Szkoły wyższe, Uczelnie - Znajdź uczelnię

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Jastrzębiu Zdroju

Kierunki studiów: 2 (I stopnia) Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Jaworznie

Kierunki studiów: 2 (I stopnia) Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Koszalinie

Kierunki studiów: 1 (I stopnia) Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Skoczowie

Kierunki studiów: 1 (I stopnia) Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Kierunki studiów: 5 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 26 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej

Kierunki studiów: 2 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 10 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Kierunki studiów: 2 (I stopnia, jednolite magisterkie) Studia: stacjonarne, niestacjonarne