Studia online w Szczecinie

Studia online w Szczecinie

Studia online w Szczecinie

Największy wybór studiów

online w Szczecinie

Odkryj kierunki studiów online i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia online (przez internet) w Szczecinie 2022

Studia online w Szczecinie to studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe, których program kształcenia realizowany jest zdalnie przez internet. Zajęcia odbywają się na specjalnie dedykowanych plaformach e-learnigowych w trybie online. Jednak studenci muszą kilka razy wziąć udział w zjazdach na uczelni. W tradycyjnej stacjonarnej formie odbywają się zaliczenia i egzaminy, bądź spotkania z wykładowcami i konsultacje. 

Studia w formie online w Szczecinie zazwyczaj trwją 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończą się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

W przypadku studiów podyplomowych online kształcenie zazwyczaj trwa 2 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Studia online w Szczecinie można realizować w 1 uczelni niepublicznej: Wyższej Szkole Bankowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Popularne kierunki studiów online (studia online) w Szczecinie

 

Kierunki studiów w Szczecinie

Kierunki studiów - Szczecin: znaleziono 67

Uczelnia
Grupa kierunku
Typ studiów
online
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Zarządzanie I stopnia, II stopnia online
Zarządzanie - studia online I stopnia, II stopnia online
Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami podyplomowe online
Agile i scrum. zwinne zarządzanie projektami podyplomowe online
Akademia analizy transakcyjnej dla menedżerów podyplomowe online
Akademia coachingu zespołowego i facylitacji podyplomowe online
Akademia project managera podyplomowe online
Akademia przywództwa kobiet podyplomowe online
Analityk finansowy podyplomowe online
Architekt rozwiązań it w chmurach obliczeniowych podyplomowe online
Assessor przemysłu 4.0 podyplomowe online
Bibliotekoznawstwo podyplomowe online
Branding i content marketing podyplomowe online
Controlling w biznesie podyplomowe online
Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamy podyplomowe online
Customer experience management podyplomowe online
Doradca finansowy podyplomowe online
Dydaktyka języków obcych podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) – dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) – dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Etyka dla nauczycieli podyplomowe online
Etyka i filozofia dla nauczycieli podyplomowe online
Headhunter podyplomowe online
Inspektor ochrony danych dla zaawansowanych podyplomowe online
Integracja sensoryczna podyplomowe online
Inżynieria oprogramowania dla sap erp i programowanie w języku abap podyplomowe online
Konsultant rozwiązań microsoft power platform podyplomowe online
Konsultant rozwoju organizacji podyplomowe online
Macos – architektura i wsparcie podyplomowe online
Marketing kultury podyplomowe online
Menedżer bezpieczeństwa biznesu z elementami whistleblowing podyplomowe online
Menedżer csr podyplomowe online
Menedżer ds. eksportu podyplomowe online
Menedżer ds. zrównoważonego rozwoju podyplomowe online
Nauczanie języka polskiego jako obcego podyplomowe online
Neurobiznes podyplomowe online
Neurodydaktyka podyplomowe online
Organizacja i zarządzanie oświatą podyplomowe online
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) podyplomowe online
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Pedagogika resocjalizacyjna podyplomowe online
Pedagogika resocjalizacyjna – dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Planowanie produkcji – nowoczesne narzędzia: sap, simatic it preactor aps podyplomowe online
Programista python developer podyplomowe online
Programowanie aplikacji java podyplomowe online
Programowanie urządzeń mobilnych apple z wykorzystaniem uikit podyplomowe online
Projektowanie interfejsów graficznych podyplomowe online
Przygotowanie pedagogiczne - do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych podyplomowe online
Przygotowanie pedagogiczne – do nauczania przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej podyplomowe online
Psychologia reklamy i komunikacji podyplomowe online
Psychologia relacji z uczniem. edukacyjna analiza transakcyjna podyplomowe online
Psychosomatyka podyplomowe online
Sap s/4 hana - nowoczesny system erp podyplomowe online
Social media i influencer marketing podyplomowe online
Socjoterapia podyplomowe online
Tester oprogramowania podyplomowe online
Transformacja cyfrowa z salesforce podyplomowe online
Tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych podyplomowe online
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami podyplomowe online
Zarządzanie flotą samochodową podyplomowe online
Zarządzanie jakością w branży automotive podyplomowe online
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym podyplomowe online
Zarządzanie strategiczne i marketing w czasach vuca podyplomowe online
Zintegrowany system informatyczny sap erp podyplomowe online
Zmiana i dialog podyplomowe online
 

Uczelnie w Szczecinie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych

Kierunki studiów: 5 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 26 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Morska w Szczecinie

Kierunki studiów: 19 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Akademia Sztuki w Szczecinie

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia) Studia: stacjonarne

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 45 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Uniwersytet Szczeciński

Kierunki studiów: 85 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 15 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Kierunki studiów: 14 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 127 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Szczecinie

Kierunki studiów: 1 (jednolite) Studia podyplomowe: 6 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kierunki studiów: 46 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 20 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 7

Kierunki studiów w Szczecinie - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Studia online w Szczecinie

Pomimo że Internet i komputery coraz częściej wykorzystywane są do nauki, to studia w trybie online rzadko stanowią równorzędną ofertę kształcenia.

Naturalnie, można dzięki nim uzyskać wykształcenie i dyplom ukończenia szkoły wyższej, ale nadal traktowane są one jako ciekawostka, a przez niektóre uczelnie bywają zupełnie pomijane.

Za podjęciem studiów w trybie zdalnym stoi jeden poważny argument – wygoda. Studia realizowane w tradycyjnej formie wymagają od studentów pewnego wpasowania się w ramy, dostosowania do harmonogramów i planów zajęć, a studia online dają dużą swobodę i przede wszystkim bazują na samodzielności studenta oraz umiejętności zarządzania zarówno czasem, jak i energią do pracy.

Poza tym, studia online nie powstały po to, aby w mniejszym stopniu angażować się w proces kształcenia. Studia online powstały po to, aby umożliwić naukę każdemu, niezależnie od miejsca zamieszkania, sytuacji zawodowej, czy innych warunków.

Mówiąc o studiach online należy podkreślić jedną rzecz. Realizowane są one przez konkretną uczelnię, a więc prowadzą do uzyskania konkretnego dyplomu. Nie wolno zatem zapomnieć o przykładaniu się do zajęć, jak również wolno zapominać o tym, że studia online również wymagają pojawiania się w murach uczelni, choć naturalnie znacznie rzadziej niż w przypadku studiów prowadzonych w tradycyjnej formie.

 

Studia online 2021/ 2022 w Szczecinie

Stolica województwa zachodniopomorskiego uchodzi za jeden z największych ośrodków akademickich w kraju. Ale mnogość uczelni nie przekłada się na szeroki wybór kształcenia zdalnego. Studia online są domeną uczelni niepublicznych i Szczecin nie jest w tym temacie wyjątkiem.

Ponadto, łatwo zauważyć, że większość kierunków realizowanych w tej formule dotyczy podobnych dyscyplin i obszarów zagadnień. Studia online oferowane są zazwyczaj na kierunkach takich jak Zarządzanie czy Administracja i pod tym względem omawiane przez nas miasto również nie stanowi żadnego odstępstwa.

Niektóre szczecińskie szkoły wyższe, które nie oferują studiów online proponują specjalne studia niestacjonarne okraszone e- learningiem. Pomimo że studia te nie są oficjalnie nazywane studiami online to posiadają z nimi wiele wspólnych cech; takich jak chociażby umożliwienie nauki bez częstego pojawiania się w uczelni.

Kiedy mówimy o studiach przychodzą nam na myśl różnego rodzaju podziały. Dobrze wiemy, że studia mogą być licencjackie, inżynierskie, czy magisterskie, czyli można uczyć się na pierwszym stopniu, drugim stopniu, czy też w ramach jednolitych studiów magisterskich.

Czy taki podział funkcjonuje również w przestrzeni studiów online? Oczywiście, że. Podział na stopnie funkcjonuje chociażby po to, aby podejmujący kształcenie młody student wiedział jaki zakres wiedzy będzie opanowywał i jaki dyplom otrzyma po zakończeniu nauki.

 

Podział studiów online ze względu na zainteresowania

Dobrze wiemy, że studia to zagadnienie niezwykle szerokie i złożone. Aby się w nim nie pogubić stosuje się podział nie tylko na stopnie, czy tryb stacjonarny i niestacjonarny, ale również podział ze względu na obszar zdobywanych wiadomości.

Mamy zatem studia humanistyczne, studia artystyczne, studia techniczne, czy studia medyczne. Czy w przestrzeni studiów online taki podział również funkcjonuje? Mówiąc prawdę, takowy podział w obszarze kształcenia zdalnego nie jest potrzebny. Jest on bowiem zbyt wąski i hermetyczny i, przynajmniej w niektórych ośrodkach akademickich, trudno się w nim pogubić.

 

Kierunki studiów online w Szczecinie

Jak już wspomnieliśmy Szczecin należy do grona największych i popularnych ośrodków akademickich. Możemy określić go również mianem charakterystycznego, ponieważ z racji położenia geograficznego oferuje takie kierunki kształcenia, których próżno szukać na przykład w Małopolsce, czy na Podkarpaciu. A jak wygląda oferta dydaktyczna w formule studiów online?

Szczecin na tle pozostałych ośrodków akademickich nie wyróżnia się bogactwem proponowanych kierunków. Tak jak w innych miastach studia w trybie zdalnym najłatwiej odnaleźć w uczelniach niepublicznych, w których można pozyskać wiedzę i umiejętności powiązane przede wszystkim ze światem szeroko rozumianego biznesu.

Osoby pragnące podjąć kształcenie w takiej formule otrzymują możliwość zdobywania wykształcenia w zakresie Zarządzania. Kierunek ten uchodzi za popularny wśród chętnych do zdalnej nauki i w Szczecinie bez trudu odnaleźć można go w propozycjach kształcenia.

Ale studia online w Szczecinie to także studia podyplomowe, których oferta jest znacznie szersza. Słuchacze otrzymują paletę różnorodnych kierunków, w gronie których odnaleźć można między innymi: Marketing kultury, Menedżer do spraw eksportu, Podatki i doradztwo podatkowe, czy Programowanie aplikacji Java.

 

Gdzie studiować online w Szczecinie?

Studia online powstały po to, aby dać szansę wszystkim tym, którzy pragną się uczyć i zdobyć wyższe wykształcenie. To forma nauki skierowana przede wszystkim do osób, które z różnych względów nie mogą podjąć kształcenia w tradycyjnej formie.

Jak wspomnieliśmy na początku studia online dają pewną swobodę i możliwość samodzielnego ustalania zasad. Dają także możliwość nauki w niemal dowolnym miejscu na świecie. Czy można przez to rozumieć, że studiować online można wszędzie? Z jednej strony tak. Z drugiej strony nie. Dlaczego? Studiując w trybie zdalnym jesteśmy studentami konkretnej uczelni. To wymusza na nas nie tylko realizowanie jasno określonego programu, ale również pojawianie się co pewien czas w murach uczelni.

 

Jak wybrać studia, aby mieć dobrą pracę?

To pytanie, które prawdopodobnie nigdy nie ucichnie. Studenci bardzo często miewają wątpliwości oraz rozterki związane ze studiami oraz tym, jak będzie wyglądać ich droga zawodowa po zakończeniu kształcenia.

Skąd biorą się te wątpliwości? Rynek pracy bywa zmienny. Poza tym, wiedza nie jest kluczem otwierającym wszystkie drzwi. Istotne jest to, jaką wiedzę posiadamy. Dlaczego? Choć bywa to uciążliwe, a czasem nawet niezrozumiałe to jednak rynek nie otwiera się na wszystkich. Na wiedzę z określonego obszaru istnieje większe zapotrzebowanie, a na wiedzę z innego obszaru istnieje niewielkie zapotrzebowanie.

Na szczęście bardzo często w ramach studiów online oferowane są kierunki, dzięki którym można pozyskać wiedzę, na którą istnieje zapotrzebowanie na rynku. W Szczecinie, w formule kształcenia zdalnego, można nauczyć się diagnozować kulturę organizacyjną i określać jej wpływ na funkcjonowanie instytucji, poznać zasady podejmowania decyzji kierowniczych, prowadzić proces rekrutacji pracowników i budować ścieżki rozwoju ich kariery zawodowej, czy poznać przepisy prawne.

Oznacza to, że można pozyskać wiedzę, którą musi posiadać współczesny menedżer, a takie osoby na takie stanowiska poszukiwane są dość często.

 

Jak wybrać uczelnię w Szczecinie?

Kandydaci na studia realizowane w formie tradycyjnej stoją przed wyborem. Wiele uczelni, różnorodne formy kształcenia, programy mobilności…

Osoby pragnące podjąć naukę w trybie zdalnym niestety przed tak szerokim wyborem nie stają. Jak już wspomnieliśmy, studia online nie występują powszechnie, bywają uznawane za drugoplanowe, a na dodatek zdarza się, że wybór kierunków pozostawia wiele do życzenia.

Wybranie uczelni jest zatem bardzo łatwe – jeśli tylko jedna szkoła wyższa w mieście prowadzi kształcenie zdalne, a zarazem bardzo trudne – jeśli jedyna szkoła wyższa mieście nie oferuje interesującego nas kierunku.

 

Czy warto iść na studia online w Szczecinie?

Warto podjąć studia online w Szczecinie jeśli zależy nam na pozyskaniu oferowanej wiedzy. Są to studia nastawione na jasno określoną przestrzeń, konkretne wiadomości i umiejętności. Dzięki nim można nauczyć się jak analizować rozwój przedsiębiorstwa, jak wdrażać systemy zarządzania jakością, jak organizować pracę zespołu pracowniczego, czy podejmować kluczowe decyzje.

czytaj dalej

Studia online w Polsce

studia online w Łodzi

studia online w Poznaniu

studia online w Trójmieście

studia online w Warszawie

 

Komentarze (0)