ŚRODKOWOEUROPEJSKIE STUDIA HISTORYCZNE

ŚRODKOWOEUROPEJSKIE STUDIA HISTORYCZNE

ŚRODKOWOEUROPEJSKIE STUDIA HISTORYCZNE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa  2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

W trakcie studiów na kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, historycznych oraz kulturoznawczych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat historii oraz relacji Polski, Czech i Słowacji.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w wybranych instytucjach kultury. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z wydawnictwami, redakcjami czasopism czy z branżą turystyczną.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Kandydaci na kierunek środkowoeuropejskie studia historyczne powinni spełnić szereg kryteriów, dzięki czemu zwiększą swoje szanse na pozytywne przejście procesu rekrutacyjnego.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne to:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych (szczególnie z zakresu nauk społecznych i humanistycznych)
  • rozmowa kwalifikacyjna

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ŚRODKOWOEUROPEJSKIE STUDIA HISTORYCZNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Środkowoeuropejskie studia historyczne stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ŚRODKOWOEUROPEJSKIE STUDIA HISTORYCZNE?

Studia na kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne wyróżniają się interdyscyplinarnym programem nauczania, dzięki któremu studenci mają szansę zdobyć kompleksowe przygotowanie z zakresu nauk historycznych, społecznych czy kulturoznawczych. Wiedza historyczna oraz przygotowanie praktyczne otwierają wiele zawodowych drzwi, zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne możemy podzielić na:

1. Typ

Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek środkowoeuropejskie studia historyczne zdobędą wszechstronną wiedzę humanistyczną. Przede wszystkim skupią się na rozwijaniu kompetencji z obszaru nauk społecznych, historycznych oraz kulturoznawczych. Program nauczania zakłada realizacje zajęć o tematyce związanej z historią Polski, Czech i Słowacji. Co więcej, studenci będą mieli okazję zdobyć wiedzę na temat historii gospodarczej czy kulturowej. Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie umiejętności praktycznych.

Studia przygotowują do dokonywania analizy wybranych zjawisk historycznych i kulturowych. Studenci nauczą się również czytania i interpretacji źródeł i tekstów historycznych, szczególnie tych dotyczących Europy Środkowej. W planie zajęć znajdą się także lektoraty z języka czeskiego i słowackiego, dzięki którym studenci rozwiną swoje zdolności językowe i poznają specjalistyczną terminologię, tym samy zwiększając swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ŚRODKOWOEUROPEJSKIE STUDIA HISTORYCZNE STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ŚRODKOWOEUROPEJSKIE STUDIA HISTORYCZNE?

Studia na kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ŚRODKOWOEUROPEJSKIE STUDIA HISTORYCZNE STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek środkowoeuropejskie studia historyczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ŚRODKOWOEUROPEJSKIE STUDIA HISTORYCZNE?

Ukończenie studiów na kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne daje wiele możliwości pracy. Absolwenci znajdą zatrudnienie w wybranych instytucjach kultury, szczególnie tych zajmujących się historią oraz kulturą Czech, Polski i Słowacji. Dyplom studiów historycznych umożliwia podjęcie pracy w archiwach, wydawnictwach naukowych czy w redakcjach czasopism.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne:

  • branża turystyczna
  • wydawnictwa
  • archiwa historyczne
  • redakcje czasopism
  • media
  • instytucje kultury

Dzięki znajomości języków obcych, absolwenci znajdą zatrudnienie, także poza granicami kraju.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ŚRODKOWOEUROPEJSKIE STUDIA HISTORYCZNE

Komentarze (0)