Hungarystyka - Warszawa

Hungarystyka - Warszawa

Studia na kierunku hungarystyka w Warszawie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Hungarystyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne

22.02.2024

Hungarystyka - studia Warszawa - 2024 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku hungarystyka to studia licencjackie i magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia licencjackie) lub 2 lata (studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata albo magistra. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Hungarystyka - Warszawa
Studia na kierunku hungarystyka w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

 

Opis kierunku

W trakcie studiów realizowanych jako ścieżka kształcenia na kierunku hungarystyka uczestnicy zdobywają wiedzę w zakresie aktualnej sytuacji Węgier i poznają język tego kraju. W trakcie procesu dydaktycznego duży nacisk kładziony jest na pracę samodzielną oraz zespołową, dzięki czemu absolwenci odnajdą się bez trudu na rynku pracy.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie kształcą absolwentów, którzy doskonale odnajdą się w pracy w instytucjach kultury zajmujących się promowaniem uwarunkowań regionu ugrofińskiego. Mogą również znaleźć zatrudnienie w biurach tłumaczeniowych lub prowadzić własną działalność gospodarczą w tym zakresie.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?/ Wymagania rekrutacyjne

Kierunki studiów w Warszawie, do których zaliczana jest hungarystyka, w ramach rekrutacji na I stopień, wymagają od kandydatów uzyskania pozytywnego wyniku z matury. Pod uwagę brane są takie przedmioty, jak np.:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy nowożytny.

Rekrutacja na studia w Warszawie na II stopień z kolei adresowana jest do osób z tytułem licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnym. Należy również dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty oraz dokonać opłaty za rejestrację. Szczegółowe wymagania są opisane na stronie uczelni.

 *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HUNGARYSTYKA?

Studia na kierunku hungarystyka, obejmują kształcenie w ramach nauk humanistycznych i dwie dyscypliny – literaturoznawstwo oraz językoznawstwo. W programie uwzględniono podstawowe informacje w zakresie ludów ugrofińskich, ich historii, języka oraz kultury. Uczestnicy zapoznają się także z teoretyczną wiedzą z dziedzin filologicznych – językoznawstwem oraz literaturoznawstwem czy antropologią kultury i filozofii.

Kształcenie jest nastawione na realizowanie potrzeb otoczenia społecznego, gospodarczego i kulturowego. Podstawowe przedmioty są uzupełnione tymi kierunkowymi w zakresu historii, kulturoznawstwa oraz nauk społecznych.

Studenci mają możliwość brania udziału w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych, wymianie zagranicznej czy stażach zawodowych. W ramach licznych zajęć wykładowcy kładą nacisk zarówno na pracę samodzielną studentów, jak i pracę w grupach.

Rozbudowane zajęcia z translatoryki umożliwiają uczestnikom poznanie warsztatu tłumacza tekstów pisanych oraz mówionych – prawniczych, literackich czy urzędowych. Dodatkowo w siatce dydaktycznej uwzględniono również zajęcia w zakresie współczesnego życia literackiego, badań językoznawczych czy zjawisk w kulturze i społeczeństwie Węgier.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku hungarystyka możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie),
 • studia II stopnia (studia magisterskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Uczelnie w Warszawie na kierunku hungarystyka, kształcą absolwentów, którzy wykazują się obszernymi umiejętnościami językowymi (czynnymi i biernymi) w zakresie języka węgierskiego na poziomie zaawansowanym C1.

Potrafią zrozumieć dłuższe wypowiedzi, napisać teksty w stylach funkcjonalnych oraz gatunkowych. Znają także zasady gramatyki, stylistyki czy historię języka węgierskiego. Mają uporządkowane informacje odnośnie historii Węgier czy współczesnych zjawisk w literaturze.

Znają teorię, metodykę i praktyczne zasady translatologii. Dokonują przekładów pisemnych oraz tłumaczeń ustnych z języka węgierskiego na polski oraz odwrotnie.

Uczelnie w Warszawie - kierunek hungarystyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Warszawski (Wydział Neofilologii UW) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HUNGARYSTYKA?

Studia na kierunku hungarystyka trwają 3 lata (studia licencjackie) lub 2 lata (studia magisterskie).

Hungarystyka w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 4 lata licencjat
studia II stopnia 1,5 roku magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU HUNGARYSTYKA

Studia rozwijają w uczestnikach kompetencje niezbędne do prowadzenia badań naukowych w zakresie filologii ugrofińskiej. Potrafią aktywnie włączyć się w kulturę Węgier, wykorzystując różnorodne formy mediów, a także działać przedsiębiorczo w tym zakresie.

Absolwenci mogą również pełnić rolę tłumacza, organizatora oraz propagatora kultury tego rejonu. Podejmą pracę w międzynarodowych firmach gospodarczych oraz społeczno-politycznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku hungarystyka

 • instytucje kultury odpowiedzialne za promowanie kultury ugrofińskiej,
 • oświata (nauczyciel języka węgierskiego) – po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji,
 • biuro tłumaczeń,
 • własna działalność gospodarcza,
 • biura podróży,
 • przewodnik,
 • pilot wycieczek,
 • firmy i międzynarodowe korporacje.

Studia na kierunku hungarystyka, umożliwiają absolwentom odnalezienie się w wielu firmach działających w obszarze Europy Środkowej, które wymagają znajomości języka węgierskiego.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Hungarystyka Warszawa studia i stopnia

Hungarystyka Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Hungarystyka Warszawa studia stacjonarne

Hungarystyka w Warszawie

Popularne kierunki filologiczne w Warszawie

Pokaż wszystkie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia