Kinezjologia

Kinezjologia

Studia na kierunku kinezjologia możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Kinezjologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: niestacjonarne

Kinezjologia – kierunek studiów

Studia na kierunku kinezjologia to studia licencjackie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

Studia na kierunku kinezjologia
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku kinezjologia możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie niestacjonarnym | kinezjologia - uczelnie >

Opis kierunku

Studia z kinezjologii to program edukacyjny, który skupia się na nauce o ruchu ludzkiego ciała oraz jego wpływie na zdrowie i funkcjonowanie organizmu. Studenci zdobywają wiedzę na temat struktury anatomicznej ludzkiego ciała oraz jego funkcji fizjologicznych. Zajęcia obejmują zarówno wykłady teoretyczne, jak i praktyczne laboratoria. Absolwenci wyróżniają się doskonałą znajomością i rozumieniem wszelkich zjawisk oraz procesów, które są związane z podejmowaniem przez człowieka działań ruchowych.

Praca po studiach

Absolwenci mają wiele możliwości zawodowych w różnych sektorach, zarówno w obszarze opieki zdrowotnej, jak i w szeroko pojętym przemyśle sportowym i edukacyjnym. Mogą pracować jako trenerzy personalni lub instruktorzy fitness, pomagając klientom osiągnąć swoje cele związane ze zdrowiem i sprawnością fizyczną. Odnajdą się także w dziale rehabilitacji i fizjoterapii, pomagając pacjentom w powrocie do pełnej sprawności po urazach, operacjach czy chorobach.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Rekrutacja na studia na kierunku kinezjologia adresowana jest do absolwentów szkół średnich, którzy zdali maturę z takich przedmiotów, jak m.in. matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, historia, język obcy, język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kinezjologia - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Jak wyglądają studia na kierunku kinezjologia?

W trakcie studiów na tym kierunku studenci poznają strukturę anatomiczną ciała ludzkiego oraz jego funkcji fizjologicznych. Zajęcia obejmują również badanie wpływu sił i ruchów na strukturę ciała. Uczestnicy uczą się analizowania ruchów ludzkich pod kątem biomechanicznym i oceniać, w jaki sposób wpływają one na zdrowie i wydajność fizyczną.

Kierunki studiów związane ze sportem zwykle obejmują także kwestie fizjologii wysiłku fizycznego. Nie inaczej jest w przypadku kształcenia prowadzonego na kierunku kinezjologia. Studenci zgłębiają związki między aktywnością fizyczną a funkcjonowaniem układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, mięśniowego oraz innych systemów organizmu. Badają też wpływ różnych rodzajów wysiłku fizycznego na organizm ludzki.

W programie ujęto również zagadnienia związane z psychologicznymi aspektami związanymi z aktywnością fizyczną, w tym z motywacją, poziomem stresu, zaangażowaniem i samoregulacją.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku kinezjologia możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwenci mają wiedzę na temat struktury anatomicznej i funkcji fizjologicznych ciała ludzkiego, co pozwala im lepiej rozumieć związki między ruchem a zdrowiem. Potrafią analizować ruchy ludzkiego ciała pod kątem biomechanicznym, dzięki czemu identyfikują ewentualne dysfunkcje ruchowe i projektują odpowiednie interwencje.

Potrafią projektować i wdrażać efektywne programy treningowe dla różnych grup wiekowych i poziomów sprawności fizycznej, uwzględniając indywidualne cele oraz potrzeby. Wyróżnia ich też wiedza na temat leczenia kontuzji i chorób układu ruchu oraz metod rehabilitacji fizycznej.

Ile trwają studia na kierunku kinezjologia?

Studia na kierunku kinezjologia trwają 3 lata (studia I stopnia).

Jaka praca po studiach na kierunku kinezjologia?

Absolwenci studiów z kinezjologii mogą pracować w dziale rehabilitacji i fizjoterapii, pomagając pacjentom w powrocie do pełnej sprawności po urazach, operacjach lub chorobach. Podejmą zatrudnienie także jako asystenci medyczni lub technicy w dziale medycyny sportowej, wspierając lekarzy w diagnozowaniu i leczeniu urazów sportowych.

Mogą także pracować w roli trenerów w klubach sportowych, prowadząc treningi zespołów sportowych i rozwijając umiejętności sportowe zawodników. Absolwent znajdzie również zatrudnienie w instytucji zajmującej się zdrowiem publicznym, projektując i wdrażając programy zdrowotne, a także promując aktywność fizyczną w społecznościach lokalnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku kinezjologia

 • trener personalny,
 • specjalista do spraw rehabilitacji,
 • medycyna sportowa,
 • trener sportowy,
 • specjalista do spraw zdrowia publicznego,
 • edukacja fizyczna,
 • konsultant do spraw sprzętu i technologii sportowych,
 • zarządzanie programami zdrowotnymi,
 • specjalista do spraw analizy ruchu.

Uzyskane efekty kształcenia przygotowują absolwentów kinezjologii do pracy w różnych obszarach, takich jak trening sportowy, rehabilitacja, edukacja fizyczna, zdrowie publiczne, medycyna sportowa itd., umożliwiając im efektywny wkład w poprawę zdrowia oraz sprawności fizycznej społeczeństwa.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Kinezjologia studia niestacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kinezjologia studia I stopnia

Miasta, które oferują studia na kierunku Kinezjologia

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)