Studia stacjonarne w Bydgoszczy

Studia stacjonarne w Bydgoszczy

Studia stacjonarne w Bydgoszczy

Największy wybór studiów

stacjonarnych w Bydgoszczy

Odkryj kierunki studiów i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia stacjonarne w Bydgoszczy 2022

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Kierunki studiów - Bydgoszcz: znaleziono 132

Uczelnia
Grupa kierunku
Typ studiów
stacjonarne
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Agrotronika I stopnia stacjonarne
Analityka chemiczna i spożywcza I stopnia stacjonarne
Analityka medyczna jednolite stacjonarne
Architektura I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia stacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia, II stopnia stacjonarne
Audiofonologia I stopnia stacjonarne
Automatyka i elektronika I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia stacjonarne
Biologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biotechnologia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Budownictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Cyberdemokracja i studia nad rozwojem I stopnia stacjonarne
Design w biznesie I stopnia stacjonarne
Dietetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Dyrygentura I stopnia, II stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edytorstwo I stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Elektronika i telekomunikacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Elektroradiologia I stopnia stacjonarne
Elektrotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Energetyka I stopnia stacjonarne
Engineering management I stopnia, II stopnia stacjonarne
Farmacja jednolite stacjonarne
Filologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia angielska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia polska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filozofia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Finance and accounting I stopnia, II stopnia stacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne
Finansowo - prawny II stopnia stacjonarne
Fizjoterapia II stopnia, jednolite stacjonarne
Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej I stopnia stacjonarne
Fizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia stacjonarne
Geografia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Germanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Historia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Humanistyka drugiej generacji I stopnia stacjonarne
Informatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Informatyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Informatyka w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Informatyka w biznesie - studia inżynierskie I stopnia stacjonarne
Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną I stopnia stacjonarne
Inspekcja weterynaryjna I stopnia stacjonarne
Instrumentalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne
Inżynieria biomedyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria farmaceutyczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria odnawialnych źródeł energii I stopnia stacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria techniczno-informatyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria zarządzania I stopnia, II stopnia stacjonarne
It in business I stopnia, II stopnia stacjonarne
Jazz i muzyka estradowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kierunek lekarski (medycyna) jednolite stacjonarne
Kompozycja i teoria muzyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Komunikacja wizualna I stopnia stacjonarne
Kosmetologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kryminologia I stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana angielsko - arabska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana niemiecko - rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana rosyjsko - chińska I stopnia stacjonarne
Logistics I stopnia, II stopnia stacjonarne
Logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Logistyka - studia inżynierskie I stopnia stacjonarne
Logopedia I stopnia stacjonarne
Management I stopnia, II stopnia stacjonarne
Marketing cyfrowy I stopnia stacjonarne
Matematyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mechatronika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Muzyka kościelna I stopnia stacjonarne
Ochrona i zarządzanie środowiskiem I stopnia stacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Optometria II stopnia stacjonarne
Optyka okularowa z elementami optometrii I stopnia stacjonarne
Pedagogika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji II stopnia stacjonarne
Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią II stopnia stacjonarne
Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią I stopnia stacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite stacjonarne
Pedagogika resocjalizacyjna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Pielęgniarstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Politologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Położnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Praca socjalna I stopnia stacjonarne
Prawo jednolite stacjonarne
Prawo w biznesie I stopnia stacjonarne
Przewodnictwo i pilotaż turystyczny I stopnia stacjonarne
Psychologia jednolite stacjonarne
Psychologia w biznesie I stopnia stacjonarne
Ratownictwo medyczne I stopnia stacjonarne
Rewitalizacja dróg wodnych I stopnia stacjonarne
Reżyseria dźwięku I stopnia stacjonarne
Rolnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Socjologia I stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Technologia chemiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Teleinformatyka I stopnia stacjonarne
Teologia I stopnia, jednolite stacjonarne
Terapia zajęciowa I stopnia stacjonarne
Tourism I stopnia stacjonarne
Transport I stopnia, II stopnia stacjonarne
Turystyka I stopnia stacjonarne
Turystyka i hotelarstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wojskoznawstwo I stopnia stacjonarne
Wokalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wzornictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym II stopnia stacjonarne
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie kryzysowe w środowisku I stopnia stacjonarne
Zdrowie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zielarstwo i fitoterapia I stopnia stacjonarne
Zoofizjoterapia I stopnia stacjonarne
Zootechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne
 

Uczelnie w Bydgoszczy

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne

Bydgoska Szkoła Wyższa

Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 28 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 16 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 7 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 11 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 59 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Bydgoska

Kierunki studiów: 34 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 57 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 24 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 23 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 104 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 4 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 94 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Kierunki studiów w Bydgoszczy - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)