ARCHIWISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

ARCHIWISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

Dodaj do ulubionych

Archiwistyka - studia podyplomowe

Studia na kierunku archiwistyka to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

Studia na kierunku archiwistyka - studia podyplomowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów zjazdy
Poziom studiów studia podyplomowe

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności archiwistyka - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej | archiwistyka - studia podyplomowe - uczelnie >

Kierunek jest przeznaczony dla wszystkich, którzy pracują lub zamierzają podjąć pracę w różnego rodzaju archiwach i chcieliby się do tego jak najlepiej przygotować, lub podnieść swoje kwalifikacje. Studia przygotowują do pracy zarówno z tradycyjną dokumentacją, jak i nowoczesnymi dokumentami elektronicznymi.

 

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Podczas rekrutacji na kierunek archiwistyka zwykle obowiązują tylko podstawowe wymagania, czyli ukończenie studiów co najmniej I stopnia. Przeważnie nie trzeba posiadać konkretnej wiedzy ani doświadczenia. Wystarczy jedynie wysłać zgłoszenie i dostarczyć odpowiednie dokumenty. Na kierunku może obowiązywać limit miejsc. Kandydaci najczęściej są akceptowani na podstawie kolejności zgłoszeń, dlatego warto jak najwcześniej zainteresować się rekrutacją. Studia mogą się wiązać z dodatkowymi kosztami, takimi jak np. czesne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ARCHIWISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHIWISTYKA?

Zajęcia na kierunku archiwistyka prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Mogą się odbywać zarówno na uczelni, jak i online za pomocą narzędzi do nauki zdalnej. Ilość zajęć przez internet może się zmieniać w zależności od sytuacji. Studenci często będą mieli także okazję skorzystać z materiałów dostępnych na platformach e-learningowych. Wiedza teoretyczna przekazywana jest najczęściej przez wykwalifikowaną kadrę uczelni podczas wykładów. Umiejętności praktyczne słuchacze rozwijają w trakcie ćwiczeń i warsztatów. Zajęcia zdalne mogą wymagać instalacji programów komputerowych np. do obróbki tekstu.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku archiwistyka możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku archiwistyka są przygotowywani do pracy z różnego rodzaju dokumentacją. Mogą nauczyć się tworzyć, przechowywać i właściwie utylizować dokumenty papierowe i elektroniczne. Prześledzą także cały cykl życia pism i druków. Słuchacze mogą zapoznać się z narzędziami komputerowymi wspomagającymi pracę archiwistów i nauczyć się z nich korzystać. W trakcie zajęć mogą się dowiedzieć, jak funkcjonują i czym są systemy kancelaryjne. Jednym z poruszanych tematów mogą być również problemy oceny i selekcji współczesnej dokumentacji.

Przedmioty, które mogą się znaleźć w programie kierunku archiwistyka to np.:

 • wprowadzenie do zarządzania informacją i wiedzą
 • historia ustroju administracyjnego w Polsce w XX w.
 • metodyka archiwalna
 • komputerowe systemy informacyjne w archiwach

W celu lepszego zapoznania się z tematyką studiów prowadzący mogą przekazać kontekst historyczny archiwistyki i ustrojów administracyjnych. Studenci mogą się także dowiedzieć, jakie są podstawy prawne działalności archiwum i przechowywania dokumentów tradycyjnych i cyfrowych. Możliwy jest także rozwój umiejętności zarządczych podczas zajęć omawiających organizację działalności archiwalnej.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHIWISTYKA?

Studia na kierunku archiwistyka trwają przeważnie 1 rok (studia podyplomowe).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ARCHIWISTYKA?

Absolwenci kierunku archiwistyka mogą podjąć pracę w różnego rodzaju archiwach m.in. państwowych, zakładowych, prywatnych czy depozytowych. Mogą zajmować się zarówno tradycyjną dokumentacją, jak i tą cyfrową. Inną możliwością jest zatrudnienie na stanowiskach biurowych, na których wymagane są działania związane z tworzeniem i przechowywaniem dokumentów. Absolwenci mogą także wykorzystać nowe umiejętności do prowadzenia działalności np. naukowo-badawczej, edukacyjnej czy publicystycznej. Zakłady pracy posiadające archiwa mogą oferować zatrudnienie w charakterze koordynatora czynności kancelaryjnych czuwającego nad poprawnym prowadzeniem archiwów.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu kierunku archiwistyka to m.in.:

 • archiwista
 • pracownik biura
 • koordynator czynności kancelaryjnych

 

Zobacz inne kierunki Historyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Łódź https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/09650-akademia-sztuk-pieknych-w-L.jpg Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
 • al. 29 listopada 46, Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJs1jZtnxZFkcRIL31oU9pRng https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d5c56-ur-krakow.jpg Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • ul. Sucharskiego 2,, 35-225 Rzeszów https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wsiz+rzeszow https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/dadcc-wsiz-rzeszow.jpg Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9b9a6-politechnika-gdanska.jpg Politechnika Gdańska
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bc5e5-politechnika-bialostocka.jpg Politechnika Białostocka
 • ul.Paca 37, , 04 - 386 Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJQ3hXJMfNHkcREEMR9HcXsPk https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/dac53-viamoda-kierunki.jpg VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie