Filologia angielska studia zaoczne Warszawa

Filologia angielska studia zaoczne Warszawa

Studia na kierunku filologia angielska w Warszawie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 5 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
niestacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: niestacjonarne
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Filologia angielska stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: niestacjonarne
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lub 3,5 roku
forma: niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: niestacjonarne

29.02.2024

Filologia angielska - studia zaoczne Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Filologia angielska w Warszawie w formie niestacjonarnej to 3-letnie lub 3,5-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 13 różnych specjalności. Studia z filologii angielskiej w trybie niestacjonarnym można podjąć na 7 uczelniach. Ceny na filologii angielskiej w Warszawie w 2024 r. zaczynają się od 5080 zł za pierwszy rok studiów.

Filologia angielska studia zaoczne Warszawa
Studia na kierunku filologia angielska w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku filologia angielska w Warszawie rozpocznie się 15 marca 2024 r. i potrwa do 30 października 2024 r. | Filologia angielska Warszawa - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

W dobie globalizacji posługiwanie się językiem angielskim to podstawa. Studia na kierunku filologia angielska, to nie tylko szansa na biegłą znajomość tego języka. Program kształcenia obejmuje również przedmioty związane m.in. z literaturą, historią i kulturą krajów anglojęzycznych (np. Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych). 

Absolwenci kierunku często znajdują pracę w instytucjach kulturalnych i edukacyjnych, czy w międzynarodowych przedsiębiorstwach. Zdarza się również, że podejmują pracę w biurach tłumaczeń lub w anglojęzycznych redakcjach i wydawnictwach. 

 

Uczelnie

W Warszawie filologię angielską w trybie niestacjonarnym możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytet Warszawski (Wydział Neofilologii UW) oraz 7 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie, Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Akademia Ekonominczo-Humanistyczna w Warszawie, Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie.

 

Ceny

Ceny za studia niestacjonarne na kierunku filologia angielska Warszawie w 2024 roku wahają się od 5080 zł do 6900 zł za pierwszy rok studiów.

Sprawdź ceny - filologia angielska w Warszawie.

Jakie są wymagania na studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku filologia angielska w Warszawie

W procesie rekrutacji na kierunek filologia angielska w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

Aby dostać się na Filologię angielską w trybie niestacjonarnym, należy zadbać o terminowe dostarczenie takich dokumentów, jak świadectwo maturalne, dowód osobisty, zaświadczenia lekarskie oraz innych wymaganych przez daną uczelnię dokumentów. W przypadku, kiedy liczba kandydatów na jedno miejsce przekroczy ilość dostępnych, wówczas odbędzie się konkurs świadectw. Pamiętając o możliwej konkurencji, przygotowania do egzaminu dojrzałości warto rozpocząć jak najwcześniej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Filologia angielska w Warszawie

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jaki jest rys historyczny, opisujący popularność i rozpowszechnienie posługiwania się językiem angielskim na całym świecie? Wielu badaczy za przyczynę takiego stanu rzeczy uważa fakt, że angielski uchodzi za najprostszy język pod względem gramatyki i fonetyki, dlatego jego nauka przychodziła ludziom z łatwością. Pozycja języka angielskiego wynika ponadto z historii monarchii brytyjskiej, pod której wpływem znajdowało się niegdyś wiele obszarów świata. Dzięki brytyjskiemu kolonializmowi, język angielski dotarł w niemal każdy zakątek świata, dając początek dzisiejszej popularności mowy Szekspira. Jednak niezależnie od słuszności rozważań na temat tego, z jakich powodów język angielski stał się najbardziej uniwersalnym językiem świata, jedno jest pewne – istnieje wielu chętnych do podjęcia tego przyszłościowego kierunku.

Filologiczne kierunki studiów w Warszawie w trybie niestacjonarnym można podjąć na: Lingwistycznej Szkole Wyższej, SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych, Uniwersytecie Warszawskim, Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej, Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula, Społecznej Akademii Nauk. Jak sam widzisz, wachlarz wyboru jest bardzo zróżnicowany, bowiem Filologię angielską możesz podjąć zarówno na uczelniach prywatnych, jak i publicznych, w trybie stacjonarnym lub zaocznym.

 

Dla kogo są studia na kierunku filologia angielska

Studia w Warszawie na kierunku Filologia angielska zaliczają się do nauk filologicznych, a te z kolei bazują na przedmiotach humanistycznych. Z tego względu predyspozycje przyszłych kandydatów powinny oscylować wokół nauki języków, historii, wiedzy o społeczeństwie. Kierunek Filologia angielska w Warszawie skierowany jest do osób, które poza chęcią poszerzenia swoich kompetencji językowych, chciałyby poznać historię anglojęzycznych obszarów kulturowych oraz zgłębić niepoznane dotychczas dzieła literackie.

Jeżeli marzysz o studiach filologicznych, które skupiają największy nacisk na nauce angielskiego, a ponadto chciałbyś zdobywać wykształcenie w stolicy Polski, to ten kierunek prawdopodobnie okaże się strzałem w dziesiątkę!

Cechą charakterystyczną studiów w trybie niestacjonarnym jest ich weekendowy przebieg. Studenci decydujący się na tę formę kształcenia, zobowiązują się do uczęszczania w weekendowych zjazdach, które odbywają się zgodnie z ustalonym przez uczelnię terminarzem. Studenci zgłębiają prezentowane treści programowe w trakcie kilkugodzinnych wykładów i zajęć od piątku do niedzieli.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku filologia angielska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

Studia na kierunku filologia angielska w Warszawie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

Program studiów

Program studiów, obowiązujący na Filologii angielskiej w Warszawie, skupia się na prezentowaniu treści dydaktycznej z zakresu nauk humanistycznych oraz społecznych, których uzupełnieniem są zagadnienia historyczne, geograficzne oraz z wiedzy o społeczeństwie. Dzięki interdyscyplinarności Filologii angielskiej, każdy przyszły absolwent otrzyma wszechstronne wykształcenie kierunkowe, które w sposób efektywny wykorzysta w swojej pracy zawodowej. Dzięki specjalnościom do wyboru, studenci ukierunkują swoją naukę na konkretny aspekt filologiczny, zgodny z ich zainteresowaniami i planami na ukształtowanie kariery. Przykładowe specjalności, które prawdopodobnie spotkasz jako student, to:

 • nauczycielska,
 • translatorska,
 • biznesowa.

 

Kształcąc się w kierunku związanym z wykonywaniem tłumaczeń, poznasz wiele konkretnych technik, które ułatwią ci przekładanie tekstu z języka polskiego na angielski i odwrotnie, a także zgłębisz specjalistyczne słownictwo, używane w formalnych dokumentach i pismach urzędowych. Translatoryka adresowana jest do przyszłych nauczycieli i pracowników innych placówek oświatowych. W programie kształcenia, poza standardowymi treściami związanymi z lingwistyką, gramatyką oraz wymową, znajdziesz podstawy psychologii i nauk społecznych, które przygotują cię do podejmowania współpracy z dziećmi i młodzieżą. Specjalność związana z biznesem i mass-mediami, zgodnie z nazwą, uposaży cię w kompetencje przydatne do pracy między innymi w międzynarodowych korporacjach, biurach tłumaczeniowych oraz prasowych.

 

Czego się nauczysz na studiach

Program kształcenia, jaki obowiązuje na wszystkich warszawskich uczelniach, które zdecydowały się na zaoferowanie studentom możliwości podjęcia Filologii angielskiej, zapewnia zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu angielskiej gramatyki, leksyki, teorii literaturoznawczych i językoznawczych oraz historii kręgów anglosaskich. Zyskanie kompetencji kierunkowych umożliwią ci między innymi następujące przedmioty, które budują siatkę studiów na większości uczelni:

 • historia literatury amerykańskiej i angielskiej,
 • techniczne podstawy tłumaczeń,
 • fonetyka,
 • wstęp do językoznawstwa,
 • gramatyka kontrastywna.

 

Jakie są ceny studiów na kierunku filologia angielska w Warszawie

Kierunki studiów, których przebieg ma formę trybu niestacjonarnego, są płatne. Oznacza to, że kandydaci zobowiązują się do opłacania czesnego w formie kilku rat semestralnych, rocznych lub jednorazowej wpłaty za cały cykl kształcenia. Wysokość opłat jest uzależniona od ustaleń danej uczelni w Warszawie, dlatego celem poznania więcej szczegółów w tej kwestii, należy zasięgnąć informacji na stronie internetowej uczelni lub poprzez kontakt z zamieszczonym na stronie numerem telefonu.

 

Filologia angielska w Warszawie - ceny:

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie – od 6500 zł
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie – od 6900 zł
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie – od 5080 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów niestacjonarnych (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Gdzie studiować na kierunku filologia w angielska w Warszawie

Uczelnie na których można studiować kierunek filologia angielska niestacjonarnie w Warszawie:

 

Limity miejsc

Na poszczególnych kierunkach studiów obowiązuje limit miejsc, a na uczelnie przyjmowana jest ograniczona liczba kandydatów. Przyszli studenci obejmowani są postępowaniem kwalifikacyjnym, w wyniku którego tworzona jest lista rankingowa.

*Uczelnie publiczne, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są w indywidualnie ustalonych przez poszczególne szkoły wyższe terminach. Kandydaci otrzymują najważniejsze informacje poprzez system rekrutacyjny – w prywatnym profilu użytkownika. Dzięki temu osoby objęte postępowaniem kwalifikacyjnym poznają decyzję uczelni o tym, czy zostały one przyjęte na wybrane kierunki studiów.

*I tura rekrutacji, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Osoby, które dostały się do wybranych uczelni, mogą składać wymagane dokumenty rekrutacyjne osobiście, bezpośrednio do siedziby danej szkoły wyższej. Czasem uczelnie przyjmują także niektóre dokumenty, które zostały wysłane przez kandydata za pomocą poczty elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne zazwyczaj można składać zaraz po opublikowaniu przez daną uczelnię wyników rekrutacji. Etap ten najczęściej trwa zaledwie kilka dni, dlatego warto wcześniej przygotować niezbędną dokumentację. Dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów lub niespełnienie któregokolwiek z wymogów wynikających z zasad rekrutacji może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób, które zakwalifikowały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

* Studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Uczelnie w Warszawie - kierunek filologia angielska:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia więcej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Neofilologii UW) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Filologia angielska w Warszawie

Studia na kierunku Filologia angielska w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Filologia angielska na każdej uczelni w Warszawie ma charakter studiów licencjackich. W praktyce oznacza to, że studia pierwszego stopnia na tym kierunku są złożone z sześciu semestrów, czyli trzech lat nauki. Po tym czasie absolwenci przystępują do obrony pracy dyplomowej, która uprawnia ich do podjęcia pracy w zawodzie.

Jeszcze lepsze perspektywy zawodowe czekają na tych, którzy zdecydują się podjąć studia magisterskie, trwające dwa lata. Otrzymanie tytułu magistra to nie tylko powód do dumy, ale również przepustka do podjęcia przyszłościowej, dobrze płatnej kariery na arenie międzynarodowej.

Filologia angielska w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 3,5 roku licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Filologia angielska w Warszawie

Absolwenci Filologii angielskiej mogą liczyć na stabilne zatrudnienie w różnych sektorach zawodowych. Zależnie od wyboru konkretnej specjalności w trakcie studiów, abiturienci kształtują swoją przyszłość zawodową w placówkach oświatowych, takich jak przedszkola, szkoły oraz uczelnie wyższe na stanowiskach nauczycielskich, w szkołach językowych i biurach tłumaczeniowych, korporacjach handlowych, które opierają swoją działalność o nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami zagranicznymi. Wielu filologów decyduje się na wykonanie specjalistycznych kursów zawodowych i innych uprawnień, dzięki którym mogą zostać na przykład tłumaczami przysięgłymi.

Środowisko masowego przekazu, wydawnictwa prasowe, redakcje czasopism, agencje reklamy i public relations, placówki dyplomatyczne, radio, telewizja to kolejne opcje zawodowe, generowane przez ukończenie studiów na kierunku Filologia angielska na dowolnie wybranej uczelni w Warszawie.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Filologia angielska w Warszawie

Zanim zdecydujesz się aplikować na Filologię angielską w Warszawie, powinieneś przemyśleć kilka kwestii, które mogą zaważyć na pozytywnym przebiegu twojego przyszłego procesu edukacyjnego. Zastanów się, czy:

 • Lubisz naukę języków, a historia i wiedza o społeczeństwie nie mają przed tobą tajemnic?
 • Interesujesz się historią Wielkiej Brytanii i Ameryki?
 • Chciałbyś związać swoją przyszłość z pracą w placówkach oświatowych lub biurach tłumaczeń?

 

Jeżeli tak, to czas dowiedzieć się, jakie są warunki przyjęcia na Filologię angielską w trybie niestacjonarnym na warszawskich uczelniach. Liczba miejsc rekrutacyjnych każdego roku jest ograniczona, dlatego kandydaci powinni podejść do rozszerzonego egzaminu maturalnego z kluczowych dla tego kierunku przedmiotów, czyli: języka polskiego, języka angielskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Jako że wymagania aplikacyjne mogą się różnić w zależności od wybranej uczelni, warto tuż przed aplikacją zajrzeć na stronę internetową wybranej placówki edukacyjnej.

Dodatkowych punktów, które z pewnością przydadzą się w procesie rekrutacji, może dostarczyć udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Jeżeli uda ci się zdobyć zaszczytny tytuł finalisty bądź laureata na poziomie ogólnopolskim, prawdopodobnie otrzymasz gwarantowaną możliwość rozpoczęcia Filologii angielskiej na dowolnie wybranej uczelni.

 

Zapisy na studia

Kandydatura na uczelnie w Warszawiektóre posiadają w swojej ofercie Filologię angielską, wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia chęci podjęcia studiów poprzez stronę internetową wybranej uczelni. Aby zapisać się na ten kierunek, należy uzupełnić elektroniczny formularz o wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym oraz podać swoje dane osobowe. Kiedy uzyskasz informację zwrotną o przyjęciu na Filologię angielską, pozostanie ci już tylko terminowe dostarczenie kilku niezbędnych dokumentów. Wśród nich znajdą się najprawdopodobniej:

 • kserokopia świadectwa maturalnego,
 • dowód osobisty,
 • zdjęcie do legitymacji studenckiej.

Filologia angielska w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Popularne kierunki filologiczne w Warszawie

Pokaż wszystkie

Popularne kierunki filologiczne niestacjonarne w Warszawie

Jakie opinie mają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Filologia angielska w Warszawie

Studia filologiczne w Warszawie od wielu lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wśród przyszłych maturzystów. Szczególnie często wybierany jest język angielski, zwany najbardziej uniwersalnym językiem świata.

Aleksander, student trzeciego roku Filologii angielskiej w Warszawie, mówi:

„Studia w stolicy naszego kraju nie bez powodu uznawane są za najbardziej przyszłościowe. Właśnie dlatego zdecydowałem się na podjęcie Filologii angielskiej w Warszawie. Każdego dnia uczę się czegoś nowego i jestem bardzo zadowolony z podjętej decyzji.”

Pozostałe uczelnie w Warszawie na których jest kierunek FILOLOGIA ANGIELSKA

komentarze (0)