdź

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia