Militarioznawstwo studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Gdzie spopularyzowano i nazwano Koktajle Mołotowa? W którym europejskim kraju ponad dziesięć procent mieszańców to żołnierze w służbie czynnej? Jakie były główne ulepszenia artylerii morskiej w XIX wieku? Tego i wiele więcej nauczysz się studiując Militarioznawstwo! Jeżeli zatem interesujesz się historią naszego kraju, ale także światową z naciskiem na przeszłość militarną to Militarioznawstwo może być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tym zakresie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Militarioznawstwo? Studia kształcą w zakresie szeroko pojętej wiedzy w zakresie przeszłości militarnej. Będziesz uczęszczać na takie przedmioty jak: historia wojen, historia wojska, historia sztuki wojennej, historia uzbrojenia i techniki wojskowej, historia myśli wojskowej oraz ich nauk pomocniczych, czego przykładem jest socjologia wojska. Do wyboru będziesz mieć dwie specjalności: popularyzacja wiedzy o milirariach oraz animacja odtwórstwa militarnego. Kierunek wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu oraz rosnącemu zainteresowaniu tematami wojskowymi, co stwarza duże perspektywy zawodowe dla absolwentów tego kierunku.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Militarioznawstwo? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w redakcji czasopism wysokonakładowych specjalistycznych z zakresu militarioznawstwa dotyczących między innymi techniki wojskowej, umundurowania, uzbrojenia, a także gier o tematyce militarnej. Co więcej, będziesz mógł pracować w mediach masowych, tam gdzie istnieje zapotrzebowanie na konsultacje i komentarze w dziedzinie realiów historycznych, w szczególności dotyczących problematyki specjalistycznej z zakresu historii wojskowości. Twoim miejscem pracy mogą być także organizacje samorządowe. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednym z powyższych zawodów to Militarioznawstwo jest jednym z kierunków, które powinieneś wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej ścieżki edukacyjnej!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku militarioznawstwo, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, matematyka, geografia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MILITARIOZNAWSTWO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku militarioznawstwo

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MILITARIOZNAWSTWO

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Zobacz inne kierunki Historyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując militarioznawstwo

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
historii militarnej i kierunków badań historyczno-wojskowych, takich jak historia wojen, historia wojska, historia sztuki wojennej, historia uzbrojenia i techniki wojskowej, historia myśli wojskowej,
socjologii, komunikacji społecznej oraz o działalności instytucji kultury, organizacji samorządowych, pozarządowych i innych ośrodków upowszechniających i popularyzujących wiedzę z zakresu historii wojskowości
dziedzictwa przeszłości militarnej oraz form promocji wiedzy o nim w społeczeństwie,
bezpieczeństwa narodowego oraz wojskoznawstwa,
języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MILITARIOZNAWSTWO STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MILITARIOZNAWSTWO STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku militarioznawstwo

Absolwent kierunku militarioznawstwo znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • dziennikarz w redakcji czasopism wysokonakładowych specjalistycznych z zakresu militarioznawstwa dotyczących między innymi techniki wojskowej, umundurowania, uzbrojenia,
  • pracownik instytucji kultury,
  • doradca gier o tematyce militarnej,
  • pracownik w mediach masowych, tam gdzie istnieje zapotrzebowanie na konsultacje i komentarze w dziedzinie realiów historycznych dotyczących problematyki specjalistycznej z zakresu historii wojskowości,
  • pracownik organizacji zajmujących się odtwórstwem militarnym.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MILITARIOZNAWSTWO

Komentarze (0)