Historia sztuki - Wrocław

Studia we Wrocławiu

historia sztuki

Odkryj kierunek historia sztuki we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

21.02.2023

Historia sztuki studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku historia sztuki to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia na kierunku historia sztuki w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku historia sztuki w mieście Wrocławiu rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 27 września 2023 r. | Historia sztuki Wrocław - terminy rekrutacji >

Uczelnie

We Wrocławiu historię sztuki możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWR).

czytaj dalej wszystko o Historia sztuki - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek HISTORIA SZTUKI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Historia sztuki stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek historia sztuki?

Kierunek historia sztuki we Wrocławiu jest przeznaczony dla pasjonatów. Kandydatów jest wielu, mimo że tego typu studia mają charakter niszowy. Właśnie dlatego warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi.

Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych zdawanych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. W przypadku kwalifikacji na studia drugiego stopnia ważna jest ocena znajdująca się na dyplomie, który poświadcza ukończenie danego etapu kształcenia wyższego. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Historia sztuki w mieście Wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISTORIA SZTUKI WE WROCŁAWIU?

Historia sztuki to kierunek, który zapewni Ci wszechstronne wykształcenie humanistyczne. W trakcie realizowanego kształcenia studenci mają okazję analizować i interpretować poznawane dzieła sztuki, zgłębiają sztukę europejską i polską, zapoznają się ze sztuką starożytną, średniowieczną i współczesną.

Studia historyczne w tym zakresie są urozmaicane wyjazdami zabytkoznawczymi oraz obozami inwentaryzacyjnymi, które są zarazem ciekawymi doświadczeniami życiowymi, jak i umożliwiają zdobycie kompetencji niezwykle istotnych w pracy zawodowej.

Studenci mają także okazję zdobywać wiedzę odnoszącą się do wykorzystywania technik cyfrowych w pracy historyka sztuki. Ostatecznie nawet nauki historyczne stawiają teraz na innowację.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Historia sztuki możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Historię sztuki we Wrocławiu możesz studiować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Studia drugiego stopnia odbywają się w trakcie czterech semestrów (dwa lata) i kończą się tytułem magistra. Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach pierwszego stopnia.

Studia historyczne możesz realizować przede wszystkim dziennie. Zajęcia w trybie stacjonarnym odbywają się od poniedziałku do piątku i wypełnione są zajęciami obowiązkowymi i dodatkowymi.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, kandydaci muszą jednak uiścić opłatę rekrutacyjną.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Historia sztuki to interdyscyplinarna propozycja kształcenia, która łączy wiedzę obejmującą dzieła sztuki, sztukę europejską i polską, sztukę starożytną, średniowieczną, współczesną z wiedzą stricte historyczną.

W kompleksowo opracowanym programie studiów znajdziemy zajęcia związane między innymi z technikami stosowanymi w sztukach plastycznych, ikonografią i ikonologią, podstawami fotografii, a nawet z językiem łacińskim. Studenci zgłębiają także techniki cyfrowe wykorzystywane w pracy historyka sztuki.

Studenci rozwijają umiejętności interpretacyjne i analityczne, uczą się także, jak rozumieć teksty kultury, symbole i działa sztuki/dzieła filmowe. Studia historyczne pozwolą Ci obyć się ze światem mediów, polityki, kultury i sztuki, co z pewnością ułatwi sprostanie wymogom współczesnych pracodawców.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISTORIA SZTUKI WE WROCŁAWIU?

Studia na kierunku Historia sztuki trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Historia sztuki w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU HISTORIA SZTUKI WE WROCŁAWIU?

Absolwenci historii sztuki odnajdują się tam, gdzie wymagana jest wiedza o sztuce i kulturze polskiej, europejskiej, światowej. Są przygotowani do funkcjonowania na rynku pracy, który szuka wszechstronnych specjalistów oraz ekspertów szczycących się wiedzą humanistyczną i historyczną.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku historia sztuki:

  • muzea
  • galerie sztuki
  • urzędy konserwatorskie
  • domy kultury
  • media
  • domy aukcyjne
  • handel antykwaryczny

Możesz być zatrudniony także w placówkach, które zajmują się dokumentacją zabytków sztuki oraz w wydziałach kultury administracji państwowej i samorządowej. Możesz postawić na działania pedagogiczne, kulturowe, badawcze, twórcze. Możliwości zatrudnienia jest bardzo wiele, a miejsce pracy niejednokrotnie związane jest ze zdobytymi kwalifikacjami oraz ukończonymi kursami.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek historia sztuki we Wrocławiu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Historia sztuki Wrocław studia i stopnia

Historia sztuki Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Historia sztuki Wrocław studia stacjonarne

Kierunki historyczne w mieście Wrocławiu

Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia