Matura 2024 język niemiecki – poziom rozszerzony

Matura 2024 język niemiecki – poziom rozszerzony

Matura 2024 język niemiecki – poziom rozszerzony

16.05.2024

Matura 2024 z języka niemieckiego – poziom rozszerzony (część pisemna)

Matura 2024 z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym w terminie głównym odbędzie się w piątek 10 maja 2024 r, o godzinie 14:00. Egzamin potrwa 150 minut i składać się będzie z testu oraz wypracowania. Za rozwiązanie wszystkich zadań otrzymać będzie można 60 punktów. Arkusze maturalne z języka niemieckiego na poziome rozszeszonym opublikujemy tutaj.

Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 4 czerwca 2024 r.

Średni wynik matury z rozszerzonego niemieckiego w 2023 roku wyniósł 58 procent (absolwenci liceum w formule 2023) oraz 47 procent (absolwenci technikum w formule 2015). Sprawdź wyniki matur 2024.

Do matury 2023 z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym podeszło ponad 3,7 tys. maturzystów (1,5% absolwentów).

Matura 2024 z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym stanowi wyzwanie dla uczniów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności językowe. Składa się on z kilku części, w tym z rozumienia ze słuchu, czytania i analizy tekstów, tworzenia wypowiedzi pisemnych oraz rozmowSprawdź czy się dostaniesz na studia kalkulator maturalnySprawdź czy się dostaniesz na studia kalkulator maturalny.

Jednym z kluczowych aspektów tego egzaminu jest demonstracja zaawansowanej znajomości gramatyki, leksyki i kultury niemieckojęzycznej. Sukces na maturze z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym otwiera drzwi do wielu możliwości edukacyjnych i zawodowych związanych z językiem niemieckim. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w 2024 roku.

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Kiedy matura z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym 2024

Język niemiecki poziom rozszerzony matura 2024 - data:

 • 10 maja 2024 (piątek), godz. 14:00 - termin główny
 • 4 czerwca 2024 (wtorek), godz. 14:00 - termin dodatkowy

 

Matura z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym odbędzie się 10 maja 2024 roku o godzinie 14:00. Z kolei egzamin z tego przedmiotu w terminie dodatkowym odbędzie się 4 czerwca o godzinie 14:00.

 

Terminy matur 2024 - harmonogram

 • 26 kwietnia 2024 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 7 do 24 maja 2024 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 11 do 25 maja 2024 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 3 do 17 czerwca 2024 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 9 lipca 2024 r. - ogłoszenie wyników
 • od 20 do 21 sierpnia 2024 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 10 września 2024 r. - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

sprawdź harmonogram matur 2024

Co będzie na maturze z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym

Matura z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym będzie znacznie trudniejsza od tej, do której podchodzą uczniowie decydując się na zdawanie egzaminu na poziomie podstawowym. Wiedza i umiejętności maturzystów będą sprawdzane z następujących obszarów:

 • Znajomość środków językowych.
 • Rozumienie wypowiedzi.
 • Tworzenie wypowiedzi.
 • Reagowanie na wypowiedzi.
 • Przetwarzanie wypowiedzi.

 

Ile będzie zadań z j. niemieckiego na poziomie rozszerzonym

W 2023 roku podczas matury z języka niemieckiego an poziomie rozszerzonym w Formule 2015 uczeń musiał zmierzyć się z 9 zadaniami (oraz podzadaniami). Z kolei w Formule 2023 było to 10 zadań (razem z podzadaniami) W każdym z arkuszy było także zadanie związane z dłuższą formą wypowiedzi. W 2024 matura z tego przedmiotu będzie wyglądać w podobny sposób. Matura w Formule 2015 oraz w Formule 2023 będzie przeprowadzana na podstawie wymagań egzaminacyjnych (a nie jak kiedyś – bazując na podstawie programowej).

Przykładowe zadania i wymagania można znaleźć w Informatorze o egzaminie maturalnym z od roku szkolnego 2022/2023 (Formuła 2023), a także Informatorze o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 (Formuła 2015).

UWAGA: W roku 2024 Informatory należy czytać łącznie z Aneksem. Aneks zawiera informacje o treściach Informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2024 roku.

 

Opublikowane materiały zawierają m.in.:

 • opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych,
 • opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów,
 • zasady oceniania rozwiązań zadań z komentarzami,
 • przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.

 

Ile punktów można zdobyć z j. niemieckiego na poziomie rozszerzonym

To, ile punktów uczeń może zdobyć na maturze z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym zależy od tego, w jakiej Formule zdaje ten egzamin. Na egzaminie maturalnym z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym w Formule 2023 uczniowie będą mogli zdobyć 60 punktów, natomiast w Formule 2015 będzie to 50 punktów.

Podczas rekrutacji na studia każdy zdobyty punkt z egzaminu maturalnego ma kluczowe znaczenie, ponieważ może wpłynąć na przyjęcie na wymarzoną uczelnię i kierunek studiów. Nawet jeden dodatkowy punkt może stanowić różnicę między spełnieniem marzeń a odrzuceniem z rekrutacji.

sprawdź 

matura 2024 niemiecki - rozszerzony

matura 2024 niemiecki - ustny

Ile trwa matura z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym

Matura 2024 na poziomie rozszerzonym z języka niemieckiego będzie trwał 150 minut.

Na maturze każda minuta ma ogromne znaczenie, ponieważ czas jest ograniczony, a zadania wymagają dokładności i skupienia. Efektywne wykorzystanie każdej dostępnej minuty może decydować o wyniku egzaminu.

czytaj dalej ile trwają matury 2024

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu

Podczas egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym uczeń powinien mieć przy sobie długopis z czarnym wkładem lub pióro z czarnym atramentem.
Uczeń nie może wnosić na salę egzaminacyjną żadnych urządzeń, takich jak telefon komórkowy, smartwatche czy kalkulatory. Dodatkowo, wszelkie rodzaje ściąg i notatek są surowo zabronione i nie mogą być przyniesione na egzamin. Wszystkie te środki mają na celu zapewnienie uczciwości i równych szans dla wszystkich uczestników egzaminu maturalnego.

Zmiany na egzaminie z języka niemieckiego

Formuła 2015:

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) 1) poziom rozszerzony: B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych) 2) poziom dwujęzyczny: B2+ (C1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Obowiązek przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym; bez progu zaliczenia.

Zdający, którzy posiadają dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, mogą „zastąpić” tym dyplomem obowiązek przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

 

Formuła 2023:

Na maturze 2024 z języków obcych nowożytnych – na wszystkich poziomach (pp, pr, dj) – wprowadzono zadania otwarte tj. rozumieniu ze słuchu, rozumieniu tekstów pisanych, znajomości środków językowych (gramatyki i leksyki).

Kiedy wyniki z matury z języka niemieckiego

Wyniki egzaminu maturalnego (w terminie głównym oraz dodatkowym) ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU - 9 lipca 2024 r. po godzinie 8 rano.

sprawdż wyniki matur 2024

 

Wyniki matury 2023 z języka niemieckiego (poziom rozszerzony)

 • Średnie wyniki matury 2023 z języka niemieckiego: 58 proc. możliwych do uzyskania punktów*

*w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym

 

Język niemiecki jest jednym z częściej wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze:

 • 2023: 3 753 osoby
 • 2022: 5 078 osób
 • 2021: 4 993 osoby
 • 2020: 6 153 osoby

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Wiele osób, które decydują się zdawać egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym zastanawia się, czy egzamin ten jest trudny. W 2023 roku średni wynik na poziomie rozszerzonym wynosił 58 procent, co oznacza, że nie jest to dla uczniów najłatwiejszy przedmiot.

Wynik matury zależy w dużej mierze od naszej wiedzy i umiejętności, które zdobyliśmy w czasie nauki. To, jak dobrze przygotowaliśmy się do egzaminu, wpłynie na ostateczne rezultaty. Nasza praca i zaangażowanie są kluczowymi czynnikami wpływającymi na sukces na maturze.

Co o maturze z języka niemieckiego myślą maturzyści, którzy przystępowali do tego egzaminu w latach ubiegłych? W 2022 roku jedna z uczennic zamieściła na Twitterze następujący wpis: "Nigdy w życiu nie byłam tak wkurzona po pisaniu czegokolwiek związanego z niemieckim. Ta matura to dno było". Można więc wnioskować, że niektórym maturzystom egzamin ten sprawił kłopot.

Opinie są jednak podzielone, ponieważ dla niektórych okazał się bardzo łatwy: "I część, wypracowanie i gramatyka, banalna, łatwiej być nie mogło!" - napisał maturzysta na Twitterze kilka lat temu.

 

sprawdź

harmonogram matur 2024

kalkulator maturalny

arkusze maturalne

matura 2024 polski - podstawowy

matura 2024 polski - rozszerzony

matura 2024 polski - ustny

matura 2024 matematyka - podstawowa

matura 2024 matematyka - rozszerzona

matura 2024 angielski - podstawowy

matura 2024 angielski - rozszerzony

matura 2024 angielski - ustny

matura 2024 niemiecki - podstawowy

matura 2024 niemiecki - rozszerzony

matura 2024 niemiecki - ustny

matura 2024 biologia

matura 2024 chemia

matura 2024 fizyka

matura 2024 historia

matura 2024 geografia

matura 2024 informatyka

matura 2024 wos

matura 2024 - wszystko

wyniki matur 2024

matura poprawkowa 2024

niezdana matura 2024

jak wyglądają matury 2024

jak liczyć punkty matura 2024

nowa lista pytań jawnych matura 2024

kierunki studiów 2024

progi punktowe na studia

jak wpisać wyniki matur w systemie IRK krok po kroku

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia