Architektura przestrzeni kulturowych

Architektura przestrzeni kulturowych

Dodaj do ulubionych

Architektura przestrzeni kulturowych studia - kierunek studiów

Studia na kierunku architektura przestrzeni kulturowych to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Architektura przestrzeni kulturowych to kierunek, który należy do grupy studiów artystycznych. Jego formuła jest jednak znacznie bardziej interdyscyplinarna. Studenci czerpią bowiem ze zdobyczy współczesnej architektury, architektury krajobrazu i urbanistyki. To kierunek stworzony z myślą o osobach, które chcą każdego dnia podkreślać wyjątkowość otaczającej ich przestrzeni i uwypuklać ich wartość historyczną czy kulturową.

A gdzie zatrudnienie będzie można znaleźć po zakończeniu nauki? Czekać będą różnorodne instytucje związane z kulturą i promocją sztuki. Absolwenci znajdą pracę w organizacjach zajmujących się ochroną zabytków czy też w różnorodnych biurach projektowych lub instytucjach zajmujących się rewitalizacją przestrzeni miejskich.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Podstawą kwalifikacji na studia jest egzamin praktyczny, rozmowa kwalifikacyjna

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ARCHITEKTURA PRZESTRZENI KULTUROWYCH

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Architektura przestrzeni kulturowych stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 21.06.2021
do 13.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 21.06.2021
do 13.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 07.09.2021
do 25.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 06.09.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 06.09.2021
do 13.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku architektura przestrzeni kulturowych

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Architektura i Budownictwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Architekturę przestrzeni kulturowych

Program studiów i przedmioty

Jaki program studiów został przewidziany dla studentów architektury przestrzeni kulturowych? W planie zajęć znajduje się oczywiście metodyka wielo-skalowego projektowania, ale również przedmioty o charakterze historycznym, technicznym i przyrodniczym a także artystycznym. Praktykę będziesz mógł rozwijać w ramach prowadzonych warsztatów projektowych.

Wiedza z zakresu architektury, urbanistyki, wystawiennictwa, projektowania mebla oraz architektury krajobrazu nie będzie Ci obca. Program studiów obejmuje także naukę uniwersalnego zapisu projektowego, makietowanie, komputerowe modelowanie przestrzeni w programach 3D i fotografię.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wielo-skalowego projektowania
 • makietowania
 • modelowania przestrzeni w programach 3D
 • dziedzin architektury, urbanistyki, architektury krajobrazu, wystawiennictwa, projektowania mebla

Jak wyglądają studia na kierunku architektura przestrzeni kulturowych?

Przestrzenie kulturowe są specyficznym miejscem w naszym otoczeniu, bowiem nagromadzone są w nich dobra i wartości dziedzictwa kulturowego i kultury współczesnej. Często miejsca takie budzą wiele kontrowersji, co sprawia, że projektowanie takich przestrzeni staje się jeszcze trudniejsze. Potrzeba tutaj połączenia zawodu artysty i projektanta, czego efektem są absolwenci studiów na kierunku architektura przestrzeni kulturowych.

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek architektura przestrzeni kulturowych jest dostępny jedynie w trybie stacjonarnym, co w praktyce oznacza, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze wybranej uczelni.

 

Studia na kierunku architektura przestrzeni kulturowych możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia te będą realizować program z obszaru nauk artystycznych, architektonicznych i humanistycznych, dzięki czemu zdobędziesz wszechstronne wykształcenie właśnie z tych obszarów tematycznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku architektura przestrzeni kulturowych będziesz miał okazję korzystać z bogatej oferty zajęć i wykładów, w której znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 

 • kompozycja
 • geometria wykreślana i perspektywa
 • fotografia i edycja obrazu
 • dokumentacja techniczna

 

W czasie studiów zdobędziesz także specjalistyczną wiedzę na temat historii i teorii architektury i malarstwa. Ponadto, dowiesz się więcej na temat takich dyscyplin, jak wzornictwo czy urbanistyka. Studenci będą mieli także okazję dokonać wyboru pracowni artystycznej, która będzie idealnie dopasowana do ich potrzeb i zainteresowań naukowych.

 

3. Nabywane umiejętności

Ze względu na praktyczny wymiar studiów na kierunku architektura przestrzeni kulturowych wykształcisz wiele cennych umiejętności, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Jako student nauczysz się podstaw i technik projektowania. Ponadto, skupisz się na rozwijaniu swoich zdolności z zakresu rysunku architektonicznego, malarstwa czy fotografii. Studenci będą uczęszczać na lektorat z języka obcego, co zwiększy ich szanse na międzynarodową karierę.

 

4. Gdzie studiować architekturę przestrzeni kulturowych

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek architektura przestrzeni kulturowych:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ARCHITEKTURA PRZESTRZENI KULTUROWYCH STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku architektura przestrzeni kulturowych trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek architektura przestrzeni kulturowych można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu kształcenia. Studia pierwszego stopnia trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Natomiast nauka na studiach magisterskich trwa dwa lata. Po upływie tego czasu zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku architektura przestrzeni kulturowych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ARCHITEKTURA PRZESTRZENI KULTUROWYCH STUDIA I STOPNIA

ARCHITEKTURA PRZESTRZENI KULTUROWYCH STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek architektura przestrzeni kulturowych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji na studia jest egzamin praktyczny, rozmowa kwalifikacyjna

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku architektura przestrzeni kulturowych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek architektura przestrzeni kulturowych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Architektura przestrzeni kulturowych

Praca po studiach

Studia na kierunku architektura przestrzeni kulturowych pozwolą Ci znaleźć pracę w jednostkach realizujących projekty z zakresu architektury, urbanistyki, architektury krajobrazu i architektury wnętrz oraz w jednostkach administracji, samorządów, w urzędach konserwatorskich i w innych instytucjach, zajmujących się ochroną, oceną czy przekształcaniem przestrzeni o wartościach kulturowych.

 

Absolwent kierunku Architektura przestrzeni kulturowych znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • jednostkach realizujących projekty z zakresu architektury, urbanistyki, architektury krajobrazu i architektury wnętrz
 • jednostkach administracji
 • jednostkach samorządów
 • urzędach konserwatorskich
 • instytucjach zajmujących się ochroną, oceną czy przekształcaniem przestrzeni o wartościach kulturowych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA PRZESTRZENI KULTUROWYCH

Komentarze (0)