Lingwistyka stosowana - Lublin

Lingwistyka stosowana - Lublin

Lingwistyka stosowana - Lublin

Studia w Lublinie

lingwistyka stosowana

Odkryj kierunek lingwistyka stosowana w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

22.07.2022

Lingwistyka stosowana studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Lingwistyka stosowana w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku lingwistyka stosowana w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Lingwistyka stosowana - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek lingwistyka stosowana

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Lingwistyka stosowana stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku lingwistyka stosowana

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Lingwistyka stosowana stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek lingwistyka stosowana w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku lingwistyka stosowana najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język polski
 • język obcy

 

Wymagania rekrutacyjne, jakie wynikają z aplikacji na humanistyczne kierunki studiów w Lublinie, pozwalają wyłonić jedynie najlepszych kandydatów, którzy mają największe szanse na odniesienie sukcesu edukacyjnego.

Właśnie te przedmioty odgrywają szczególne znaczenie podczas aplikacji na większość uczelni. Jeśli chcesz być na bieżąco, postaraj się śledzić systematycznie regulamin zamieszczony na stronie internetowej wybranej wcześniej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Lingwistyka stosowana w Lublinie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LINGWISTYKA STOSOWANA?

 

Każdy z nas na co dzień posługuje się wyuczonym językiem, odpowiednim dla kręgu kulturowego i geograficznego, w którym się znajduje. Pomimo faktu, że język i władanie przynajmniej jedną mową jest nieodłącznym elementem życia każdego człowieka, to nie wszyscy zdają sobie sprawę z genezy powstania języków, wpływy kulturowe, mające znaczenie w kwestii kształtowania ostatecznego wyglądu wymowy, gramatyki i składni oraz innych czynników opisujących w sposób szczegółowy specyfikę języka. Lingwistyka stosowana daje odpowiedź na wszystkie z wymienionych kwestii, dodatkowo poszerzając podstawową wiedzę psychologiczną i socjologiczną studentów. Kierunek ten możesz rozpocząć między innymi w Lublinie.

Osoby zainteresowane naukami humanistycznymi i społecznymi najczęściej wybierają studia filologiczne, ponieważ wybór kierunku z tego kanonu daje im gwarancje dopasowania własnych predyspozycji do siatki kształcenia. Jako że lingwistyka stosowana zalicza się do zbioru nauk humanistycznych, to idealni kandydaci będą wyróżniali się takimi cechami, jak zamiłowanie do poznawania coraz większej liczby dzieł kultury, wrażliwość na wszelkie przejawy działalności artystycznej, a także zdolność do bezproblemowego pogłębiania praktycznych umiejętności z zakresu języków obcych. Posiadając wszystkie bądź przynajmniej większą część z wymienionych kompetencji, zyskujesz gwarancję, że studia w Lublinie na kierunku lingwistyka stosowana okażą się właściwym wyborem.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku lingwistyka stosowana możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku lingwistyka stosowana w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Lingwistyka stosowana jest kierunkiem, w spektrum zainteresowania którego znajdują się kwestie związane z językiem – geneza jego powstania, wpływy mające znaczenie w perspektywie jego kształtowania, a także problemy pojawiające się na drodze używania danej mowy. Jeżeli podejmiesz studia w Lublinie na opisywanym kierunku uzyskasz kompetencje odnoszące się do kwestii wielojęzyczności i translacji, zyskasz szansę na opanowanie przynajmniej dwóch języków obcych w sposób komunikatywny, co z pewnością przełoży się na jeszcze lepsze perspektywy zawodowe, a także poznasz podstawy nauk pokrewnych, takich jak między innymi:

 • psychologia
 • socjologia
 • filozofia

Ile trwają studia na kierunku lingwistyka stosowana w Lublinie?

Studia na kierunku Lingwistyka stosowana w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Lingwistyka stosowana w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU LINGWISTYKA STOSOWANA?

Gdzie absolwenci lingwistyki stosowanej będą mogli szukać zatrudnienia? Jako że wszystkie uczelnie w Lublinie starają się zaoferować program kształcenia zgodny z wymaganiami współczesnego rynku pracy, po ukończeniu lingwistyki stosowanej zyskasz szerokie spektrum wyboru zawodowego. Będziesz mógł pomyśleć o zatrudnieniu w:

 • wydawnictwach prasowych
 • mass-mediach
 • instytucjach wymagających zaawansowanej umiejętności władania przynajmniej jednym językiem obcym
 • teatrach
 • operach i innych placówkach kulturalnych
 • szkołach i uczelniach wyższych na stanowisku nauczyciela lub wykładowcy akademickiego
 • własnej szkole językowej lub innej działalności, nastawionej na realizację ustanowionych przez ciebie celów

Gdzie studiować na kierunku lingwistyka stosowana w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Uczelnie na których można studiować kierunek lingwistyka stosowana w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek lingwistyka stosowana:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Humanistycznych KUL) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Filologiczny UMCS) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lingwistyka stosowana w Lublinie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Lingwistyka stosowana Lublin studia i stopnia

Lingwistyka stosowana Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Lingwistyka stosowana Lublin studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku lingwistyka stosowana w Lublinie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki filologiczne w Lublinie

Rozwiń

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)