Studia online w Poznaniu

Studia online w Poznaniu

Studia online w Poznaniu

Największy wybór studiów

online w Poznaniu

Odkryj kierunki studiów online i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia online w Poznaniu 2021

Studia online w Poznaniu to studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe, których program kształcenia realizowany jest zdalnie przez internet. Większość zajęć odbywa się w trybie online jednak studenci muszą kilka razy wziąć udział w zjazdach na uczelni, gdyż w tradycyjnej formie odbywają się zaliczenia i egzaminy, bądź spotkania z wykładowcami i konsultacje. 

Studia w formie online w Poznaniu zazwyczaj trwją 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończą się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

W przypadku studiów podyplomowych online kształcenie zazwyczaj trwa 2 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Studia online w Poznaniu można realizować w 2 uczelniach niepublicznych: Collegium Da Vinci oraz Wyższej Szkole Bankowej.

Do popularnych studiów online w Poznaniu należą mediaworking oraz zarządzanie.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Popularne kierunki studiów online (studia online) w Poznaniu

 

Kierunki studiów w Poznaniu

Kierunki studiów - Poznań: znaleziono 2

Uczelnia
Grupa kierunku
Typ studiów
online
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Zarządzanie I stopnia, II stopnia online
Zarządzanie - studia online I stopnia, II stopnia online
 

Uczelnie w Poznaniu

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Kierunki studiów: 7 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 26 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Collegium Da Vinci w Poznaniu

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 23 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu

Kierunki studiów: 2 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 63 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Poznańska

Kierunki studiów: 36 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 20 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Kierunki studiów: 22 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 80 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunki studiów: 115 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 85 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Kierunki studiów: 19 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kierunki studiów: 25 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 26 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Kierunki studiów: 22 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 96 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Kierunki studiów: 5 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 52 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Kierunki studiów w Poznaniu - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Studia online w Poznaniu

Studia online do niedawna były traktowane jako ciekawostka, czy też dodatek do standardowo funkcjonujących procesów kształcenia wyższego. Dzisiaj co prawda nie zajmują najwyższego miejsca w hierarchii, a ich oferta nie należy do najszerszych, ale stanowią równoprawną formę nauki, dlatego coraz częściej kandydaci mogą wybierać nie tylko pomiędzy studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi.

Prowadzenie kształcenia w trybie zdalnym to efekt naszych czasów i pomysł, który prędzej czy później doczekałby się realizacji. Co najważniejsze, skierowany jest on przede wszystkim do tych, którzy chcą się uczyć, pragną zdobywać wyższe wykształcenie, ale z różnych powodów proces ten mają utrudniony.

Studia przez Internet wychodzą więc naprzeciw, dając możliwość uzyskania wykształcenia na tych samych zasadach, co studenci uczący się w tradycyjnych trybach. Nie liczy się w końcu forma odbywania zajęć, a pozyskiwana wiedza.

 

Studia online 2021 / 2022 w Poznaniu

Omawiając studia online należy podkreślić, iż nie jest to forma kształcenia dla wszystkich. Pomimo tego że oferta ich z każdym rokiem powiększa się i udoskonala, to jednak nie można zapominać o tym, że istnieją kierunki, których zwyczajnie nie da się poprowadzić w trybie zdalnym, bez odbywania zajęć na uczelni.

Wystarczy wymienić takie kierunki jak Kierunek lekarski, Elektroradiologię, Malarstwo, Reżyserię, czy Wychowanie fizyczne. Przykłady wydają się banalne, ale w okresie planowania swojej edukacji warto wziąć je pod uwagę.

Studia online prowadzone przez poznańskie uczelnie możemy podzielić tak jak studia realizowane w formie tradycyjnej, czyli na studia pierwszego i drugiego stopnia. Bez trudu odnajdziemy również uczelnię, oferującą studia podyplomowe w zdalnej formule kształcenia.

 

Podział studiów online ze względu na zainteresowania

Zrozumiałym jest, że podział na stopnie oraz tryb nauki to nie jedyne podziały, jakie funkcjonują w przestrzeni kształcenia wyższego. Każdy słyszał o studiach humanistycznych, studiach rolniczych, czy studiach filologicznych.

Czy taki podział funkcjonuje również w obszarze studiów online? Otóż, biorąc pod uwagę studia w Poznaniu to takowy podział wcale nie jest potrzebny, ponieważ oferta dydaktyczna nie zawiera w sobie dużej ilości różnorodnych kierunków. Zatem mowa o studiach humanistycznych w formie online, czy studiach ekonomicznych w formie online nie byłaby kłamstwem, ale jednak niepotrzebnym wzmocnieniem.

 

Kierunki studiów online w Poznaniu

Studia online realizowane w poznańskich uczelniach nakierowane są przede wszystkim na obszar związany z zarządzaniem i administracją. Można odnaleźć również kierunek, który dopiero zyskuje na popularności, a więc Mediaworking, skierowany do osób zainteresowanych marketingiem internetowym, sferą public relations, grafiką reklamową, czy szeroko pojętymi działaniami w mediach społecznościowych.

Znacznie pojemniejsza jest oferta studiów podyplomowych. Można w niej odnaleźć między innymi Administrację, Rachunkowość od podstaw, Zarządzanie operacyjne w logistyce, czy Testowanie oprogramowania.

 

Gdzie studiować online w Poznaniu

Studia online w Poznaniu, podobnie jak w innych miastach akademickich, są domeną uczelni niepublicznych. Pomimo tego że wybór uczelni jest duży i ciekawy, to jednak wybór samych studiów online nie można nazwać bogatym.

Studia online zostały stworzone po to, aby uczyć się z niemal dowolnego miejsca. Należy jednak pamiętać o tym, że najpierw trzeba wybrać konkretną uczelnię, bo w końcu zwieńczeniem procesu kształcenia jest otrzymanie dyplomu, a poza tym, pomimo zdalnego trybu nauki należy pojawiać się w murach uczelni co pewien czas.

 

Jak wybrać studia, aby mieć dobrą pracę?

Prawdą jest, że podobne pytania powinni zadawać sobie kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w tradycyjnej formie. Studia online realizowane w stolicy Wielkopolski nie stanowią tak dużego i różnorodnego obszaru, aby stawiać przed sobą taki problem. Czy to wada? Nie do końca. Zastanawiając się nad podjęciem studiów przez Internet w Poznaniu można postawić sobie inne pytanie, a mianowicie – jaką pracę będę chciał wykonywać? Bo przecież oferowane kierunki dają jasno określoną wiedzę i konkretne wykształcenie.

 

Jak wybrać uczelnię w Poznaniu?

Jeśli jesteśmy kandydatami na studia w formie stacjonarnej, bądź niestacjonarnej to wybór uczelni mamy niemały. Poznań jest w końcu jednym z największych i najprężniej funkcjonujących ośrodków akademickich w kraju. W przypadku studiów online bardziej należy zastanowić się nad tym, jaki kierunek kształcenia nas interesuje i po poznaniu odpowiedzi podążyć drogą do odpowiedniej uczelni, upewniając się, iż rzeczywiście wybrana przez nas szkoła wyższa proponuje naukę w takiej formule.

 

Czy warto iść na studia online w Poznaniu?

Z odbywania kształcenia w trybie online płynie wiele korzyści. Przede wszystkim dają dużą swobodę nauki, jak również wyrabiają w nas poczucie samodzielności i systematyczności. Niektórzy studenci lubią funkcjonować wedle założonego harmonogramu, czy też pewnych narzuconych ram.

W przypadku studiów przez Internet znaczną część tego harmonogramu, jak również ram wyznaczamy sobie sami. To od nas zależy jak poprowadzimy swoją edukację i w jakich porcjach będziemy przyjmować założoną w programie wiedzę.

Co jest najbardziej istotne w studiach online? To, co w studiach w każdej innej formie. Nauka. Mniejsze znaczenie ma to, czy uczymy się od poniedziałku do piątku, czy też w sobotę i niedzielę, rano, czy wieczorem. Najważniejsze jest zdobywane wykształcenie.

czytaj dalej

Studia online w Polsce

studia online w Łodzi

studia online w Trójmieście

studia online w Szczecinie

studia online w Warszawie

 

Komentarze (0)