Filologia angielska - Lublin

Filologia angielska - Lublin

Studia na kierunku filologia angielska w Lublinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku filologia angielska

22.11.2023

Filologia angielska studia Lublin 2023 | woj. lubelskie

Filologia angielska w Lublinie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 1 specjalność. Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). 

Filologia angielska - Lublin
Studia na kierunku filologia angielska w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku filologia angielska oferują połączenie nauki języka angielskiego z historią, literaturą i kulturą Anglii. Studenci tego kierunku poza zaawansowaną wiedzą z zakresu gramatyki, uczą się też o czynnikach wpływających na rozwój języka oraz o powiązaniach językowych z innymi narodami. W zakresie programu nauczania uwzględnione są zajęcia obejmujące tematykę taką jak wprowadzenie do tłumaczenia z języka polskiego na angielski, zagadnienia z zakresu fonetyki i fonologii oraz praktyczne aspekty tworzenia tekstów. Absolwenci filologii angielskiej posiadają umiejętności językowe na poziomie co najmniej C1, które pozwalają na swobodne posługiwanie się angielskim w sprawach prywatnych i zawodowych. 

 

Praca po studiach

Ukończenie studiów na kierunku filologia angielska daje uniwersalne umiejętności, które pozwalają na rozpoczęcie różnych ścieżek kariery. Absolwenci anglistyki z mogą ubiegać się o pracę jako tłumacz, lektor czy nauczyciel. Zaawansowane umiejętności językowe doceniane są również cenione w środowisku biznesowym, w dziennikarstwie oraz w różnych instytucjach kulturalnych, badawczych i gospodarczych. Absolwenci filologii angielskiej mają również możliwość rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, prowadząc na przykład lektorat językowy.
 

Uczelnie

W Lublinie filologię angielską możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia angielska w Lublinie?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku filologia angielska:

 • język angielski,
 • język polski.

 

Kwalifikacja na studia drugiego stopnia na kierunku filologia angielska odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia angielska w Lublinie

Aktualności rekrutacyjne

Jak wyglądają studia na kierunku filologia angielska w Lublinie?

Filologia angielska to kierunek studiów, który od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Zainteresowanie to wynika przede wszystkim z faktu, że język angielski obecny jest praktycznie w każdej dziedzinie życia, a jego znajomość jest dla pracodawców często warunkiem koniecznym dla zatrudnienia pracownika. Wybór studiów na powyższym kierunku stwarza zatem naprawdę dużo możliwości rozwoju zawodowego, zarówno w Polsce, jak i na rynku międzynarodowym. Jeśli więc chciałbyś rozwijać swoje umiejętności lingwistyczne, a dodatkowo uwielbiasz literaturę i kulturę kręgu anglosaskiego, to studia na kierunku filologia angielska mogą okazać się stworzone właśnie dla Ciebie.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku filologia angielska możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na studiach licencjackich na kierunku filologia angielska studenci opanują znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości C1, a na studiach magisterskich – na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Dodatkowo nauczą się posługiwania podstawowym językiem specjalistycznym, poznają podstawowe teorie i zagadnienia z zakresu literatury oraz kultury angielskiej, amerykańskiej i celtyckiej, a także zyskają umiejętność planowania i organizowania pracy indywidualnej oraz zespołowej i współdziałania z innymi osobami. Studenci filologii angielskiej zyskają również umiejętność tworzenia różnego rodzaju wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej w języku angielskim poprawnych pod względem zarówno językowym, jak i logicznym.

 

Ile trwają studia na kierunku filologia angielska w Lublinie?

Studia na kierunku filologia angielska trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Filologia angielska w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku filologia angielska w Lublinie?

Jako absolwent studiów na kierunku filologia angielska będziesz kompleksowo przygotowany do podjęcia pracy nie tylko jako nauczyciel języka angielskiego lub tłumacz, lecz również w innych zawodach wymagających dobrej znajomości języka angielskiego jako niezbędnego narzędzia w codziennym profesjonalnym funkcjonowaniu. Z powodzeniem znajdziesz więc zatrudnienie m.in. w fundacjach o zasięgu międzynarodowym, korporacjach (np. w działach HR), a także w turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku filologia angielska:

 • korporacje,
 • instytucje kulturalno-oświatowe,
 • fundacje o zasięgu międzynarodowym,
 • turystyka,
 • wydawnictwa,
 • redakcje czasopism,
 • środki masowego przekazu,
 • sektor usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filologia angielska Lublin studia i stopnia

Filologia angielska Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia angielska Lublin studia stacjonarne

Filologia angielska Lublin studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia angielska w Lublinie

Studia II stopnia

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia