Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Lublin

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Lublin

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Lublin

Studia w Lublinie

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Odkryj kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

17.05.2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Lublinie to studia magisterskie lub jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • dowolny przedmiot
 • język polski
 • język obcy

 

W celu rozpoczęcia pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Lublinie, powinieneś zawczasu zapoznać się z procedurami kwalifikacyjnymi, jakie obowiązują na interesującej cię uczelni. Przedmioty, które odgrywają szczególną rolę podczas rekrutacji, to zazwyczaj: matematyka, język polski, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia oraz biologia.

Wybierz te przedmioty, z których czujesz się najlepiej i zdawaj je na poziomie rozszerzonym. Pamiętaj, żeby sprawdzić regulamin, jaki prezentują poszczególne uczelnie w Lublinie. W ten sposób będziesz w pełni świadomy nakładanych na ciebie wymagań.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Lublinie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA?

 

Większość psychologów i pedagogów zgodnie twierdzi, że kształtowanie umysłów, emocjonalności i zdolności przystosowania do życia w społeczeństwie przebiega najefektywniej podczas pierwszych kilku lat życia człowieka. W związku z tym odpowiednia opieka pedagogiczna, jakiej podlegają najmłodsi członkowie naszego społeczeństwa, powinna być uposażona w taki zestaw kompetencji związanych z ukończonym kształceniem oraz własnymi predyspozycjami, aby móc wykształcić w dzieciach pewność siebie, kreatywność, indywidualizm przy jednoczesnej zdolności do wywiązywania się z odgórnie narzuconych norm i reguł. Z pewnością nie jest to zadanie łatwe, dlatego powstały studia pedagogiczne, kształcące grono kompetentnych pracowników placówek oświatowych, pod opieką których znajdą się przyszłe młode pokolenia. Kierunek ten jest na tyle popularny, że liczba chętnych do jego podjęcia zazwyczaj przewyższa liczbę dostępnych miejsc.

Ze względu na odpowiedzialny charakter, jakim wyróżniają się studia w Lublinie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, samo zainteresowanie rozpoczęciem kształcenia z pewnością będzie niewystarczające. Jest to kierunek, do praktykowania którego nie wystarczą same wiadomości zdobyte podczas kształcenia. Dla lepszego zobrazowania tej kwestii spróbuj wyobrazić sobie nauczyciela przedszkolnego, który jest wszechstronnie wykształcony, jednak nie posiada cierpliwości do swoich podopiecznych, przez co nie sprawdza się na swoim stanowisku. Zatem jeśli chcesz zająć się edukacją i wychowywaniem przyszłych pokoleń, zastanów się, czy:

 • Jesteś empatyczny, wyrozumiały i cierpliwy?
 • Posiadasz odporność na hałas, który jest obecny w każdym przedszkolu i szkole podstawowej?
 • Lubisz dzieci, a praca z nimi będzie dla ciebie źródłem spełnienia zawodowego?

Jeżeli tak, to zdecyduj się na rozpoczęcie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a prawdopodobnie dokonasz najlepszego z istniejących wyborów.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Lublinie realizowane są w ramach drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. Studia jednolite magisterskie trwają 5 lat.

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

W trakcie nauki na pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej będziesz miał okazję:

 • rozwinąć posiadaną empatię
 • zgłębić fazy rozwoju dziecka, dzięki czemu zrozumiesz w jaki sposób prezentować treści edukacyjne, aby zostały one zrozumiane
 • zyskać wiedzę psychologiczną
 • wziąć udział w licznych zajęciach praktycznych w szkołach lub przedszkolach, obserwując codzienną pracę pedagogów

Ile trwają studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Lublinie?

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite).

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA?

W związku z ciągłym przyrostem naturalnym i powstawaniem nowych placówek oświatowych, zapotrzebowanie na pedagogów nie maleje. Dlatego też pedagogiczne kierunki studiów w Lublinie zagwarantują ci wszechstronne możliwości zatrudnienia zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Absolwenci najczęściej decydują się na zatrudnienie w:

 • prywatnych i publicznych przedszkolach
 • szkołach podstawowych
 • żłobkach
 • szkołach językowych 
 • świetlicach środowiskowych

 

Mniej typowym wariantem zatrudnienia będą domy dziecka, ośrodki wychowawcze i resocjalizacyjne.

Gdzie studiować na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Społecznych KUL) stacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (Wydział Nauk o Człowieku WSEI) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Lublinie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Lublin studia jednolite magisterskie


Kierunki pedagogiczne w Lublinie

Rozwiń

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski