Historia sztuki - Wrocław

Historia sztuki - Wrocław

Studia na kierunku historia sztuki w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Historia sztuki stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Historia sztuki w mieście Wrocławiu - uczelnie publiczne


01.02.2024

Historia sztuki studia Wrocław 2024 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku historia sztuki to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Historia sztuki - Wrocław
Studia na kierunku historia sztuki w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Historia sztuki to kierunek, który jest szansą na uzyskanie wszechstronnego wykształcenia humanistycznego. Osoby, które zdecydują się na wybór omawianego kierunku, będą miały okazję zgłębić tajniki analizy dzieł sztuki i architektury. Umożliwi to studentom pełniejsze zrozumienie ważnych procesów i przemian historycznych, społecznych, jak i politycznych. Program studiów obejmuje zajęcia o charakterze konserwatoryjnym, teoretycznym i warsztatowym.

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w muzeach, fundacjach, galeriach czy placówkach ochrony zabytków. Osoby, które ukończyły historię sztuki, mogą zająć się działalnością popularnonaukową w redakcjach czasopism czy wydawnictw oraz spełniają się w pracy w placówkach popularyzujących sztukę.

 

Uczelnie

Studia we Wrocławiu 2024/2025 na kierunku historia sztuki możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWR).

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek historia sztuki?

Kierunek historia sztuki we Wrocławiu jest przeznaczony dla pasjonatów. Kandydatów jest wielu, mimo że tego typu studia mają charakter niszowy. Właśnie dlatego warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi.

Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych zdawanych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. W przypadku kwalifikacji na studia drugiego stopnia ważna jest ocena znajdująca się na dyplomie, który poświadcza ukończenie danego etapu kształcenia wyższego. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISTORIA SZTUKI WE WROCŁAWIU?

Historia sztuki to kierunek, który zapewni Ci wszechstronne wykształcenie humanistyczne. W trakcie realizowanego kształcenia studenci mają okazję analizować i interpretować poznawane dzieła sztuki, zgłębiają sztukę europejską i polską, zapoznają się ze sztuką starożytną, średniowieczną i współczesną.

Studia historyczne w tym zakresie są urozmaicane wyjazdami zabytkoznawczymi oraz obozami inwentaryzacyjnymi, które są zarazem ciekawymi doświadczeniami życiowymi, jak i umożliwiają zdobycie kompetencji niezwykle istotnych w pracy zawodowej.

Studenci mają także okazję zdobywać wiedzę odnoszącą się do wykorzystywania technik cyfrowych w pracy historyka sztuki. Ostatecznie nawet nauki historyczne stawiają teraz na innowację.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Historia sztuki możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Historię sztuki we Wrocławiu możesz studiować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Studia drugiego stopnia odbywają się w trakcie czterech semestrów (dwa lata) i kończą się tytułem magistra. Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach pierwszego stopnia.

Studia historyczne możesz realizować przede wszystkim dziennie. Zajęcia w trybie stacjonarnym odbywają się od poniedziałku do piątku i wypełnione są zajęciami obowiązkowymi i dodatkowymi.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, kandydaci muszą jednak uiścić opłatę rekrutacyjną.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Historia sztuki to interdyscyplinarna propozycja kształcenia, która łączy wiedzę obejmującą dzieła sztuki, sztukę europejską i polską, sztukę starożytną, średniowieczną, współczesną z wiedzą stricte historyczną.

W kompleksowo opracowanym programie studiów znajdziemy zajęcia związane między innymi z technikami stosowanymi w sztukach plastycznych, ikonografią i ikonologią, podstawami fotografii, a nawet z językiem łacińskim. Studenci zgłębiają także techniki cyfrowe wykorzystywane w pracy historyka sztuki.

Studenci rozwijają umiejętności interpretacyjne i analityczne, uczą się także, jak rozumieć teksty kultury, symbole i działa sztuki/dzieła filmowe. Studia historyczne pozwolą Ci obyć się ze światem mediów, polityki, kultury i sztuki, co z pewnością ułatwi sprostanie wymogom współczesnych pracodawców.

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek historia sztuki:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISTORIA SZTUKI WE WROCŁAWIU?

Studia na kierunku Historia sztuki trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Historia sztuki w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU HISTORIA SZTUKI WE WROCŁAWIU?

Absolwenci historii sztuki odnajdują się tam, gdzie wymagana jest wiedza o sztuce i kulturze polskiej, europejskiej, światowej. Są przygotowani do funkcjonowania na rynku pracy, który szuka wszechstronnych specjalistów oraz ekspertów szczycących się wiedzą humanistyczną i historyczną.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku historia sztuki:

  • muzea
  • galerie sztuki
  • urzędy konserwatorskie
  • domy kultury
  • media
  • domy aukcyjne
  • handel antykwaryczny

Możesz być zatrudniony także w placówkach, które zajmują się dokumentacją zabytków sztuki oraz w wydziałach kultury administracji państwowej i samorządowej. Możesz postawić na działania pedagogiczne, kulturowe, badawcze, twórcze. Możliwości zatrudnienia jest bardzo wiele, a miejsce pracy niejednokrotnie związane jest ze zdobytymi kwalifikacjami oraz ukończonymi kursami.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek historia sztuki we Wrocławiu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Historia sztuki Wrocław studia i stopnia

Historia sztuki Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Historia sztuki Wrocław studia stacjonarne

Historia sztuki w mieście Wrocławiu

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia