Dodaj do ulubionych

Militarioznawstwo studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Militarioznawstwo to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku militarioznawstwo:

 • dowolny przedmiot,
 • historia,
 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MILITARIOZNAWSTWO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Militarioznawstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku militarioznawstwo

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 22.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku militarioznawstwo

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Zobacz inne kierunki Historyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując militarioznawstwo

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Militarioznawstwo? Studia kształcą w zakresie szeroko pojętej wiedzy w zakresie przeszłości militarnej.

Będziesz uczęszczać na takie przedmioty jak: historia wojen, historia wojska, historia sztuki wojennej, historia uzbrojenia i techniki wojskowej, historia myśli wojskowej oraz ich nauk pomocniczych, czego przykładem jest socjologia wojska.

Do wyboru będziesz mieć dwie specjalności: popularyzacja wiedzy o milirariach oraz animacja odtwórstwa militarnego. Kierunek wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu oraz rosnącemu zainteresowaniu tematami wojskowymi, co stwarza duże perspektywy zawodowe dla absolwentów tego kierunku.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • historii militarnej i kierunków badań historyczno-wojskowych, takich jak historia wojen, historia wojska, historia sztuki wojennej, historia uzbrojenia i techniki wojskowej, historia myśli wojskowej,
 • socjologii,
 • komunikacji społecznej oraz o działalności instytucji kultury,
 • organizacji samorządowych,
 • pozarządowych i innych ośrodków upowszechniających i popularyzujących wiedzę z zakresu historii wojskowości
 • dziedzictwa przeszłości militarnej oraz form promocji wiedzy o nim w społeczeństwie,
 • bezpieczeństwa narodowego oraz wojskoznawstwa,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MILITARIOZNAWSTWO?

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku Militarioznawstwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Dla kogo ten kierunek

Gdzie spopularyzowano i nazwano Koktajle Mołotowa? W którym europejskim kraju ponad dziesięć procent mieszańców to żołnierze w służbie czynnej? Jakie były główne ulepszenia artylerii morskiej w XIX wieku? Tego i wiele więcej nauczysz się studiując Militarioznawstwo!

Jeżeli zatem interesujesz się historią naszego kraju, ale także światową z naciskiem na przeszłość militarną to Militarioznawstwo może być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tym zakresie!

 

3. Gdzie studiować Militarioznawstwo

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Militarioznawstwo:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MILITARIOZNAWSTWO STUDIA STACJONARNE

Czas trwania studiów na kierunku militarioznawstwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MILITARIOZNAWSTWO STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek militarioznawstwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski Przedmioty:

dowolny przedmiot, historia, język obcy

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku militarioznawstwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
25
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek militarioznawstwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku militarioznawstwo

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Militarioznawstwo? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w redakcji czasopism wysokonakładowych specjalistycznych z zakresu militarioznawstwa dotyczących między innymi techniki wojskowej, umundurowania, uzbrojenia, a także gier o tematyce militarnej.

Co więcej, będziesz mógł pracować w mediach masowych, tam gdzie istnieje zapotrzebowanie na konsultacje i komentarze w dziedzinie realiów historycznych, w szczególności dotyczących problematyki specjalistycznej z zakresu historii wojskowości.

Twoim miejscem pracy mogą być także organizacje samorządowe. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednym z powyższych zawodów to Militarioznawstwo jest jednym z kierunków, które powinieneś wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej ścieżki edukacyjnej!

 

Absolwent kierunku militarioznawstwo znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • dziennikarz w redakcji czasopism wysokonakładowych specjalistycznych z zakresu militarioznawstwa dotyczących między innymi techniki wojskowej, umundurowania, uzbrojenia,
 • pracownik instytucji kultury,
 • doradca gier o tematyce militarnej,
 • pracownik w mediach masowych, tam gdzie istnieje zapotrzebowanie na konsultacje i komentarze w dziedzinie realiów historycznych dotyczących problematyki specjalistycznej z zakresu historii wojskowości,
 • pracownik organizacji zajmujących się odtwórstwem militarnym.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MILITARIOZNAWSTWO

Komentarze (0)